doc. RNDr. Barbora MIESLEROVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634809, 585634818

Katedra botaniky

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27-objekt 48 (VTP, blok A)

2.10

Docent

Studium rezistentních mechanismů rostlin z histologického, histochemického a buněčného hlediska Studium vlivu podmínek prostředí na expresi rezistence, resp. náchylnosti Studium indukované rezistence u rostlin Studium patogenní variability u padlí

ČLÁNEK
Jahnová J., Činčalová L., Sedlářová M., Jedelská T., Sekaninová J., Mieslerová B., Luhová L., Barroso JB., Petřivalský M. Differential modulation of S-nitrosoglutathione reductase and reactive nitrogen species in wild and cultivated tomato genotypes during development and powdery mildew infection. PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. 2020.
Mieslerová B., Kitner M., Petřeková V., Dvořáková J., Sedlářová M., Cook R., Lebeda A. Golovinomyces powdery mildews on Asteraceae in the Czech Republic. PLANT PROTECTION SCIENCE. 2020.
Mieslerová B., Kitner M., Křístková E., Majeský L., Lebeda A. Powdery Mildews on Lactuca Species - A Complex View of Host-Pathogen Interactions. Critical Reviews in Plant Sciences. 2020.
Mieslerová B., Sedlářová M., Michutová M., Petřeková V., Cook R., Lebeda A. Powdery Mildews on Trees and Shrubs in Botanical Gardens, Parks and Urban Green Areas in the Czech Republic. Forests. 2020.
Nožková V., Mieslerová B., Luhová L., Piterková J., Novák O., Špundová M., Lebeda A. Effect of heat-shock pre-treatment on tomato plants infected by powdery mildew fungus. PLANT PROTECTION SCIENCE. 2019.
Trecate L., Sedláková B., Mieslerová B., Manstretta V., Rossi V., Lebeda A. Effect of temperature on infection and development of powdery mildew on cucumber. PLANT PATHOLOGY. 2019.
Lebeda A., Kitner M., Mieslerová B., Křístková E., Pavlíček T. Leveillula lactucae-serriolae on Lactuca serriola in Jordan. PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA. 2019.
Starý T., Satková P., Sekaninová J., Mieslerová B., Luhová L., Mikulík J., Kašparovský T., Petřivalský M., Lochman J. The elicitin -cryptogein's activity in tomato is mediated by jasmonic acid and ethylene signalling pathways independently of elicitin-sterol interactions. PLANTA. 2019.
Tichá T., Sedlářová M., Činčalová L., Drábková Trojanová Z., Mieslerová B., Lebeda A., Luhová L., Petřivalský M. Involvement of S-nitrosothiols modulation by S-nitrosoglutathione reductase in defence responses of lettuce and wild Lactuca spp. to biotrophic mildews. PLANTA. 2018.
Satková P., Starý T., Plešková V., Zapletalová M., Kašparovský T., Činčalová L., Luhová L., Mieslerová B., Mikulík J., Lochman J., Petřivalský M. Diverse responses of wild and cultivated tomato to BABA, oligandrin and Oidium neolycopersici infection. Annals of Botany. 2017.
Lebeda A., Mieslerová B., Petřivalský M., Luhová L., Špundová M., Sedlářová M., Nožková V., Pink DAC. Review of tomato powdery mildew - a challenging problem for researchers, breeders and growers. Acta Horticulturae. 2017.
Lebeda A., Mieslerová B., Jankovics T., Kiss L., Van der Linde EJ. First detection of tomato powdery mildew caused by Oidium neolycopersici in South Africa. South African Journal of Botany. 2015.
Lebeda A., Křístková E., Kitner M., Mieslerová B., Jemelková M., Pink DAC. Resistance of wild Lactuca genetic resources to diseases and pests, and their exploitation in lettuce breeding. Acta Horticulturae. 2015.
Kubienová L., Tichá T., Jahnová J., Luhová L., Mieslerová B., Petřivalský M. Effect of abiotic stress stimuli on S‑nitrosoglutathione reductase in plants. Planta. 2014.
