Ceny děkana

Cena děkana Přírodovědecké fakulty UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor
Děkan přírodovědecké fakulty každoročně vyhlašuje v souladu s vnitřní normou PřF-B-19/07-ÚZ02 soutěž o Cenu děkana pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor.


Cena děkana autorům rozvíjejícím vědní obor

Cenu mohou získat autoři a autorské kolektivy učebních a populárně-vědeckých textů, monografií a vědeckých publikací z řad zaměstnanců a studentů fakulty, kterým v kalendářním roce udílení ceny nebo v roce předchozím byl publikován:

 • učební text nebo populárně-vědecký text mimořádného významu,
 • monografie mimořádného významu, nebo přehledová vědecká publikace splňující kritéria pro původní vědeckou publikaci
 • původní (nikoli přehledová) vědecká publikace v odborném časopise s IF, který  se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90 procent a výše

Cena může být udělena za publikaci, u které je hlavním nebo korespondujícím autorem pracovník PřF UP, a to těm členům autorského kolektivu, kteří v afiliaci uvedli PřF UP jako svoje hlavní pracoviště.

Cena děkana může být udělena zaměstnancům fakulty s úvazkem alespoň 0,5 a studentům prezenční formy studia na fakultě, kteří v daném kalendářním roce vyhověli některé z podmínek zadání Cen děkana, nebo této podmínce vyhověli v předchozím kalendářním roce a za tuto splněnou podmínku Cenu děkana ještě neobdrželi.

O udělení Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací může požádat zaměstnanec či student PřF UP, a to tak, že vyplní webový formulář přihlášky pro cenu děkana (zde https://elf2.upol.cz/Formular/Typ/Ostatni-formulare). Pokud je publikace již vložena v OBD, je v přihlášce možné využít automatické načtení údajů z OBD. Nominovanou publikaci je třeba nahrát ve formátu pdf do elektronické přihlášky. V případě monografie ji fyzicky doručit na oddělení VaV. Po odeslání přihlášku vytiskněte a opatřenou podpisy zašlete vnitřní poštou na oddělení VaV k rukám Bc. Barbory Krudencové (kancelář 6.012). V přihlášce je nutné specifikovat rozdělení ceny mezi spoluautory, kteří svým podpisem na přihlášce potvrdí souhlas s dělením ceny.

Splnění požadavků pro udělení cen posuzuje komise složená z proděkanů, která také navrhuje udělení a výši cen. Oceněný převzetím ceny vyjadřuje souhlas s uveřejněním svého jména na seznamu oceněných na webu PřF UP.


Cena děkana akademickým pracovníkům PřF UP

Toto ocenění uděluje děkan zaměstnancům za vynikající pedagogickou činnost, a to standardně pěti pracovníkůmjednomu z každého z pěti oborů na PřF UP (matematika a informatika, fyzika, chemie, biologie, ekologie a životní prostředí, vědy o Zemi).

 • Cenu děkana může obdržet pouze zaměstnanec PřF UP, který v minulém akademickém roce učil v průměru minimálně dvě vyučovací hodiny kontaktní výuky týdně.
 • Pro svého oblíbeného pedagoga mohou hlasovat studenti třetích a vyšších ročníků bakalářských a studenti navazujících magisterských oborů. Každý student má možnost volby až tří pedagogů, přičemž první vybraný pedagog obdrží hlas s váhovým faktorem o hodnotě 1,0, druhý vybraný o hodnotě 0,7 a třetí vybraný o hodnotě 0,5.
 • Hlasovat v Ceně děkana pro nejlepšího pedagoga za období 2023/2024 je možné elektronicky na stránkách od 1. května do 30. září 2024.
  Přihlášení je jako do Portálu, ale dále je hlasování anonymní.

 • Cenu obdrží pedagog, který získá největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů mohou být v každém z výše uvedených oborů uděleny ceny dvě.

Ceny děkana v roce 2023

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2023

Odborné články

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.

 • Semi-continuum modeling of unsaturated porous media flow to explain Bauters' paradox, By Kmec Jakub, Šír Miloslav, Fürst Tomáš, Vodák Rostislav, HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES, Volume 27, Issue 6, Page 1279-1300, DOI 10.5194/hess-27-1279-2023

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSC., DSc.

 • Parametric topological entropy and differential equations with time-dependent impulses, By Andres Jan, JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, Volume 317, Page 365-386, DOI 10.1016/j.jde.2022.02.008

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSC., DSc.

 • Parametric topological entropy and differential equations with time-dependent impulses II: Multivalued case, By Andres Jan, JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, Volume 367, Page 783-803, DOI 10.1016/j.jde.2023.05.030

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSC., DSc., RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.

 • Topological entropy of multivalued maps in topological spaces and hyperspaces, By Andres Jan, Ludvik Pavel, CHAOS SOLITONS & FRACTALS, Volume 160, DOI 10.1016/j.chaos.2022.112287

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSC.,DSc., RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.

 • Topological entropy of composition and impulsive differential equations satisfying a uniqueness condition, By Andres Jan, Ludvik Pavel, CHAOS SOLITONS & FRACTALS, Volume 156, DOI 10.1016/j.chaos.2022.111800

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSC., DSc., RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.,

 • Parametric topological entropy of families of multivalued maps in topological spaces and induced hyperspace maps, By Andres Jan, Ludvik Pavel, COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION, Volume125, DOI 10.1016/j.cnsns.2023.107395

RNDr. Tomáš Pluháček, Ph.D., RNDr. Radka Pechancová, Ph.D., doc. Ing. David Milde, Ph.D.

 • Bottom-up uncertainty evaluation of complex measurements from correlated performance data: Determination of total Cr in yeast by ICP-MS after acid digestion, By Pluhacek Tomas, Pechancova Radka, Milde David, Bettencourt da Silva, Ricardo J. N, FOOD CHEMISTRY, Volume 404 Part A, DOI 10.1016/j.foodchem.2022.134466

Mgr. Markéta Kovalová, Mgr. Miroslav Peřina, Mgr. Tomáš Pospíšil, Ph.D., Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D.  Mgr. Radek Jorda, Ph.D., prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

 • Characterization of new highly selective pyrazolo[4,3-d]pyrimidine inhibitor of CDK7, By Kovalova Marketa, Havlícek Libor, Djukic Stefan, Skerlova Jana, Perina Miroslav, Pospisil Tomas, Reznickova Eva, Rezacova Pavlina, Jorda, Radek, Krystof Vladimir, BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY, Volume 161, DOI 10.1016/j.biopha.2023.114492

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., Mgr. Jozef Pócs, Ph.D.

 • On the number of aggregation functions on finite chains as a generalization of Dedekind numbers, By Halas Radomir, Mesiar Radko, Pocs Jozef, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Volume 466, DOI 10.1016/j.fss.2022.11.012

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D., Mgr. Radka Křikavová, Ph.D., doc. Ing. David Milde, Ph.D., Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 • Anti-myeloma pro-apoptotic Pt(II) diiodido complexes, By Masaryk Lukas, Drozdkova Denisa, Sloczynska Karolina, Moncol Jan, Milde David, Krikavova Radka, Popiol Justyna, Pekala Elzbieta, Ondruskova Katarina, Nemec Ivan, Trtkova Katerina Smesny, Starha Pavel, INORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS, Volume 10, DOI 10.1039/d3qi00327b

doc. Mgr. Jan Sedláček, Ph.D., prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., Mgr. Zuzana Lenďáková, Ph.D.

 • A closer look at sedimentation processes in two dam reservoirs, By Sedlacek Jan, Babek Ondrej, Grygar Tomas Matys, Lendakova Zuzana, Pacina Jan, Stojdl Jiri, Hosek Michal, Elznicova Jitka, JOURNAL OF HYDROLOGY, Volume 605, DOI 10.1016/j.jhydrol.2021.127397

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc.

 • Groundwater red beds in Holocene fluvial sediments as a product of iron and manganese redox cycling; Morava River, Czechia, By Babek Ondrej, Sracek Ondra, Vsiansky Dalibor, Hola, Marketa, SEDIMENTOLOGY, DOI 10.1111/sed.13119

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., Mgr. Šimon Bräuer

 • Nonlinear coherent heat machines, By Opatrny Tomas, Brauer Simon, Kofman Abraham G., Misra Avijit, Meher Nilakantha, Firstenberg Ofer, Poem Eilon, Kurizki Gershon, SCIENCE ADVANCES, Volume 9, DOI 10.1126/sciadv.adf1070

Yuliya Krasylenko, Ph.D., Mgr. Olga Šamajová, Dr., prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Takáč, Ph.D., prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.

 • Druid Drone-A portable unmanned aerial vehicle with a multifunctional manipulator for forest canopy and mistletoe research and management, By Krasylenko Yuliya, Rydlo Karol, Atamas Natalia, Sosnovsky Yevhen, Horielov Oleksii, Macecek Ivo, Samajova Olga, Ovecka Miroslav, Takac Tomas, Samaj Jozef, METHODS IN ECOLOGY AND EVOLUTION, Volume 14, DOI 10.1111/2041-210X.14058

Mgr. Olga Šamajová, Dr., Ing. Pavel Křenek, Ph.D., prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Takáč, Ph.D., prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.

 • Knockout of MITOGEN-ACTIVATED PROTEIN KINASE 3 causes barley root resistance against Fusarium graminearum, By Basheer Jasim, Vadovic Pavol, Samajova Olga, Melicher Pavol, Komis George, Krenek Pavel, Kralova Michaela, Pechan Tibor, Ovecka Miroslav, Takac Tomas, Samaj Jozef, PLANT PHYSIOLOGY, Volume 190, DOI 10.1093/plphys/kiac389

Mgr. Kateřina Hlaváčková, Mgr. Olga Šamajová, Dr., prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc., prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D., Mgr. Miroslava Medelská, Ph.D.

 • Advanced microscopy resolves dynamic localization patterns of stress-induced mitogen-activated protein kinase (SIMK) during alfalfa root hair interactions with Ensifer meliloti, By Hlavackova Katerina, Samajova Olga, Hrbackova Miroslava, Samaj Jozef, Ovecka Miroslav, JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY, Volume74, DOI 10.1093/jxb/erad111

prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.

 • Operator residuation in orthomodular posets of finite height, By Chajda Ivan, Laenger Helmut, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Volume 467, DOI 10.1016/j.fss.2023.108589

doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D., RNDr. Martin Jurek, Ph.D., Mgr. Veronika Květoňová, doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.

