Přihlášky ke studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci bude možné podávat v období:
      ▶ pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy od 1. listopadu 2021 do 15. března 2022
      ▶ pro studijní programy v cizím jazyce a doktorské studijní programy od 1. listopadu do 30. dubna 2022

Kompletní nabídku studijních programů pro akademický rok 2022/2023 najdete v katalogu:
      ▶ bakalářské studijní programy
      ▶ navazující magisterské studijní programy
      ▶ doktorské studijní programy


Na těchto stránkách představujeme zájemcům o studium nabídku studijních programů, podmínky přihlášek, přijímacího řízení, studia a všeho, co k tomu patří.

Máte-li už studijní program vybraný, pro cestu k přihlášce ke studiu a poplatku, podmínkám přijímacího řízení, možnostem prominutí přijímacích zkoušek zvolte tento přímý odkaz: bakalářské studium, navazující magisterské studium, doktorské studium.


Pokud konkrétní studijní program ještě vybíráte, zvolte oblast studia, která vás zajímá. K tomu slouží připravené dlaždice vpravo. Po jejich výběru se vám zobrazí nová stránka obsahující studijní programy garantované danými katedrami. U nich jsou použity tyto prolinkované ikony:

video | rozhovor | prezentace | 3D | foto | jiné | twitter | instagram | facebook | mail | web

Fakultní informační blok či prezentace vás seznámí s podmínkami studia, přihláškou a přijímacím řízením. Na pomoc s přihláškou ke studiu přicházíme současně formou tohoto videa. Otázky k administrativnímu procesu či samotné přihlášce vám budou zodpovězeny také na adrese studijni.prf@upol.cz. Máte-li však konkrétní dotazy na vybraný studijní program, je vhodné využít e-mail označený výše uvedenou ikonou; pomocí něj oslovíte kompetentního pracovníka, který rád na vaše otázky odpoví.

Průvodce Jak na Přírodu? (pdf) oslovuje zájemce o studium pomocí infografiky a představuje možnosti studia. Jeho autorem je náš student, z velké části je výsledkem jeho diplomové práce.

Konkrétní studijní programy aktuálně nabízené naší přírodovědeckou fakultou můžete vybírat také v Katalogu programů a oborů.

Své zkušenosti a zážitky vám zprostředkují naši studenti v krátkých rozhovorech, které jsou postupně zveřejňovány také v podcastu Jak na Přírodu.

Studium na přírodovědecké fakultě probíhá z velké části na Envelopě - v učebnách a laboratořích moderní hlavní budovy fakulty či vedlejších budov VLD a SLO; biologické obory pak mají převážnou část výuky směřovanou do areálu v Holici. Fakulta provozuje také svoji Botanickou zahradu a interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání, které do svých aktivit zapojuje řadu našich studentů. Knihovna UP pro vás připravila virtuální prohlídky knihoven provozovaných na přírodovědecké fakultě nacházejících se na Envelopě a v Holici.

      Fotogalerie