Informace týkající se výuky na PřF UP v návaznosti na nouzový stav

aktualizováno 12. května 2020

Přestože je od 11. 5. možná prezenční výuka a zkoušení do 15 studentů + vyučující/zkoušející, doporučuje se, aby se tato možnost vztahovala pouze na ty předměty, které není možné realizovat on-line. Výuka v běžném rozsahu se i nadále nekoná.

Výuka

Výuka a zkoušky

Přestože je od 11. 5. možná prezenční výuka a zkoušení do 15 studentů + vyučující/zkoušející, doporučuje se, aby se tato možnost vztahovala pouze na ty předměty, které není možné realizovat on-line.

Předměty, které již jsou vyučovány on-line, budou také zakončeny zejména on-line. To platí také pro zkoušky včetně SZZ, obhajob a DSSZ, které jsou již plánované on-line.

Od 11. 5. 2020 platí na UP nová opatření:

1. Státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky, obhajoby a konzultace závěrečných prací se konají stejně jako od 20. 4. 2020:

 • on-line, zejména tehdy, kdy není možné realizovat zkoušky prezenčně (zdravotní ohrožení zkoušejících nebo studentů, omezený pohyb uvnitř a při vstupu do ČR apod.);
 • prezenčně, a to při respektování všech opatření, která souvisejí se stavem nouze (maximálně 15 studentů, dvoumetrové rozestupy, krytí obličeje apod.), a pravidel Zvláštního zákona 188/2020; organizace SZZ, obhajob, DSZ a konzultací probíhá na úrovni fakult a kateder.

2. Konzultace a výuka studentů všech ročníků je možná od 11. 5. 2020:

 • on-line jako doposud;
 • prezenčně do počtu 15 studentů, zejména v předmětech, jejichž specifika neumožňují on-line výuku, a to při respektování všech opatření, která souvisejí se stavem nouze (maximálně 15 studentů, dvoumetrové rozestupy, krytí obličeje apod.). Organizace probíhá na úrovni fakult a kateder.

3. Klinická a praktická výuka a praxe je možná beze změn stejně jako od 27. 4. 2020.

4. Hromadná výuka ve všech ročnících probíhá nadále pouze distančními formami (on-line), a to do odvolání.

5. Zkoušky, zápočty a plnění dalších studijních povinností ve všech ročnících se konají podobně jako od 27. 4. 2020:

 • on-line, zejména tehdy, kdy není možné realizovat zkoušky prezenčně (zdravotní ohrožení zkoušejících nebo studentů, omezený pohyb uvnitř a při vstupu do ČR apod.);
 • prezenčně, a to maximálně 15 studentů, při respektování všech opatření, která souvisejí se stavem nouze (dvoumetrové rozestupy krytí obličeje, apod.), a pravidel Zvláštního zákona 188/2020; organizace probíhá na úrovni fakult a kateder.

6. Přijímací zkoušky se uskuteční on-line na těch fakultách, jejichž specifika to umožnují.

Dále také platí, že student se může účastnit výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole za splnění následujících podmínek:

 • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.);
 • u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola;
 • nemá v daném čase nařízena karanténní opatření;
 • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (doc | pdf).

Další informace pro absolventské ročníky

 • Byly zrušeny květnové termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ) a stanovena jejich realizace v náhradních termínech 15. června - 10. července 2020 a 17. srpna - 15. září 2020.
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností pro absolventské ročníky zůstává tři týdny před státnicemi.
 • Termín odevzdání kvalifikačních prací zůstává 3 týdny před konáním SZZ. Datem odevzdání se v době mimořádných opatření rozumí den nahrání práce do systému STAG. Práci v listinné podobě studenti odevzdají, jakmile to bude možné.
 • Původní termín promocí je zrušen a vzhledem k současné situaci se promoce uskuteční pravděpodobně v listopadu. Pokud jste již nahlášeni na promoci, zaplatili jste poplatek a nemáte už o promoce zájem, vrátíme poplatek zpět, stačí o tom uvědomit svou referentku. Diplomy si po předchozí e-mailové domluvě můžete vyzvednout u své referentky.

Výjimky

Všem studentům, kterých se nějakým způsobem dotknou opatření ve smyslu vypršení dvouletí mezi splněním podmínek a SZZ, případně vypršení maximální doby studia, bychom na jejich žádost studium prodloužili. Žádosti zasílejte poštou na adresu: Přírodovědecká fakulta UP, studijní oddělení, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc.