 • Thermal comfort in urban areas on hot summer days and its improvement through participatory mapping: A case study of two Central European cities, By Lehnert Michal, Panek Jiri, Kopp Jan, Geletic Jan, Kvetonova Veronika, Jurek Martin, LANDSCAPE AND URBAN PLANNING, Volume 233, DOI 10.1016/j.landurbplan.2023.104713 

Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Veronika Vojáčková, Mgr. Markéta Kovalová, prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

 • Inhibition of FLT3-ITD Kinase in Acute Myeloid Leukemia by New Imidazo[1,2-b]pyridazine Derivatives Identified by Scaffold Hopping,I By Brehova Petra, Reznickova Eva, Skach Krystof,  Jorda Radek, Dejmek Milan, Vojackova Veronika, Sala Michal, Kovalova Marketa, Dracinsky Martin, Dolnikova Alexandra, Strmen Timotej, Kinnertova Monika, Chalupsky Karel, Dvorakova Alexandra, Gucky Tomas, Kaiserova Mertlikova Helena, Klener Pavel, Nencka Radim, Krystoy Vladimir, JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, DOI 10.1021/acs.jmedchem.3c00575

Mgr. Ievgen Arkhipov, Ph.D.

 • Dynamically crossing diabolic points while encircling exceptional curves: A programmable symmetric-asymmetric multimode switch, By Arkhipov Ievgen, Miranowicz Adam, Minganti Fabrizio, Ozdemir Sahin, Nori Franco, NATURE COMMUNICATIONS, DOI 10.1038/s41467-023-37275-5

doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.

 • Kites and representations of pseudo MV-algebras, By Botur Michal, Kowalski Tomasz, FUZZY SETS AND SYSTEMS, DOI 10.1016/j.fss.2022.09.014

Mgr. David Kopečný, Ph.D., Mgr. Martina Kopečná, Ph.D., Mgr. Jakub Bělíček, Mgr. David Kopečný

 • Biochemical and structural basis of polyamine, lysine and ornithine acetylation catalyzed by spermine/spermidine N-acetyl transferase in moss and maize, By Belicek Jakub, L'uptakova, Eva, Kopecny David, Frommel Jan, Vigouroux Armelle, Zeljkovic Sanja Cavar, Jagic Franjo, Briozzo Pierre, Kopecny David Jaroslav, Tarkowski Petr, Nisler Jaroslav, De Diego Nuria, Morera Solange, Kopecna Martina, PLANT JOURNAL, DOI 10.1111/tpj.16148

Mgr. Lucia Brisudová, doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.

 • “It should be treated in a better way” – Perceived topovacancy in the participative urban planning, By Brisudova Lucia, Klapka Pavel, CITIES, DOI 10.1016/j.cities.2023.104505

prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.

 • The timescape of the city: Example of spatial interactions based on big data, By, Halas Marian, Klapka Pavel, HABITAT INTERNATIONAL, DOI 10.1016/j.habitatint.2022.102736

Mgr. Karolína Ondrová, Mgr. Iveta Zůvalová, Ph.D., Mgr. Barbora Vyhlídalová, Ph.D., doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D., RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D., Mgr. Martina Kopečná, Ph.D., Mgr. David Kopečný, Ph.D., prof. Mgr. Marek Šebela, Dr., doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D.

 • Monoterpenoid aryl hydrocarbon receptor allosteric antagonists protect against ultraviolet skin damage in female mice, By Ondrova Karolina, Zuvalova Iveta, Vyhlidalova Barbora, Krasulova Kristyna, Mikova Eva, Vrzal Radim, Nadvornik Petr, Nepal Binod, Kortagere Sandhya, Kopecna Martina, Kopecny David, Sebela Marek, Rastinejad Fraydoon, Pu Hua, Soural Miroslav, Rolfes Katharina Maria, Haarmann-Stemmann Thomas, Li Hao, Mani Sridhar, Dvorak Zdenek, NATURE COMMUNICATIONS, DOI 10.1038/s41467-023-38478-6

RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.

 • Reducing energy poverty in deprived regions or supporting new developments in metropolitan suburbs? Regional differences in the use of subsidies for home energy efficiency renovations, By Frantal Bohumil, Dvorak Petr, ENERGY POLICY, DOI 10.1016/j.enpol.2022.113250

doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D., Mgr. Jana Koller, Mgr. Ivo Chamrád, Ph.D., Mgr. René Lenobel, Ph.D.

 • Is the co-option of jasmonate signalling for botanical carnivory universal trait for all carnivorous plants? By Andrej Pavlovič , Jana Koller, Ondřej Vrobel, Ivo Chamrád, René Lenobel, Peter Tarkowski, JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY, DOI 10.1093/jxb/erad359

Mgr. Josef Hloušek, Ph.D., RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.

 • Experimental observation of anomalous supralinear response of single-photon detectors, By Hlousek Josef, Straka Ivo, Jezek Miroslav, APPLIED PHYSICS REVIEWS, DOI 10.1063/5.0106987

prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.

 • Quantification of Quantum Correlations in Two-Beam Gaussian States Using Photon-Number Measurements, By Barasinski Artur, Perina Jr. Jan, Cernoch Antonin, PHYSICAL REVIEW LETTERS, DOI 10.1103/PhysRevLett.130.043603

Mgr. Dominik Koutný, RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.

 • Deep learning of quantum entanglement from incomplete measurements, By Koutny Dominik, Gines Laia, Moczala-Dusanowska Magdalena, Hoefling Sven, Schneider Christian, Predojevic Ana, Jezek Miroslav, SCIENCE ADVANCES, DOI 10.1126/sciadv.add7131

Mgr. Aneta Grycová, Ph.D., RNDr. Peter Illés, Ph.D., Mgr. Barbora Vyhlídalová, Ph.D., Mgr. Karolína Ondrová, Mgr. Lucia Sládeková, RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D., Doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D., Mgr. Petra Pečinková, prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D.

 • Targeting the Aryl Hydrocarbon Receptor with Microbial Metabolite Mimics Alleviates Experimental Colitis in Mice, By Grycova Aneta, Joo Hansol, Maier Vitezslav, Illes Peter, Vyhlidalova Barbora, Poulikova Karolina, Sladekova Lucia, Nadvornik Petr, Vrzal Radim, Zemankova Lenka, Pecinkova Petra, Poruba Martin, Zapletalova Iveta, Vecera Rostislav, Anzenbacher Pavel, Ehrmann Jiri, Ondra Peter, Jung Jong-Wha, Mani Sridhar, Dvorak Zdenek, JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, DOI 10.1021/acs.jmedchem.2c00208

Mgr. Monika Opatíková, Mgr. David Kopečný, Ph.D., prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D., prof. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D., RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.

 • Cryo-EM structure of a plant photosystem II supercomplex with light-harvesting protein Lhcb8 and α-tocopherol, By Opatikova Monika, Semchonok Dmitry A., Kopecny David, Ilik  Petr, Pospisil Pavel, Ilikova Iva, Roudnicky Pavel, Zeljkovic Sanja Cavar, Tarkowski Petr, Kyrilis Fotis L., Hamdi Farzad, Kastritis Panagiotis L., Kouril Roman, NATURE PLANTS, DOI 10.1038/s41477-023-01483-0

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D.,DSc.

 • Fuzzifier's temptation, By Belohlavek Radim, FUZZY SETS AND SYSTEMS, DOI 10.1016/j.fss.2023.108538

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D.,DSc.

 • Avoiding flatness in factoring ordinal data, By Bartl Eduard, Belohlavek Radim, INFORMATION SCIENCES, DOI 10.1016/j.ins.2023.02.002

RNDr. Naděžda Cankařová, Ph.D., Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 • p-TSA-Mediated Four-Component Reaction: One-Step Access to Mesoionic 1H-Imidazol-3-ium-4-olates, Direct NHC Precursors, By Cankarova Nadezda, Nemec Ivan, Krchnak Viktor, ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS, DOI 10.1002/adsc.202200398

doc. Ankush Prasad, Ph.D., doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D., prof. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

 • Malondialdehyde enhances PsbP protein release during heat stress in Arabidopsis, By Kumar Aditya, Prasad Ankush, Sedlarova Michaela, Pospisil Pavel, PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, DOI 10.1016/j.plaphy.2023.107984

RNDr. Patrik Peška, Ph.D., doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

 • Tensor Decompositions and Their Properties, By Peska Patrik, Jukl Marek, Mikes Josef, MATHEMATICS, DOI 10.3390/math11173638

 

Monografie a přehledové vědecké publikace:

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc., doc. Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.

 • Protein-protein interactions in plant antioxidant defense, By Melicher Pavol, Dvorak Petr, Samaj Jozef, Takac Tomas, FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, Volume 13, DOI 10.3389/fpls.2022.1035573

RNDr. Jan Brus, Ph.D., Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., Mgr. Ondřej Biemann

 • Včelaření v době klimatické změny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2023. ISBN 978-80-244-6322-3.

Mgr. Zdeněk Špíšek, Ph.D.

 • The Service Tree - The Tree for a New Europe; By Hrdousek V., Špíšek Z., Krška B., Šedivá J., Bakay L., Petr Brázda - vydavatelství, 254 pp. ISBN: 978-80-87387-801

Mgr. Kateřina Hlaváčková, prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc., prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D.

 • Cytoskeleton as a roadmap navigating rhizobia to establish symbiotic root nodulation in legumes, By Hlavackova Katerina, Samaj Jozef, Ovecka Miroslav, BIOTECHNOLOGY ADVANCES, DOI 10.1016/j.biotechadv.2023.108263

 

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2023

Ocenění pedagogové

Obor Matematika a Informatika
doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.

Obor Fyzika
doc. RNDr. Karolína Šišková, Ph.D.

Obor Chemie
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

Obor Biologie
doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Obor Vědy o Zemi
doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D

Ceny děkana v roce 2022

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2022

Odborné články

doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D., doc. Ing. David Milde, Ph.D., Mgr. Petr Halaš, Mgr. Radka Křikavová, PhD., Ing. Ivan Nemec, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 • Anticancer half-sandwich Ir(III) complex and its interaction with various biomolecules and their mixtures - a case study with ascorbic acid. By: Masaryk Lukas, Orvos Jakub, Sloczynska Karolina, Herchel Radovan, Moncol Jan, Milde David, Halas Petr, Krikavova Radka, Koczurkiewicz-Adamczyk Paulina, Pekala Elzbieta, Fischer Robert,  Salitros Ivan, Nemec Ivan, Starha Pavel; INORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS Volume 9, Issue 15, Page 3758-3770, DOI10.1039/d2qi00535b.

Rameez Arshad, Ph.D., RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.