Lebeda A., Mieslerová B., Petřivalský M., Luhová L., Špundová M., Sedlářová M., Nožková V., Pink D. Resistance mechanisms of wild tomato germplasm to infection of Oidium neolycopersici. European Journal of Plant Pathology. 2014.
Lebeda A., Křístková E., Kitner M., Mieslerová B., Jemelková M., Pink DA. Wild Lactuca species, their genetic diversity, resistance to diseases and pests, and exploitation in lettuce breeding. European Journal of Plant Pathology. 2014.
Kubienová L., Sedlářová M., Vítečková-Wuenschová A., Piterková J., Luhová L., Mieslerová B., Lebeda A., Navrátil M., Petřivalský M. Effect of Extreme Temperatures on Powdery Mildew Development and Hsp70 Induction in Tomato and Wild Solanum spp. Plant Protection Science. 2013.
Lebeda A., Křístková E., Kitner M., Petrželová I., Mieslerová B., Doležalová I. Biodiversity of wild Lactuca species – challenge to our (re)search. Úroda. 2012.
Lebeda A., Mieslerová B., Petrželová I., Korbelová P., Česneková E. Patterns of virulence variation in the interaction between Lactuca spp. and lettuce powdery mildew (Golovinomyces cichoracearum). Fungal Ecology. 2012.
PITERKOVÁ J., Hofman J., MIESLEROVÁ B., SEDLÁŘOVÁ M., LUHOVÁ L., LEBEDA A., PETŘIVALSKÝ M. Dual role of nitric oxide in Solanum spp. - Oidium neolycopersici interactions. Environmental and Experimental Botany. 2011.
PROKOPOVÁ J., Mieslerová B., Hlaváčková V., HLAVINKA J., Lebeda A., Nauš J., ŠPUNDOVÁ M. Changes in photosynthesis of Lycopersicon spp. plants induced by tomato powdery mildew infection in combination with heat shock pre-treatment. Physiological and Molecular Plant Pathology. 2010.
Piterková J., Petřivalský M., Luhová L., Mieslerová B., Sedlářová M., Lebeda A. Local and systemic production of nitric oxide in tomato responses to powdery mildew infection. Molecular Plant Pathology. 2009.
Lebeda A., Doležalová I., Křístková E., Kitner M., Petrželová I., Mieslerová B., Novotná A. Wild Lactuca germplasm for lettuce breeding: current status, gaps and challenges. Euphytica. 2009.
Lebeda A., Mieslerová B., Sedlářová M. First report of Erysiphe palczewskii on Caragana arborescens in the Czech Republic. Plant Pathology (print). 2008.
Lebeda A., Mieslerová B., Rybka V., Sedlářová M., Petrželová I. The first record of Powdery Mildew caused Erysiphe polygoni DC. on Homalocladium platycladium (F. J. Muell.) L. H. Bailey in Czech Republic. Plant Pathology (print). 2007.
Lebeda A., Mieslerová B., Doležalová I. Erysiphe pachypodii - a new species on Pachypodium lamerei. Mycotaxon. 2005.
Mlíčková K., Luhová L., Lebeda A., Mieslerová B., Peč P. Reactive oxygen species generation and peroxidase activity during Oidium neolycopersici infection on Lycopersicon species. Plant Physiology and Biochemistry. 2004.
Lebeda A., Mieslerová B. Identification, occurrence and host range of tomato powdery mildew (Oidium lycopersici) in the Czech Republic. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Piterková J., Hofman J., Luhová L., Mieslerová B., Petřivalský M. Účast aktivních forem kyslíku a dusíku v průběhu patogeneze Oidium neolycopersici na listových discích Lycopersicon spp. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007 - sborník příspěvků. 2008.
Lebeda A., Doležalová I., Křístková E., Kitner M., Petrželová I., Mieslerová B., Novotná A. Wild Lactuca germplasm for lettuce breeding: recent status, gaps and challenges. Modern Variety Breeding for Present and Future Needs. 2008.
Lebeda A., Mieslerová B., Sedlářová M., Rybka V., Petrželová I., Doležalová I. Nově potvrzené výskyty padlí na okrasných rostlinách v České republice. Proceedings of MICROMYCO 2007. 2007.
