Popularizační centrum

Centrum popularizace vědy a výzkumu – Pevnost poznání

Pevnost poznání je jedinečným centrem popularizace vědy a výzkumu na střední Moravě. Interaktivní muzeum vědy funguje v historickém objektu v areálu Korunní pevnůstky od roku 2015. Stálé expozice, které vznikly ve spolupráci s univerzitními pracovníky, seznamují návštěvníky s dobrodružstvím vědy i obory a směry výzkumu a studia na Přírodovědecké fakultě UP.

Návštěvník v Pevnosti poznání mimo jiné najde pět unikátních expozic: Věda v pevnosti se věnuje vojenské pevnosti a životu vojáků v ní, Voda v krajině přibližuje vodní tok od pramene až po ústí do moře. Rozum v hrsti je expozicí, která se zabývá základním principem lidského vědění. Příchozí jistě ohromí i šestimetrová kopule digitálního planetária, které je součástí expozice Světlo a tma a návštěvníky seznámí s astronomickými jevy. To vše doplňují Vědecké dílny.

Centrum vzniklo rekonstrukcí čtyřpodlažního velkého dělostřeleckého skladu z poloviny 19. století, je součástí Korunní pevnůstky, unikátního areálu z doby Marie Terezie.

www.pevnostpoznani.cz