Chemie

Nové postupy fytoremediace

Obor: Chemie

Typ: laboratorní

Supervizor: doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.

archivovaný projekt (projekt byl dořešen a uzavřen)

Fytoremediace je soubor postupů využívajících rostliny k odstranění látek znečišťujících prostředí. Vhodně zvolené rostliny umožňují efektivně odstraňovat kovy (včetně toxických a/nebo některé organické látky. Odstraňovat tyto látky je potřeba ve všech složkách životního prostředí. Efektivitu extrakce látek z prostředí ovlivňuje typ rostliny a její kondice, chemická povaha odstraňované látky (polarita, typ přítomných funkčních skupin, rozpustnost ve vodě, afinita k půdě, kalům atd.), doba, po kterou je rostlina v kontaktu se znečištěným médiem a mnohé další. Cíle projektu lze shrnout do několika bodů:

1. zmapovat fytoremediační procesy používané v praxi

2. vývoj analytických technik umožňujících kontrolovat proces fytoremediace

3. získané poznatky použít pro návrh/vývoj/zlepšení vybraného fytoremediačního postupu

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)