Důležité termíny

pro uchazeče z druhého kola přijímacího řízení

 

Zápis ke studiu bude probíhat 13. září 2018 v 9:00 hodin v hlavní budově Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc.
Zápis je určen studentům, kteří budou skládat státní závěrečné zkoušky v srpnovém/zářijovém termínu a studentům přijatým ve druhém kole přijímacího řízení.

Uchazeči, kteří byli přijati na negarantované kombinace, se dostaví k zápisu v den dvouoborových zápisů.

13. září 2018 v 9:00 hodin
 
učebna č. 2005  neučitelské studium studijních programů: N1406 Biochemie, N1501 Biologie, N5345 Specializace ve zdravotnictví, uchazeči přijatí na odvolání
učebna č. 2006  učitelské navazující studium – dvouoborové, jednooborové kombinované
učebna č. 1027  neučitelské studium studijního programu N1201 Geologie, N1301 Geografie
Učebna č. 2001  neučitelské studium studijních programů: N1101 Matematika, N1103 Aplikovaná matematika, N1801 Informatika, N1601 Ekologie a ŽP, N1407 Chemie, N1701 Fyzika

K zápisu si prosím přineste:

 • ověřenou kopii bakalářského diplomu (týká se studentů, kteří jsou z jiné fakulty a nezaslali ji se zkrácenou verzí e-přihlášky)
 • kopii Diploma Supplement  doloží jen studenti z jiné VŠ
 • občanský průkaz
 • 1 fotografii
 • psací potřeby
 • sdělení o splnění kritérií pro přijetí ke studiu

Pokud ve stanoveném termínu bez omluvy neprovedete zápis, budeme mít za to, že o studium na naší fakultě již nemáte zájem.

 

pro uchazeče z prvního kola přijímacího řízení

Řádný zápis ke studiu bude probíhat 31. srpna 2018 v 9:00 hodin v hlavní budově Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc.

Pro ty, kteří budou skládat státní závěrečné zkoušky v srpnovém/zářijovém termínu, bude termín zápisu 13. září 2018.

Uchazeči, kteří byli přijati na negarantované kombinace, se dostaví k zápisu v den dvouoborových zápisů.

31. srpna 2018 v 9:00 hodin

učebna č. 2001  neučitelské studium studijních programů: N1406 Biochemie, N1501 Biologie, N5345 Specializace ve zdravotnictví
učebna č. 3003  neučitelské studium studijního programu N1201 Geologie, N1301 Geografie
učebna č. 2005  neučitelské studium studijních programů: N1407 Chemie, N1701 Fyzika
učebna č. 2006  učitelské navazující studium – dvouoborové, jednooborové kombinované
učebna č. 3005  neučitelské studium studijních programů: N1101 Matematika, N1103 Aplikovaná matematika, N1801 Informatika, N1601 Ekologie a ochrana životního prostředí

K zápisu si prosím přineste:

 • ověřenou kopii bakalářského diplomu (týká se studentů, kteří jsou z jiné fakulty a nezaslali ji se zkrácenou verzí e-přihlášky)
 • kopii Diploma Supplement  doloží jen studenti z jiné VŠ
 • občanský průkaz
 • 1 fotografii
 • psací potřeby
 • sdělení o splnění kritérií pro přijetí ke studiu

Pokud ve stanoveném termínu bez omluvy neprovedete zápis, budeme mít za to, že o studium na naší fakultě již nemáte zájem.

