Vědy o Zemi

Asociace fosilií z lokality Štíty (bystřický litofaciální vývoj české křídové pánve)

Obor: Vědy o Zemi

Typ: laboratorní, terénní

Supervizor: RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.

archivovaný projekt (projekt byl dořešen a uzavřen)

Práce je zaměřena na studium společenstev křídové fosilní fauny a ichnofauny pocházející z odkryvu bývalé cihelny v obci Štíty. Student v rámci projektu popíše rešeršně geologickou stavbu ćeské křídové pánve se zaměřením na bystřický litofaciální vývoj. Zpracuje také přehled paleontologických výzkumů na lokalitě. V terénu zhodnotí současný stav lokality a odebere reprezentativní vzorky fosilní fauny a ichnofauny, které následně určí a systematicky zpracuje. Stěžejní částí práce bude systematické a paleoekologické zpracování kolekce fosilií z této lokality.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)