Letní škola Badatele

29. června – 5. července 2024
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc


Další ročník Letní školy Badatele je tu a stejně jako v předchozích letech nabízí studentům všech typů středních škol ve věku 15+ příležitost rozšířit si znalosti z biologie, chemie, matematiky, fyziky a věd o Zemi. Přednášky, workshopy, praktické ukázky a experimenty povedou odborníci z řad vědců a pedagogů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ubytování bude zajištěno na vysokoškolských kolejích, účastníci si tak budou moci vyzkoušet studentský život.

Již teď se zájemci mohou těšit například na přednášku o kvantové kryptografii či o plešatosti černých děr, na zajímavé chemické experimenty v analytické laboratoři či v laboratoři organické syntézy, podle počasí i na pozorování noční oblohy či Měsíce. Součástí programu budou i různé vědomostní soutěže a celotýdenní projekt. Program budeme postupně doplňovat.

Program

Příjezd účastníků 29. června 14:00–15:00, sraz v přízemí budovy PřF UP, 17. listopadu 12.
5. července ukončení ve 12:30.

Svinky a stínky – vyšinutí korýši | doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.

Korýši jsou jediným podkmenem členovců, jehož zástupci obvykle žijí ve vodě. Málokdo si však uvědomí, že mezi všemi těmi raky, krevetami, buchankami a žábronožkami je i plných pět procent druhů, které žijí skrytě pod našima nohama na souši. Jak se dokázali suchozemští stejnonožci přizpůsobit životu mimo vodu? Jaké výhody má takový život? A jakým výzvám na souši čelili a stále čelí?

doc. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D. (Katedra ekologie a životního prostředí)

Doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D., vystudoval zoologii, ekologii a psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na katedře ekologie a životního prostředí PřF UP se zabývá převážně studiem půdní fauny. Ve volném čase rád čte, pozoruje želvy a popularizuje vědecké studie v časopise Vesmír (myriapoda.upol.cz/tuf/, vesmir.cz/cz/o-nas/autori/t/tuf-ivan-h.html).

Rekonstrukce evoluce života pomocí sekvencí DNA | doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Přednáška bude zaměřena na fascinující proces rekonstrukce evoluční historie života na Zemi pomocí DNA sekvencí. Účastníci se dozví, jak vědci používají genetické informace k rekonstrukci evolučních vztahů mezi různými druhy, objevování společných předků a pochopení, jak se životní formy vyvíjely a diverzifikovaly v průběhu miliard let. Přednáška zahrnuje základní principy molekulární biologie, vysvětluje metody sekvenování a analyzování genetických dat. Diskutovány budou také nové technologie a jejich aplikace v moderní biologii, včetně příkladů významných objevů z nedávné doby. Například evoluce předků člověka a viru COVIDu. Tato přednáška poskytne studentům hlubší porozumění propojení mezi genetikou a evolucí. Ukáže, jak může DNA otevřít dveře k poznání minulosti života na naší planetě.

Užitečné včeličky a jejich produkty v biochemické laboratoři | Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

Včely jsou naši nejdůležitější opylovatelé, bez kterých by se neobešla zemědělská výroba ani planě rostoucí hmyzosnubné rostliny. V médiích se pravidelně objevují zprávy o velkých úhynech včelstev, o jejichž příčinách diskutují nejen včelaři, ale i vědci. Imunitu a odolnost včelstev k nemocem lze zkoumat na včelnici i v laboratoři. Objevy z laboratoří následně pomáhají pochopit komplikovaný svět včel a ukazují, jak lépe pečovat o včely i krajinu. Společně si v laboratoři vyzkoušíme některé metody diagnostiky včelích chorob, a to samozřejmě přímo na včelách. Ochutnáme medy z různých koutů ČR i světa a seznáme se i s dalšími včelími produkty.

Kvantová kryptografie | doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.

Už od starověku je pro řadu lidských činností důležité zajistit soukromí posílaných zpráv. K tomuto cíli již po tísiciletí slouží kryptografie, která ovšem vede neustálý boj s kryptoanalýzou, tedy metodami, jak soukromí zpráv prolomit. Zajímavé nástroje do rukou kryptografie dává kvantová fyzika, která poskytuje revoluční možnosti zabezpečení zpráv nedosažitelné klasickými postupy. A právě do tajů kvantové kryptografie vás zasvětí tato přednáška.

