doc. RNDr. Bohumil TRÁVNÍČEK, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634815

Katedra botaniky

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt 51 (E)

1.30

docent

Taxonomie (zejména rody Pseudolysimachion, Rubus, Taraxacum, Scilla, Koeleria, Bromopsis, Glyceria, Dactylorhiza) a chorologie cévnatých rostlin ve střední Evropě; floristika

VYBRANÉ PUBLIKACE
Šarhanová .., Sharbel TF., Sochor M., Vašut RJ., Dančák M., Trávníček B. Hybridization drives evolution of apomicts in Rubus subgenus Rubus: evidence from microsatellite markers. Annals of Botany. 2017. (ČLÁNEK)
Sochor M., Vašut R., Sharbel TF., Trávníček B. How just a few makes a lot: Speciation via reticulation and apomixis on example of European brambles (Rubus subgen. Rubus, Rosaceae). Molecular Phylogenetics and Evolution. 2015. (ČLÁNEK)
Šarhanová P., Vašut R., Dančák M., Bureš P., Trávníček B. New insights to variability of reproduction modes in European populations of Rubus subgen. Rubus: how sexual are polyploid brambles? Sexual Plant Reproduction. 2012. (ČLÁNEK)
Kirschner J., Štěpánek J., Trávníček B., Vašut RJ. 103. Taraxacum Wigg. – pampeliška (smetánka). Klíč ke Květeně České republiky. 2019. (KAPITOLA V KNIZE)
Trávníček B., Kirschner J., Štěpánek J., Vašut R. 23. Taraxacum Wiggers - pampeliška (smetánka). In Štěpánková J. (Eds.) Květena České republiky 8. 2010. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Dančák M., Vašut RJ., Trávníček B. Příspěvek k poznání rozšíření ostružiníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. Zprávy České botanické společnosti. .
Sochor M., Duchoslav M., Forejtová V., Hroneš M., Konečná M., Trávníček B. Distinct geographic parthenogenesis in spite of niche conservatism and a single ploidy level: A case of Rubus ser. Glandulosi (Rosaceae). NEW PHYTOLOGIST. 2024.
Taraška V., Duchoslav M., Hroneš M., Batoušek P., Lamla F., Temsch EM., Weiss-Schneeweiss H., Trávníček B. Dactylorhiza maculata agg. (Orchidaceae) in Central Europe: intricate patterns in morphological variability, cytotype diversity and ecology support the single species concept. FOLIA GEOBOTANICA. 2023.
Klinkovská K., Sperandii MG., Trávníček B., Chytrý M. Significant decline in habitat specialists in semi-dry grasslands over four decades. Biodiversity and Conservation. 2023.
van de Beek A., Drenckhahn D., DeVriese H., Trávníček B. (2963) Proposal to reject the name Rubus pseudoidaeus (Rosaceae). TAXON. 2023.
Taraška V., Batoušek P., Duchoslav M., Temsch EM., Weiss-Schneeweiss H., Trávníček B. Morphological variability, cytotype diversity, and cytogeography of populations traditionally called Dactylorhiza fuchsii in Central Europe. PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION. 2021.
Trávníček B., Sochor M., Kosiński P., Király G. Taxonomy of the Rubus gothicus group in south-eastern central Europe. PRESLIA. 2021.
Uhlemann I., Trávníček B., Žíla V. Notizen zur Taraxacum-Flora Österreichs und Südtirols, III. Neilreichia. 2020.
Vargas-Gaete R., Doussoulin H., Smith-Ramirez C., Bravo S., Salas-Eljatib Ch., Andrade N., Trávníček B. Evaluation of rust pathogenicity (Phragmidium violaceum) as a biological control agent for the invasive plant Rubus ulmifolius on Robinson Crusoe Island, Chile. AUSTRALASIAN PLANT PATHOLOGY. 2019.
Trávníček B., Velebil J. Rostliny na usazovacích polích cukrovarů Tereos TTD. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE. 2019.
Marciniuk J., Marciniuk P., Trávníček B., Žíla V., Wolanin M., Wolanin MN., Stadnicka-Futoma A. Taraxacum bibulum and Taraxacum ranunculus, two species of dandelions of the endangered Palustria section new for the Polish flora. Wulfenia. 2019.
Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J., Trávníček B. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. PRESLIA. 2018.
Macháčková P., Majeský L., Hroneš M., Hřibová E., Trávníček B., Vašut RJ. New chromosome counts and genome size estimates for 28 species of Taraxacum sect. Taraxacum. Comparative Cytogenetics. 2018.
