Akce, brožury

Brožury

Nabídka akcí přírodovědecké fakulty pro školy a veřejnost na školní rok 2018/2019

Informační brožura seznamuje s dlouhodobě plánovanými akcemi akademického roku 2018/2019 a jednotlivými popularizačními aktivitami oborů přírodovědecké fakulty. Katedry a pracoviště nabízejí pro školy široké spektrum přednášek, komentovaných prohlídek či exkurzí z nejrůznějších oblastí matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, věd o Zemi. Brožura je k dispozici v elektronické formě ke stažení v pdf

Přehled akcí přírodovědecké fakulty najdete také v kalendáři akcí (formát *pdf)

Bakalářské studijní programy pro akademický rok 2019/2020

Informace o studiu, podrobný katalog studijních oborů a vše potřebné o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020. 

Bakalářské studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020.

Navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2019/2020

Informace o studiu, podrobný katalog studijních oborů a vše potřebné o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020. 

Navazující magisterské studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020.

Veletrh vědy a výzkumu

Přírodovědecká fakulta se zasadila o založení největší celouniverzitní akce zaměřené na popularizaci vědy a výzkumu a každoročně se na ní výrazným způsobem podílí. Veletrh vědy a výzkumu se koná obvykle v červnu. Jeho cílem je přiblížit návštěvníkům vědu poutavým způsobem. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet řadu experimentů nebo se pustit do řešení matematických kvízů. S dobrodružstvím vědy se mohou všechny věkové skupiny seznámit v budově přírodovědecké fakulty i Pevnosti poznání.

Noc vědců

K celoevropské akci, kterou pořádá Evropská komise s cílem popularizovat vědu, se přírodovědecká fakulta připojuje každoročně. Program nabízí i interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání či Botanická zahrada. Návštěvníci mohou nahlédnout do laboratoří  či učeben, kam se běžně nedostanou. Vyzkouší si různé pokusy či aktivity. Letos se Noc vědců koná 6. října. Hlavním tématem je Mobilita: Svět v pohybu. Přehled aktivit najdete zde.

Olomoucká muzejní noc

Přírodovědecká fakulta se připojuje k akci, která umožňuje zájemcům prohlédnout si v netradiční dobu zajímavé a jindy třeba nedostupné objekty či památky. V programu nechybí deskové hry, matematická kavárna, návštěva chemických laboratoří či pozorování oblohy dalekohledem z terasy fakulty.

Běh s Klokanem

Běh s Klokanem propaguje přírodovědné obory formou sportovních aktivit. Přírodovědecká fakulta při jeho organizaci spolupracuje s olomouckou Jednotou českých matematiků a fyziků. Účastníci závodí nejen v přespolním běhu, ale i skákání v pytlích a skládání hlavolamů.

www.matematickyklokan.net

Přírodovědný klokan

Soutěž pro žáky základní a studenty středních škol. Přírodní vědy se propagují formou „multiple-choise“ soutěže, která je zařazena do soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství. Garantuje ji katedra algebry a geometrie přírodovědecké fakulty. Soutěžní otázky se týkají matematiky, fyziky, biologie, vědy a techniky, chemie, ale i historie a lingvistiky.

www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/

Olomoucký fyzikální kaleidoskop

Popularizační akce je zaměřena především na studenty středních škol. Zahrnuje přednášky na zajímavá témata z fyziky a exkurze do fyzikálních laboratoří. Koná se v lednu.

kaleidoskop.upol.cz

Den fascinace rostlinami

Mezinárodní akce zaměřená na popularizaci rostlinné biologie se koná v Botanické zahradě přírodovědecké fakulty. Na programu jsou výstavy, workshopy, určování rostlin a komentované prohlídky.

www.garden.upol.cz

Studentský spolek UP Crowd

Nabídka přednášek, výukových programů a minikonferencí

Za správnost informací a obsah brožury odpovídá UP Crowd.