Aktuality VaV

Výzvy

 • Podpora ERC žadatelů - průběžné podávání
  navrhovatel může být ten, kdo ukončil nebo řeší Juiorský grant GAČR - výzva
 • Možnost v rámci programu TA ČR Beta 2 podat nabídku na provedení aplikovaného výzkumu na téma „Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu, jako nástroj posilování ekosystémových služeb v území.“ Více informací zde a zde. Lhůta pro podání nabídky je do 21. 9. 2018 do 12:00; s případnými dotazy je možno se obracet na TAČR - dodatecne.informace.beta@tacr.cz
 • Ministerstvo vnitra vyhlásilo 22. srpna veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/1-VS). Návrhy projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje lze podávat cestou oddělení VaV PřF do pondělí 8. října 2018 do 12:00. Podrobné informace včetně zadávací dokumentace a příloh naleznete zde.
 • Veřejná soutěž MPO TRIO
  Ministerstvo průmyslu a obchodu
  vyhlásilo veřejnou soutěž na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. O podporu mohou žádat podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace. Elektronickou přihlášku je třeba vyplnit a odeslat v informačním systému MPO do 31. října do 12:00, písemnou žádost včetně příloh podávejte cestou fakultního oddělení vědy a výzkumu do pátku 26. října do 12:00. Předpokládaná doba zahájení řešení projektů je od 1. ledna 2019. Více informací naleznete zde.
 • Evropská komise vyhlásila nové kolo výzvy Twinning v rámci Horizon 2020 (Identifikátor výzvy WIDESPREAD-03-2018). Podrobnější informace o výzvě naleznete zde, portál účastníků zde.
  Návrhy lze podávat do 15. listopadu 2018. Je to velmi zajímavá příležitost, jak se zapojit do projektů Horizon 2020 a získat prostředky na podporu mezinárodní spolupráce se špičkovými zahraničními vědeckými pracovišti.
  Na webových stránkách TC AV ČR budou v nejbližší době zveřejněny prezentace ze semináře k výzvě, v případě zájmu je možné zajistit ve spolupráci s pracovníky Technologického centra AV ČR individuální konzultace k této výzvě.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje soutěž na podporu výzkumných a vzdělávacích projektů řešených ve spolupráci s SÚJV s předpokládaným zahájením řešení v roce 2019 – Projekty 3 + 3 2019. Anglicky psané návrhy prosím odevzdávejte na oddělení VaV do 28. 11. 2018. Více informací zde.

 • TA ČR vyhlásil dne 12. 9. 2018 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, více informací zde. Termín pro podávání návrhů je 22. 10. 2018 do 10 hod.

 • Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci - FRUP. Soutěž se řídí směrnicí rektora č. B3-13/5-SR. Vyhlášení soutěže zde; termín pro odevzdání návrhů je 31. 10. 2018 do 17:00 hod.

 • Fulbrightovy programy na rok 2019 - 2020:
  V rámci Fulbright Specialist Program můžete na krátkodobý pobyt 2-6 týdnů pozvat odborníka z USA, uzávěrka přihlášky je 1. 10. 2018, více zde.
  Fulbright Core Program - uzávěrka je 1. 11. 2018, stejně jako pro Fulbright Masaryk Program v juniorské i seniorské kategorii; více info zde a zde
  Po celý akademický rok můžete zvát v rámci Inter-country travel na jedno-vícedenní hostování v rámci konference, přednášky nebo workshopu Fulbrightovy stipendisty, kteří během tohoto roku pobývají v Evropě; více info zde
  Můžete zvát na přednášky i stávající stipendisty Fulbrightova programu, kteří budou tento rok v ČR, seznamy zde.
  Přehled programu a medailonky letošních amerických stipendistů.

 • MŠMT vyhlásilo dne 19. září 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA). Termín pro podání návrhů je 18. 12. 2018; více informací zde.

 • Vzhledem k předpokládanému vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu  INTER-COST (LTC) ke dni 1. listopadu 2018, MŠMT stanovuje nejzazší termín na zaslání přihlášek do akcí COST nejpozději do 22. října 2018; více informací zde.

Důležité informace

Získané projekty GA ČR pro rok 2018 - přehled

Právní oddělení UP prosí, v případě nutnosti kontroly jakékoliv smlouvy vázané na projekt, o dodání veškerých potřebných podkladů jako jsou: návrh projektu, zadávací dokumentaci, smlouvu o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí...

Registr smluv - vyhledávání: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani 

Praktické informace pro podávání a řešení projektů GAČR 2019 - přehled

Soutěže a ceny

Soutěž o Cenu Wernera von Siemense - více zde

Cena Inovace roku 2018 - 23. ročník

Soutěž vyhlašuje Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. Cílem soutěže je ohodnotit a ocenit nejlepší inovační produkty v ČR, ve všech oborech.
Uzávěrka soutěže je 31.10.2018, možnost konzultace přihlášek do 17.10.2018 nebo podle dohody. Více informací zde