Výroční zprávy

Výroční zpráva PřF UP za rok 2019

Výroční zpráva o hospodaření PřF UP za rok 2019

Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření PřF UP za rok 2018

Výroční zpráva PřF UP za rok 2016

Výroční zpráva PřF UP za rok 2015

Výroční zpráva PřF UP za rok 2014

Výroční zpráva PřF UP za rok 2013

Výroční zpráva PřF UP za rok 2012