Konference mladých přírodovědců

24. května 2024
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc


Tradiční Konference mladých přírodovědců se v r. 2024 uskuteční již po osmnácté. Je vyvrcholením práce studentů zapojených do řešení projektových témat v programu Badatel. Mimoto se mohou zapojit další středoškolští studenti, kteří mají zájem svoji práci z oblasti přírodních věd prezentovat na oficiální konferenci. Akce se bude konat prezenčně, tedy s osobní účastí soutěžících. Protože chceme poskytnout možnost účasti co nejširšímu počtu zájemců, počítáme také s tím, že pokud to situace u některého účastníka nedovolí (např. ze zdravotních důvodů), umožníme mu po vzájemném odsouhlasení prezentaci přednést online. Mimo aktivní účast s vlastním příspěvkem nabízíme také zapojení v roli diváků (pasivní účast). Příspěvky budou zpracovány v elektronickém sborníku konference.

Program a pokyny k prezentacím

Přednášet je možné v českém, slovenském či anglickém jazyce. Na konferenci bude hodnocena odborná úroveň příspěvku, nicméně prokázání schopnosti komunikovat v angličtině je předpokladem pro to, aby student mohl být nominován na některou z mezinárodních akcí.

Prezentace proběhnou prezenční formou (elektronické podklady si přineste na flash disku ve formátu pdf nebo pptx), současně můžete projekt představit také formou posteru. Diskuze nad postery proběhne během přestávek mezi ústními příspěvky.

Prezentace by měla být srozumitelná vašim vrstevníkům s přírodovědnými zájmy, ale nikoli jen těm přímo z vašeho oboru. Kromě úvodu do vašeho tématu by mělo být patrné, na čem přesně jste pracovali sami, jakými metodami a jakých výsledků jste dosáhli.

Časový rozsah každé prezentace je max. 10 minut + 5 minut na následnou diskuzi s porotou a publikem.

Příspěvky vyhodnotí odborná porota. Bude udělována také cena publika, které tvoří pasivní účastníci konference.


Porota sekce Chemie a Vědy o Zemi:

doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
Mgr. Vít Pászto, Ph.D.

Porota sekce Biologie, ekologie a životní portředí, Matematika a informatika, Fyzika:

Mgr. Aleš Stejskal, Ph.D.
Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D.
Mgr. Ludmila Včelařová
RNDr. Patrik Peška, Ph.D.


Program:

08:0008:30 Registrace, seznámení účastníků s možností malého občerstvení pro všechny účastníky (3. podlaží, foyer)
Předání prezentací k nahrání
V případě zájmu možnost vyvěšení posteru
08:3008:45 Oficiální zahájení konference v aule (2. podlaží, 2.001)
09:0011:00 Prezentace jednotlivých účastníků (3. podlaží, 3.003 a 3.005)
11:0011:15 Čas pro občerstvení (pro všechny zúčastněné) a neformální diskuzi
11:1513:00 Prezentace jednotlivých účastníků (3. podlaží, 3.003 a 3.005)
13:0014:00 Oběd pro aktivní účastníky (6. podlaží, foyer)
15:0016:00 Slavnostní vyhlášení výsledků a závěrečné slovo v aule (2. podlaží, 2.001)


Sekce Chemie a Vědy o Zemi – prezentace jednotlivých účastníků (učebna 3.003 ve 3. podlaží)

CHEMIE Předsedkyně poroty: doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
09:00 Andrea Čevelová – Analýza polyfenolických látek v pylu
09:15 Tereza Przeczková – Příprava nových dusíkatých heterocyklů s využitím multikomponentní reakce pomocí syntézy na pevné fázi
09:30 Adam Horák – Syntéza sekundárních metabolitů rostlin s dihydropyranovým kruhem – syntéza obolactonu
09:45 Eva Ježková – Když je život sladký až moc
10:00 Kristýna Kohoutková, Magdaléna Křepelková – Biochemická analýza proteinů včelího jedu
10:15 Tereza Gažarová, Karolína Lamačová – Vliv cizorodých chemických látek na fyziologii včely medonosné
10:30 Marek Očenášek – Chemická válka mezi člověkem a grepem
10:45 Martin Otyepka – Příprava elektrochemicky aktivního inkoustu pro tisk biosenzorů
11:0011:15 Přestávka
11:15 Aneta Pátková – Studium obsahu vybraných polyfenolických látek v průběhu zrání semen hrachu
11:30 Jonáš Trach – Vliv degradačních procesů v kontextu se změnami obsahu vybraných polyfenolických látek ve víně
VĚDY O ZEMI Předseda poroty: Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
11:45 Josef Číšecký – Prezentace Gymnázia a Letecké střední odborné školy v Moravské Třebové pomocí virtuální reality
12:00 Julie Dorušáková – Hodnocení kvality interaktivních volebních map pomocí eye-trackingu
12:15 Patrik Pernický – Uranové zrudnění v tercierních pískovcích v Chebské pánvi: Projev migrace uranu ze smrčinského granitu