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Akce akademického rokuTermín
Splnění studijních povinností za akademický rok 2017/2018do 6. 9. 2018
Akademický rok 2018/20191. 9. 2018—31. 8. 2019
Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia27. 8.—30. 8. 2018
Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského studia31. 8. 2018
Zápis ke studiu 1. ročníků doktorského studia5. 9. 2018
Zimní semestr v akademickém roce 2018/20191. 9. 2018—10. 2. 2019
Zápis předmětů na zimní semestrBakalářské studium:
1. ročník: 4. 9. 2018 (8:00)—23. 9. 2018
2. ročník: 12. 7. 2018 (11:00)—23. 9. 2018
3. ročník: 12. 7. 2018 (8:00)—23. 9. 2018
Navazující magisterské studium:
1. ročník: 7. 9. 2018 (9:00)—23. 9. 2018
2. ročník 10. 7. 2018 (14:00)—23. 9. 2018
Doktorské studium:
1. ročník: 7. 9. 2018 (9:00)—23. 9. 2018
2. ročník 10. 7. 2018 (14:00)—23. 9. 2018
3. a 4. ročník: 10. 7. 2018 (8:00)—23. 9. 2018
Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů)17. 9.—16. 12. 2018
Gaudeamus Nitra26. 9.—27. 9. 2018
Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů3. 10.—5. 10. 2018
Konec přijímacího řízení zahájeného v AR 2017/2018 (pro studium v AR 2018/2019)4. 10. 2018
Zveřejnění zprávy o průběhu přijímacího řízení19. 10. 2018
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu pro uchazeče o studium na univerzitních webových stránkáchod 1. 11. 2018
Gaudeamus Brno23. 10.—26. 10. 2018
Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, absolventů rigorózního řízení9. 11.—10. 11. 2018
Den otevřených dveří7. 12. 2018
19. 1. 2019
Zkouškové období17. 12. 2018—10. 2. 2019
Rektorské volno31. 12. 2018
Státní závěrečné zkoušky14. 1.—8. 2. 2019
Gaudeamus Praha22. 1.—24. 1. 2019
Letní semestr v akademickém roce 2018/201911. 2. 2019—31. 8. 2019
Zápis předmětů na letní semestrBakalářské studium:
1. ročník: 17. 1. 2019 (14:00)—17. 2. 2019
2. ročník: 17. 1. 2019 (11:00)—17. 2. 2019
3. ročník: 17. 1. 2019 (8:00)—17. 2. 2019
Navazující magisterské studium:
1. ročník: 15. 1. 2019 (14:00)—17. 2. 2019
2. ročník: 15. 1. 2019 (11:00)—17. 2. 2019
Doktorské studium:
1. ročník: 15. 1. 2019 (14:00)—17. 2. 2019
2. ročník: 15. 1. 2019 (11:00)—17. 2. 2019
3. a 4. ročník: 15. 1. 2019 (8:00)—17. 2. 2019
Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů)11. 2.12. 5. 2019
Akademický týden UP18. 2.24. 2. 2019
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v českém jazyce pro akademický rok 2019/2020do 28. 2. 2019
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení u oborů s nenaplněnou kapacitou pro akademický rok 2019/202015. 4. 2019
Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia18. 4. 2019
Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia26. 4. 2019
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v cizím jazyce pro akademický rok 2019/2020do 30. 4. 2019
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2019/2020do 30. 4. 2019
Sportovní den UP (rektorské volno)15. 5. 2019
Zkouškové období13. 5.30. 6. 2019
Státní závěrečné zkoušky13. 5.14. 6. 2019
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy3. 6.14. 6. 2019
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy

3. 6.21. 6. 2019

Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských programů, absolventů rigorózního řízení24. 6.28. 6. 2019
Hlavní prázdniny1. 7.31. 8. 2019
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení15. 7. 2019
Státní závěrečné zkoušky19. 8.30. 8. 2019
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2018/20195. 9. 2019

Promoce

Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů se uskuteční ve dnech
25. až 28. června 2018 v aule Filozofické fakulty UP, ul. Křížkovského 10, Olomouc (3. podlaží, č. dv. 3.32).
Hosté vejdou vchodem A za vrátnicí. Pro promující absolventy je určen vchod C na nádvoří fakulty, místnost č. 3.05.
U filozofické fakulty je velmi omezená možnost placeného parkování, doporučujeme parkovat v jiných částech města.

Informace pro studenty – absolventy

Dostavte se, prosím, nejméně 30 minut před stanoveným začátkem (harmonogram je zveřejněn níže) ve společenském oděvu včetně společenské obuvi do učebny č. 3.05, vchod C na nádvoří filozofické fakulty, ul. Křížkovského 10, kde Vám budou dány pokyny k průběhu slavnostního promočního aktu a kde bude probíhat evidence převzetí diplomu.

Za výdaje související s promocemi se vybírá poplatek ve výši 500 Kč. Poplatek lze uhradit složenkou nebo bankovním převodem. Doklad o zaplacení poplatku pošlete naskenovaný e-mailem své studijní referentce.
Údaje pro platbu:
číslo účtu 19-1096330227
kód banky 0100
variabilní symbol 99310031
částka 500 Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a účel platby "promoce".

Prosíme o včasné sdělení v případě, že se promoce nezúčastníte.

