Biologie, ekologie a životní prostředí

Cytologická charakterizace rodu Taraxacum II: stanovení velikosti genomu a obsahu G/C bází

Obor: Biologie, ekologie a životní prostředí

Typ: laboratorní

Supervizor: RNDr. Luboš Majeský, Ph.D.

archivovaný projekt (projekt byl dořešen a uzavřen)

Polyploidizace, znásobení chromozomových sad, představuje významný speciační mechanizmus v evoluci rostlin, která umožňuje rostlinám získat nové vlastnosti. Díky nim mohou rostlinylépe využívat stávající nebo obsazovat nové, resp. odlišné přírodní zdroje/ekologické niky, ve srovnání s jejich příbuznými diploidními taxony. Změna počtu chromozomů vede ke změně velikosti genomu a počtu G/C páru bází. Nárůst velikosti genomu nemusí být nevyhnutně přímo úměrný nárůstu počtu chromozomů. U polyploidů často dochází k tzv. „genome downsizing“, tj. snížení velikosti genomu oproti předpokládanému součtu velikosti rodičovských genomů. Rod Taraxacum je tvořen polyploidními sériemi taxonů, kde se velikost ploidie pohybuje v rozmezí od diploidní (2x) až po dodekaploidní (12x) taxony, a proto je stanovení ploidie vhodným nástrojem zkoumání výše popsaného fenomenu. Na druhé straně velikost genomu také představuje důležitý cytologický znak, který pomáhá odlišit různé druhy stejné ploidní úrovně. Tato práce je úzce provázána se souběžně probíhající prací na téma „Cytologická charakterizace rodu Taraxacum I: stanovení počtu chromozomů a ploidie“. Výsledkem obou studii bude vytvoření přehledu základních cytologických charakteristik vybraných zástupců rodu Taraxacum a načrtnutí hlavních evolučních trendů souvisejících se změnou počtu chromozomů, velikosti genomu a zastoupení G/C bází.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)