Užitečné odkazy

Studentské spolky

Studentské spolky jsou nedílnou součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Zapojují se do studijního, kulturního, sportovního i společenského života, spolupracují se studenty, akademiky i vedením fakulty. Propagují nejen ji, ale i přírodní vědy a zejména nabídku studia Přírody. Do spolku může být přijat každý student fakulty, který chce být nápomocen těmto aktivitám nebo přichází s novými nápady. Může se jednat buď o aktivitu ve formě dobrovolnictví, nebo je možné o podporu konkrétní akce pořádané spolkem zažádat zde. Oddělení pro vnější a vnitřní vztahy může nejen zajistit finanční či materiální podporu akce, ale spolupracuje i v oblasti propagace či zajištěním místností pro plánované aktivity.

POSPOL

První Organizace Studentů Přírodovědy OLomouc je studentská organizace, která si dala za hlavní úkol pomáhat všem studentům a hlavně prvákům pochopit mašinerii na UPOL, usnadnit jim start, rozptýlit jejich obavy a poradit jim v každé situaci, ve které se mohou ocitnout. POSPOL se snaží být aktivní i v ostatních sférách studentského života, snaží se usnadnit komunikaci mezi vyučujícími a studenty a taktéž organizuje různé akce kulturního charakteru.

Kontakt: pospol.upol.cz a Facebook, pospol@upol.cz.

Udržitelný Palacký

Spolek Udržitelný Palacký vznikl z iniciativy studentů oboru Environmentální studia a udržitelný rozvoj z Katedry rozvojových a environmentálních studií. Jeho hlavním cílem je posílení společenské odpovědnosti a podpora environmentálně příznivého chování. Poskytuje příležitost studentům z celé univerzity využít jejich vědomosti nabyté ve výuce v praxi a zapojit se do řady projektů. Snažíme se vždy zohlednit všechny pilíře udržitelného rozvoje: ekonomický, environmentální, sociální i institucionální.
Uvědomili jsme si, že na to, abychom začali měnit věci kolem sebe, nemusíme čekat až do konce studia. Právě naopak. Kdy jindy, když ne teď?

Kontakt: udrzitelny.palacky@gmail.com Facebok

Chemický spolek UP 

Chemický spolek UP si klade za cíl podporovat a sdružovat aktivní studenty chemických oborů z různých kateder. Pořádá přednášky zaměřené na současná témata chemie a výzkum Univerzity Palackého. Jeho členové jezdí na exkurze, vzájemně si pomáhají s učivem, zprostředkovávají chemii populárními články na internetu a motivují středoškoláky ke studiu chemie. Spolek je otevřen všem, kteří si chtějí prohloubit své znalosti nebo se jen inspirovat zajímavostmi ze světa chemie.

Kontakt: Facebook

UP Crowd

Spolek UP Crowd sdružuje studenty a přátele přírodních věd - mezi členy jsou zástupci jak z Přírodovědecké fakulty UP, tak i silná skupina z Filozofické a Pedagogické fakulty UP. Krom propojování studentů napříč obory je našim cílem popularizace vědy místní i světové. Činíme tak zejména skrze popularizační přednášky a experimenty na středních a základních školách, organizujeme také ale Science Café Olomouc, spolupracujeme se soutěží FameLab a činní jsme rovněž na sociálních sítích - znát můžete třeba naši stránku Vědátor.

Kontakt: upcrowd@upol.cz, Facebook

Klub deskových her DoUPě

Moderní deskové společenské hry se pomalu začínají zabydlovat v českých domácnostech. Cílem klubu je představovat klasiky i novinky na poli deskových her a umožnit nejen studentům a zaměstnancům Univerzity Palackého, ale i široké veřejnosti smysluplně trávit volný čas, seznamovat se a vzdělávat se při jejich hraní. Klub disponuje stále se rozrůstající sbírkou deskových her a řadou nadšenců, kteří hry rádi hrají a vysvětlují zájemcům.

