Zahraniční vztahy

Internacionalizace vysokoškolského vzdělávání je jedním z klíčových trendů rozvoje. Mezinárodní akademická mobilita upřednostňuje rozvinuté vzdělávací systémy a instituce, což znamená spolupráci s mezinárodními univerzitami, transparentnost a uznávání kvalifikací ve vzdělávacím procesu studentů. Existuje několik přístupů k dosažení konkurenceschopnosti a cílů ve vysokoškolském vzdělávání. Mezinárodní akademická mobilita, výměnné programystáže studentů jsou jen některé z aspektů, které v tomto procesu mohou hrát významnou roli. Katedry a vědecká centra jsou úzce propojena s prestižními zahraničními pracovišti nejen v Evropě, ale po celém světě prostřednictvím společných projektů a programů.

Studentům se důrazně doporučuje využít možnosti studovat v zahraničí a získat tak teoretické a praktické znalosti. V současné době má fakulta více než 100 aktivních bilaterálních smluv. Zkušenosti, které studenti získají během svých pobytů, jsou neocenitelné pro jejich budoucí kariéru, ať už v akademické nebo komerční sféře. Přírodovědecká fakulta také nabízí navazující magisterské a doktorské studijní programy akreditované v anglickém jazyce. Tyto programy jsou určeny především zahraničním studentům a přispívají k mezinárodnímu charakteru školy. Díky vědeckým úspěchům, výzkumným pracovištím a mezinárodnímu prostředí se naše škola významně prosazuje v mezinárodních žebříčcích, což v českém prostředí vytváří značnou výhodu pro budoucí uplatnění našich absolventů.