Konference mladých přírodovědců

1. července 2022, 8:00 – 15:30

POZOR!!! Změna místa konání konference:

Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc (prezence 8:00-8:30 v přízemí vedle vchodu do budovy)


Tradiční Konference mladých přírodovědců se letos uskuteční po šestnácté. Je vyvrcholením práce studentů zapojených na řešení projektových témat v programu Badatel a dalších nadaných středoškoláků, kteří mají zájem svoji práci v oblasti přírodních věd prezentovat na oficiální konferenci.

Forma účasti:

Akce se uskuteční prezenčně, tedy s osobní účastí soutěžících. Protože chceme poskytnout možnost účasti co nejširšímu počtu zájemců, počítáme také s tím, že pokud to situace u některého účastníka nedovolí (např. ze zdravotních důvodů či karantény), umožníme mu prezentaci přednést online.

Preferujeme formu ústní prezentace (přineste si ji na flash disku ve formátu PDF), případně také podle zájmu a počtu příspěvků formou posteru. Diskuze nad postery proběhne během přestávek mezi ústními příspěvky.

Mimo aktivní účast s vlastním příspěvkem nabízíme také zapojení v roli diváků (pasivní účast).

Pokyny k prezentovaným příspěvkům:

Prezentace by měla být srozumitelná vašim vrstevníkům s přírodovědnými zájmy, ale nikoli jen těm přímo z vašeho oboru. Kromě úvodu do vašeho tématu by mělo být patrné, na čem přesně jste pracovali sami, jakými metodami a jakých výsledků jste dosáhli.

Délka příspěvku je stanovena na 9 minut + 3 minuty diskuse.

Příspěvky budou zpracovány ve sborníku konference.

Vyhodnocení příspěvků:

Příspěvky vyhodnotí odborná komise, pro nejlepší autory jsou připravené zajímavé ceny. Badatel je členem mezinárodní organizace Network of Youth Excellence; v rámci tohoto sdružení podporuje výjezdy nejúspěšnějších studentů na mezinárodní letní školy a soutěže.

Bude udělována také cena publika, kterou budou tvořit pasivní účastníci konference.

Jazyk konference:

Přednášet je možné v českém, slovenském či anglickém jazyce. Na konferenci bude hodnocena odborná úroveň příspěvku, nicméně prokázání schopnosti komunikovat v angličtině je předpokladem pro to, aby student mohl být nominován na některou z mezinárodních akcí.

Program

Program konference
Program může být upřesňován, prosíme o jeho sledování.
Změna programu vyhrazena

Poplatky:

Bez účastnického poplatku.
Občerstvení zdarma.

Registrace:

Registrace jsou otevřeny do 13. června 2022.

V případě zájmu o účast na konferenci se registrujte zde:

Konference je začleněna do Letní školy Badatele, která se uskuteční 1. – 7. července 2022. Letní škola bude zahájena Konferencí mladých přírodovědců. Pro účastníky konference je Letní škola Badatele nepovinným, ale vhodným pokračováním pro jejich komunikaci s nadšenými přírodovědci a získávání dalších znalostí i sdílení zajímavých zkušeností. Účast je tedy možná samostatně na konferenci nebo pouze na letní škole či na obou akcích současně.
 

Sborník KMP 2022

Fotografie KMP 2022 (foto: Jiří Kvita, Ota Blahoušek)


Kontakt: badatel@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)