 • A kaleidoscope of photosynthetic antenna proteins and their emerging roles. By: Arshad Rameez, Saccon Francesco, Bag Pushan, Biswas Avratanu, Calvaruso Claudio,  Bhatti Ahmad Farhan, Grebe Steffen, Mascoli Vincenzo, Mahbub Moontaha, Muzzopappa Fernando, Polyzois Alexandros, Schiphorst Christo, Sorrentino Mirella, Streckaite Simona,  van Amerongen Herbert, Aro Eva-Mari, Bassi Roberto, Boekema Egbert J., Croce Roberta, Dekker Jan, van Grondelle Rienk, Jansson Stefan, Kirilovsky Diana, Kouril Roman, Michel Sylvie, Mullineaux Conrad W., Panzarova Klara, Robert Bruno, Ruban Alexander V, van Stokkum Ivo, Wientjes Emilie, Buechel Claudia; PLANT PHYSIOLOGY Volume 189, Issue 3, Page 1204-1219, DOI10.1093/plphys/kiac175.

prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

 • A Contribution of Liouville-Type Theorems to the Geometry in the Large of Hadamard Manifolds. By: Mikes, Josef, Rovenski Vladimir, Stepanov Sergey; MATHEMATICS Volume 10, Issue 16, Article Number 2880, DOI10.3390/math10162880.

prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

 • Geodesic Mappings of Semi-Riemannian Manifolds with a Degenerate Metric. By: Shandra Igor G., Mikes Josef; MATHEMATICS Volume 10, Issue 1, Article Number 154, DOI10.3390/math10010154.

prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc., Mgr. Lenka Rýparová, Ph.D.

 • On the Geometry in the Large of Einstein-like Manifolds. By: Mikes Josef, Ryparova Lenka, Stepanov Sergey, Tsyganok Irina; MATHEMATICS Volume 10, Issue 13, Article Number 2208, DOI10.3390/math10132208.

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., Mgr. Jozef Pócs, Ph.D.

 • On the minimality of some generating sets of the aggregation clone on a finite chain. By: Halas Radomir, Kuras Zbynek, Pocs Jozef; INFORMATION SCIENCES Volume 564, Page 193-201, DOI10.1016/j.ins.2021.02.070.

prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.

 • Insights on the regulation of photosynthesis in pea leaves exposed to oscillating light. By: Lazar Dusan, Niu Yuxi,  Nedbal Ladislav, Lawson Tracy; JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY Volume 73, Issue 18, Page 6380-6393, DOI10.1093/jxb/erac283.

prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.

 • Analyzing the effect of ion binding to the membrane-surface on regulating the light-induced transthylakoid electric potential (Delta psi(m)). By: Lyu Hui, Lazar Dusan, FRONTIERS IN PLANT SCIENCE Volume 13, Article Number 945675, DOI10.3389/fpls.2022.945675.

RNDr. Patrik Peška, Ph.D.

 • Geodesic Mappings of Spaces with Affine Connections onto Generalized Symmetric and Ricci-Symmetric Spaces. By: Berezovski Volodymyr, Cherevko Yevhen, Hinterleitner Irena, Peska Patrik; MATHEMATICS Volume 8, Issue 9, Article Number 1560, DOI10.3390/math8091560.

doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D., Mgr. Jana Jakšová, Mgr. Zuzana Kučerová, Ph.D., doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D., Mgr. Marek Rác, Ph.D.

 • Diethyl ether anesthesia induces transient cytosolic [Ca2+] increase, heat shock proteins, and heat stress tolerance of photosystem II in Arabidopsis. By: Pavlovic Andrej, Jaksova Jana, Kucerova Zuzana, Spundova Martina, Rac Marek, Roudnicky Pavel, Mithofer Axel;  FRONTIERS IN PLANT SCIENCE Volume 13, Article Number 995001, DOI10.3389/fpls.2022.995001.

prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D., Mgr. Monika Opatíková, Rameez Arshad, Ph.D., Mgr. Zuzana Kučerová, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D., prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D., RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.

 • Towards spruce-type photosystem II: consequences of the loss of light-harvesting proteins LHCB3 and LHCB6 in Arabidopsis. By: Ilikova Iva, Ilik Petr, Opatikova Monika, Arshad Rameez, Nosek Lukas, Karlicky Vaclav, Kucerova Zuzana, Roudnicky Pavel, Pospisil Pavel, Lazar Dusan, Bartos Jan, Kouril Roman;  PLANT PHYSIOLOGY Volume 187, Issue 4, Page 2691-2715, DOI10.1093/plphys/kiab396.

Mgr. Jiří Hodoň

 • Triterpenoid pyrazines and pyridines - Synthesis, cytotoxicity, mechanism of action, preparation of prodrugs. By: Hodon Jiri, Frydrych Ivo, Trhlikova Zdenka, Pokorny Jan, Borkova Lucie, Benicka Sandra, Vlk Martin, Liskova Barbora, Kubickova Agata, Medvedikova Martina, Pisar Martin, Sarek Jan, Das Viswanath, Ligasova Anna, Koberna Karel, Dzubak Petr, Hajduch Marian, Urban Milan, EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Volume 243, Article Number 114777, DOI10.1016/j.ejmech.2022.114777

RNDr. Petr Šmíd, Ph.D., Mgr. Jakub Kmec, Ph.D.

 • Detection of decorative phase defects on a polymeric non-planar object. By: Smid Petr, Pavlicek Pavel, Kmec Jakub; POLYMER TESTING Volume 109, Article Number 107558, DOI10.1016/j.polymertesting.2022.107558.

Mgr. Jakub Kmec, Ph.D., RNDr. Petr Šmíd, Ph.D.

 • Optical noncontact method to detect amplitude defects of polymeric objects. By: Kmec Jakub, Pavlicek Pavel, Smid Petr; POLYMER TESTING Volume 116, Article Number 107802, DOI10.1016/j.polymertesting.2022.107802.

Mgr. Milan Dak, prof. Mgr. Marek Šebela, Dr., doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D., Ing. Mgr. Václav Bazgier, Ph.D., RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.

 • Novel heterocyclic hydroxamates as inhibitors of the mycobacterial zinc metalloprotease Zmp1 to probe its mechanism of function. By: Dak Milan, Slachtova Veronika, Sebela Marek, Bazgier Vaclav, Berka Karel, Smiejkowska Natalia, Oorts Lauren, Cappoen Davie, Brulikova Lucie; EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Volume 244, Article Number 114831, DOI10.1016/j.ejmech.2022.114831.

Mgr. Miroslav Peřina, Mgr. Radek Jorda, Ph.D., prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSC.,DSc., Mgr. Jiří Grúz, Ph.D., Mgr. Veronika Vojáčková, Mgr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

 • 3,5,7-Substituted Pyrazolo[4,3-d]Pyrimidine Inhibitors of Cyclin-Dependent Kinases and Cyclin K Degraders. By: Jorda Radek, Havlicek Libor, Perina Miroslav, Vojackova Veronika, Pospisil Tomas, Djukic Stefan, Skerlova Jana, Gruz Jiri, Renesova Nicol, Klener Pavel, Rezacova Pavlina, Strnad Miroslav, Krystof Vladimir; JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Volume 65, Issue 13, Page 8881-8896, DOI10.1021/acs.jmedchem.1c02184.

Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., Mgr. Soňa Krajčovičová, Ph.D., Mgr. Miroslav Peřina, Mgr. Markéta Kovalová, doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D., prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

 • Modulation of FLT3-ITD and CDK9 in acute myeloid leukaemia cells by novel proteolysis targeting chimera (PROTAC). By: Reznickova Eva, Krajcovicova Sona, Perina Miroslav, Kovalova Marketa, Soural Miroslav, Krystof Vladimir; EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Volume 243, Article Number 114792, DOI10.1016/j.ejmech.2022.114792.

Mgr. Jana Balarynová, Ph.D., Mgr. Barbora Klčová, Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.,Mgr. Lucie Kobrlová, Mgr. Petra Krejčí, doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D., prof. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.

 • The loss of polyphenol oxidase function is associated with hilum pigmentation and has been selected during pea domestication. By: Balarynova Jana, Klcova Barbora, Sekaninova Jana, Kobrlova Lucie, Cechova Monika Zajacova, Krejci Petra, Leonova Tatiana, Gorbach Daria, Ihling Christian, Smrzova Lucie; NEW PHYTOLOGIST Volume 235, Issue 5, Page 1807-1821, DOI10.1111/nph.18256.

Mgr. Pavol Melicher, Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., Yuliya Krasylenko, Ph.D., prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc., doc. Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.

 • Arabidopsis Iron Superoxide Dismutase FSD1 Protects Against Methyl Viologen-Induced Oxidative Stress in a Copper-Dependent Manner. By: Melicher Pavol, Dvorak Petr, Krasylenko Yuliya, Shapiguzov Alexey, Kangasjarvi Jaakko, Samaj Jozef, Takac Tomas; FRONTIERS IN PLANT SCIENCE Volume 13, Article Number 823561, DOI10.3389/fpls.2022.823561.

prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D., Mgr. Jiří Sojka, Mgr. Michaela Tichá, Ph.D., Mgr. Olga Šamajová, Dr., Mgr. Lenka Kuběnová, prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.

 • Imaging plant cells and organs with light-sheet and super-resolution microscopy. By: Ovecka Miroslav, Sojka Jiri, Ticha Michaela, Komis George, Basheer Jasim, Marchetti Cintia, Samajova Olga, Kubenova Lenka, Samaj Jozef; PLANT PHYSIOLOGY Volume 188, Issue 2, Page 683-702, DOI10.1093/plphys/kiab349.

Mgr. Lenka Kuběnová, Mgr. Michaela Tichá, Ph.D., prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc., prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D.

 • ROOT HAIR DEFECTIVE 2 vesicular delivery to the apical plasma membrane domain during Arabidopsis root hair development. By: Kubenova Lenka, Ticha Michaela, Samaj Jozef, Ovecka Miroslav;  PLANT PHYSIOLOGY Volume 188, Issue 3, Page 1563-1585, DOI10.1093/plphys/kiab595.

Mgr. Martin Porubský, Ph.D., prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.

 • BODIPY-aza-indole derivate complex as a selective fluorescent sensor for autolysosomes detection. By: Okorochenkov Sergii, Skrott Zdenek, Majera Dusana, Porubsky Martin, Mistrik Martin, Hlavac Jan; SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL Volume 351, Article Number 130941, DOI10.1016/j.snb.2021.130941.

RNDr. Ivana Hutařová Vařeková, doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.

 • OverProt: secondary structure consensus for protein families. By: Midlik Adam, Varekova Ivana Hutarova, Hutar Jan, Chareshneu Aliaksei, Berka Karel, Svobodova Radka;  BIOINFORMATICS Volume 38, Issue 14, Page 3648-3650, DOI10.1093/bioinformatics/btac384.

