Biologie, ekologie a životní prostředí

Dědičnost chloroplastové DNA v čeledi Campanulaceae

Obor: Biologie, ekologie a životní prostředí

Typ: laboratorní

Supervizor: RNDr. Luboš Majeský, Ph.D.

obsazený projekt (na projektu již pracuje plný počet studentů, neni možné se již přidat)

U rodu Campanula byly publikovány práce popisující vedle maternální i biparentální dědičnost cpDNA. Tyto práce jsou převážně založeny na mikroskopické detekci chloroplastů u samčího gametofytu (pylových zrn). Závěry těchto prací jsou diskutabilní, protože výskyt chloroplastů u samčího gametofytu je běžný. Pro potvrzení existence biparentální dědičnosti je nutno použít alternativní metody, jako např. sekvenaci cpDNA lokusů. Pro studium biparentální dědičnosti v čeledi Campanulaceae, jsme vybrali 5 zástupců rodu Campanula (C. patula, C. persicifolia, C. trachelium, C. rapunculoides, C. rotundifolia agg.). V rámci každého druhu jsme u několika jedinců osekvenovali vybrané cpDNA lokusy a provedli experimenty s jejich křížením. Část získaných semen jsme vyseli a u potomků jsme získali cpDNA haplotypy, které jsme srovnali s haplotypy rodičů. Pilotní výsledky ukazují, že u zkoumaných druhů převažuje maternální dědičnost cpDNA, ale u několika experimentálních variant jsme detekovali i dědičnost biparentální. Zajímavým zjištěním je také skutečnost, že potomstvo ve svém fenotypu nevykazuje známky cytonukleární inkompatibility.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)