Piterková J., Luhová L., Petřivalský M., Mieslerová B., Hofman J., Adámková Š., Lebeda A. Studium úlohy oxidu dusnatého v průběhu patogeneze u Lycopersicon spp. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007 - sborník příspěvků. 2007.
Lebeda A., Sedlářová M., Mieslerová B. Mechanismy rezistence v interakcích rostlina-patogen. Proceedings of the XVIIth Czech and Slovak Plant Protection Conference. 2006.
Mieslerová B., Lebeda A., Vaculíková I. The effect of temperature on development of tomato powdery mildew (Oidium neolycopersici) and expression of host plant resistance. Proceedings of the XVIIth Czech and Slovak Plant Protection Conference. 2006.
Mieslerová B., Lebeda A., Česneková E., Petrželová I. Variability of the interactions of wild Lactuca species and lettuce powdery mildew (Golovinomyces cichoracearum). Proceedings of the XVIIth Czech and Slovak Plant Protection Conference. 2006.
Lebeda A., Doležalová I., Křístková E., Mieslerová B., Duchoslav M., Havránek P., Vondráková D. Maintenance of and research on wild crop relatives at Department of Botany, Palacký University in Olomouc, Czech Republic. Konference Introdukce a genetické zdroje rostlin, Botanické zahrady v novém tisíciletí. 2005.
KNIHA - CELEK
Sedlářová M., Mieslerová B., Drábková Trojanová Z., Lebeda A. Biotrofní houby a peronospory planě rostoucích rostlin. In Marková J., Šafránková I., Jankovský L. (Eds.) 2021.
Sedlářová M., Mieslerová B., Drábková Trojanová Z., Lebeda A. Biotrofní houby a peronospory planě rostoucích rostlin. In Marková J., Šafránková I., Jankovský L. (Eds.) 2021.
Lebeda A., Mieslerová B., Huszár J., Sedláková B. Padlí kulturních a planě rostoucích rostlin. 2017.
Mieslerová B., Sedlářová M., Lebeda A. Houby a houbám podobné organismy v biotechnologiích. 2016.
Miesler R., Mieslerová B. Průvodce umělým odchovem ptáků. Průvodce umělým odchovem ptáků. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Lebeda A., Křístková E., Kitner M., Mieslerová B., Pink DA. Wild Lactuca saligna: a rich source of variation for lettuce breeding. Enhancing Crop Genepool Use: Capturing Wild Relative and Landrace Diversity for Crop Improvement. 2016.
Lebeda A., Mieslerová B. Screening for resistance to tomato powdery mildew (Oidium neolycopersici). In Spencer M., Lebeda A. (Eds.) Mass Screening Techniques for Selecting Crops Resistant to Disease. 2010.
Mieslerová B., Petrželová I., Lebeda A., Česneková E. Occurrence of lettuce downy mildew and powdery mildew in natural populations of prickly lettuce. Advances in downy mildew research, Vol. 3. 2007.
Lebeda A., Mieslerová B. Charakteristika a význam říše Chromista se zaměřením na třídu Peronosporomycetes. Protozoa a Chromista. Taxonomie, biologie a hospodářský význam. 2006.
ABSTRAKT
Křístková E., Lebeda A., Kitner M., Doležalová I., Mieslerová B., Petrželová I., Beharav A. Wild Lactuca saligna richness for lettuce breeding. PLANT health for sustainable agriculture – book of abstracts: scientific conference in the frame of Cropsustain project, 11 – 12 May 2015, Ljubljana, Slovenia. 2015.
LEBEDA A., KŘÍSTKOVÁ E., DOLEŽALOVÁ I., KITNER M., PETRŽELOVÁ I., MIESLEROVÁ B., KORBELOVÁ P., Beharav A., Nevo E., Ben David R., Meglic V., Maras M. Complex view on biodiversity of Lactuca saligna L. germplasm. To serve and conserve, Abstracts of oral presentations and posters of the European Plant Genetis Resources Conference 2011. 2011.
KORBELOVÁ P., MIESLEROVÁ B., LEBEDA A. Patogenní variabilita Golovinomyces cichoracearum na Lactuca spp. Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti. 2011.