Monografie a přehledové vědecké publikace

doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D., doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., Mgr. Vít Pászto, Ph.D., Mgr. Jiří Chovaneček,

 • Geoparticipatory Spatial Tools. By: Jiří Pánek a kol., 2022. 188 stran, Springer, Cham. ISBN: 978-3-031-05546-1.

doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.

 • Photosynthesis in Carnivorous Plants: From Genes to Gas Exchange of Green Hunters. By: Pavlovic Andrej, CRITICAL REVIEWS IN PLANT SCIENCES Volume 41, Issue 5, Page 305-320, DOI10.1080/07352689.2022.2132710.

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2022

Ocenění pedagogové

Obor Matematika a Informatika
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

Obor Fyzika
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.

Obor Chemie
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

Obor Biologie
doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.

Obor Vědy o Zemi
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

Celkové výsledky

Ceny děkana v roce 2021

Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2021

Odborné články

doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.

 • By Syrovatka, M (Syrovatka, Miroslav) - On sustainability interpretations of the Ecological Footprint, ECOLOGICAL ECONOMICS, Volume 169, Article Number 106543

doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.

 • By Klapka, P (Klapka, Pavel), Kraft, S (Kraft, Stanislav) Halas, M (Halas, Marian) - Network based definition of functional regions: A graph theory approach for spatial distribution of traffic flows, JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY, Volume 88, Article Number 102855

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSC.,DSc.

 • By Andres, J (Andres, Jan) - Multiple anti-periodic solutions of implicit differential inclusions on tori, JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, Volume273, Page1-13

RNDr. Milan Veselý, Ph.D

 • By Vesely, M (Vesely, Milan), Batista, A (Batista, Abel) - A new species of Atelopus (Amphibia: Bufonidae) from eastern Panama, ZOOLOGICAL RESEARCH, Volume 42, Issue 3, Page 272-+

prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., RNDr. Tomáš Pluháček, Ph.D

 • By Constantin Nechita, Andreea Maria Iordache, Karel Lemr, Tom Levanič, Tomas Pluhacek - Evidence of declining trees resilience under long term heavy metal stress combined with climate change heatingm, Journal of Cleaner Production, Volume 3171, Article number 128428

Mgr. David Vanda, Ph.D.

 • By Vanda, D (Vanda, David), Canale, V (Canale, Vittorio) Chaumont-Dubel, S (Chaumont-Dubel, Severine) Kurczab, R (Kurczab, Rafal) Satala, G (Satala, Grzegorz) Koczurkiewicz-Adamczyk, P (Koczurkiewicz-Adamczyk, Paulina) Krawczyk, M (Krawczyk, Martyna) Pietrus, W (Pietrus, Wojciech) Blicharz, K (Blicharz, Klaudia) Pekala, E (Pekala, Elzbieta) Bojarski, AJ (Bojarski, Andrzej J.) Popik, P (Popik, Piotr) Marin, P (Marin, Philippe) Soural, M (Soural, Miroslav) Zajdel, P (Zajdel, Pawel) - Imidazopyridine-Based 5-HT6 Receptor Neutral Antagonists: Impact of N-1-Benzyl and N-1-Phenylsulfonyl Fragments on Different Receptor Conformational States, JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, Volume 64, Issue 2, Page 1180-1196

prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.

 • By Chajda, I (Chajda, Ivan) Langer, H (Laenger, Helmut) - Residuation in lattice effect algebras, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Volume 397, Page 168-178

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

 • By Babek, O (Babek, Ondrej), Vodrazkova, S (Vodrazkova, Stanislava) Kumpan, T (Kumpan, Tomas) Kalvoda, J (Kalvoda, Jiri) Hola, M (Hola, Marketa) Ackerman, L (Ackerman, Lukas - Geochemical record of the subsurface redox gradient in marine red beds: A case study from the Devonian Prague Basin, Czechia, SEDIMENTOLOGY, Volume 68, Issue 7, Page 3523-3548

Mgr. Michal Lehnert, Ph.D., doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D., RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

 • By Lehnert, M (Lehnert, Michal), Geletic, J (Geletic, Jan) Kopp, J (Kopp, Jan) Brabec, M (Brabec, Marek) Jurek, M (Jurek, Martin) Panek, J (Panek, Jiri) - Comparison between mental mapping and land surface temperature in two Czech cities: A new perspective on indication of locations prone to heat stress, BUILDING AND ENVIRONMENT, Volume 203, Article Number 108090  

Mgr. Michal Lehnert, Ph.D., RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

 • By Lehnert, M (Lehnert, Michal) Brabec, M (Brabec, Marek) Jurek, M (Jurek, Martin) Vladimir, T (Tokar, Vladimir) Geletic, J (Geletic, Jan) - The role of blue and green infrastructure in thermal sensation in public urban areas: A case study of summer days in four Czech cities, SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY, Volume 66, Article Number 102683

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Miroslav Peřina, Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

 • By Jansa, J (Jansa, Josef) Jorda, R (Jorda, Radek) Skerlova, J (Skerlova, Jana) Pachl, P (Pachl, Petr) Perina, M (Perina, Miroslav) Reznickova, E (Reznickova, Eva) Heger, T (Heger, Tomas) Gucky, T (Gucky, Tomas) Rezacova, P (Rezacova, Pavlina) Lycka, A (Lycka, Antonin) Krystof, V (Krystof, Vladimir) - Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(6H)-one inhibitors of CDK2: Synthesis, kinase inhibition and co-crystal structure, EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, Volume 216, Article Number 113309

Andrey Rakhubovskiy, Ph.D., prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

 • By Rakhubovsky, AA (Rakhubovsky, Andrey A.) Filip, R (Filip, Radim) - Stroboscopic high-order nonlinearity for quantum optomechanics, NPJ QUANTUM INFORMATION, Volume 7, Issue 1, Article Number 120

prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

 • By Rovenski, V (Rovenski, Vladimir) Mikes, J (Mikes, Josef) Stepanov, S (Stepanov, Sergey) - The Scalar Curvature of a Riemannian Almost Paracomplex Manifold and Its Conformal Transformations, MATHEMATICS, Volume 9, Issue 12, Article Number 1379

prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

 • By Berezovski, V (Berezovski, Volodymyr) Cherevko, Y (Cherevko, Yevhen) Mikes, J (Mikes, Josef) Ryparova, L (Ryparova, Lenka) - Canonical Almost Geodesic Mappings of the First Type of Spaces with Affine Connections onto Generalized m-Ricci-Symmetric Spaces, MATHEMATICS, Volume 9, Issue 4, Article Number 437

prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

 • By Mikes, J (Mikes, Josef) Rovenski, V (Rovenski, Vladimir) Stepanov, S (Stepanov, Sergey) Tsyganok, I (Tsyganok, Irina) - Application of the Generalized Bochner Technique to the Study of Conformally Flat Riemannian Manifolds, MATHEMATICS, Volume 9, Issue 9, Article Number 927

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. David Vanda, Ph.D., doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

 • By Krajcovicova, S (Krajcovicova, Sona) Jorda, R (Jorda, Radek) Vanda, D (Vanda, David) Soural, M (Soural, Miroslav) Krystof, V (Krystof, Vladimir) - 1,4,6-Trisubstituted imidazo[4,5-c]pyridines as inhibitors of Bruton's tyrosine kinase, EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, Volume 211, Article Number 113094

Mgr. Lukáš Lachman, Ph.D., prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

 • By Lachman, L (Lachman, Lukas), Filip, R (Filip, Radim) - Quantum Non-Gaussian Photon Coincidences, PHYSICAL REVIEW LETTERS, Volume 126, Issue 21, Article Number 213604

prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc., doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.

 • By Chajda, I (Chajda, Ivan) Kolarik, M (Kolarik, Miroslav) Langer, H (Laenger, Helmut) - Extensions of posets with an antitone involution to residuated structures, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Volume 425, Page 169-175

doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.

 • By Ivana Hutařová Vařeková, Jan Hutař, Adam Midlik, Vladimír Horský, Eva Hladká, Radka Svobodová, Karel Berka,* - 2DProts: database of family-wide protein secondary structure diagrams, BIOINFORMATICS, btab505

Mgr. Josef Hloušek, RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D., prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D

 • By Hlousek, J (Hlousek, Josef) Jezek, M (Jezek, Miroslav) Fiurasek, J (Fiurasek, Jaromir) - Direct Experimental Certification of Quantum Non-Gaussian Character and Wigner Function Negativity of Single-Photon Detectors, PHYSICAL REVIEW LETTERS, Volume 126, Issue 4, Article Number 043601

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., Mgr. Miroslav Peřina, Mgr. Veronika Vojáčková, doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

 • By Dayal, N (Dayal, Neetu) Reznickova, E (Reznickova, Eva) Hernandez, DE (Hernandez, Delmis E.) Perina, M (Perina, Miroslav) Torregrosa-Allen, S (Torregrosa-Allen, Sandra) Elzey, BD (Elzey, Bennett D.) Skerlova, J (Skerlova, Jana) Ajani, H (Ajani, Haresh) Djukic, S (Djukic, Stefan) Vojackova, V (Vojackova, Veronika) Lepsik, M (Lepsik, Martin) Rezacova, P (Rezacova, Pavlina) Krystof, V (Krystof, Vladimir) Jorda, R (Jorda, Radek) Sintim, HO (Sintim, Herman O.) - 3H-Pyrazolo[4,3-f]quinoline-Based Kinase Inhibitors Inhibit the Proliferation of Acute Myeloid Leukemia Cells In Vivo,  JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, Volume 64, Issue 15, Page 10981-10996

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., Yuliya Krasylenko, Ph.D., prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D., Jasim Basheer, Ph.D. , prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc., doc. Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.

 • By Dvorak, P (Dvorak, Petr) Krasylenko, Y (Krasylenko, Yuliya) Ovecka, M (Ovecka, Miroslav) Basheer, J (Basheer, Jasim) Zapletalova, V (Zapletalova, Veronika) Samaj, J (Samaj, Jozef) Takac, T (Takac, Tomas) - Invivolight-sheet microscopy resolves localisation patterns ofFSD1, a superoxide dismutase with function in root development and osmoprotection,PLANT CELL AND ENVIRONMENT, Volume 44, Issue 1, Page 68-87

prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc., Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

 • By Kollar, J (Kollar, Jan) Poulickova, A (Poulickova, Aloisie) Dvorak, P (Dvorak, Petr) - On the relativity of species, or the probabilistic solution to the species problem, MOLECULAR ECOLOGY (in press)

RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D., Mgr. Lucie Kobrlová, RNDr. Jan Brus, Ph.D., Mgr. Kateřina Vojtěchová

 • By Duchoslav, M (Duchoslav, Martin) Jandova, M (Jandova, Michaela) Kobrlova, L (Kobrlova, Lucie) Safarova, L (Safarova, Lenka) Brus, J (Brus, Jan) Vojtechova, K (Vojtechova, Katerina) - Intricate Distribution Patterns of Six Cytotypes of Allium oleraceum at a Continental Scale: Niche Expansion and Innovation Followed by Niche Contraction With Increasing Ploidy Level, FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, Volume 11, Article Number 591137

Mgr. Michaela Tichá, Ph.D., prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D., Mgr. Miroslava Hrbáčková, Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc., Mgr. Olga Šamajová, Dr.