Harmonogram promočních aktů

Pondělí 25. června 2018

Magisterské studijní obory:

9.00Biochemie, Experimentální biologie, Experimentální biologie rostlin, Fyziologie rostlin
10.00Molekulární a buněčná biologie, Optometrie
11.00Aplikace matematiky v ekonomii, Informatika, Aplikovaná informatika, Ekologie a ochrana životního prostředí, Ochrana a tvorba krajiny, Ochrana a tvorba životního prostředí
12.00Environmentální geologie, Geoinformatika, Mezinárodní rozvojová studia, International Development Studies

Úterý 26. června 2018

Magisterské studijní obory:

9.00dvouoborové studium (učitelské obory), Zoologie, Hydrobiologie
10.00Bioorganická chemie a chemická biologie, Organická chemie, Analytická chemie, Anorganická chemie
11.00Fyzikální chemie, Materiálová chemie, Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Biofyzika, Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie
12.00Regionální geografie

Úterý 26. června 2018

Bakalářský studijní obor:

13.00Molekulární a buněčná biologie

Středa 27. června 2018

Bakalářské studijní obory:

9.00dvouoborové studium
10.00Geoinformatika a geografie, Environmentální studia a udržitelný rozvoj, Mezinárodní rozvojová studia
11.00Regionální geografie, Informatika, Aplikovaná informatika
12.00Diskrétní matematika, Matematika a její aplikace, Aplikovaná statistika, Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Ekologie a ochrana životního prostředí
13.00Biotechnologie a genové inženýrství

Čtvrtek 28. června 2018

Bakalářské studijní obory:

9.00Aplikovaná chemie, Bioanorganická chemie, Chemie, Nanomateriálová chemie
10.00Bioorganická chemie a chemická biologie, Optika a optoelektronika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Digitální a přístrojová optika, Biofyzika, Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie, Přístrojová fyzika
11.00Biochemie, Bioinformatika
12.00Experimentální biologie, Biologie a ekologie
13.00Optometrie

Imatrikulace

Důležité pokyny k imatrikulacím

 • pro všechny studenty 1. ročníků prezenčního bakalářského studia
 • nejsou určeny pro studenty kombinovaného studia
 • konají se v Pevnosti poznání na adrese 17. listopadu 7 (areál Korunní pevnůstky)
 • za imatrikulace se neplatí
 • dostavte se 15 minut před začátkem

Imatrikukace 3. října 2018

Skupina Čas Obor (kombinace)
1 9.00-10.00 Fyzika – Biologie
Fyzika – Biologie a environmentální výchova
Fyzika – Geografie
Fyzika – Informatika pro vzdělávání
Fyzika – Matematika
Biologie – Geografie
Biologie –  Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání
Matematika - Anglická filologie
Matematika – Biologie
Matematika – Deskriptivní geometrie
Matematika – Francouzská filologie
Matematika – Informatika pro vzdělávání
Matematika – Geografie
Geografie – Anglická filologie
Geografie – Biologie a environmentální výchova
Geografie – Francouzská filologie
Geografie – Historie
Geografie – Ruská filologie
Geografie – Španělská filologie
2 10.00-11.00 Chemie – Biologie
Chemie  – Fyzika
Chemie – Biologie a environmentální výchova
Chemie – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání
Chemie – Matematika
Chemie – Geografie
Informatika pro vzdělávání – Geografie
Informatika pro vzdělávání – Biologie a environmentální výchova
Environmentální geologie
Regionální geografie
Geoinformatika a geografie
3 11.00-12.00 Environmentální studia a udržitelný rozvoj
Mezinárodní rozvojová studia
Biotechnologie a genové inženýrství
Bioinformatika
4 12.00-13.00 Experimentální biologie
Optometrie
Molekulární a buněčná biologie
Biologie a ekologie
Biochemie

Imatrikulace 4. října 2018

Skupina Čas Obor (kombinace)
1 9.00-10:00 Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví
Diskrétní matematika
Matematika a její aplikace
Aplikovaná statistika
Aplikovaná informatika
2 10.00-11.00 Bioorganická chemie a chemická biologie
Aplikovaná chemie
Chemie
Bioanorganická chemie
Nanomateriálová chemie
Ekologie a ochrana životního prostředí
Informatika
3 11.00-12.00 Obecná fyzika a matematická fyzika
Optika a optoelektronika
Přístrojová fyzika
Molekulární biofyzika
Digitální a přístrojová optika
Počítačová fyzika
Aplikovaná fyzika
Biofyzika
Nanotechnologie