LEBEDA A., MIESLEROVÁ B., KORBELOVÁ P. Race-specificity in interactions between Lactuca spp. and Golovinomyces cichoracearum. Eucarpia Leafy Vegetables 2011 Abstracts. 2011.
Lebeda A., Doležalová I., Křístková E., Kitner M., Petrželová I., Mieslerová B., Novotná A., Korbelová P. Biodiversity of wild Lactuca spp.., their evaluation and exploitation. Book of Abstracts, 5th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, September 6-8 2010, Ljubljana. 2010.
Křístková E., Lebeda A., Doležalová I., Kitner M., Petrželová I., Mieslerová B., Korbelová P., Šmachová P., Beharav A., Nevo E., Ben David R., Meglic V., Maras M. Willow-leaf lettuce - distribution and variation. Book of abstracts 5th Slovenian Symposium on Plant Biology with international participation, September 6 - 9 2010, Ljubljana. 2010.
Lebeda A., Doležalová I., Křístková E., Kitner M., Petrželová I., Mieslerová B., Novotná A. Comprehensive strategy for searching of valuable traits in wild Lactuca germplasm. Book of Abstracts, 19th EUCARPIA Conference, Genetic Resources Section. 2009.
Mieslerová B., Sedlářová M., Lebeda A. Occurrence of representatives of family Erysiphaceae (powdery mildews) on ornamental plants in the middle Moravia. XVIII. Česká a Slovenská konference o ochraně rostlin. Sborník abstraktů. 2009.
Sedlářová M., Petřivalský M., Luhová L., Piterková J., Mieslerová B., Lebeda A. RNOS in pathogenesis of biotrophic fungal plant pathogens. Plant ROS 2009 - Plant Oxygen Group meeting on reactive oxygen and nitrogen species. 2009.
Mieslerová B., Lebeda A., Česneková E. Study of interactions of Lactuca spp. (lettuce) and lettuce powdery mildews (Golovinomyces cichoracearum). XVIII. Česká a Slovenská konference o ochraně rostlin. Sborník abstraktů. 2009.
Mieslerová B., Sedlářová M., Lebeda A. Výskyt zástupců Erysiphaceae (padlí) na okrasných rostlinách na střední Moravě. Mykologické listy. 2009.
Prokopová J., Mieslerová B., Piterková J., Hlaváčková V., Hlavinka J., Špundová M. Effect of heat shock pre-treatment of tomato plants (Lycopersicon esculentum cv. Amateur) on their resistance to biotrophic pathogen (Oidium neolycopersici) infection. International Conference on Biotic Plant Interactions. 2008.
Piterková J., Luhová L., Petřivalský M., Mieslerová B., Lebeda A. The comparison of the development of Oidium neolycopersici on the leaf and leaf discs of Lycopersicon spp. exposed to heat and cold shock pre-treatment. 21st Joint Congress of the Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology (21. biochemický sjezd), Sborník přednášek a posterů. 2008.
Piterková J., Hofman J., Petřivalský M., Luhová L., Mieslerová B., Lebeda A. The involvement of nitric oxide in the development of Oidium neolycopersici on the leaf discs of Lycopersicon spp. Physiologia Plantarum. 2008.
Piterková J., Hofman J., Luhová L., Mieslerová B., Petřivalský M. Účast aktivních forem kyslíku a dusíku v průběhu patogeneze Oidium neolycopersici na listových discích Lycopersicon spp. XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Sborník příspěvků. 2008.
Mieslerová B., Lebeda A., Česneková E. Variabilita interakcí Lactuca spp.-Golovinomyces cichoracearum. Mykologické listy. 2008.
Lebeda A., Sedlářová M., Mieslerová B. Buněčné mechanismy rezistence rostlin vůči patogenům. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. 2007.
Lebeda A., Doležalová I., Křístková E., Mieslerová B., Kitner M., Navrátilová B., Duchoslav M., Havránek P., Vondráková D. Germplasm collections of crop wild relatives - Research, study and use on the Department od Botany, Palacký University in Olomouc (Czech Republic). Plant Genetic Resources and their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture. Book of Abstracts. 18th EUCARPIA Genetic Resources Section Meeting. 2007.
