Důležité termíny

Harmonogram akademického roku 2022/2023

Akademický rok 2022/2023 1. 9. 2022—31. 8. 2023
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2021/2022 5. 9. 2022
Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia 29. 8. 2022—1. 9. 2022
Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského a doktorského studia 2. 9. 2022
Odvolací řízení o rozhodnutích o nepřijetí ke studiu, proti nimž nepřijatí uchazeči podali v zákonné lhůtě odvolání 30. 8. 2022 —29. 9. 2022
Konec přijímacího řízení zahájeného v akademickém roce 2021/2022 (pro studium v akademickém roce 2022/2023) 30. 9. 2022
Fakulta na své úřední desce zveřejní zprávu o průběhu příjímacího řízení zahájeného v akademickém roce 2021/2022 (pro studium v akademickém roce 2022/2023) 15. 10. 2022
Zimní semestr v akademickém roce 2022/2023 1. 9. 2022—12. 2. 2023
Zápis předmětů na zimní semestr od—do
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského a 2. a vyšší ročníky doktorského studia 13. 7. 2022 13:00 hod.—26. 9. 2022
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 6. 9. 2022 9:00 hod.—26. 9. 2022
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 14. 7. 2022 9:00 hod.—26. 9. 2022
2. ročníky bakalářského studia 14. 7. 2022 11:00 hod.—26. 9. 2022
1. ročníky bakalářského studia 2. 9. 2022, 9:00 hod.—26. 9. 2022
Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů) 19. 9. 2022—16. 12. 2022
Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů 5. 10. 2022—6. 10. 2022
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu od 1. 11. 2022
Promoce 4.—5. 11. 2022
Dny otevřených dveří 2. 12. 2022 (8—14 hod.)
14. 1. 2023 (9—14 hod.)
Rektorské volno 30. 12. 2022
Státní závěrečné zkoušky 9. 1. 2023—9. 2. 2023
Letní semestr v akademickém roce 2022/2023 13. 2. 2023—31. 8. 2023
Zápis předmětů na letní semestr od—do
3. a vyšší ročníky doktorského studia 17. 1. 2023 9:00 hod.— 20. 2. 2023
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského studia, 2. ročníky doktorského studia 17. 1. 2023 11:00 hod.— 20. 2. 2023
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 17. 1. 2023 13:00 hod.— 20. 2. 2023
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 19. 1. 2023 9:00 hod.— 20. 2. 2023
2. ročníky bakalářského studia 19. 1. 2023 11:00 hod.— 20. 2. 2023
1. ročníky bakalářského studia 19. 1. 2023 13:00 hod.— 20. 2.  2023
Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů) 13. 2. 2023—12. 5. 2023
Akademický týden UP 13. 2. 2023—19. 2. 2023
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech 1. 11. 2022—15. 3. 2023
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení 15. 4. 2023
Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia 21. 4. 2023
Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia 28. 4. 2023
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v cizím jazyce 1. 11. 2022—30. 4. 2023
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech 1. 11. 2022—30. 4. 2023
Sportovní den UP 10. 5. 2023 (rektorské volno)
Státní závěrečné zkoušky 9. 5. 2023—9. 6. 2023
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy 5. 6. 2023—16. 6. 2023
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy 5. 6. 2023—23. 6. 2023
Promoce 26. 6. 2023—30. 6. 2023
Hlavní prázdniny 1. 7. 2023—31. 8. 2023
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení do 14. 7. 2023
Státní závěrečné zkoušky 14. 8. 2023—1. 9. 2023
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2022/2023 6. 9. 2023

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Akademický rok 2023/2024 1. 9. 2023—31. 8. 2024
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2022/2023 6. 9. 2023
Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia 24. 8. 2023—31. 8. 2023
Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského studia a doktorského studia 1. 9. 2023
Odvolací řízení o rozhodnutích o nepřijetí ke studiu, proti nimž nepřijatí uchazeči podali v zákonné lhůtě odvolání do 27. 9. 2023
Konec přijímacího řízení zahájeného v AR 2022/2023 (pro studium v AR 2023/2024) 28. 9. 2023
Fakulta na své úřední desce zveřejní zprávu o průběhu příjímacího řízení zahájeného v AR 2022/2023 (pro studium v AR 2023/2024) 13. 10. 2023
Zimní semestr v akademickém roce 2023/2024 1. 9. 2023—11. 2. 2024
Zápis předmětů na zimní semestr od—do
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského a 2. a vyšší ročníky doktorského studia

