Přístrojové vybavení

Laboratoř konfokální mikroskopie

Mikroskopická laboratoř na Katedře botaniky (KB) PřF UP byla otevřena 19.12.2006 s podporou výzkumného záměru (MŠMT ČR) MSM 6198959215 "Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev" jako referenční pracoviště firmy Olympus Czech Group, s.r.o.

Vybavení

Konfokální laserový řádkový mikroskop Fluoview 1000

specifikace systému

Součástí systému je:

Invertovaný Fluorescenční mikroskop Olympus IX 81

 • Pozorování v procházejím světle, Nomarského DIC - kondenzor s dlouhou pracovní vzdáleností
 • Fluorescence - buzení 100W Hg výbojkou, fluorescenční filtry (WU, WG, NB, LSM)
 • Motorizovaný systém ostření a výměny objektivů (10, 20, 40, 60, 100x)

Vybavení pro laserovou konfokální mikroskopii Olympus FV 1000

 • Laserová jednotka se 4 lasery s vlnovými délkami v rozsahu UV–RED (405–633nm) s AOTF
 • Excitační lasery:
  • Red (He–Ne 633nm / 10mW),
  • Green (He–Ne 543nm / 1,5mW),
  • Blue (Ar 457nm, 488nm, 515nm / celkový výkon 30mW),
  • near UV (diodový 405nm / 20mW)
 • 3 detekční kanály pro detekci konfokálního fluorescenčního obrazu + detektor procházejícího světla/Nomarského DIC

Software FV10-ASW 3.0 Viewer

Prohlížeč mikrofotografií ve formátu OIB; pro kód konfokální jednotky, který je nutný ke stažení softwaru, kontaktujte doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.

Software LCS Imaris 7.3.0.

Kompletní software pro 3D/4D zobrazení a kvantitativní obrazovou analýzu

Optický antivibrační stůl s pneumatickým systémem tlumení vibrací Envist Olymext

návod k obsluze

Mikrofotografický systém Olympus DP70

Fluorescenční mikroskop Olympus BX60 / Stereomikroskop Olympus SZ40

Pravidla financování

Užívání mikroskopu pracovníky kateder PřF podílejících se na jeho koupi (KB, KBBG, KBC, KEF)

Provoz konfokálního mikroskopu bude financován zálohově Katedrou botaniky PřF UP v Olomouci, která pak bude náklady, zmenšené o prostředky získané z poplatků od jiných institucí (viz níže), každé 3 měsíce rozúčtovávat zpětně katedrám, které se podílely na koupi mikroskopu (tj. KB, KBBG, KBC, KEF), a to v poměru, odpovídajícím využívání přístroje jednotlivými katedrami za dané období.

V případě nákladných oprav (např. přeplnění laserů, apod.) se zúčastněné katedry dohodnou na způsobu jejich úhrady v poměru, odpovídajícím využívání přístroje za období od poslední opravy (výměny) příslušné části mikroskopu.

Poplatky za užívání mikroskopu pracovníky dalších kateder v rámci PřF a LF UP a ostatních institucí

V případě volné kapacity bude mikroskop k dispozici i pracovníkům dalších kateder UP a jiných institucí s tím, že budou hradit poplatky za využité provozní hodiny. Poplatky bude KB PřF fakturovat uživatelům ve výši odpovídající počtu využitých provozních hodin, přičemž bude započítána každá započatá půlhodina.

Výše sazeb bude odlišná pro pracovníky UP a pro pracovníky ostatních pracovišť:

 • Další katedry a pracoviště UP: 400 Kč/hod
 • Ostatní instituce (v tomto případě budou do nákladů započteny i výdaje za energie a plat technika): 600 Kč/hod

Výše uvedených sazeb mohou být předmětem změn po schválení zástupci kateder PřF podílejících se na koupi KM (KB, KBBG, KBC, KEF).

Kontakt

doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.

Pracoviště konfokální mikroskopie
Katedra botaniky PřF UP
Šlechtitelů 27
783 71 Olomouc – Holice

Laboratoř průtokové cytometrie

lalalal

Vybavení

lalalala

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)