Vědy o Zemi

Asociace fosilií z lokality Stínava–víkendový domek (devon, stínavsko-chabičovské souvrství)

Obor: Vědy o Zemi

Typ: laboratorní, terénní

Supervizor: RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.

volný projekt (je možné se zapojit, nikdo jej zatím neřeší)

Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci je uložena poměrně velká kolekce fosilií (trilobiti, koráli, plži, mlži, brachiopodi ad.) pocházejících z významné paleontologické lokality Stínava – víkendový domek. Úkolem studenta bude podat přehled geologicko-paleontologických výzkumů na lokalitě a zhodnotit v paleoekologické analýze společenstvo fosilií z této lokality.

Drahanský vývoj devonských sedimentů na Moravě a ve Slezsku vystupuje na povrch hlavně ve šternbersko-hornobenešovském pruhu v Nízkém Jeseníku a konicko-mladečském pruhu na Drahanské vrchovině. Tento vývoj je charakteristický pro centrální části rozsáhlého mobilního sedimentačního prostoru se značnou mocností sedimentů a podmořským vulkanismem. Litostratigraficky je členěn na bazální klastické souvrství, stínavsko-chabičovské souvrství, jesenecké vápence a ponikevské souvrství. Samotné stínavsko-chabičovské souvrství je složeno ze slabě metamorfovaných jílových, prachových a místy i vápnitých břidlic se zkamenělinami.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.


Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)