Konference mladých přírodovědců

24. května 2024
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc


Tradiční Konference mladých přírodovědců se v r. 2024 uskuteční již po osmnácté. Je vyvrcholením práce studentů zapojených do řešení projektových témat v programu Badatel. Mimoto se mohou zapojit další středoškolští studenti, kteří mají zájem svoji práci z oblasti přírodních věd prezentovat na oficiální konferenci. Akce se bude konat prezenčně, tedy s osobní účastí soutěžících. Protože chceme poskytnout možnost účasti co nejširšímu počtu zájemců, počítáme také s tím, že pokud to situace u některého účastníka nedovolí (např. ze zdravotních důvodů či karantény), umožníme mu prezentaci přednést online. Mimo aktivní účast s vlastním příspěvkem nabízíme také zapojení v roli diváků (pasivní účast).


Forma účasti:

Akce se uskuteční prezenčně, tedy s osobní účastí soutěžících.

Preferujeme formu ústní prezentace (přineste si ji na flash disku ve formátu PDF), případně také podle zájmu a počtu příspěvků formou posteru. Diskuze nad postery proběhne během přestávek mezi ústními příspěvky.

Mimo aktivní účast s vlastním příspěvkem nabízíme také zapojení v roli diváků (pasivní účast).


Pokyny k prezentovaným příspěvkům:

Prezentace by měla být srozumitelná vašim vrstevníkům s přírodovědnými zájmy, ale nikoli jen těm přímo z vašeho oboru. Kromě úvodu do vašeho tématu by mělo být patrné, na čem přesně jste pracovali sami, jakými metodami a jakých výsledků jste dosáhli.

Délka příspěvku se bude pohybovat okolo 10 minut, její součástí bude diskuse. Doporučený časový rozsah může být dodatečně pořadatelem upraven podle počtu prezentujících.

Příspěvky budou zpracovány v elektronickém sborníku konference.


Vyhodnocení příspěvků:

Příspěvky vyhodnotí odborná komise, pro nejlepší autory budou připravené zajímavé ceny. Badatel je členem mezinárodní organizace Network of Youth Excellence; v rámci tohoto sdružení podporuje výjezdy nejúspěšnějších studentů na mezinárodní letní školy a soutěže.

Bude udělována také cena publika, kterou budou tvořit pasivní účastníci konference.


Jazyk konference:

Přednášet je možné v českém, slovenském či anglickém jazyce. Na konferenci bude hodnocena odborná úroveň příspěvku, nicméně prokázání schopnosti komunikovat v angličtině je předpokladem pro to, aby student mohl být nominován na některou z mezinárodních akcí.


Poplatky:

Bez účastnického poplatku.

Občerstvení zdarma.

Náklady na akci jsou podpořeny z projektu MŠMT „Badatel 2024 – Rozvoj nadaných žáků SŠ prostřednictvím přírodovědných vzdělávacích aktivit“, a to z dotace i povinného dofinancování PřF UP.


Kontakt: badatel@upol.cz

Registrace 2024

Registrace jsou otevřeny do 15. května 2024.

V případě zájmu o účast na konferenci se registrujte zde:


Pozn.: Konference navazuje na program Badatel s možností zapojení v průběhu celého roku, možné je zúčastnit se také do Letní školy Badatele a Badatelského víkendového semináře.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)