Chemie

Počítačové simulace enzymových reakcí

Obor: Chemie

Typ: počítačový

Supervizor: prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

archivovaný projekt (projekt byl dořešen a uzavřen)

Motto: "Nechť počítač se stane tvým průvodcem ve světě biomakromolekul!" Určitě jste již slyšeli o biomakromolekulách, zejména nukleových kyselinách, které zajišťují přenos genetické informace z rodičů na potomky, a proteinech, které fungují jako stavební kameny buněk a jako buněčné chemické továrny a elektrárny. V rámci projektu můžete aplikovat teoretické výpočty termodynamických parametrů chemických reakcí metodami kvantové chemie. Projekt pak může být zaměřen dvěma směry. Jednak na studium enzymů halogenalkan dehalogenas, které jsou využívány např. v konstruování biosenzorů monitorujících znečištění halogenovanými uhlovodíky, a následně na návrh jejich mutantů se snahou zvýšit jejich aktivitu. Druhý směr se zaobírá teoretickým studiem inhibitorů lidských enzymů cyklin-dependentních kinas, které jsou součástí signálních drah v buňkách zodpovědných za regulaci jejich dělení. Účinné inhibitory těchto enzymů pak mohou být využívány jako léčiva proti rakovinovému bujení a také např. při terapii Alzheimerovy choroby.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)