Mieslerová B., Lebeda A., Česneková E., Petrželová I. Interactions between wild Lactuca spp. and lettuce powdery mildew (Golovinomyces cichoracearum). EUCARPIA Leafy Vegetables 2007, Conference Abstracts. 2007.
Piterková J., Mieslerová B., Sedlářová M., Luhová L., Petřivalský M. The role of nitric oxide in local and systemic defence response of Lycopersicon spp. to Oidium neolycopersici infection. ROS in Plants, Abstract Book. 2007.
Lebeda A., Sedlářová M., Mieslerová B. Mechanismy rezistence v interakcích rostlina-patogen: strukturální, histologické, cytologické a fyziologicko-biochemické aspekty. XVII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Sborník abstraktů/XVIIth Czech and Slovak Plant Protection Conference, Book of Abstracts. 2006.
Adámková Š., Luhová L., Petřivalský M., Mieslerová B., Lebeda A., Peč P. The production of nitric oxide and the activity of NO synthase during pathogenesis in tomato. 20. biochemický zjazd. 2006.
Mieslerová B., Lebeda A., Česneková E., Petrželová I. Variabilita interakcí planých zástupců rodu Lactuca a padlí čekankového (Golovinomyces cichoracearum). XVII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Sborník abstraktů/XVIIth Czech and Slovak Plant Protection Conference, Book of Abstracts. 2006.
Mieslerová B., Lebeda A., Vaculíková I. Vliv teploty na vývoj padlí rajčat (Oidium neolycopersici) a na projev rezistence u hostitelských rostlin. XVII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Sborník abstraktů/XVIIth Czech and Slovak Plant Protection Conference, Book of Abstracts. 2006.
Křístková E., Lebeda A., Doležalová I., Mieslerová B., Duchoslav M., Havránek P., Vondráková D. Maintenance of and research on wild crop relatives at Department of Botany, Palacký University in Olomouc, Czech Republic. Konference Introdukce a genetické zdroje rostlin, Botanické zahrady v novém tisíciletí. 2005.
Lebeda A., Doležalová I., Křístková E., Mieslerová B., Duchoslav M., Havránek P., Vondráková D. Maintenance of and research on wild crop relatives at Department of Botany, Palacký University in Olomouc, Czech Republic. First International Conference on Crop Wild Relative Conservation and Use. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kubienová L., Wunschová A., Piterková J., Jahnová J., Luhová L., Navrátil M., Mieslerová B., Barroso J., Petřivalský M. Involvement of reactive nitrogen species in the defence mechanisms of Solanum spp. to biotrofic pathogen Oidium neolycopersici. 2012.
Lebeda A., Křístková E., Doležalová I., Mieslerová B., Dančák M., Duchoslav M., Havránek P. Ex situ conservation of wild plant species and research programs in Botanic Garden of Palacký University in Olomouc (Czech Republic),. EuroGard IV, Botanic Gardens and the 2010 Challenge, Congress proceedings. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Sedlářová M., Mieslerová B., Trojanová Z., Jemelková M., Sedláková B. 3. Česko-slovenská vědecká mykologická konference. In Antonín V., Prášil K. (Eds.) 2013.
Sedlářová M., Mieslerová B., Dvořák D. 10. setkání mladých mykologů. 2009.
Lebeda A., Spencer-Phillips PTN., Vašutová M., Dvořák D., Mieslerová B., Sedlářová M., Novotná A., Štěpánková J. British Mycological Society Overseas Field Meeting. 2008.
Lebeda A., Sedlářová M., Mieslerová B., Petrželová I., Doležalová I., Maryška Z., Hübschová J., Sedláková B., Kitner M., Skálová D., Novotná A. 2nd Downy Mildew Symposium. 2007.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Sedlářová M., Mieslerová B., Sedlář J. Výukové testy z mikrobiologie. botany.upol.cz/atlasy/testy/. 2009.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Lebeda A., Mieslerová B., Rybka V., Sedlářová M., Petrželová I. The first record of Powdery Mildew caused Erysiphe polygoni DC. on Homalocladium platycladium (F. J. Muell.) L. H. Bailey in Czech Republic. Plant Pathology (online). 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)