12. 7. 2023, 13:00 hod.—25. 9. 2023

1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 6. 9. 2023, 9:00 hod.
—25. 9. 2023
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 13. 7. 2023, 9:00 hod.
—25. 9. 2023
2. ročníky bakalářského studia 13. 7. 2023, 11:00 hod.
—25. 9. 2023
1. ročníky bakalářského studia 5. 9. 2023, 12:00 hod.
—25. 9. 2023
Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů) 18. 9. 2023—15. 12. 2023
Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů 4. 10. 2023—5. 10. 2023
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu od 1. 11. 2023
Promoce 3. 11. 2023
Stříbrná promoce 16. 9. 2023
Zlatá a diamantová promoce 13. 10.2023
Dny otevřených dveří 1. 12. 2023 (8—14 hod.)
27. 1. 2024 (9—14 hod.)
Rektorské volno 22. 12. 2023, 29. 12. 2023
Státní závěrečné zkoušky 8. 1. 2024—9. 2. 2024
Letní semestr v akademickém roce 2023/2024 12. 2. 2024—31. 8. 2024
Zápis předmětů na letní semestr od—do
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského studia, 2. a vyšší ročníky doktorského studia 23. 1. 2024, 11:00 hod.
—19. 2. 2024
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 23. 1. 2024, 13:00 hod.
—19. 2. 2024
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 25. 1. 2024, 9:00 hod.
—19. 2. 2024
2. ročníky bakalářského studia 25. 1. 2024, 11:00 hod.
—19. 2. 2024
1. ročníky bakalářského studia 25. 1. 2024, 13:00 hod.
—19. 2. 2024
Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů) 12. 2. 2024—10. 5. 2024
Akademický týden UP 19. 2. 2024—25. 2. 2024
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech 1. 11. 2023—15. 3. 2024
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení 15. 4. 2024
Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia 19. 4. 2024
Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia 26. 4. 2024
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu ve studijních programech akreditovaných v cizím jazyce do 30. 4. 2024
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech do 30. 4. 2024
Sportovní den UP 15. 5. 2024
Státní závěrečné zkoušky 6. 5. 2024—7. 6. 2024
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy 3. 6. 2024—14. 6. 2024
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy 3. 6. 2024—21. 6. 2024
Promoce 24. 6. 2024—28. 6. 2024
Hlavní prázdniny 1. 7. 2024—31. 8. 2024
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení do 15. 7. 2024
Státní závěrečné zkoušky 12. 8. 2024—3. 9. 2024
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2023/2024 6. 9. 2024

Zápis ke studiu v akademickém roce 2022/2023

Řádný zápis ke studiu byl ukončen.

Prezentace pro studenty 1. ročníku:

Prezentace – zápis ke studiu

 Prezentace pro studenty nastupující do bakalářských programů obsahuje:

 • Podmínky pro zapsání studenta
 • Základní informace
 • Děkan a proděkan fakulty
 • Studijní oddělení
 • Kreditový systém studia
 • Vysokoškolské koleje
 • Účet a login
 • Univerzitní e-mailová adresa
 • Identifikační karty
 • Jak získat další informace
 • Formuláře
 • Poplatky za studium

Promoce

 • Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů se uskuteční ve dnech
  26. až 30. června 2023 v aule Přírodovědecké fakulty UP.

Informace pro absolventy

Na promoce se hlaste e-mailem své studijní referentce nejpozději do 15. června 2023.
Podrobný harmonogram bude zveřejněn v druhé polovině června po skončení státních závěrečných zkoušek všech studijních programů a bude znám celkový počet absolventů.

Za výdaje související s promocemi se vybírá poplatek ve výši 700 Kč. Poplatek lze uhradit složenkou nebo bankovním převodem. Doklad o zaplacení poplatku pošlete naskenovaný e-mailem své studijní referentce nejpozději do 16. června 2023.

Údaje pro platbu: 
číslo účtu 19-1096330227
kód banky 0100
variabilní symbol 99310031
částka 700 Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a účel platby "promoce".

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)