Akce, brožury

Brožury

Všeobecná informační brožura o přírodovědecké fakultě

Poslední aktualizace této brožury o Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vznikla v roce 2018. Najdete v ní základní údaje o fakultě, jejich zaměstnanacích a studentech, možnostech studia, pedagogické a vědecké činnosti i popularizačních aktivitách.
pdf

Nabídka akcí přírodovědecké fakulty pro školy a veřejnost na školní rok 2020/2021

Informační brožura seznamuje s dlouhodobě plánovanými akcemi akademického roku 2020/2021 a jednotlivými popularizačními aktivitami oborů přírodovědecké fakulty. Katedry a pracoviště nabízejí pro školy široké spektrum přednášek, komentovaných prohlídek či exkurzí z nejrůznějších oblastí matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, věd o Zemi. Nově je v brožuře přidáno Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
pdf

Brožura k technickým údajům o budově přírodovědecké fakulty

Tato brožura vznikla pro návštěvníky a zájemce o technické údaje i další zajímavosti hlavní budovy přírodovědecké fakulty a jejího nejbližšího venkovního prostranství nacházejího se v lokalitě Envelopa. Vydána byla v roce 2019.
pdf

Informační brožura o Pevnosti poznání

Pevnost poznání byla otevřena v rámci přírodovědecké fakulty v roce 2015. Toto interaktivní muzeum vědy nabízí školní programy, vědecké kroužky, letní vědecké tábory a v každém semestru dětskou univerzitu. Poskytuje prostor i pro vyžití seniorů a je také místem pořádání významných popularizačních akcí pro širokou veřejnost. Za správnost informací a obsah brožury odpovídá Pevnost poznání.
pdf

Bakalářské studijní programy pro akademický rok 2021/2022

Informace o studiu, podrobný přehled studijních programů a vše potřebné o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022.

Přehled studijních programů přírodovědecké fakulty na rok 2021/2022

Navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2021/2022

Informace o studiu, podrobný přehled studijních programů a vše potřebné o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022.

Přehled studijních programů přírodovědecké fakulty na rok 2021/2022

Přírodovědný jarmark

Přírodovědecká fakulta se zasadila o založení největší celouniverzitní akce zaměřené na popularizaci vědy a výzkumu a každoročně se na ní výrazným způsobem podílí. Přírodovědný jarmark (dříve Veletrh vědy a výzkumu) se koná obvykle v červnu. Jeho cílem je přiblížit návštěvníkům vědu poutavým způsobem. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet řadu experimentů nebo se pustit do řešení matematických kvízů. S dobrodružstvím vědy se mohou všechny věkové skupiny seznámit v budově přírodovědecké fakulty i Pevnosti poznání.

Noc vědců

K celoevropské akci, kterou pořádá Evropská komise s cílem popularizovat vědu, se přírodovědecká fakulta připojuje každoročně. Program nabízí i interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání či Botanická zahrada. Návštěvníci mohou nahlédnout do laboratoří či učeben, kam se běžně nedostanou. Vyzkouší si různé pokusy či aktivity. Letos se Noc vědců koná 27. listopadu. Hlavním tématem je Robot a člověk. Více informací a přehled aktivit najdete na www.nocvedcu.cz

Olomoucká muzejní noc

Přírodovědecká fakulta se připojuje k akci, která umožňuje zájemcům prohlédnout si v netradiční dobu zajímavé a jindy třeba nedostupné objekty či památky. V programu nechybí deskové hry, matematická kavárna, návštěva chemických laboratoří či pozorování oblohy dalekohledem z terasy fakulty.

Běh s Klokanem

Běh s Klokanem propaguje přírodovědné obory formou sportovních aktivit. Přírodovědecká fakulta při jeho organizaci spolupracuje s olomouckou Jednotou českých matematiků a fyziků. Účastníci závodí nejen v přespolním běhu, ale i skákání v pytlích a skládání hlavolamů.

www.matematickyklokan.net

Přírodovědný klokan

Soutěž pro žáky základní a studenty středních škol. Přírodní vědy se propagují formou „multiple-choise“ soutěže, která je zařazena do soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství. Garantuje ji katedra algebry a geometrie přírodovědecké fakulty. Soutěžní otázky se týkají matematiky, fyziky, biologie, vědy a techniky, chemie, ale i historie a lingvistiky.

www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/

Olomoucký fyzikální kaleidoskop

Popularizační akce je zaměřena především na studenty středních škol. Zahrnuje přednášky na zajímavá témata z fyziky a exkurze do fyzikálních laboratoří. Koná se v lednu.

kaleidoskop.upol.cz

Den fascinace rostlinami

Mezinárodní akce zaměřená na popularizaci rostlinné biologie se koná v Botanické zahradě přírodovědecké fakulty. Na programu jsou výstavy, workshopy, určování rostlin a komentované prohlídky.

www.garden.upol.cz

Studentský spolek UP Crowd

Nabídka přednášek, výukových programů a minikonferencí

Za správnost informací a obsah brožury odpovídá UP Crowd.