 • By Ticha, M (Ticha, Michaela) Richter, H (Richter, Hendrik) Ovecka, M (Ovecka, Miroslav) Maghelli, N (Maghelli, Nicola) Hrbackova, M (Hrbackova, Miroslava) Dvorak, P (Dvorak, Petr) Samaj, J (Samaj, Jozef) Samajova, O (Samajova, Olga) - Advanced Microscopy Reveals Complex Developmental and Subcellular Localization Patterns of ANNEXIN 1 inArabidopsis, FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, Volume 11, Article Number 1153

Mgr. Miroslava Hrbáčková, Ph.D., Mgr. Ivan Luptovčiak, Ph.D., Mgr. Kateřina Hlaváčková, Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., Mgr. Michaela Tichá, Ph.D., Mgr. Olga Šamajová, Dr., Mgr. Dominik Novák, Ph.D., prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D., prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.

 • By Hrbackova, M (Hrbackova, Miroslava), Luptovciak, I (Luptovciak, Ivan) Hlavackova, K (Hlavackova, Katerina) Dvorak, P (Dvorak, Petr) Ticha, M (Ticha, Michaela) Samajova, O (Samajova, Olga) Novak, D (Novak, Dominik) Bednarz, H (Bednarz, Hanna) Niehaus, K (Niehaus, Karsten) Ovecka, M (Ovecka, Miroslav) Samaj, J (Samaj, Jozef) - Overexpression of alfalfa SIMK promotes root hair growth, nodule clustering and shoot biomass production, PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL, Volume 19, Issue 4, Page 767-784

Ing. Pavel Křenek, Ph.D., Mgr. Elizaveta Chubar, Ing. Pavol Vadovič, Ph.D., prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D., prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.

 • By Krenek, P (Krenek, Pavel) Chubar, E (Chubar, Elizaveta) Vadovic, P (Vadovic, Pavol) Ohnoutkova, L (Ohnoutkova, Ludmila) Vlcko, T (Vlcko, Tomas) Bergougnoux, V (Bergougnoux, Veronique) Capal, P (Capal, Petr) Ovecka, M (Ovecka, Miroslav) Samaj, J (Samaj, Jozef) - CRISPR/Cas9-Induced Loss-of-Function Mutation in the Barley Mitogen-Activated Protein Kinase 6 Gene Causes Abnormal Embryo Development Leading to Severely Reduced Grain Germination and Seedling Shootless Phenotype, FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, Volume 12, Article Number 670302

prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.

 • By Iakovenko, R (Iakovenko, Roman) Hlavac, J (Hlavac, Jan) - Visible light-mediated metal-free double bond deuteration of substituted phenylalkenes, GREEN CHEMISTRY, Volume 23, Issue 1, Page 440-446

Rameez Arshad, MSc, RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.

 • By Arshad, R (Arshad, Rameez) Calvaruso, C (Calvaruso, Claudio) Boekema, EJ (Boekema, Egbert J.) Buchel, C (Buechel, Claudia) Kouril, R (Kouril, Roman) - Revealing the architecture of the photosynthetic apparatus in the diatom Thalassiosira pseudonana, PLANT PHYSIOLOGY, Volume 86, Issue 4, Page 2124-2136

Mgr. Zdeněk Perutka, Mgr. Ivo Chamrád, Ph.D., Mgr. René Lenobel, Ph.D.

 • By Perutka, Z (Perutka, Zdenek) Kaduchova, K (Kaduchova, Katerina) Chamrad, I (Chamrad, Ivo) Beinhauer, J (Beinhauer, Jana) Lenobel, R (Lenobel, Rene) Petrovska, B (Petrovska, Beata) Bergougnoux, V (Bergougnoux, Veronique) Vrana, J (Vrana, Jan) Pecinka, A (Pecinka, Ales) Dolezel, J (Dolezel, Jaroslav) Sebela, M (Sebela, Marek) - Proteome Analysis of Condensed Barley Mitotic Chromosomes, FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, Volume 12

doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., Asta Žukauskaite, Dr.,Ph.D., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSC.,DSc., Mgr. Karel Doležal, Dr.

 • By Parizkova, B (Parizkova, Barbora) Zukauskaite, A (Zukauskaite, Asta) Vain, T (Vain, Thomas) Grones, P (Grones, Peter) Raggi, S (Raggi, Sara) Kubes, MF (Kubes, Martin F.) Kieffer, M (Kieffer, Martin) Doyle, SM (Doyle, Siamsa M.) Strnad, M (Strnad, Miroslav) Kepinski, S (Kepinski, Stefan) - New fluorescent auxin probes visualise tissue-specific and subcellular distributions of auxin in Arabidopsis, NEW PHYTOLOGIST, Volume 230, Issue 2, Page 535-549

Monografie a přehledové vědecké publikace

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D.

 • By Dvorak, Z (Dvorak, Zdenek) Sokol, H (Sokol, Harry) Mani, S (Mani, Sridhar) - Promiscuous Receptors PXR and AhR, and Microbial Metabolite Interactions in the Intestine, TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES, Volume 41, Issue 12, Page 900-908

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D., Mgr. Karolína Poulíková

 • By Dvorak, Z (Dvorak, Zdenek) Poulikova, K (Poulikova, Karolina) Mani, S (Mani, Sridhar) - Indole scaffolds as a promising class of the aryl hydrocarbon receptor ligands, EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, Volume 215, Article Number 113231

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 • By Starha, P (Starha, Pavel) - Multinuclear biologically active Ru, Rh, Os and Ir arene complexes, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, Volume 431, Article Number 213690

Mgr. Denisa Hendrychová, Mgr. Radek Jorda, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

 • By Hendrychová D, Jorda R, Kryštof V - How selective are clinical CDK4/6 inhibitors?, MEDICINAL RESEARCH REVIEWS, Volume 41, Issue 3, Page 1578-1598

Bc. Jan Chasák, RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.

 • By Chasak, J (Chasak, Jan) Slachtova, V (Slachtova, Veronika) Urban, M (Urban, Milan) Brulikova, L (Brulikova, Lucie) - Squaric acid analogues in medicinal chemistry, EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, Volume 209,
  Article Number 112872

RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.

 • By Urban, M (Urban, Milan) Slachtova, V (Slachtova, Veronika) Brulikova, L (Brulikova, Lucie) - Small organic molecules targeting the energy metabolism of Mycobacterium tuberculosis, EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, Volume 212, Article Number 113139

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., Yuliya Krasylenko, Ph.D., prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc., doc. Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.

 • By Dvorak, P (Dvorak, Petr), Krasylenko, Y (Krasylenko, Yuliya) Zeiner, A (Zeiner, Adam) Samaj, J (Samaj, Jozef) Takac, T (Takac, Tomas) - Signaling Toward Reactive Oxygen Species-Scavenging Enzymes in Plants, FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, Volume 11, Article Number 618835

Mgr. Miroslava Hrbáčková, Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.,Mgr. Michaela Tichá, Ph.D., Mgr. Ivan Luptovčiak, Ph.D., Mgr. Olga Šamajová, Dr., prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D., prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.

 • By Hrbackova, M (Hrbackova, Miroslava) Dvorak, P (Dvorak, Petr) Takac, T (Takac, Tomas) Ticha, M (Ticha, Michaela) Luptovciak, I (Luptovciak, Ivan) Samajova, O (Samajova, Olga) Ovecka, M (Ovecka, Miroslav) Samaj, J (Samaj, Jozef) - Biotechnological Perspectives of Omics and Genetic Engineering Methods in Alfalfa, FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, Volume 11, Article Number 592

Mgr. Michaela Tichá, Ph.D., Mgr. Miroslava Hrbáčková, Jasim Basheer, Ph.D., Mgr. Dominik Novák, Ph.D., Mgr. Kateřina Hlaváčková, Mgr. Olga Šamajová, Dr., prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D., prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.

 • By Ticha, M (Ticha, Michaela) Illesova, P (Illesova, Petra) Hrbackova, M (Hrbackova, Miroslava) Basheer, J (Basheer, Jasim) Novak, D (Novak, Dominik) Hlavackova, K (Hlavackova, Katerina) Samajova, O (Samajova, Olga) Niehaus, K (Niehaus, Karsten) Ovecka, M (Ovecka, Miroslav) Samaj, J (Samaj, Jozef) - Tissue culture, genetic transformation, interaction with beneficial microbes, and modern bio-imaging techniques in alfalfa research, CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY, Volume 40, Issue 8, Page 1265-1280

Mgr. Noemi Hemelíková, Asta Žukauskaite, Dr., Ph.D., Mgr. Tomáš Pospíšil, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSC.,DSc., Mgr. Karel Doležal, Dr., Mgr. Václav Mik, Ph.D.

 • By Hemelikova, N (Hemelikova, Noemi) Zukauskaite, A (Zukauskaite, Asta) Pospisil, T (Pospisil, Tomas) Strnad, M (Strnad, Miroslav) Dolezal, K (Dolezal, Karel) Mik, V (Mik, Vaclav) -  Caged Phytohormones: From Chemical Inactivation to Controlled Physiological Response, JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, Volume 69, Issue 41, Page 12111-12125

doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D., doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D., Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.

 • By Michaela Sedlářová, Barbora Mieslerová, Zuzana Drábková Trojanová, Aleš Lebeda - Biotrofní houby a peronospory planě rostoucích rostlin, 2021, Česká fytopatologická společnost, Praha, 168 str. ISBN 978-80-903545-6-2

RNDr. Alena Vondráková, LL.M. Ph.D.

 • By Alena Vondráková, Alena Vondráková, Hana Ryšlavá, Veronika Růžičková, Klára Severýnová Popková, Kateřina Kroupová, Martina Malotová, Radek Barvíř, Jan Brus, Vít Voženílek - Tyflomapy-tyflografika-tyflokartografie: Percepce prostoru prostřednictvím audio-taktilních 3D map - 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, 185 s. ISBN 978-80-244-5788-8

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., RNDr. Alena Vondráková, LL.M. Ph.D.