O plešatosti černých děr | Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.

Letos v dubnu uplynulo 5 let od zveřejnění prvního snímku černé díry v centru galaxie M87. Dnes jich ve vesmíru pozorujeme celou řadu různými pozorovacími technikami. V přednášce se zaměříme na základní popis těchto objektů pomocí Einsteinovy obecné teorie relativity, na pohyb částic a světla v jejich okolí i na význam tvrzení amerického fyzika Wheelera, že černé díry nemají vlasy. Věnovat se budeme jejich pozorování pomocí RTG záření a gravitačních vln i tomu, co bychom se o nich ještě rádi dozvěděli v budoucnu.

Diferenciální počet ve fyzice | Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.

Běžně lze určovat průměrné hodnoty fyzikálních veličin, např. rychlosti, zrychlení, síly, výkonu, avšak pro detailní popis potřebujeme znát rychlost, zrychlení, sílu, výkon v daném okamžiku, tedy jejich okamžité hodnoty. Tyto a další problémy umožňuje řešit matematická teorie nazývaná diferenciální počet. Vybudování této teorie znamenalo kvalitativní pokrok ve zkoumání závislosti jedné veličiny na veličině druhé. Pokusíme se vysvětlit podstatu základů diferenciálního počtu na fyzikálních problémech z mechaniky, případně termodynamiky a harmonického kmitání. Nepředpokládá se přitom znalost diferenciálního počtu z matematiky.

Česká stopa v historii poznání meteoritů | RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.

Kameny a železa padající z nebe odjakživa poutaly pozornost lidí a jejich tajemství nás fascinují dodnes. Meteority v rukou astronomů a geologů přinášejí jedinečné informace o stáří, vzniku, stavbě a vývoji těles sluneční soustavy, ale také např. o původu života na Zemi. Přednáška posluchače seznámí se základními pojmy a aspekty meteoritiky, významem studia meteoritů a historií jejich poznání od „pravěku“ až po současnost. Jak již název napovídá, důraz je kladen zejména na význačné meteority nalezené na území našeho státu a českou stopu v oboru meteoritiky.

Spektrální vlastnosti aneb kde se bere barva látek kolem nás? | doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Náš svět je plný barev a barevnost našeho okolí je pro nás každodenní samozřejmostí. Kde se ale všechny barvy berou, jak v látkách vznikají a jak souvisí se světlem? Odpovědi na tyto otázky nabídne přednáška o elektromagnetickém záření a jeho vztahu ke spektrálním vlastnostem látek, jejichž základním projevem je zbarvení. V experimentální části práce budou připraveny charakteristicky zbarvené modelové sloučeniny, jejichž barva bude dána do kontextu jejich spektrálních vlastností díky analytickému měření spektrofotometrických vlastností. Žáci a studenti se na základě vlastního pozorování seznámí s příčinami barevnosti chemických sloučenin a získají základní informace o moderních spektrálních technikách chemického výzkumu.

Geneticky modifikované organismy | Mgr. Ludmila Včelařová

Zemědělská produkce je stále více ohrožena extrémními suchy, výskytem škůdců a chorob, degradací půdy způsobenou zhutňováním, zasolováním, kontaminacemi a desertifikací, zatímco rozrůstající se populace vyžaduje víc a víc potravy. Jak do budoucna zajistit dostatek kvalitní potravy pro všechny? Jednou z možných cest je příprava nových vylepšených linií s využitím moderních metod genového inženýrství. Během přednášky si vysvětlíme rozdíly mezi konvenčními a nekonvenčními metodami šlechtění. Řekneme si, co se skrývá pod zkratkou GMO. Zodpovíme si otázku bezpečnosti těchto plodin a v neposlední řadě se seznámíme se zajímavými GMO projekty.

Analýza potravin | prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.

Poodhalíme roušku tajemství a pokusíme se objasnit principy některých metod chemické analýzy potravin. Popíšeme vybrané klasické postupy založené na jednoduchých chemických reakcích a fyzikálních měřeních. Zdůrazníme jejich setrvalý význam v analýze potravin. Pokusíme se nahlédnout do útrob nejmodernějších přístrojů používaných pro chemickou analýzu při citlivé kontrole nezávadnosti a autenticity potravin. Ukážeme si, jak se analyzovalo nejstarší mléko na Moravě a jak se pozná, kde bylo proso, i když už tam není. V praktické části si vyzkoušíme elektrochemickou analýzu, necháme proběhnout nějakou vzrušující chemickou reakci, provedeme analýzu slivovice a možná navštívíme fakultní experimentální mikropivovar.