Trávníček B., Marciniuk P., Marciniuk J., Žíla V., Oklejewicz K., Wolanin M., Zámečník J. New Taraxacum species (Asteraceae) for Poland. TURKISH JOURNAL OF BOTANY. 2018.
Trávníček B., Lepší M., Lepší P., Žíla V. Taxonomy of Rubus ser. Radula in the Czech Republic. PRESLIA. 2018.
Kaplan Z., Danihelka J., Šumberová K., Chrtek J., Rotreklová O., Ekrt L., Štěpánková J., Taraška V., Trávníček B., Prančl J., Ducháček M., Hroneš M., Kobrlová L., Horák D., Wild J. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 5. Preslia. 2017.
Bruckart W., Michael J., Sochor M., Trávníček B. Invasive Blackberry Species in Oregon: Their Identity and Susceptibility to Rust Disease and the Implications for Biological Control. Invasive Plant Science and Management. 2017.
Velebil J., Trávníček B., Sochor M., Havlíček P. Five new bramble species (Rubus, Rosaceae) in the flora of the Czech Republic. Dendrobiology. 2016.
Kirschner J., Oplaat C., Verhoeven K., Zeisek V., Uhlemann I., Trávníček B., Räsänen J., Wilschut R., Štěpánek J. Identification of oligoclonal agamospermous microspecies: taxonomic specialists versus microsatellites. Preslia. 2016.
Kobrlová L., Hroneš M., Trávníček B. Rod Symphytum (kostival) v České republice. I. S. tuberosum agg. Zprávy České botanické společnosti. 2016.
Kobrlová L., Hroneš M., Koutecký P., Štech M., Trávníček B. Symphytum tuberosum complex in central Europe: cytogeography, morphology, ecology and taxonomy. Preslia. 2016.
Trávníček B., Meierott L., Žíla V. Beiträge zur Gattung Taraxacum in Bayern. Forum Geobotanicum. 2015.
Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Trávníček B. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. Preslia. 2015.
KIrály G., Trávníček B., Žíla V. Taxonomic revision of Rubus ser. Pallidi in Hungary and adjacent regions. Preslia. 2015.
Trávníček B. Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. Zprávy České botanické společnosti. 2014.
Pagitz K., Király G., Hohla M., Žíla V., Trávníček B. Neues zur Rubus-Flora der Ostalpen – Beiträge aus Vorarlberg (Österreich). Gredleriana. 2014.
Wolanin M., Nykiel M., Oklejewicz K., Zyla A., Marciniuk P., Marciniuk J., Trávníček B. Uzupełnienia do flory Płaskowyżu Kolbuszowskiego (SE Polska). Część III. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. 2014.
Oklejewicz K., Trávníček B., Wolanin M. New localities of Rubus clusii (Rosaceae) seriously expanding it range towards the East. Dendrobiology. 2013.
Trávníček B., Hadinec J. Rubus lucentifolius Ziel. & Kosiński. Zprávy České botanické společnosti. 2013.
Trávníček B., Duchoslav M., Dančák M. Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Živa. 2012.
Gajdošová S., SPÍCHAL L., Kamínek M., Hoyerová K., NOVÁK O., Dobrev P., GALUSZKA P., Klíma P., Gaudinová A., Žižková E., Hanuš J., DANČÁK M., TRÁVNÍČEK B., Pešek B., Krupička M., Vaňková R., STRNAD M., Motyka V. Distribution, biological activities, metabolism, and the conceivable function of cis-zeatin-type cytokinins in plants. Journal of Experimental Botany. 2011.
TRÁVNÍČEK B., DANČÁK M. Zajímavé rostliny na usazovacích polích cukrovarů na Hané. Listy cukrovarnické a řepařské. 2011.
Trávníček B. Ladoňky (rod Scilla s. lat.) v České republice. I. Původní taxony. Zprávy České botanické společnosti. 2010.
Trávníček B., Dančák M. Rumex stenophyllus Ledeb. Zprávy České botanické společnosti. 2009.
Trávníček B., Duchoslav M., Šarhanová P., Šafářová L. Squills (Scilla s. lat., Hyacinthaceae), in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations. Acta Musei Moraviae - Scientia biologicae. 2009.
Trávníček B., Duchoslav M., Šarhanová P., Šafářová L. Squills (Scilla s.lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations. Acta Musei Moraviae - Scientia biologicae. 2009.
Trávníček B., Kirschner J., Štěpánek J. Five new species of Taraxacum sect. Ruderalia from Central Europe and Denmark. Preslia. 2008.
Trávníček B., Štěpánek J. Nové nebo méně známé druhy Taraxacum sect. Ruderalia nalezené ve střední Evropě. Zprávy České botanické společnosti. 2008.