 • By Martina Ireinová, Vít Voženílek, Marek Pospíšil, Jakub Koníček, Alena Vondráková - Atlas nářečí českého jazyka-krácení vokálů, 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, 55 s. ISBN 978-80-244-5846-5

Učební text nebo populárně-vědecký text mimořádného významu

Mgr. Vít Pászto, Ph.D., doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D., Mgr. Karel Macků, Ph.D.

 • By Pászto, V., Jürgens, C., Tominc, P., & Burian, J. (2020). (p. 325) - Spationomy: Spatial Exploration of Economic Data and Methods of Interdisciplinary Analytics, Springer Nature. ISBN 978-3-030-26625-7

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2021

Ocenění pedagogové

Obor Matematika a Informatika
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

Obor Fyzika
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.

Obor Chemie
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

Obor Biologie
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

Obor Vědy o Zemi
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

Celkové výsledky

Ceny děkana v roce 2020

Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2020

Mgr. Vojtěch Trávníček, doc. Mgr. Karol Bartkiewicz, Ph.D., prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.

 • Vojtěch Trávníček, Karol Bartkiewicz, Antonín Černoch, and Karel Lemr - Experimental Measurement of the Hilbert-Schmidt Distance between Two-Qubit States as a Means for Reducing the Complexity of Machine Learning Phys. Rev. Lett. 123, 260501

doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D., Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.

 • Zdeněk Opršal, Jaromír Harmáček - Clean aid or dirty aid? The environmentalization of Czech foreign aid. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, Volume: 224, Pages: 167-174

Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D., Mgr. Martin Schlossarek, Ph.D.

 • Miroslav Syrovátka, Martin Schlossarek - Measuring development with inequality: How (should) aggregate indicators of development account for inequality? ECOLOGICAL ECONOMICS, Volume: 164, Article Number: 106320

Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.

 • Jiří Pánek, Michael R.Glass, Lukáš Marek Evaluating a gentrifying neighborhood's changing sense of place using participatory mapping, CITIES, Volume: 102, Article Number: 102723

prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

 • J. Mikeš, I. Hinterleitner, N. Guseva, There are no conformal Einstein rescalings of pseudo-Riemannian Einstein spaces with n complete light-like geodesics, Mathematics 2019, 7(9), 801

prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

 • I.G. Shandra, J. Mikeš, Geodesic mappings of Vn(K)-spaces and concircular vector fields, Mathematics 2019, 7(8), 692

prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

 • V. Berezovski, J. Mikeš, L. Rýparová, A. Sabykanov, On canonical almost geodesic mappings of type π2(e), Mathematics 2020, 8:1, 54

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.

 • M. Jukl, A Remark on structure of projective Klingenberg spaces over a certain local algebra, Mathematics 2019, 7(8), 702

Mgr. Patrik Peška, Ph.D.

 • V. Berezovski, Y. Cherevko, I. Hinterleitner, P. Peška, Geodesic mappings of spaces with affine connections onto generalized symmetric and Ricci-symmetric spaces, Mathematics, 2020, 8(9), 1560

doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr., doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.

 • M. Petrivalsky, L. Luhova, Nitrated Nucleotides: New Players in Signaling Pathways of Reactive Nitrogen and Oxygen Species in Plants FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, Volume: 11, Article Number: 598

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSC., DSc.

 • J. Andres, M. Rypka, On a topological fuzzy fixed point theorem and its application to non-ejective fuzzy fractals II, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Volume: 350, Pages: 95-106

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSC., DSc.

 • J. Andres, J. Langer, V. Matlach, Fractal-based analysis of sign language, COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION, Volume: 84, Article Number: 105214

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSC., DSc.

 • J. Andres, Chaos for multivalued maps and induced hyperspace maps, CHAOS SOLITONS & FRACTALS, Volume: 138, Article Number: 109898

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSC., DSc.

 • J. Andres, Jezierski, J - Ivanov’s Theorem for Admissible Pairs Applicable to Impulsive Differential Equations and Inclusions on Tori, Mathematics 2020, 1602, 1-14

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSC., DSc.

 • J. Andres, Multiple Periodic Solutions and Fractal Attractors of Differential Equations with n-Valued Impulses, Mathematics 2020, 8(10), 1701

Mgr. Radek Janoštík, doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.

 • R. Janoštík, J. Konečný, General framework for consistencies in decision contexts, INFORMATION SCIENCES, Volume: 530, Pages: 180-200

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc., doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D., RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.

 • R. Bělohlávek, J. Outrata, M. Trnečka, Factorizing Boolean matrices using formal concepts and iterative usage of essential entrie, INFORMATION SCIENCES, Volume: 489, Pages: 37-49

RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D., prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

 • T. Vaclavik, A. Balazova, V. Balaz, E. Tkadlec, M. Schichor, K. Zechmeisterova, J. Ondrus, P. Siroky, Landscape epidemiology of neglected tick-borne pathogens in central Europe, TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES

Mgr. Veronika Šlachtová, prof. Mgr. Marek Šebela, Dr., doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D., Ing. Mgr. Václav Bazgier, Ph.D., RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.

 • V. Slachtova, M. Sebela, E. Torfs, L. Oorts, D. Cappoen, K. Berka, V. Bazgier, L. Brulikova, Novel thiazolidinedione-hydroxamates as inhibitors of Mycobacterium tuberculosis virulence factor Zmp1,  EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, Volume: 185, Article Number: 111812

 prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D., prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.

 • J. Rehulka, K. Vychodilova, P. Krejci, S. GurskaP. Hradil, M. Hajduch, P. Dzubak, J. Hlavac, Fluorinated derivatives of 2-phenyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolinone as tubulin polymerization inhibitors, EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, Volume: 192, Article Number: 112176

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 • J. Pavlik, P. Masarova, I. Nemec, O Fuhr, M. Ruben, I. Salitros, Heteronuclear Iron(III)-Schiff Base Complexes with the Hexacyanidocobaltate(III) Anion: On the Quest To Understand the Governing Factors of Spin Crossover, INORGANIC CHEMISTRY,Volume: 59, Issue: 5, Pages: 2747-2757

Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., Mgr. Lukáš Václavek, doc. RNDr. Václav Ranc, Ph.D.

 • B. Beake, R. Ctvrtlik, AJ Harris, AS Martin, L. Vaclavek, J. Manak, V. Ranc, High frequency acoustic emission monitoring in nano-impact of alumina and partially stabilised zirconia, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, Volume: 780, Article Number: 139159

doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D., Mgr. Beata Matysioková, Ph.D., Mgr. Jakub Vrána

 • V. Remes, B. Matysiokova, J. Vrana, Adaptation and constraint shape the evolution of growth patterns in passerine birds across the globe, FRONTIERS IN ZOOLOGY, Volume: 17, Issue: 1,Article Number: 29

doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D., RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D., doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D., RNDr. Luboš Majeský, Ph.D., prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.

 • B. Mieslerova, M. Kitner, E. Kristkova, L. Majesky, A. Lebeda, Powdery Mildews on Lactuca Species - A Complex View of Host-Pathogen Interactions, CRITICAL REVIEWS IN PLANT SCIENCES, Volume: 39, Issue: 1, Pages: 44-71

prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc., prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.

 • I. Chajda, R. Halaš, R. Mesiar, On the decomposability of aggregation functions on direct products of posets, Fuzzy Sets and Systems, 2020, vol. 386, 25-35

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., Mgr. Jozef Pócs, Ph.D.

 • R. Halaš, R. Mesiar, J. Pócs, V.Torra, A note on some algebraic properties of discrete Sugeno integrals, Fuzzy Sets and Systems, 2019, vol. 355, 110-120

Alisa Dmitrievna Manukhova, Ph.D., Andrey Rakhubovskiy, Ph.D., prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

 • AD. Manukhova, A. Rakhubovsky, R. Filip, Pulsed atom-mechanical quantum non-demolition gate, NPJ QUANTUM INFORMATION, Volume: 6, Issue: 1

prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Mgr. Martin Paúr, Mgr. Bohumil Stoklasa, Ph.D., Mgr. Dominik Koutný

 • J. Rehacek, M. Paur, B. Stoklasa, D. Koutny, Z. Hradil, LL. Sanchez-Soto, Intensity-Based Axial Localization at the Quantum Limit ,  PHYSICAL REVIEW LETTERS, Volume: 123, Issue: 19, Article Number: 193601

prof. Ing. Miroslav Strnad, CSC., DSc., Mgr. Lucie Rárová, Ph.D., doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., Ing. Bc. Tereza Štenclová

 • K. Michalak, L. Rarova, M. Kubala, T. Stenclova, M. Strnad, J. Wicha, Synthesis and evaluation of Na+/K+-ATP-ase inhibiting and cytotoxic in vitro activities of oleandrigenin and its selected 17 beta-(butenolidyl)-and 17 beta-(3-furyl)- analogues, EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, Volume: 202, Article Number: 112520

RNDr. Roman Kouřil, Ph.D., Mgr. Monika Opatíková, Rameez Arshad, MSc., Mgr. Ivo Chamrád, Ph.D., Mgr. René Lenobel, Ph.D., prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

 • R. Kouril, L. Nosek, M. Opatikova, R. Arshad, DA Semchonok, I. Chamrad, R. Lenobel, EJ  Boekema, P. Ilik, Unique organization of photosystem II supercomplexes and megacomplexes in Norway spruce, PLANT JOURNAL Volume: 104, Issue: 1, Pages: 215-225

Ankush Prasad, Ph.D., doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D., Mgr. Marek Rác, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

 • Prasad A., Sedlářová M., Balukova A., Rác M., Pospíšil P., Reactive oxygen species as a response to wounding. In vivo imaging in Arabidopsis thaliana, Frontiers in Plant Science 10, 1660

Mgr. Ondřej Kocáb, Mgr. Jana Jakšová, doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., Mgr. Ivan Petřík, Mgr. René Lenobel, Ph.D., Mgr. Ivo Chamrád, Ph.D., doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.

 • Kocáb O., Jakšová J., Novák O., Petřík I., Lenobel R., Chamrád I., Pavlovič A., Jasmonate-independent regulation of digestive enzyme activity in the carnivorous butterwort Pinguicula x Tina, Journal of Experimental Botany 71(12), 3749-3758

Mgr. Karolina Kubiasová, Mgr. Olga Šamajová, Dr., Mgr. Václav Mik, Ph.D., doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D., doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., Mgr. David Zalabák, Ph.D., doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D., Mgr. Karel Doležal, Dr., prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSC., DSc., RNDr. Ondřej Plíhal, Ph.D., Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D.