Geoinformatika: Význam map v moderní společnosti | RNDr. Stanislav Šťastný

Prezentace odhalí tajemství geoinformatiky – oboru, který ovlivňuje mnohé aspekty našeho každodenního života. Možná používáte Google mapy, ale geoinformatika sahá mnohem dál – do dopravy, územního plánování, zemědělství, záchranných operací, armády nebo pomáhá třeba při předpovědi počasí. Nahlédneme do práce úředníků, abychom zjistili, jak se zde s mapami pracuje a jak jim pomáhají při rozhodování. Na závěr se podíváme, jaká data v sobě mapy ukrývají, jak vypadají a jakým způsobem vznikají.

Teserakt čili krychle ve 4D | prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

V rámci přednášky si na základě analogie nakreslíme dvojrozměrné průměty čtyřrozměrné krychle a její řezy trojrozměrným prostorem kolmým na její tělesovou úhlopříčku.

prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. (Ústav pedagogiky a sociálních studií & Katedra algebry a geometrie)

Dlouhodobě vyučuje na PřF UP didaktiku matematiky, zabývá se geometrickou prostorovou představivostí. Má rád slunce, vodu, vzduch.

Jak pracovat s daty aneb pár nahlédnutí do statistiky | Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.

Bez ohledu na to, jaký badatelský obor je vám nejbližší, vždy se o něm můžete dozvědět o trochu více prostřednictvím analýzy dat. A právě na základní principy práce s daty se spolu podíváme. Kde se taková data berou? Na co si dát pozor nejen v průběhu analýzy, ale již před jejím začátkem? A jak potom chápat dosažené výsledky? To jsou jen některé z otázek, na které se budeme snažit nalézt odpověď. Byla by ale škoda si o statistice pouze povídat, proto se přesuneme také k počítačům a analýzu dat si vyzkoušíme i prakticky.

Program bude časově upřesňován a průběžně doplňován. Změna programu vyhrazena.


Ubytování

Účastníkům je zajištěno ubytování na vysokoškolských kolejích Generála Svobody (https://skm.upol.cz/ubytovani/kampus-envelopa/). Pokoje jsou 2–3lůžkové tzv. buňkového typu (pro 2 pokoje je společné sociální zařízení, chodbička s ledničkou a rychlovarnou konvicí). Vybavená kuchyňka je společná na patře.

Stravování

V rámci akce budou zajištěny snídaně, dopolední svačiny, obědy, odpolední svačiny, večeře a také pitný režim. Strava bude poskytována v objektu konání programu.

Účastnický poplatek

Příspěvek účastníka: 3 200 Kč včetně DPH.

Náklady na akci jsou podpořeny z projektu MŠMT „Badatel 2024 – Rozvoj nadaných žáků SŠ prostřednictvím přírodovědných vzdělávacích aktivit“, a to z dotace i povinného dofinancování PřF UP.

Registrace 2024

Přihlásit se k účasti je možné na tomto odkaze.

Kapacita akce je 30 středoškolských studentů ve věku 15+. Nad tento počet budou zájemci zařazeni jako náhradníci, těmto účast nabídneme v případě, že se místo na letní škole uvolní.

Poučení o zpracování osobních údajů k účasti na Letní škole Badatele (pdf).


Pozn.: Na letní školu navazuje program Badatel s možností zapojení v průběhu celého roku, Konference mladých přírodovědců nabízející prostor prezentovat výsledky tvé práce či vyslechnout si zkušenosti ostatních badatelů a také Badatelský víkendový seminář.

Partneři akce

Významnými sponzory tohoto ročníku jsou ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o., a Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.

Kontakt

Fotogalerie minulých ročníků

Archiv

1. — 7. července 2023

1. — 7. července 2022

3. — 9. července 2021

5. — 11. července 2020

30. června — 6. července 2019

Letní škola Badatele navázala na tradici Letní školy Jevíčko, která se uskutečňovala do roku 2016.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)