Fyzika

Katedra experimentální fyziky

Katedra experimentální fyziky zajišťuje výuku oborů z oblasti aplikované fyziky a didaktiky fyziky. Garantuje výuku ve studijních programech Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie a Učitelství fyziky, a to v bakalářském i magisterském stupni. Dále garantuje doktorské studijní programy Aplikovaná fyzika a Didaktika fyziky. Katedra též zajišťuje výuku základních kurzů fyziky včetně laboratorních praktik nejen pro fyzikální obory, ale i chemické a biologické. Oddělení didaktiky se také věnuje tvorbě učebnic i metodických materiálů pro základní a střední školy, popularizačním akcím pro žáky i širokou veřejnost.

Ve vědecké práci se odborníci katedry zaměřují především na oblasti jaderných spektroskopických metod včetně Mössbauerovy spektroskopie, syntézy a charakterizace nanomateriálů, elektronové litografie, zpracování obrazové informace, metrologie, numerických simulací fyzikálních dějů a konstrukce měřicích systémů. Probíhá intenzivní spolupráce s významnými institucemi v České republice (například Ústav fyziky materiálů AV ČR Brno, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze) i v zahraničí (mimo jiné SUJV Dubna, DESY Hamburg, ELTE Budapest).

web katedry

Katedra optiky

Na katedře lze studovat široké spektrum oborů a zaměření, jež pokrývají řadu oblastí moderní optiky, jako je fyzika laserů, fundamentální kvantové vlastnosti světla, optické kvantové zpracování informace, moderní optoelektronické komunikační systémy, aplikace speciálních optických svazků, digitální holografie, optické tomografické metody, spektroskopie nebo problematika korekce zrakových vad. Katedra optiky garantuje studijní obory Optika a optoelektronika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Digitální a přístrojová optika a Optometrie.

Optika má v Olomouci dlouholetou tradici a výzkum pracovníků a studentů katedry dosahuje dlouhodobě světové úrovně. Díky řadě národních i evropských výzkumných projektů řešených na katedře je laboratorní vybavení katedry na vynikající úrovni. Katedra optiky intenzivně spolupracuje s řadou předních univerzit a výzkumných pracovišť v Evropě i zámoří. Mezi významné partnery katedry v České republice patří Ústav přístrojové techniky AV ČR, Vysoké učení technické v Brně, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy nebo Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a také řada významných optických firem v regionu.

web katedry

Společná laboratoř optiky

Společná laboratoř optiky (SLO) je společným pracovištěm Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Vznikla v roce 1985. Základem činnosti laboratoře je vědecký výzkum v oblastech aplikované optiky, experimentální částicové fyziky, kvantové a nelineární optiky, vlnové optiky a holografie. Vědci jsou zapojeni do významných mezinárodních kolaborací, mimo jiné působí v mezinárodním středisku jaderného výzkumu CERN a podílejí se na stavbě a provozu největších světových observatoří v oboru astročásticové fyziky. SLO je úzce propojena s Regionálním centrem pokročilých technologií a materiálů. Katedra díky svým experimentálním a dílenským kapacitám spolupracuje na řadě zakázek i s domácími firmami.

Vědečtí pracovníci zajišťují část výuky v oborech Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika a Počítačová fyzika. Kromě toho činnost laboratoře zahrnuje také konstrukci a výrobu optických a elektro-optických zařízení, redakci časopisu Jemná mechanika a optika a knihovnu české pobočky mezinárodní společnosti SPIE/CS.

web pracoviště

Katedra biofyziky

Katedra biofyziky garantuje studium biofyziky na všech úrovních vysokoškolského studia (bakalářské, magisterské, doktorské) v rámci dvou oborů – Biofyzika a Molekulární biofyzika. Studenti oboru Biofyzika se profilují v biofyzice rostlin nebo lékařské biofyzice. Výzkumným zaměřením katedry je studium stresů rostlin, tvorby reaktivních forem kyslíku v živých systémech, strukturně-funkčních vlastností nukleových kyselin a proteinů a studium lidského hlasu a funkce hlasivek. Řada pracovníků katedry se podílí do výzkumu Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

Biofyzika je interdisciplinární obor na rozhraní fyziky, chemie a biologie. Studenti se učí porozumět základům moderních fyzikálních technik a aplikovat je ve studiu biologických systémů. Absolventi mají praktické uplatnění v široké škále oborů, například zdravotnictví, kriminalistice, farmacii, ekologii, zemědělství či potravinářství. Zároveň se mohou zapojit do základního i aplikovaného výzkumu fyzikálního, chemického, biologického či medicínského v tuzemsku i zahraničí.

web katedry

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)