 • Kubiasová K., Montesinos JC., Šamajová O., Nisler J., Mik V., Semerádová H., Plíhalová L., Novák O., Marhavý P., Cavallari N., Zalabák D., Berka K., Doležal K., Galuszka P., Šamaj J., Strnad M., Benková E., Plíhal O., Spíchal L., Cytokinin fluoroprobe reveals multiple sites of cytokinin perception at plasma membrane and endoplasmic reticulum, Nature Communications 11(1): 4285

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Denisa Hendrychová, doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

 • Jorda R., Magar P., Hendrychová D., Pauk K., Dibus M., Pilařová E., Imramovský A., Kryštof V., Novel modified leucine and phenylalanine dipeptides modulate viability and attachment of cancer cells, Eur J Med Chem. 2020 Feb 15;188: 112036

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Soňa Krajčovičová, Mgr. Petra Králová, doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

 • Jorda R., Krajčovičová S., Králová P., Soural M., Kryštof V., Scaffold hopping ofthe SYK inhibitor entospletinib leads to broader targeting ofthe BCR signalosome, Eur J Med Chem. 2020 Oct 15;204:112636

Asta Žukauskaite, Dr., Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

 • Varvuolyté G., Malina L., Bieliauskas A., Hošíková B., Simerská H., Kolářová H., Kleiziené N., Kryštof V., Šačkus A., Žukauskaité A., Synthesis and photodynamic properties of pyrazole-indole hybrids in the human skin melanoma cell line G361, Dyes and Pigments. 183: 108666

Ravishankar Ganpatrao Kadam, Ph.D.

 • Goswami A., Kadam RG. Tucek J., Sofer Z., Bousa D., Varma RS., Gawande MB., Zboril R, Fe(0)-embedded thermally reduced graphene oxide as efficient nanocatalyst for reduction of nitro compounds to amines, CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 382

Mgr. Jan Filip, Ph.D.

 • Skacelova P. Lebed P., Filip J., Oughton D., Zboril R., Tracing of iron nanoparticles using an elemental signatures approach: laboratory and field-scale verification, ENVIRONMENTAL SCIENCE-NANO, vol. 7 (2020), is. 2, pp. 623-633

Subodh Kumar, Ph.D., Mgr. Ivo Medřík, Mgr. Martin Petr, Ing. Ondřej Tomanec, Ing. Vojtěch Kupka, Ph.D.

 • Kumar S., Gawande MB., Medrik I., Petr M., Tomanec O., Kupka V., Varma RS., Zboril R., Mechanochemical synthesis of Cu2S bonded 2D-sulfonated organic polymers: continuous production of dimethyl carbonate (DMC) via preheating of reactants, GREEN CHEMISTRY, vol. 22 (2020), is. 17, pp. 5619-5627

Mgr. Michal Langer, Mgr. Markéta Paloncýová, doc. RNDr. Miroslav Medveď, Ph.D., prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Langer M., Paloncyova M., Medved' M., Otyepka M., Molecular Fluorophores Self-Organize into CDot Seeds and Incorporate into CDot Structures, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS, vol. 11 (2020), is. 19, pp. 8252-8258

Bruno De La Torre, Dr., Mgr. Adam Matěj, Bc. Benjamin Jose Mallada Faes, Mgr. Shayan Edalatmanesh, prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. doc. RNDr. Miroslav Medveď, Ph.D., doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

 • de la Torre B., Matěj A., Sánchez-Grande A., Cirera B., Mallada BJ., Rodríguez-Sánchez E., Santos J., Mendieta-Moreno JI., Edalatmanesh S., Lauwaet K., Otyepka M., Medveď M., Buendía A., Miranda R., Martín N., Jelínek P., Écija D., Tailoring π-conjugation and vibrational modes to steer on-surface synthesis of pentalene-bridged ladder polymers, Nature Communications volume 11, Article number: 4567

Bruno De La Torre, Dr., doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

 • Sanchez-Grande A., de la Torre B., Santos J., Cirera B., Lauwaet K., Chutora T., Edalatmanesh S., Mutombo P., Rosen J., Zboril R., Miranda R., Bjork J., Jelinek P., Martin N., Ecija D., On-Surface Synthesis of Ethynylene-Bridged Anthracene Polymers, ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION, vol. 58 (2019), is. 20, pp. 6559 –6563

Přehledová vědecká publikace

RNDr. Naděžda Cankařová, Ph.D., RNDr. Eva SCHÜTZNEROVÁ, Ph.D., RNDr. Viktor Krchňák, CSc.

 • N. Cankarova, E. Schutznerova, V. Krchnak, Traceless Solid-Phase Organic Synthesis, CHEMICAL REVIEWS Volume: ‏ 119Issue:  24, Pages: 12089-12207     

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

 • P. Starha, Z. Travnicek, Non-platinum complexes containing releasable biologically active ligands, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, Volume: 395, Pages: 130-145

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2020    

Ocenění pedagogové

Obor Matematika a Informatika
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

Obor Fyzika
Mgr. František Pluháček, Ph.D.

Obor Chemie
Mgr. Jana Skopalová, Ph.D.

Obor Biologie
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

Obor Vědy o Zemi
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

Celkové výsledky

Ceny děkana v roce 2019

Obor Matematika a informatika

RNDr. Jozef Pócs, Ph.D., katedra algebry a geometrie

 • Halaš, R., Mesiar, R., Pócs, J.:(2019) On generating sets of the clone of aggregation functions on finite lattices. Information Sciences, vol. 476, 38-4

Mgr. Zbyněk Kurač, katedra algebry a geometrie

 • Kurač, Z.: (2019) Transfer-stable means on finite chains. Fuzzy Sets and Systems vol. 372, 111-123

doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D., katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

 • Filzmose P., Hron K., Templ M.: Applied Compositional Data Analysis. Springer Series in Statistic. Springer, ISBN: 978-3319964201

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc., Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D., katedra informatiky

 • Belohlavek R., Trnečková M.: (2019) The Discrete Basis Problem and Asso Algorithm for Fuzzy Attributes. IEEE Transactions of Fuzzy Systems, vol. 27, No. 7, 1417-1427

RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc., katedra informatiky

 • Masopust T., Xiang Yin: (2019) Complexity of detectability, opacity and A-diagnosability for modular discrete event systems. Automatica, 101, 290-295

doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D., Mgr. Petr Krajča, Ph.D., katedra informatiky

 • Konečný J., Krajča P.: On attribute reduction in concept lattices: The polynomial time discernibility matrix-based method becomes the CR-method. Information Sciences 491: 48-62

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc., doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D., katedra informatiky

 • Bělohlávek R., Konečný J.: (2019) A reduction theorem to compute fixpoints of fuzzy closure operators. Fuzzy Sets and Systems, 369: 132-144

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D., katedra informatiky

 • Bartl E., Konečný J.: (2019) L-Concept lattices with positive and negative attributes: Modeling uncertainty and reduction of size. Information Sciences, 472: 163-179

Obor Fyzika

Mgr. Michal Mičuda, Ph.D., Mgr. Robert Stárek, Mgr. Jan Provazník,  Bc. Olga Leskovjanová, doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D., katedra optiky

 • Mičuda M., Stárek R., Provazník J., Leskovjanová O., Mišta L.: (2019) Verifying genuine multipartite entanglement of the whole from its separable parts. Optica, 6, 896-901

Mgr. Lukáš Lachman, Mgr. Ivo Straka, Ph.D., Mgr. Josef Hloušek, RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D., prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D., katedra optiky

 • Lachman L., Straka L., Hloušek J., Ježek M., Filip R.: (2019) Faithful Hierarchy of Genuine n-Photon Quantum Non-Gaussian Light. Physical Review Letters, 123, 043601

Mgr. Josef Hloušek, Mgr. Michal Dudka, Mgr. Ivo Straka, Ph.D., RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D., katedra optiky

 • Hloušek J., Dudka M., Straka I., Ježek M.: (2019) Accurate Detection of Arbitrary Photon Statistics. Physical Review Letters, 123, 153604

prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D., katedra optiky

 • Hradil Z., Řeháček J., Sánchez-SOTO L., Berthold-Georg Englert: (2019) Quantum Fisher Information with coherence, Vol. 6, No. 11, Optica 1437

Obor Chemie

RNDr. Adam Přibylka, Ph.D., RNDr. Eva Schütznerová, Ph.D., katedra organické chemie

 • Přibylka A., Krchňák V., Schütznerová E.: (2019) Environmentally friendly SPPS I. Application of NaOH in 2-MeTHF/methanol for Fmoc removal. Green Chemistry, 21, 775-779

Mgr. Kamil Kotrle, doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D., katedra anorganické chemie

 • Kotrle K., Herchel R.: (2019) Are Inorganic Single-Molecule Magnets a Possibility? A Theoretical Insight into Dysprosium Double-Deckers with Inorganic Ring Systems. Inorganic Chemistry, 58, 14046-14057

Mgr. Monika Tomanová, Mgr. Lukáš Jedinák, Ph.D., doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D., katedra organické chemie

 • Tomanová M., Jedinák L.,Cankař P.: (2019) Reductive Dehalogenation and dehalogenative sulfonation of phenols and heteroaromatics with sodium sulfite in an aqueous medium. Green Chemistry, 21, 2621-2628

Obor biologie a ekologie

Mgr. Lenka Harmáčková, Ph.D., doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D., katedra zoologie

 • Harmáčková L., Remešová E., Remeš V.: (2019) Specialization and niche overlap across spatial scales: Revealing ecological factors shaping species richness and coexistence in Australian songbirds. Journal of Animal Ecology. 88: 1766 - 1776

doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D., katedra zoologie

 • Kundrata R., Blank S.M., Prosvirov A.S., Šormová E., Gimmel M.L., Vondráček D., Kramp K.: (2019) One less mystery in Coleoptera systematics: the position of Cydistinae (Elateriformia incertae sedis) resolved by multigene phylogenetic analysis. Zoological Journal of the Linnean Society, 187: 1259–1277

prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc., RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D., katedra ekologie a životního prostředí

 • Tkadlec E., Václavík T., Široký P.: (2019) Rodent Host Abundance and Climate Variability as Predictors of Tickborne Disease Risk 1 Year in Advance. Emerging infectious Disease 25(9): 1738-1741

doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph. D., prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., katedra zoologie

 • Kundrata R., Bocák L.: (2019) Molecular phylogeny reveals the gradual evolutionary transition to soft-bodiedness in click-beetles and identifies Sub-Saharan Africa as a cradle of diversity for Drilini (Coleoptera: Elateridae). Zoological Journal of the Linnean Society, 187: 413–452

Mgr. Dominik Kusý, Mgr. Michal Motyka, prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., katedra zoologie

 • Kusý D., Motyka M., Boček M., Mašek M., Bocák L.: Phylogenomic analysis resolves the relationships among net-winged beetles (Coleoptera: Lycidae)and reveals the parallel evolution of morphological traits. Systematic Entomology 44, 911-925 (2019)

prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., katedra zoologie

 • Boček M., Bocák L.: (2019) The origins and dispersal history of the trichaline net-winged beetles in Southeast Asia, Wallacea, New Guinea and Australia. Zoological Journal of the Linnean Society, 185(4): 1079-1094

Obor Vědy o Zemi

Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., katedra geografie

 • Klapka P.: (2019) Regiony a regionální taxonomie: koncepty, přístupy, aplikace. VUP, 458 s., ISBN: 978-80-244-5448-1

LRR a Centrum regionu Haná

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Tomáš Pospíšil, Ph.D., Pharm. Dr. Jitka Široká, Ph.D., Bc. Miroslav Peřina, doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc.,DSc.

