Matematika a informatika

Katedra algebry a geometrie

Katedra garantuje bakalářské a na ně navazující magisterské učitelské studium matematiky a analogické formy studia pro deskriptivní geometrii. Dále zajišťuje bakalářské a navazující magisterské studium diskrétní matematiky a v neposlední řadě je zde akreditováno doktorské studium s možností obhajovat disertační práce v oborech Algebra a geometrie a Didaktika matematiky. Výzkum na katedře směřuje do tří oblastí: algebraické struktury, geometrie a didaktiky matematiky.

Historie Katedry algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci navazuje na dlouhodobé tradice výuky matematiky, která započala na olomoucké univerzitě již v roce 1579.

Celkově působí na katedře 17 učitelů, z toho pět profesorů a sedm docentů.

web katedry

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vznikla v rámci Přírodovědecké fakulty UP v roce 1962, současný název  nese od roku 1996. Katedra nabízí studium v oborech zaměřených na aplikovanou matematiku, statistiku a ekonomické aplikace matematiky, a to jak v bakalářském, tak magisterském i doktorském programu. Matematika není přírodní vědou, ovšem všechny přírodní vědy hovoří jejím jazykem. Proto katedra rovněž zajišťuje výuku matematiky na mnoha různých přírodovědných oborech naší fakulty.

Katedra má více než 20 členů různého výzkumného zaměření. Největší tradici na katedře má výzkum v oblasti obyčejných diferenciálních rovnic, inkluzí a fraktální analýzy různých struktur, například v lingvistice. Pracovníci katedry se věnují také statistice a metodám zpracování dat, a to i nestandardních, například kompozičních dat. Dalším směrem výzkumu je matematické modelování reálných procesů včetně numerické matematiky a optimalizace. Poslední dobou roste zájem členů katedry o komplexní systémy a bayesovské přístupy k datům. Katedra tak postupně rozšiřuje svůj záběr ze základního výzkumu tradičních oblastí matematiky o perspektivní, rychle se rozvíjející oblasti s četnými aplikacemi.

web katedry

Katedra informatiky

Katedra zabezpečuje studium v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních oborech Informatika a Aplikovaná informatika v prezenční i kombinované formě. Pracovníci katedry se věnují vědecké a výzkumné činnosti v různých oblastech informatiky. Na výzkumných projektech spolupracují s partnery z domácích i zahraničních vysokých škol, výzkumných institucí i firem.

Katedra informatiky má více než třicetiletou tradici ve vzdělávání informatiků a výzkumu v oblasti informatiky. Na katedře působí mladý kolektiv profesorů, docentů, asistentů a lektorů. Katedra poskytuje kvalitní vzdělání odpovídající standardu přední české vysoké školy. Nabízí prvotřídní zázemí, které zahrnuje moderně vybavené počítačové učebny a laboratoře, jakož i rozsáhlou, nadstandardně vybavenou knihovnu s aktuální literaturou.

web katedry

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)