Marciniuk J., Marciniuk P., Trávníček B. Materialy do flory mniszkóv (Taraxacum - Asteraceae) Polski. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. 2007.
Trávníček B., Marciniuk J., Žíla V. New localities of Taraxacum species from S Poland (with nine new species to Polish flora). Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 2007.
Marciniuk J., Marciniuk P., Trávníček B. Taraxacum species of Central and Western Roztocze, and of adjacent areas. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio C. Biologia. 2007.
Špryňar P., Havlíček P., Kaplan Z., Král M., Sádlo J., Štefánek M., Štěpánek J., Trávníček B. Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). Zprávy České botanické společnosti. 2007.
Pečinka A., Suchánková P., Lysák MA., Trávníček B., Doležel J. Nuclear DNA content variation among central European Koeleria taxa. Annals of Botany. 2006.
Pečinka A., Suchánková P., Lysák MA., Trávníček B., Doležel J. Nuclear DNA Content Variation among Central European Koeleria Taxa. Annals of Botany. 2006.
Sedláčková M., Plášek V., Cimalová Š., Hájková A., Kavalcová V., Pečinka A., Prymusová Z., Trávníček B. Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (2005). Časopis Slezského muzea Opava (A). 2005.
Vašut RJ., Trávníček B. Taraxacum princeps sp. nov., a new species of section Erythrosperma from Central Europe. Thaiszia : Journal of Botany. 2005.
Boublík K., Čech L., Černý T., Douda J., Faltys V., Gerža M., Grulich V., Hadinec J., Hlaváček R., Hrouda L., Chrtek J., Jirásek J., Kaplan Z., Kučera J., Lepš J., Lepčí M., Lustyk P., Prach K., Špryňar P., Štech M., Trávníček B. Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). Zprávy České botanické společnosti. 2005.
Vašut RJ., van Dijk PJ., Falque M., Trávníček B., de Jong JH. Development and characterization of nine new microsatellite markers in Taraxacum (Asteraceae). Molecular Ecology Notes. 2004.
Trávníček B., Lysak MA., Číhalíková J., Doležel J. Karyo-taxonomic study of the genus Pseudolysimachion (Scrophulariaceae) in the Czech Republic and Slovakia. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica. 2004.
Trávníček B., Lysák MA., Číhalíková J., Doležel J. Karyo-taxonomic study of the genus Pseudolysimachion (Scrophulariaceae) in the Czech Republic and Slovakia. Folia Geobotanica. 2004.
Vašut RJ., Dančák M., Trávníček B. Ostružiníková flóra severní části moravských Karpat. Zprávy České botanické společnosti. 2004.
Zieliński J., Trávníček B. Rubus bohemo-polonicus (Rosaceae) - a new species of bramble from the Czech Republic and Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 2004.
Trávníček B., Havlíček P., Krahulcová A. Ostružiníky - pozoruhodné rostliny naší přírody I. Živa. 2000.
Trávníček B., Havlíček P., Krahulcová A. Ostružiníky - pozoruhodné rostliny naší přírody II. Živa. 2000.
Trávníček B., Vinter V. Studium der Beziehung der Ploidie zur Pollengrösse und Stomatalänge bei der Art Pseudolysimachion maritimum (= Veronica longifolia auct., Scrophulariaceae). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Biologica. 1999.
Trávníček B., Štěpánek J., Lustyk P. Workshop " Taraxacum in Central Moravia", Olomouc, 1996. Taraxacum Newsletter. 1999.
Trávníček B., Štěpánek J., Lustyk P. Workshop "Taraxacum in Central Moravia". Taraxacum Newsletter. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šarhanová P., Dančák M., Trávníček B., Vašut RJ. Rod Rubus - nový pohled na studium apomixie. In Šudyová V. (Eds.) Nové poznatky z genetiky a šlachtěnia poľnohospodárskych rastlín. 2008.
Mertanová S., Smatanová J., Trávníček B. Zoznam taxónov zaznamenaných na Floristickom kurze Pruské 2003. Bulletin slovenskej botanickej spoločnosti. 2006.
Lebeda A., Doležalová I., Křístková E., Janeček J., Vinter V., Vránová O., Doležal K., Tarkowski P., Petrželová I., Trávníček B., Novotný R. Biodiversity of genetic resources of wild Lactuca spp. EUCARPIA Section Genetic Resources, "Broad Variation and Precise Characterization - Limitation for the Future", May 16-20, 2001, Poznan (Poland). 2001.
Lebeda A., Doležalová I., Křístková E., Vinter V., Vránová O., Doležal K., Tarkowski P., Petrželová I., Trávníček B., Novotný R., Janeček J. Complex research of taxonomy and ecobiology of wild Lactuca spp. genetic resources. Eucarpia Leafy Vegetables ´99. Olomouc. 1999.
