RNDr. Božena NAVRÁTILOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634811

Katedra botaniky

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt 51 (E)

2.08

odborný asistent

explantátové kultury rostlin: mikropropagace, prašníkové kultury, embryokultury, izolace a fúze protoplastů, cybridizace, polyploidizace in vitro karyologie anatomie rostlin

ČLÁNEK
Navrátilová B., Ondřej V., Vrchotová N., Tříska J., Horník Š., Pavela R. Impact of Artificial Polyploidization in Ajuga reptans on Content of Selected Biologically Active Glycosides and Phytoecdysone. Horticulturae. 2022.
Navrátilová B., Švécarová M., Bednář J., Ondřej V. In Vitro Polyploidization of Thymus vulgaris L. and Its Effect on Composition of Essential Oils. Agronomy-Basel. 2021.
Švécarová M., Navrátilová B., Hašler P., Ondřej V. Artificial induction of tetraploidy in Humulus lupulus L. using oryzalin. ACTA AGROBOTANICA. 2019.
Švécarová M., Navrátilová B., Ondřej V. In vitro polyploidization of Ajuga reptans L. using oryzalin. ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIES BOTANICA. 2018.
Piterková J., Luhová L., Navrátilová B., Sedlářová M., Petřivalský M. Early and long-term responses of cucumber cells to high cadmium concentration are modulated by nitric oxide and reactive oxygen species. Acta Physiologiae Plantarum. 2015.
Moricová P., Ondřej V., Navrátilová B., Luhová L. Changes of DNA methylation and hydroxymethylation in plant protoplast cultures. Acta Biochimica Polonica. 2013.
Skálová D., Navrátilová B., Richterová L., Knitl M., Sochor M., Vašut R. Biotechnological methods for in vitro propagation in willows (Salix spp.). Central European Journal of Biology. 2012.
Skálová D., Navrátilová B., Doležalová I., Vašut R., Lebeda A. Haploid and mixoploid cucumber (Cucumis sativus L.) protoplasts - isolation and fusion. Journal of Applied Botany and Food Quality-Angewandte Botanik. 2012.
PETŘIVALSKÝ M., Vaníčková P., Ryzí M., NAVRÁTILOVÁ B., PITERKOVÁ J., SEDLÁŘOVÁ M., LUHOVÁ L. The effects of reactive nitrogen and oxygen species on the regeneration and growth of cucumber cells from isolated protoplasts. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (print). 2012.
NAVRÁTILOVÁ B., SKÁLOVÁ D., ONDŘEJ V., KITNER M., LEBEDA A. Biotechnological methods utilized in Cucumis research - A review. Zahradnictví - Horticultural Science. 2011.
BRANDOVÁ B., HRONEŠ M., Knitl M., Richterová L., SKÁLOVÁ D., NAVRÁTILOVÁ B., VAŠUT R. Biotechnologické in vitro metody u ohrožených druhů vrb. Opera corcontica. 2011.
Skálová D., Navrátilová B., Ondřej V., Lebeda A. Optimizing culture for in vitro pollination and fertilization in Cucumis sativus and C. melo. Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica. 2010.
Skálová D., Ondřej V., Doležalová I., Lebeda A., Navrátilová B. Polyploidization Facilitates Biotechnological In Vitro Techniques in the Genus Cucumis. Journal of Biomedicine and Biotechnology (online). 2010.
Ondřej V., Navrátilová B., Protivánková I., Piterková J., Sedlářová M., Luhová L., Lebeda A. Recondensation level of repetitive sequences in the plant protoplast nucleus is limited by oxidative stress. Journal of Experimental Botany. 2010.
Ondřej V., Kitner M., Doležalová I., Nádvorník P., Navrátilová B., Lebeda A. Chromatin Structural Rearrangement during Dedifferentiation of Protoplasts of Cucumis sativus L. Molecules and Cells. 2009.
Ondřej V., Navrátilová B., Lebeda A. The heterochromatin as a marker for protoplast differentiation of Cucumis sativus. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (online). 2009.
Navrátilová B., Luhová L., Petřivalský M. Effect of UV-C irradiation on mesophyll protoplasts of Cucumis sativus. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (print). 2008.