Knihovna UP

Od 14. dubna Knihovna UP začíná opět půjčovat. Knihy je možné si půjčit pouze přes Knihovnu Zbrojnice. Fakultní knihovny jsou stále zavřené. Podrobnější info zde.

Zde poskytuje informace, které zdroje je možné studovat on-line. Stránka je průběžně aktualizována v návaznosti na to, jak knihovna pro vás získává nové přístupy.

Provoz studijního oddělení

Od 18. května je studijní oddělení znovu otevřeno ve standardních úředních hodinách s několika omezeními: Ing. Jana Camfrlová bude přítomna pouze v úterý a čtvrtek, Mgr. Marcela Chytilová v týdnu 18.-22. května pouze v pondělí a středu, od 25. května vždy v dopoledních úředních hodinách. Mgr. Martina Karásková je nadále k dispozici pouze prostřednictvím e-mailu.

Nadále žádáme studenty, aby žádosti přednostně vyřizovali e-mailem se svou studijní referentkou. Prostřednictvím e-mailu lze také uzavřít studium před státnicemi.

Informace k příjezdům studentů do ČR a výjezdům do zahraničí

Občané ČR i cizinci s povolením vstupu na naše území mají od půlnoci 27. dubna 2020 po příjezdu do ČR dvě možnosti: nástup 14denní karantény nebo předložení potvrzení o absolvování testu vydané lékařem či orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že u nich byl proveden test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než čtyři dny a zajišťuje si ho osoba sama na vlastní náklady. Formulář na lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na SARS-CoV-2 je ke stažení zde.

Studenti mohou vycestovat z území ČR za účelem řádného ukončení studia v zahraničí, tj. zejména za účelem složení zkoušek. Pokud doba vycestování nepřekročí 24 hodin, výše uvedená opatření se na ně nevztahují. 

27. 5. 2020

Vláda ČR v souvislosti s aktuální situací kolem pandemie koronaviru upravuje s platností od 27. 4. 2020 pravidla pro vstup občanů EU a dalších cizinců na území ČR. Týká se to tak i zahraničních studentů, kteří studují na...

26. 5. 2020

Z historicky prvních online voleb vzešlo nové složení Akademického senátu Univerzity Palackého pro funkční období 2020–2023. Volby se uskutečnily v termínu 19.–25. května formou internetového hlasování kvůli epidemii koronaviru a...

26. 5. 2020

Dne 26. května 2020 nabyl účinnosti aktualizovaný harmonogram akademického roku 2019/2020, který byl upraven po oficiálním schválení vedení fakult a univerzitního vedení s ohledem na opatření v souvislosti s pandemií Covid-19.

20. 5. 2020

Členové akademické obce ve středu a čtvrtek rozhodnou o novém složení akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Volby, které se konají jednou za tři roky, budou letos kvůli epidemii nového typu koronaviru...

18. 5. 2020

Už od zítřka budou voliči rozhodovat, kdo zasedne v novém Akademickém senátu Univerzity Palackého. Senátory z řad všech fakult na funkční období 2020–2023 bude akademická obec volit ve dnech 19.–25. května. Historický poprvé to...

15. 5. 2020

Rektor Univerzity Palackého na základě odborné komise Literární soutěže pro studenty UP, která zasedala on-line 5. května 2020, rozhodl o vítězích 26. ročníku.

12. 5. 2020

V souvislosti s další vlnou uvolňování aktuálních opatření proti šíření Covid-19 je od 12. května možnost pohybovat se za určitých situací ve vnitřních prostorách fakult UP bez roušek, respirátorů, šátků či jiných ochranných...

12. 5. 2020

V Knihovně UP je opět možné si půjčit knihy domů. Informace ke speciálnímu půjčovnímu režimu skrze „výpůjční okno“ naleznete níže. Jak to bude probíhat? Bezkontaktně přes okno v přízemí na nádvoří Zbrojnice (v místech, kde...

11. 5. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zaměstnanci univerzity, milé studentky, milí studenti, je zřejmé, že krize vyvolaná epidemií koronaviru postupně polevuje a společnost, Česká republika i celá Evropa se pozvolna vracejí k...

7. 5. 2020

Chceš získat cenné zkušenosti? Připsat si zajímavou položku do životopisu? Procvičit se v angličtině? Tak se přihlas do mezinárodní soutěže – Economic, Legal, and Social Innovation in V4 Countries, Essay and Multimedia...