KNIHA - CELEK
Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V., Trávníček B. Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. 1999.
KAPITOLA V KNIZE
Trávníček B. 11. Koeleria Pers. – smělek. Klíč ke květeně České republiky. 2019.
Duchoslav M., Trávníček B. 15. Ficaria Guett. - orsej. In Kaplan Z. (Eds.) Klíč ke květeně České republiky. 2019.
Trávníček B. 2. Hyacinthoides Medik. – ladoňka (hyacintovec). Klíč ke květeně České republiky. 2019.
Dančák M., Trávníček B. 4. Glyceria R. Br. – zblochan. Klíč ke květeně České republiky. 2019.
Chrtek J., Danihelka J., Dančák M., Trávníček B. 41. Bromus L. – sveřep. Klíč ke květeně České republiky. 2019.
Trávníček B. 5. Othocallis Salisb. – ladoňka (blankytka). Klíč ke květeně České republiky. 2019.
Trávníček B. 7. Nectaroscilla Parl. – ladoňka. Klíč ke květeně České republiky. 2019.
Trávníček B. 9. Scilla L. – ladoňka. Klíč ke květeně České republiky. 2019.
Danihelka J., Trávníček B. 9. Veronica L. – rozrazil. Klíč ke květeně České republiky. 2019.
Chán V., Trávníček B., Žíla V. Taraxacum – pampeliška. Červená kniha květeny jižní části Čech. 2013.
Havlíček P., Holub J., Trávníček B., Zázvorka J., Žíla V., Bílek I., Čížek K., Dančák M., Hadinec J., Hrbáč P., Lepší M., Lepší P., Marek M., Pečinka A., Vašut R. New records of Rubus from the Czech Republic. In Kurtto A., Weber HE., Lampinen R., Sennikov AN. (Eds.) Atlas Florae Europaeae, Distribution of Vascular Plants in Europe, 15. Rosaceae (Rubus). 2010.
Trávníček B. 2. Scilla L. - ladoňka (ladonička, modřenka). In Štěpánková J. (Eds.) Květena České republiky 8. 2010.
Trávníček B. 3. Othocallis Salisb. - blankytka, ladoňka. In Štěpánková J. (Eds.) Květena České republiky 8. 2010.
Trávníček B. 16. Pseudolysimachion (Koch) Opiz - rozrazil. Klíč ke květeně České republiky. 2002.
Trávníček B., Havlíček P. 16. Rubus L. - ostružiník. Klíč ke květeně České republiky. 2002.
Trávníček B. 2. Scilla L. - ladoňka. Klíč ke květeně České republiky. 2002.
Kirschner J., Štěpánek J., Trávníček B. 99. Taraxacum Wigg. - pampeliška (smetánka). Klíč ke květeně České republiky. 2002.
ABSTRAKT
Vašut R., Šarhanová P., Bureš P., Dančák M., Trávníček B. How sexual are the asexuals? Book of Abstracts. 2010.
Šarhanová P., Vašut R., Trávníček B. Jak sexuální jsou asexuální ostružiníky. Program a abstrakty, Konference České botanické společnosti. 2010.
Vašut RJ., de Jong J.H.., van Dijk P.J.., Trávníček B. Apomixie u pampelišek: od mikrospecií po evoluci genů. Zprávy České botanické společnosti. 2004.
Vašut RJ., de Jong J.H.., van DIjk P.J.., Trávníček B. Apomixie u pampelišek: od mikrospecií po evoluci genů. Zprávy České botanické společnosti. 2004.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Šarhanová P., Vašut R., Trávníček B., Dančák M., Bureš P. How sexual are asexual brambles? 2010.
Vašut RJ., de Jong JH., van Dijk PJ., Trávníček B. Apomixie u pampelišek: od mikrospecií po evoluci genů. Doktorandské inspirace v botanice. 2004.
RECENZE
Hadinec J., Trávníček B. Zprávy o literatuře (Atlas Florae Europaeae. Vol. 15. Rosaceae, Rubus). Zprávy České botanické společnosti. 2012.
ZPRÁVA
Trávníček B., Štěpánek J., Lustyk P. Zprava o pracovním semináři "Rod Taraxacum na střední Moravě". Zpráva České Botanické Společnosti. 2000.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
KOBRLOVÁ PRF Biologie 2022
VAŠUT PRF Biologie 2007
HRONEŠ PRF Biologie 2018
SOCHOR PRF Biologie 2016
MACHÁČKOVÁ PRF Biologie 2020
HORÁK PRF Biologie 2024
TARAŠKA PRF Biologie 2024
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)