Skálová D., Navrátilová B., Lebeda A. Embryo rescue of cucumber (Cucumis sativus), muskmelon (C. melo) and some wild Cucumis species (C. anguria, C. zeyheri, C. metuliferus). Journal of Applied Botany and Food Quality-Angewandte Botanik. 2008.
Skálová D., Dziechciarková M., Lebeda A., Křístková E., Navrátilová B. Interspecific hybridization of Cucumis anguria L. var. longaculeatus J. H. Kirk. and C. zeyheri Sond. via embryo-rescue. Biologia Plantarum. 2008.
Ondřej V., Navrátilová B., Lebeda A. The heterochromatin as a marker for protoplast differentiation of Cucumis sativus. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (online). 2008.
Gajdová J., Navrátilová B., Lebeda A., Smolná J. Factor affecting protoplast isolation and cultivation of Cucumis spp. Journal of Applied Botany and Food Quality-Angewandte Botanik. 2007.
Skálová D., Dziechciarková M., Lebeda A., Navrátilová B., Křístková E. Interspecific hybridization of C. anguria x C. zeyheri, C. sativus x C. melo and C. sativus x C. metuliferus with the use of embryo cultures. Acta Horticulturae. 2007.
Navrátilová B., Greplová M., Vyvadilová M., Klíma M., Gajdová J., Skálová D. Electrofusion of protoplasts in selected vegetables of Brassica, Cucumis and Solanum genera. Acta Horticulturae. 2006.
Luhová L., Petřivalský M., Navrátilová B. Localisation of NO production and NOS activity in cucumber protoplast. Journal of Applied Biomedicine. 2005.
Gajdová J.., Navrátilová B., Lebeda A. Progress in research of Cucurbitaceae protoplast cultures. Acta Physiologiae Plantarum. 2004.
Skálová D.., Navrátilová B., Lebeda A. Progress in research of embryo cultures in Cucumis spp. Acta Physiologiae Plantarum. 2004.
Navrátilová B. Protoplast cultures and protoplast fusion focussed on Brassicaceae - a review. Zahradnictví - Horticultural Science. 2004.
Ondřej V., Navrátilová B., Lebeda A. In vitro cultivation of Cucumis sativus ovules after fertilization. Acta Horticulturae. 2002.
Ondřej V., Navrátilová B., Lebeda A. Influence of GA3 on the zygotic embryogenesis of Cucumis species in vitro. Biologia. Section: Botany. 2002.
Ondřej V., Navrátilová B., Lebeda A. Determination of the crossing barriers in hybridization of Cucumis sativus and Cucumis melo. Cucurbit Genetics Cooperative Report. 2001.
Rokytová L., Navrátilová B., Lebeda A. Mezophyll protoplasts of some wild and cultivated Cucumis spp. Cucurbit Genetics Cooperative Report. 2001.
Ondřej V., Navrátilová B., Lebeda A. Embryo cultures of wild and cultivated species of the genus Cucumis L. Acta Horticulturae. 2000.
Ondřej V., Navrátilová B., Lebeda A. Isolation of mesophyll protoplasts of Cucumis spp. and Cucurbita spp. Acta Horticulturae. 2000.
Navrátilová B., Rokytová L., Lebeda A. Isolation of mesophyll protoplasts of Cucumis spp. and Cucurbita spp. Acta Horticulturae. 2000.
Ondřej V., Navrátilová B. Embryocultures of Cucumis sativus L. and Cucumis melo L. Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica. 1999.
Lebeda A., Kubaláková M., Křístková E., Navrátilová B., Doležal K., Lysák MA. Morphological and physiological characteristics of plants issued from an interspecific hybridization of Cucumis sativus x Cucumis melo. Acta Horticulturae. 1999.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Navrátilová B. Konstrukce a biologická charakteristika mezirodového somatického hybridu Armobrassica. Konstrukce a biologická charakteristika mezirodového somatického hybridu Armobrassica. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Navrátilová B., Greplová M., Klíma M., Vyvadilová M., Gajdová J., Skálová D. Contribution of somatic hybridization to improvement of selected cultural crops. .
Skálová D., Dziechciarková M., Lebeda A., Navrátilová B., Křístková E. Interspecific hybridization of C. anguria x C. zeyheri, C. sativus x C. melo and C. sativus x C. matuliferus. .
