Konference mladých přírodovědců

3. července 2021, 8:00 – 15:00
Pevnost poznání PřF UP (info k místu konání), 17. listopadu 7, Olomouc

Tradiční Konference mladých přírodovědců se letos uskuteční po patnácté. Je vyvrcholením práce studentů zapojených na projektu Badatel a dalších nadaných středoškoláků, kteří mají zájem svoji práci v oblasti přírodních věd prezentovat na oficiální konferenci.


Forma účasti:

Rádi bychom akci uskutečnili prezenčně, tedy s osobní účastí soutěžících. Pokud prezenční forma v návaznosti na vládní opatření nebude možná, konference proběhne online. Protože chceme poskytnout možnost účasti co nejširšímu počtu zájemců, samozřejmě počítáme také s tím, že pokud to situace u některého účastníka nedovolí (např. ze zdravotních důvodů či karantény), umožníme mu prezentaci přednést online.

Pokyny k prezentovaným příspěvkům:

Prezentace by měla být srozumitelná vašim vrstevníkům s přírodovědnými zájmy, ale nikoli jen těm přímo z vašeho oboru. Kromě úvodu do vašeho tématu by mělo být patrné, na čem přesně jste pracovali sami, jakými metodami a jakých výsledků jste dosáhli. Ideální délka vašeho příspěvku je kolem 15 minut s tím, že bude následovat 5 minutová diskuze. Příspěvky budou zpracovány ve sborníku konference.

Vyhodnocení příspěvků:

Příspěvky vyhodnotí odborná komise, pro nejlepší autory jsou připravené zajímavé ceny. Badatel je členem mezinárodní organizace Network of Youth Excellence; v rámci tohoto sdružení podporuje výjezdy nejúspěšnějších studentů na mezinárodní letní školy a soutěže.

Jazyk konference:

Přednášet je možné v českém, slovenském či anglickém jazyce. Na konferenci bude hodnocena odborná úroveň příspěvku, nicméně prokázání schopnosti komunikovat v angličtině je předpokladem pro to, aby student mohl být nominován na některou z mezinárodních akcí.

Poplatky:

Bez účastnického poplatku.
Občerstvení zdarma.

Registrace:

Registrace na konferenci byla prodloužena do 29. června 2021. V případě zájmu použijte registrační formulář.
 

Konference je letos začleněna do Letní školy Badatele, která se uskuteční 3. – 9. července 2021. Letní škola bude zahájena Konferencí mladých přírodovědců. Pro účastníky konference je Letní škola Badatele nepovinným, ale vhodným pokračováním pro jejich komunikaci s nadšenými přírodovědci a získávání dalších znalostí i sdílení zajímavých zkušeností. Účast je tedy možná pouze na konferenci nebo pouze na letní škole či na obou akcích současně.


Kontakt: badatel@upol.cz

Sborník Konference mladých přírodovědců 2021 (pdf)

Program

08:00-09:00 Registrace, seznámení účastníků za možnosti malého občerstvení
09:00-09:10 Úvodní slovo zakladatele programu Badatel
09:10-10:30 Sekce "Mix I"
 

Jiří Šalajka | Mapa s příběhem Bruntálska (Vědy o Zemi)

Silvie Bravencová | Dormance semen vybraných bobovitých druhů (Biologie)

Tereza Havlíková | Vývoj imidazopyrimidinů jako inhibitorů cyklin dependentních kinas (Chemie)

Stanislava Javrová | Zmena trabekulárnej kostnej stavby u stredovekej ženskej populácie (Biologie)

10:30-10:50 Čas pro občerstvení a neformální diskuzi
11:00-12:30 Sekce "Mix II"
 

Tomáš Flídr | Metody strojového učení a jejich využití v analýze FTIR spektroskopie tkáně prostaty (Matematika)

Kateřina Lišková | Zalesnění kalamitních holin a rozbor příčin nezdaru umělé obnovy lesa na lesním hospodářském celku /LHC/ 17111 Libavá (Biologie)

David Chudožilov | Detekce rozpadů mionu scintilačním detektorem (Fyzika)

Jiří Šalajka | Detekce grafen oxidu v různých oxidačních stupních v HeLa buňkách s možností studia nosičů léčiv (Chemie)

Michaela Bakajová | Toxicita na vlastní oči - obrazová analýza v in vitro toxikologii (Biologie)

12:30-13:15 Oběd
13:15-13:30 Sdílení zkušeností
13:30-13:55 Slavnostní vyhodnocení s předáním cen
13:55-14:00 Závěrečné slovo
14:00-15:30 Komentovaná prohlídka Pevnosti poznání


Program bude průběžně upřesňován. Změna programu vyhrazena.


Konference mladých přírodovědců je podpořena a pořádána v rámci projektu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol „Badatel 2021 – Rozvoj nadaných studentů SŠ prostřednictvím přírodovědných výzkumných a vzdělávacích aktivit“.

Fotogalerie