Herbář

O herbáři

 • mezinárodní zkratka dle Index Herbariorum - OL
 • založen 1946, sběry z období před tímto datem jsou zastoupeny jen ojediněle
 • obsahuje cca 100 000 položek cévnatých rostlin, sbíraných převážně na území České republiky a Slovenska
 • roční přírůstek v současnosti činí cca 3000-5000 dokladů
 • významně jsou zastoupeny některé taxonomicky kritické skupiny

        - rod Taraxacum, zvláště sekce Taraxacum (= Ruderalia), obsahující nejméně 20000 dokladů převážně z území ČR

        - rod Rubus, cca 20000 dokladů také převážně z území ČR

 • méně jsou zastoupeny sběry i z jiných oblastí Evropy a světa (jihovýchodní Asie, Jižní Amerika, Oceánie, Afrika)
 • od května 2015 je herbář katedry botaniky obohacen o sady trvalých preparátů rozsivek (Bacillariophyceae; uzavírací médium Pleurax, Naphrax) k taxonomickým i ekologickým studiím týmu algologů pod vedením prof. RNDr. Aloisie Poulíčkové, CSc., dále k bakalářským, magisterským a doktorským pracím, prováděným na Katedře botaniky PřF UP od roku 1996 do současnosti.

Významně jsou zastoupeny sběry dřívějších (V. Bednář, J. Bednářová, M. Dančák, J. Dostál, B. Jílek, J. Mládek, O. Mrkos, A. Pečinka, V. Pluhař, V. Velísek) i současných (M. Duchoslav, M. Hroneš, B. Trávníček, R. Vašut) pracovníků katedry.

Velkou část herbáře tvoří také sběry studentů, zejména diplomantů. V případě zájmu o studium sbírek je možno se obrátit na kurátora Doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D. nebo správce Mgr. Martina Oulehlová, Ph.D.

Kontakt

Kurátor - Doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.
Email: bohumil.travnicek@upol.cz
Tel.: 585 634 815

Správce - Mgr. Martina Oulehlová, Ph.D.
Email: martina.oulehlova@upol.cz
Tel.: 585 634 820

Facebook

Vypůjčování herbářových položek

Pro zájemce z řad odborné veřejnosti je možné na požádání připravit výpis položek pro daný rod či druh, které lze zapůjčit po dohodě ke studiu. Herbářové položky nezasíláme poštou. V případě zájmu neváhejte kontaktovat správce herbáře.

Databáze

Pro účely evidence herbářových položek je využívána databázová aplikace Demus 10, kterou vyvinulo Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) při MZM v Brně.

Studovna herbáře

Součástí herbáře je studovna, kde mohou badatelé a studenti studovat herbářové doklady rostlin, o které se zajímají a jejichž studie realizují. Práci jim usnadní příjemné prostředí, lampy vybavené lupami s 5 dioptriemi pro studium detailů položek, mikroskopy Olympus CX 31, stereomikroskopy STM a váhy Schoeller AFP – 210L.

Studenti zde mohou za účely vypracování probíhajících bakalářských a diplomových prací zpracovávat vzorky a rostlinný materiál.

Studenti mohou využít ke studiu výukových herbářů zhotovených pro Určovací cvičení z botaniky a další předměty:

 • BOT/FSVR Fylogeneze a systém vyšších rostlin
 • BOT/UCCA (UCC1, UCBA) Poaceae
 • BOT/UCCB (UCC2, UCBB) Carex
 • BOT/UCCB (UCC2, UCBB) Salix
 • EKO/MTBOT Metody terénní botaniky
 • EKO/TRBOT Tropická botanika

Studovna herbáře je přístupná od 6:30 do 14:30 hodin každý pracovní den. Po domluvě je možné využít prostory studovny ke studiu herbářových sbírek i v jiný čas.

V této přípravné místnosti se také zpracovává a suší sebraný rostlinný materiál, ze kterého se následně zhotovují herbářové položky. Herbářové položky jsou průběžně evidovány v databázi.

Příruční knihovna

Ve studovně herbáře se nachází malá knihovna, jejíž součástí jsou tyto tituly:

 • Acta Botanica Horti Bucurestiensis (ročníky 1975-1978, 1981-1982, 1990-94)
 • Acta Societatis Botanicorum Poloniae (ročníky 1961 (1-4),1963-69 (1-4), 1970 (1,3-4), 1971-74 (1-4), 1976 (4), 1977 (1-4), 1979 (3-4), 1980-86 (1-4), 1987(1-3), 1988-89 (1-4), 1990 (1-4), 1991 (3-4))
 • American Journal of Botany (ročníky 1969 (1-10), 1970 (1-10), 1971 (1-10), 1972 (1-10), 1973 (1-10))
 • Berichte Deutschen Botanischen Gesellschaft (ročník 1919 - 1)
 • Folia Geobotanica et Phytotaxonomica (neúplná; ročníky 1-9, 10/2-25/3, 26/1, 26/2, 26/4, 30/1, 30/3-33)
 • The Gardens' Bulletin Singapore (ročník 1969 - XXIV)
 • Österreichische Botanische Zeitschrift (ročníky 1872-1880, 1886-1897, 1899-1900)
 • Preslia (ročníky 2-23 (1922-47), 24/1 (1952), 29-32/1 (1957-60), 33-37/3 (1961-65), 38-39 (1966-67), 46-70 (1974-98))
 • Sborník prací PřF UP Olomouc - Biologie  (ročníky II. – XII., XIV. – XV, 31-32, 34,35, 37-40)
 • Ukrainskij Botaničnij Žurnal (ročníky 1959 (5-6), 1960 (1-4), 1964 (6), 1983 (4))
 • Živa (ročníky 1955-1988, 1990-1993, 2001-2006)

Vybrané publikace je možné prohlédnout si ve studovně Herbária nebo po dohodě zapůjčit.

Příruční knihovna herbária je evidována pod Oborovou knihovnou PřF UP - Knihovna biologických oborů.

Jak vyhledat publikace dislokované v herbáři katedry botaniky:

V souborném katalogu KUP:

    Klepněte na výše uvedený odkaz.
    Na pravé straně klepněte na ikonu Katalog.
    Otevřete Souborný katalog Knihovny Univerzity Palackého.
    Zadejte „Jednoduché vyhledávání“.
    Vyberte vyhledávání podle „Signatura“.
    Do pole „Hledaný termín“ vepište BOT-herb.
    Zadejte NAJÍT.

Systém najde všechny publikace, které jsou dislokovány v herbáři.

Odkazy

http://www.mzm.cz/seznam-herbarovych-sbirek-v-cr/ - Seznam veřejných herbářových sbírek České republiky na serveru Moravského zemského muzea v Brně.
http://sweetgum.nybg.org/science/ih/ - Index Herbariorum - Seznam veřejných herbářových sbírek světa registrovaných v databázi New York Botanical Garden.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)