Greplová M., Navrátilová B., Vyvadilová M., Klíma M., Gajdová J., Skálová D. The wild species of the genus Brassica, Cucumis and Solanum in somatic hybridization. .
Sedlářová M., Petřivalský M., Sedlář J., Navrátilová B., Luhová L., Lebeda A. Distribution of reactive nitrogen and oxygen species within stressed plant cells. Interdisciplinary Symposium on 3 Dimensional Microscopy SSOM. 2009.
Navrátilová B., Skálová D., Marková M. Izolace protoplastů z mikrospor u rodů Brassica a Cucumis. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. 2008.
Skálová D., Navrátilová B., Lebeda A. Methods of isolation of Cucumis sativus and C. melo pollen grains and their utilization in in vitro pollination. Cucurbitaceae 2008: Proceedings of the IXth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding Cucurbitaceae. 2008.
Vinter V., Zajoncová L., Soukupová J., Navrátilová B., Medková J. Mohou soutěže školních kolektivů motivovat středoškolské studenty ke studiu přírodovědných oborů na vysokých školách? Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2008). 2008.
Navrátilová B., Luhová L., Petřivalský M. Effect of UV radiation on mesophyl protoplasts of Cucumis sativus. Plant biotechnology: Impact on high quality plant production. 2007.
Vinter V., Navrátilová B., Medková J., Zajoncová L., Tarkowski P. Katedra botaniky PřF UP v projektu STM - Morava. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Skálová D., Navrátilová B., Lebeda A. Metody izolace pylových zrn Cucumis spp. (C. sativus a C. melo) využitelné při in vitro opylování. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. 2007.
Vinter V., Navrátilová B., Medková J., Zajoncová L., Tarkowski P., Fadrná V. Motivace studentů středních škol ke studiu biologie formou spolupráce s vysokými školami. I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Navrátilová B., Medková J., Vinter V., Jurčák J. Spolupráce vysokoškolských pedagogů se studenty středních škol. I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Navrátilová B., Medková J., Vinter V., Jurčák J. Spolupráce vysokoškolslých pedagogů se studenty středních škol. I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Navrátilová B., Medková J., Vinter V., Jurčák J. Středoškolští studenti a jejich činnost na katedře botaniky PřF UP v Olomouci. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Skálová D., Navrátilová B., Lebeda A., Gasmanová N. Embryo culture as a tool of interspecific hybridization of Cucumis sativus and wild Cucumis spp. Proceedings of Cucurbitaceae 2006. 2006.
Petřivalský M., Luhová L., Navrátilová B. Lokalizace produkce oxidu dusnatého (NO) a aktivity syntázy oxidu dusnatého (NOS) v protoplastech a kalusu okurky. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006. 2006.
Gajdová J., Navrátilová B., Lebeda A. Protoplast fusion in genus Cucumis. Proceedings of Cucurbitaceae 2006. 2006.
Gajdová J.., Navrátilová B., Smolná J.. Callus culture and protoplast isolation of Cucumis species. Xth days of plant physiology. 2004.
Navrátilová B., Greplová M., Vyvadilová M., Klíma M., Gajdová J., Skálová D. Electrofusion of protoplasts in select vegetables Brassica, Cucumis and Solanum. In vitro Culture and Horticultural Breeding. 2004.
Greplová M., Navrátilová B., Vyvadilová M., Klíma M. Elektrofúze a chemické fúze protoplastů vybraných druhů rodu Solanum, Cucumis a Brassica. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárských rastlín. 2004.
Skálová D. D., Lebeda A., Navrátilová B. Embryo and ovule cultures in Cucumis species and their utilization in interspecific hybridization. In Lebeda A., Paris H.S. . (Eds.) Progress in Cucurbit Genetics and Breeding research. Proceedings of Cucurbitaceae 2004, The 8th EUCARPIA Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding, PU Olomouc,. 2004.
Gajdová J., Lebeda A., Navrátilová B. Protoplast cultures of Cucumis and Cucurbita spp. In Lebeda A., Paris HS. (Eds.) Progress in Cucurbit Genetics and Breeding Research. Proceedings of Cucurbitaceae 2004, the 8th EUCARPIA Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding. 2004.
