Vědy o Zemi

Společenstva fosilních organismů Štítské brázdy (Česká křídová pánev)

Obor: Vědy o Zemi

Typ: laboratorní, terénní

Supervizor: RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.

obsazený projekt (na projektu již pracuje plný počet studentů, neni možné se již přidat)

Česká křídová pánev se rozkládá v severní polovině České republiky na ploše asi 14,6 tisíc km2. Jedná se o největší dochovaný sedimentační prostor, který dnes zasahuje od severozápadní Moravy až k Drážďanům, jehož původní rozsah byl mnohem větší. Značná část pánve podlehla pokřídové erozi. Hlavní výplň pánve tvoří klastické sedimenty různých zrnitostí a v mořském prostředí i karbonátové sedimenty. Při cenomanské mořské transgresi byl vývoj komplikovaný, nacházíme sedimenty říční, jezerní, lagunární, plážové i mělkomořské. Po mořské transgresi ve spodním turonu došlo k rozdělení do dvou základních faciálních typů. Sedimenty české křídové pánve mají horizontální uložení nebo jen s mírným úklonem vrstev.

Práce bude zaměřena na mikrofaunu z okolí obce Štíty a dále na odborné zpracování makrofosilií z několika dalších vybraných lokalit ve Štítské brázdě, resp. Kralickém příkopu (Horní Studénky, Bukovice, Březná…).

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)