Biologie, ekologie a životní prostředí

Rozmnožovací stanoviště obojživelníků v člověkem pozměněné krajině

Obor: Biologie, ekologie a životní prostředí

Typ: terénní

Supervizor: doc. RNDr. Milan Veselý, Ph.D.

archivovaný projekt (projekt byl dořešen a uzavřen)

Práce se zaměřuje na kvalitativní a kvantitativní monitoring vodních mikro a makrohabitatů obsazovaných obojživelníky ve faunistickém čtverci 6275. Celá tato oblast mezi Ostravou a Frýdkem - Místkem byla značně pozměněna těžbou černého uhlí a s ní spojenou změnou krajiny. Cílem práce je zmapování současného stavu rozmnožovacích stanovišť z hlediska druhového zastupení a velikosti populací, ověření starých nálezů a vyhledání dosud neznámých stanovišť. Následně budou data vložena do databáze AOPK.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)