Ondřej V., Navrátilová B., Tarkowski P., Doležal K., Lebeda A. In vitro pollination as a tool of overcoming crossing barriers between Cucumis sativus L. and Cucumis melo L. Acta Facultas Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Botanica. 2002.
Ondřej V., Navrátilová B., Lebeda A. Role of the growth regulators in cucumber zygotic embryogenesis. XVIIth International Congress on Sexual Plant Reproduction. 2002.
Ondřej V., Navrátilová B., Lebeda A. Effect of GA3 on the embryo cultures of Cucumis species. Salaj, J., Obert, B., Salaj, T. (Eds.): From Gametes to Embryos. Xth International Conference on Plant Embryology, September 5-8, 2001, Nitra (Slovak Republic). 2001.
Ondřej V., Navrátilová B., Lebeda A. In vitro cultivation of Cucumis sativus ovules after fertilization. 2nd International Symposium on Cucurbits, September 28-October 1, 2001, Epochal, Tsukuba (Japan). 2001.
Navrátilová B., Nisini P.T.., Crino P., Lucreti S. Somatic hybridization between Cucurbitaceae species: Cucumis melo, Cucumis metuliferus and Benincasa hispida. 8th Days of Plant Physiology, Olomouc, Czech Republic. 1998.
KNIHA - CELEK
Navrátilová B., Skálová D., Vašut R. Plody. 2012.
Navrátilová B., Skálová D., Vašut RJ. Poznáváme květy dřevin. 2009.
Navrátilová B., Skálová D., Vašut RJ. Poznáváme listy dřevin. 2009.
ABSTRAKT
MORICOVÁ P., LUHOVÁ L., PETŘIVALSKÝ M., ONDŘEJ V., NAVRÁTILOVÁ B. Vliv stříbra na regeneraci protoplastů. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. 2011.
Skálová D., Navrátilová B., Richterová L., Knitl M., Sochor M., Vašut R. Biotechnological in vitro manipulation with willows (Salix spp.). Book of abstracts, IPS V. 2010.
Skálová D., Navrátilová B., Doležalová I., Lebeda A. Mixoploid and haploid (pollen) protoplasts of Cucumis spp. New developments in green technology - Program, Abstracts. 2009.
Petřivalský M., Luhová L., Piterková J., Ryzí M., Sedlářová M., Navrátilová B. The involvement of nitric oxide and hydrogen peroxide in response of cucumber cells to cadmium. Plant ROS 2009 - Plant Oxygen Group meeting on reactive oxygen and nitrogen species, 8.-10.7.2009. 2009.
Navrátilová B., Skálová D., Ondřej V., Kitner M., Lebeda A. The novel approaches in the biotechnological research of Cucumis spp. Abstracts The 4th International Cucurbitaceae Symposium. 2009.
Škapová P., Navrátilová B., Luhová L., Petřivalský M. The role of NO in lipid peroxidation in protoplasts exposed to abiotic stress. New Developments in Green Gene Technology. 2009.
Bonk Z., Navrátilová B. Mikroorganismy kolem mě. Druhá studentská konference mladých přírodovědců. 2008.
Indráková A., Zemanová A., Navrátilová B. Pěstování vybraných druhů rodu Drosera metodou in vitro. Druhá studentská konference mladých přírodovědců. 2008.
Faltýnková D., Bořutová N., Křenková E., Kubíková S., Navrátilová B. Sledování výskytu mikroorganismů v ovzduší. Druhá studentská konference mladých přírodovědců. 2008.
Luhová L., Vaníčková P., Piterková J., Navrátilová B., Petřivalský M. The role of nitric oxide during regeneration of cucumber cells from protoplast suspension. 21st Joint Congress of the Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology (21. biochemický sjezd), Sborník přednášek a posterů. 2008.
Luhová L., Ryzí M., Petřivalský M., Navrátilová B. The role of nitric oxide in the defense reaction of cucumber induced by cadmium. Nové poznatky z genetiky a šĺachtenia poĺnohospodárských rastlín (Sborník príspevkov). 2008.
Navrátilová B., Skálová D., Gajdová J. Callus regeneration from mesophyll protoplasts of Cucumis sativus. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. 2007.