 • Jorda R., Havlicek L., Sturc A, Tuskova D., Daumova L., Alam M, Skerlova J., Nekardova M., Peřina M., Pospíšil T., Siroka J., Urbánek L., Pachl P., Rezacova P., Strnad M., Klener P., Kryštof V.: (2019) 3,5,7-Substituted pyrazolo[4,3-d]pyrimidine Inhibitors of Cyclin-Dependent Kinases and Their Evaluation in lymphoma Models. Journal of Medidical Chemistry, 62, 9, 4606-4623

Mgr. Aleš Pěnčík, Ph.D., doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., Asta Žukauskaite, Dr.,Ph.D.

 • Pěnčík A., Casanova-Sáez R., Pilařová V., Žukauskaitė A., Pinto R., Micol J.L., Ljung K., Novák O.: (2018) Ultra-rapid auxin metabolite profiling for high-throughput mutant screening in Arabidopsis. Journal of Experimental Botany, 69(10): 2569-2579

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., Asta Žukauskaite, Dr.,Ph.D.

 • Milišiūnaitė V., Arbačiauskienė E., Řezníčková E., Jorda R, Malínková V., Žukauskaitė A., Holzer W., Šačkus A., Kryštof V.: (2018) Synthesis and anti-mitotic activity of 2,4- or 2,6-disubstituted- and 2,4,6-trisubstituted-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridines. European Journal of Medicinal Chemistry, 150, 908-919

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D.

 • Jorda R., Lopes S.M.M., Řezníčková E., Ajani H., Pereira A.V., Gomes C.S.B., Pinho e Melo T.M.V.D.: (2019) Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-fused steroids and their in vitro biological evaluation in prostate cancer. European Journal of Medicinal Chemistry, 178:168-176

prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc., Mgr. Jiří Grúz, Ph.D.

 • Rárová L., Ncube B., Van Staden J., Fürst R., Strnad M., Grúz J.: (2019) Identification of Narciclasine as an in Vitro Anti-Inflammatory Component of Cyrtanthus contractus by Correlation-Based Metabolomics. Journal of Natural Products, 82(5): 1372-1376

doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., Pharm. Dr. Jitka Široká, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.

 • Šimura J., Antoniadi I., Široká J., Tarkowská D., Strnad M., Ljung K., Novák O.: (2018) Plant Hormonomics: Multiple Phytohormone Profiling by Targeted Metabolomics. Plant Physiology, 177(2): 476-489

Iva Pavlović, Ph.D., doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.

 • Pavlović I., Mlinarić S., Tarkowská D., Oklešťková J., Novák O., Lepeduš H., Vujčić Bok V., Radić Brkanac S., Strnad M., Salopek-Sondi B.: (2019) Early Brassica Crops Responses to Salinity Stress: A Comparative Analysis Between Chinese Cabbage, White Cabbage, and Kale. Frontiers in Plant Sciences,10: article n. 450

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Denisa Hendrychová, Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

 • Jorda R., Hendrychová D., Voller J., Řezníčková E., Gucký T., Kryštof V.: (2018) How Selective Are Pharmacological Inhibitors of Cell Cycle-Regulating Cyclin-Dependent Kinases? Journal of Medicinal Chemistry, 61: 9105-9120

Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D., Mgr. Radek Jorda, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., Mgr. Veronika Kováčová, Ph.D.

 • Řezníčková E., Gucký T., Kováčová V., Ajani H., Jorda R., Kryštof V.: (2019) Activity of 2,6,9-trisubstituted purines as potent PDGFRα kinase inhibitors with antileukemic activity. European Journal of Medicinal Chemistry, 182, art. no. 111663

prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc., doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., Mgr. Petra Čechová, Ph.D., LRR, Děkanát, RCPTM

 • Michalak K., Rárová L., Kubala M., Čechová P., Strnad M., Wicha J.: (2019) Synthesis and evaluation of cytotoxic and Na+/K+-ATP-ase inhibitory activity of celected 5α-Oleandrigenin Derivatives.  European Journal of Medicinal Chemistry, 180: 417-429

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., Ing. Mgr. Václav Bazgier, Ph.D., doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D., LRR, RCPTM, KFC

 • Jorda R., Řezníčková E., Kiełczewska U., Maj J., Morzyck J.W., Siergiejczy L., Bazgier V., Berka K., Rárová L., Wojtkielewicz A.: (2019) Synthesis of novel galeterone derivatives and evaluation of their in vitro activity against prostate cancer cell lines. European Journal of Medicinal Chemistr,y 179: 483-492

Mgr. Martin Hönig, Ph.D., doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D., Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D., Mgr. Jiří Grúz, Ph.D., Mgr. Alena Kadlecová, Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.,

 • Hönig M., Plíhalová L., Spíchal L., Grúz J., Kadlecová A., Voller J., Rajnochová Svobodová A., Vostálová J., Ulrichová J., Doležal K., Strnad M.: (2018) New cytokinin derivatives possess UVA and UVB photoprotective effect on human skin cells and prevent oxidative stress. European Journal of Medicinal Chemistry, 150: 946-957

RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D., Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., Mgr. Radek Jorda, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., Ing. Mgr. Václav Bazgier, Ph.D., doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D., LRR, RCPTM, KFC

 • Gucký T., Řezníčková E., Radošová-Muchová T., Jorda R., Klejová Z., Malinková V., Berka K., Bazgier V., Ajani H., Lepšík M., Divoký V., Kryštof V.: (2018) Discovery of N2-(4-Amino-cyclohexyl)-9-cyclopentyl-N6-(4-morpholin-4-ylmethyl-phenyl)-9H-purine-2,6-diamine as a Potent FLT3 Kinase Inhibitor for Acute Myeloid Leukemia with FLT3 Mutations. Journal of Medicinal Chemistry, 61(9): 3855–3869

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2019

Obor Matematika a Informatika

RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.

Mgr. Jan Tříska, Ph.D.

Obor Fyzika

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.

Obor Chemie

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

Obor Biologie

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

Obor Vědy o Zemi

RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

Celkové výsledky

Ceny děkana v roce 2018

Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2018

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., katedra algebry a geometrie

 • R. Halaš, R. Mesiar, J. Pocs: On linear approximations of Sugeno Integrals on Bounded Distributive Lattices, IEEE Transactions on fuzzy systems 26 (5), 3177, 2018

Mgr. Martin Trnečka, Ph.D., katedra informatiky

 • Bělohlávek R., Outrata J., Trnečka M.: Toward quality assessment of Boolean matrix factorizations, Information Sciences 459, 71 - 85, 2018

Ing. Petr Obšil, katedra optiky

 • P. Obšil, L. Lachman, T. Pham, A. Lešundák, V. Hucl, M. Čížek, J. Hrabina, O. Číp, L. Slodička, and R. Filip: Nonclassical Light from Large Ensembles of Trapped Ions, Phys. Rev. Lett. 120, 253602, 2018

Mgr. Martin Paúr, katedra optiky

 • M. Paúr, B. Stoklasa, J. Grover, A. Krzic, L.L. Sánchez-Soto, Z. Hradil, J. Řeháček: Tempering Rayleigh's curse with PSF shaping, Optica 5, 1177-1180, 2018

prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., katedra zoologie a ornitologická laboratoř

 • Kusy, D., Motyka, M., Andujar, C., Bocek, M., Masek, M., Sklenarova, K., Kokas, F; Bocakova, M; Vogler, AP; Bocak, L.: Genome sequencing of Rhinorhipus Lawrence exposes an early branch of the Coleoptera, Frontiers in Zoology 15, 2018

Ing. Marek Bednář, Ph.D., katedra ekologie a životního prostředí

 • Bednář M, Šarapatka B.: Relationships between physical-geographical factors and soil degradation on agricultural land, Environmental Research 164, 660 - 668, 2018

prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D., CRH

 • Ilík P, Špundová M, Šicner M, Melkovičová H, Kučerová Z, Krchňák P, Fürst T, Večeřová K, Panzarová K, Benediktyová Z, Trtílek M: Estimating heat tolerance of plants by ion leakage: A new method based on gradual heating, New Phytol 218, 1278-1287, 2018

Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D., CRH

 • Janečková H, Husičková A, Ferretti U, Prčina M, Pilařová E, Plačková L, Pospíšil P, Doležal K, Špundová M: The interplay between cytokinins and light during senescence in detached Arabidopsis leaves, Plant Cell Environ 41, 1870-1885, 2018

Mgr. Kateřina Holá, RCPTM

 • K. Hola, M. Sudolska, S. Kalytchuk, D. Nachtigallova, A.L. Rogach, M. Otyepka, R. Zboril*: Graphitic Nitrogen Triggers Red Fluorescence in Carbon Dots, ACS Nano, 11(12), 12402-12410, 2017

Mgr. Jan Kolařík, RCPTM

 • Kolarik, J; Prucek, R**; Tucek, J; Filip, J; Sharma, VK; Zboril, R*: lmpact of inorganic ions and natural organic matter on arsenates removal by ferrate(VI): Understanding a complex effect of phosphates ions, Water Research, 141, 357365, 2018

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2018

RNDr. František Pluháček, Ph.D., katedra optiky

Mgr. Lenka Dušková, Ph.D., katedra rozvojových a environmentálních studií

Ceny děkana v roce 2017

Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2017

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., katedra algebry a geometrie

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., katedra informatiky

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., katedra optiky

doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D., katedra optiky

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. RCPTM

Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., laboratoř růstových regulátorů

Mgr. Jiří Pánek, Ph.D., katedra rozvojových studií

Ing. Štěpán Kment, Ph.D., RCPTM

doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D., RCPTM

Mgr. Piotr Błoński, Ph.D., RCPTM

 

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2017

RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., katedra geoinformatiky                

prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc., katedra algebry a geometrie

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)