 

Sekce Biologie, ekologie a životní prostředí, Matematika a informatika, Fyzika – prezentace jednotlivých účastníků (učebna 3.005 ve 3. podlaží)

FYZIKA Předseda poroty: Mgr. Aleš Stejskal, Ph.D.
09:00 Tomáš Ferbas – Sledování rozvoje prstů v Hele-Shawově buňce
09:15 František Pluháček – Konstrukce mlžné komory
09:30 Karel Vařeka – Indukované značení skla – vybrané laserové technologie
BIOLOGIE,
EKOLOGIE A ŽP
Předsedkyně poroty: Mgr. Ludmila Včelařová
09:45 Anna Černá – Charakterizace interakce lidských proteinů RECQ4 a MCM10
10:00 Eliška Drdová – Změny uvnitř choroidálního plexu v průběhu Alzheimerovy choroby
10:15 Valerie Klugerová – Mohou kapky studené vody způsobit smrt listu?
10:30 Tomáš Kostiha – Sledování vlivu mutací na funkci proteinu ORF8 viru SARS-CoV-2
10:45 Leonard Walletzký – Above and beyond the autism of today: Exploring a retroelement regulatory hypothesis in autism spectrum disorder
11:0011:15 Přestávka
11:15 Tereza Przeczková – Strukturní analýza vazebného místa pro inhibitor phloretin v lidském Na+/H+ antiporteru NHA2
11:30 Klára Synková – Mužské reprodukční zdraví a látky kolem nás
11:45 Jitka Nováková – Studium rezistence želvušek k radiačnímu a tepelnému stresu
MATEMATIKA
A INFORMATIKA
Předseda poroty: RNDr. Patrik Peška, Ph.D.
12:00 Štěpán Drábek – Pojednání o podstatě a původu inflace v České republice (2020–2023)
12:15 Nikolas Pippal – Intraoperative Brain Tumor Detection Using Raman Spectroscopy Data and Machine Learning
12:30 Hana Žitňanská – Statistická analýza kandidátů na Higgsův boson pomocí simulovaných událostí
12:45 Ondřej Siuda – Vypracování PC hry v rámci Game jam a její pozitivní vliv


Program bude průběžně upřesňován. Změna programu vyhrazena.

Sborník Konference mladých přírodovědců 2024

Registrace a poplatky

Registrace jsou otevřeny do 15. května 2024.

V případě zájmu o účast na konferenci se registrujte zde:


Poplatky:

Bez účastnického poplatku.

Občerstvení zdarma (menší dopolední občerstvení pro všechny, oběd pouze pro aktivní účastníky).

Náklady na akci jsou podpořeny z projektu MŠMT „Badatel 2024 – Rozvoj nadaných žáků SŠ prostřednictvím přírodovědných vzdělávacích aktivit“, a to z dotace i povinného dofinancování PřF UP.

Ceny a sponzoři

Na slavnostním vyhlášení výsledků nejlepším autorům předáme společně s diplomem také zajímavé ceny.

Hlavní cenou je 2měsíční odborná stáž na zahraniční instituci s podporou až 100 tisíc od Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION určenou přímo vítězi.


Významným sponzorem tohoto ročníku se stává ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o.


Badatel je členem mezinárodní organizace Network of Youth Excellence; v rámci tohoto sdružení podporuje výjezdy nejúspěšnějších studentů na mezinárodní letní školy a soutěže.

Kontakt

Kontakt: badatel@upol.cz


Pozn.: Konference navazuje na program Badatel s možností zapojení v průběhu celého roku, možné je zúčastnit se také do Letní školy Badatele a Badatelského víkendového semináře.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)