Konference mladých přírodovědců

XVII. ročník

2. června 2023, 8:00 – 15:30

Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc, místnost 2.006 ve 2. podlaží


Tradiční Konference mladých přírodovědců se letos uskuteční po sedmnácté. Je vyvrcholením práce studentů zapojených na řešení projektových témat v programu Badatel a dalších nadaných středoškoláků, kteří mají zájem svoji práci v oblasti přírodních věd prezentovat na oficiální konferenci.


Forma účasti:

Akce se uskuteční prezenčně, tedy s osobní účastí soutěžících.

Preferujeme formu ústní prezentace (přineste si ji na flash disku ve formátu PDF), případně také podle zájmu a počtu příspěvků formou posteru. Diskuze nad postery proběhne během přestávek mezi ústními příspěvky.

Mimo aktivní účast s vlastním příspěvkem nabízíme také zapojení v roli diváků (pasivní účast).


Pokyny k prezentovaným příspěvkům:

Prezentace by měla být srozumitelná vašim vrstevníkům s přírodovědnými zájmy, ale nikoli jen těm přímo z vašeho oboru. Kromě úvodu do vašeho tématu by mělo být patrné, na čem přesně jste pracovali sami, jakými metodami a jakých výsledků jste dosáhli.

Délka příspěvku je zatím stanovena na 7 minut + 3 minuty diskuse a může být upravena podle počtu prezentujících.

Příspěvky budou zpracovány v elektronickém sborníku konference.


Vyhodnocení příspěvků:

Příspěvky vyhodnotí odborná komise vědeckých pracovníků Přírodovědecké fakulty UP, ale také publikum složené ze středoškolských studentů. Pro nejlepší autory jsou připravené zajímavé ceny. Zvláštní cenou bude cena publika.

Badatel je členem mezinárodní organizace Network of Youth Excellence; v rámci tohoto sdružení podporuje výjezdy nejúspěšnějších studentů na mezinárodní letní školy a soutěže, pokud takové budou probíhat.


Jazyk konference:

Přednášet je možné v českém, slovenském či anglickém jazyce. Na konferenci bude hodnocena odborná úroveň příspěvku, nicméně prokázání schopnosti komunikovat v angličtině je předpokladem pro to, aby student mohl být případně nominován na některou z mezinárodních akcí.


Stravování:

Pro aktivní účastníky bude zajištěn oběd (zdarma).
Drobné občerstvení nabídneme všem návštěvníkům akce (zdarma).
Pro zakoupení oběda pasivních účastníků nebo dalšího občerstvení je možné využít Bistro B6 v 6. podlaží (možná platba kartou i v hotovosti) nebo bufet FreshUP v 1. podlaží (platba v hotovosti).


Poplatky:

Bez účastnického poplatku.
 

Registrace:

Registrace byly uzavřeny. Možnost přihlášení byla do 25. května 2023.


Kontakt: badatel@upol.cz

Program

08:00-08:45 Registrace
08:45-08:50 Zahájení
08:50-09:50 Sekce I (moderátor dr. Jiří Kvita)
 

Daniel Čtvrtečka | První analýza širokopásmových spekter ze sluneční erupce (Fyzika)

Nikolas Pippal | Identifikace typu tkáně pomocí Ramanovy spektroskopie (Matematika)

Kateřina Malíková | Analýza Těšíkovské kyselky a produktů jejího srážení (Fyzika)

Soňa Grossová | Analýza tvrdých tkání za účelem stanovení stresu (Biologie)

Magdaléna Smyčková | Jak se ženské slzy liší od mužských? (Biologie)

Tomáš Ferbas | Studium ne-Newtonovských kapalin – Hele-Shawova buňka (Fyzika)

09:50-10:00 Čas pro občerstvení a neformální diskuzi
10:00-10:50 Sekce II
 

Janis Bojko | Syntéza nových selektivně-duálních inhibitorů cyklin dependentních kináz (Chemie)

Nela Přibylová | Metastatický potenciál buněk kolorektálního karcinomu (Biologie)

Terezie Štěpánková | Vývoj metod pro využití látek s axiální chiralitou v asymetrické syntéze (Chemie)

Júlia Pavelčíková | Dědičnost chloroplastové DNA u rodu Campanula (Biologie)

Adam Panáček | Vývoj biokompatibilního a antibakteriáního povrchu titanových implantátů za využití nanočástic stříbra (Chemie)

10:50-11:00 Přestávka
11:00-12:00 Sekce III
 

Jana Vyhlídalová | Cytologická diverzita jarních modřenců ve střední Evropě (Biologie)

Barbora Králová | Kratom (Chemie)

Barbora Dopitová | Dobrodružná cesta k syntéze selamoelleninu A a B a ohodnocení jejich biologické aktivity (Chemie)

Jakub Pavlík | Odolnost želvušek k radiačnímu a tepelnému stresu (Biologie)

Zora Lisníková | Zapojení fotoreceptorů fototropinů a aniontových kanálů ve fotomorfogenezi rostlin rajčete jedlého (Biologie)

Eva Ježková | Chemická analýza 3000 let starého bronzového meče (Chemie)

12:00-12:45 Oběd
12:45-13:00 Sdílení zkušeností
13:00-13:20 Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním cen
13:20-13:30 Závěrečné slovo


Změna programu vyhrazena.


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)