Kontakt: kdholomouc@seznam.cz, Facebook, Zatrolené hry

Geografický spolek PřF UP EGEA

Sdružuje partu studentů katedry geografie, geoinformatiky, rozvojových a environmentálních studií, kteří si mohou předávat a rozvíjet své vědomosti a zkušenosti z těchto odlišných a přesto provázaných oborů věd o Zemi. Organizují různé akce nejen v naší lokalitě, ale díky provázanosti s jinými geografickými spolky také na mezinárodní úrovni v rámci celé Evropy. Tato geografická síť je pořadatelem kongresů, vědeckých seminářů a tematických eventů, které fungují na principu sdílení studentů studentům. Dalším příjemným způsobem, jak navázat kontakty se studenty geografie z jiných zemí a rozšířit si tak obzory, jsou tzv. exchanges (výměny) umožňující členům spolku hostit zahraniční studenty vybrané destinace a naopak našim mladým geografům pak nabídnout výjezd ke studentům v zahraničí. Tato výměna je jedinečnou příležitostí, jak se seznámit se studiem geografie v cizí zemi i s daným regionem přímo na místě.

Kontakt: olomouc@egea.eu, Facebook

Fyzikální Klubík

Fyzikální Klubík vznikl jako místo pro každého, kdo má rád fyziku. Naším cílem je vybudovat komunitu mladých a nadšených lidí, kteří spolu mohou sdílet nejen svoje trápení a starosti, ale i záliby a nápady. Pořádáme fyzikální kvízy, prezentace na různá témata, vtipné workshopy, diskuze nebo hry. Klubík je místo pro studenty, kteří mají zájem realizovat se a přinést ostatním něco nového. Snažíme se pomáhat si se studentskými povinnostmi a předávat si cenné rady a zkušenosti. Neváhejte a přijďte se s námi seznámit a zabavit!

Kontakt: fyzklub@gmail.com

Ombudsman

Do působnosti ombudsmana náleží chránit studenty zapsané ke studiu na PřF UP před takovým jednáním orgánů PřF UP, akademických pracovníků působících na PřF UP, dalších zaměstnanců zařazených na PřF UP, jakož i studentů, které odporuje zákonu o vysokých školách či jiným obecně závazným právním předpisům, vnitřním předpisům nebo jiným normám UP nebo PřF UP, etickým principům zakotveným v příslušném kodexu UP, poslání vysoké školy či principům zakotveným v preambuli Statutu UP, jakož i před nečinností orgánů PřF UP.

Pro podrobnější informace přejděte na tuto samostatnou stránku.

Poradenství pro studenty a absolventy PřF

Profesní a poradenské centrum (PPC) na přírodovědecké fakultě spolupracuje prioritně se studenty své fakulty a zaměstnavateli přírodovědných oborů. Z největší části se věnuje podpoře při zajišťování odborných praxí a stáží studentů během studia, aby jim usnadnilo získání pracovních zkušeností pro budoucí zaměstnání, pomohlo v orientaci na trhu práce, získat hodnotný řádek do životopisu. PPC podporuje absolventy při hledání pracovního uplatnění. Je partnerem pro zaměstnavatele, kteří mají zájem nakontaktovat a získat studenty přírodovědných oborů. Všechny níže popsané aktivity jsou s těmito zájmy úzce propojené.

Kontakt: kariernicentrum.upol.cz

Koleje a menzy

Hlavní budova přírodovědecké fakulty na Envelopě je součástí univerzitního kampusu, v němž se nachází i vysokoškolské koleje a menza. Výdejna jídel slouží i v areálu v místní části Holice. Provoz zajišťuje Správa kolejí a menz UP.

Kontakt: www.skm.upol.cz, Facebook

Stavby a rekonstrukce

Informace o již probíhajících, ale i některých plánovaných velkých investičních akcích fakulty najdete na novém webu, který vznikl ve spolupráci oddělení technické podpory, správy budov a oddělení vnitřních a vnějších vztahů. Dočtete se na něm i o případných omezeních, která mohou být se stavební činností spojena. V aktualitách se budou nacházet stručná oznámení o postupu prací u velkých projektů, provozních záležitostech, ale například i zprávy o menších stavebních úpravách.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)