Lebeda A., Doležalová I., Křístková E., Mieslerová B., Kitner M., Navrátilová B., Duchoslav M., Havránek P., Vondráková D. Germplasm collections of crop wild relatives - Research, study and use on the Department od Botany, Palacký University in Olomouc (Czech Republic). Plant Genetic Resources and their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture. Book of Abstracts. 18th EUCARPIA Genetic Resources Section Meeting. 2007.
Skálová D., Navrátilová B., Lebeda A. In vitro opylování a jeho využití při mezidruhové hybridizaci u rodu Cucumis. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. 2007.
Skálová D., Navrátilová B., Lebeda A. In vitro pollination in the genus Cucumis. Plant Biotechnology: Impact on high quality plant production. 2007.
Gajdová J., Navrátilová B. Kultivace protoplastů okurky (Cucumis sativus L.) při různé koncentraci manitolu v kultivačním médiu. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. 2007.
Knopfová O., Žmolová M., Navrátilová B. Mikroorganismy v ovzduší. První studentská konference mladých přírodovědců. 2007.
Gajdová J., Mitchels J., Navrátilová B. Protoplast culture of cucumber (Cucumis sativus L.). Plant Biotechnology: Impact on high quality plant production. 2007.
Greplová M., Navrátilová B., Klíma M., Polzerová H., Vyvadilová M., Kreuz L. A study of the inactivation of protoplasts for use in cybridizations. Potato breeding methodology for the 21st century. 2006.
Skálová D., Navrátilová B., Lebeda A., Gasmanová N. Effect of colchicine application on interspecific hybridization between cucumber (Cucumis sativus) and wild Cucumis spp. XIX International Congress on Sexual Plant Reproduction.From gametes to genes. 2006.
Greplová M., Polzerová H., Kopecký D., Navrátilová B., Suchánková P., Švecová R., Domkářová J. Polyploidizace a somatická hybridizace - alternativa šlechtění bramboru. Nové poznatky z genetiky a šlachtenia poľnohospodárskych rastlín. 2006.
Medková J., Navrátilová B. Rozjezd a první zkušenosti spolupráce se středními školami a studenty středních škol v oblasti přírodovědných soutěží. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Navrátilová B., Greplová M., Gajdová J., Skálová D. Somatická hybridizace u rodu Cucumis. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. 2006.
Greplová M., Polzerová H., Navrátilová B. Úvod do studia asymetrické hybridizace. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. 2006.
Gajdová J., Lebeda A., Navrátilová B. Effect of genotype, media composition and type of tissue on Cucumis and Cucurbita protoplast isolation and regeneration. Poster Abstracts, 3rd International Cucurbit Symposium and 7th Australian Melon Conference. 2005.
Skálová D., Gasmanová N., Lebeda A., Navrátilová B. Interspecific hybridization between Cucumis sativus and wild Cucumis species through embryo culture. Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica. 2005.
Skálová D., Dziechciarková M., Lebeda A., Navrátilová B., Křístková E. Interspecific hybridization C. anguria x C. zeyheri, C. sativus x C. melo and C. sativus x C. metuliferus through embryo cultures. Poster Abstracts, 3rd International Cucurbit Symposium and 7th Australian Melon Conference, 11?17 September 2005, Townsville, Australia. 2005.
Skálová D., Dziechciarková M., Lebeda A., Navrátilová B., Křístková E. The utilization of embryo rescue in the interspecific hybridization between Cucumis anguria and Cucumis zeyheri. XVII International Botanical Congress. 2005.
Gajdová J.., Navrátilová B., Smolná J.. Callus culture and protoplast isolation of Cucumis species. Book of abstracts, 5-9.9.2004, Bratislava. 2004.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Doležalová I., Gajdová J., Gasmanová N., Křístková E., Navrátilová B., Petrželová I., Sedláková B., Sedlářová M., Skálová D., Urban J. 8th EUCARPIA Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding. In Lebeda A. (Eds.) 2004.
Doležalová I., Gajdová J., Gasmanová N., Křístková E., Navrátilová B., Petrželová I., Sedláková B., Sedlářová M., Skálová D., Urban J. 8th EUCARPIA Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding. In Lebeda A. (Eds.) 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
GREPLOVÁ PRF Biologie 2011
KLÍMA PRF Biologie 2011
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)