PaedDr.Ing. Vladimír VINTER, Dr.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634816

Katedra botaniky

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt 52

2.10

odborný asistent

Anatomie a morfologie cévnatých rostlin

ČLÁNEK
Křístková E., Doležalová I., Lebeda A., Vinter V., Novotná A. Description of morphological characters of lettuce (Lactuca sativa L.) genetic resources. Zahradnictví - Horticultural Science. 2008.
Vinter V., Zajoncová L., Zajonc P. Druhá konference mladých přírodovědců sekce Věda je zábava. Biologie - Chemie - Zeměpis. 2008.
Vinter V. Fytolity v rostlinných pletivech. Biologie - Chemie - Zeměpis. 2008.
Vinter V. Projekt STM - Morava na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Biologie - Chemie - Zeměpis. 2007.
Sedlářová M., Vinter V. Rostlinná pletiva pod vlivem houbových chorob. Živa. 2007.
Vinter V., Sedlářová M. Stelární teorie. Živa. 2004.
Vinter V., Sedlářová M. Systémy vodivých pletiv cévnatých rostlin. Živa. 2004.
Křístková E., Sedláková B., Vinter V., Lebeda A. Aggressiveness of Erysiphe cichoracearum isolates pathotype AB1B2CCm on differential plant genotypes. Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Horticulture and Vegetable Growing. 2003.
Doležalová I., Křístková E., Lebeda A., Vinter V., Astley D., Boukema I.W.. Basic morphological descriptors for genetic resources of wild Lactuca spp. Plant Genetic Resources Newsletter. 2003.
Křístková E., Lebeda A., Vinter V., Blahoušek O. Genetic resources of the genus Cucumis and their morphological description (English-Czech version). Zahradnictví - Horticultural Science. 2003.
Doležalová I., Křístková E., Lebeda A., Vinter V. Description of morphological characters of wild Lactuca spp. genetic resources (English-Czech version). Zahradnictví - Horticultural Science. 2002.
Mikulík J., Sedlářová M., Vinter V. Pathogenic fungi on Dianthus superbus subsp. superbus and their influence on host plants germination and survival. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Biologica. 2002.
Trávníček B., Vinter V. Studium der Beziehung der Ploidie zur Pollengrösse und Stomatalänge bei der Art Pseudolysimachion maritimum (= Veronica longifolia auct., Scrophulariaceae). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Biologica. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vinter V., Bazgier V., Mikulík J. Zkušenosti se zaváděním moderních vzdělávacích technologií v přípravě učitelů biologie na PřF UP v Olomouci. In Dytrtová R. (Eds.) Sborník statí z X. ročníku konference EDUCO. 2015.
Bazgier V., Vinter V. Analýza názorů studentů na e-learningovou formu výuky botaniky. In Calábek P., Emanovský P., Vaněk V. (Eds.) Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů. 2013.
Vinter V., Bazgier V. Srovnání výsledků učení s využitím e-learningu a tištěného textu na příkladu anatomie rostlin. In Calábek P., Emanovský P., Vaněk V. (Eds.) Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů. 2013.
Vinter V., Zajoncová L., Soukupová J., Navrátilová B., Medková J. Mohou soutěže školních kolektivů motivovat středoškolské studenty ke studiu přírodovědných oborů na vysokých školách? Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2008). 2008.
Vinter V., Müller L. Spolupráce středních škol jako nástroj ke zkvalitňování výuky biologie, ekologie a enviromentální výchovy. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2008). 2008.
Nevěčná T., Soukupová J., Říha J., Ženčák P., Smolová I., Vinter V., Kvítek L. Studentská konference "O cenu děkana 2008". Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2008). 2008.
Vinter V., Navrátilová B., Medková J., Zajoncová L., Tarkowski P. Katedra botaniky PřF UP v projektu STM - Morava. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Vinter V. Klasifikace stomat epidermis listů v biologickém praktiku. I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Vinter V., Navrátilová B., Medková J., Zajoncová L., Tarkowski P., Fadrná V. Motivace studentů středních škol ke studiu biologie formou spolupráce s vysokými školami. I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Navrátilová B., Medková J., Vinter V., Jurčák J. Spolupráce vysokoškolských pedagogů se studenty středních škol. I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Navrátilová B., Medková J., Vinter V., Jurčák J. Spolupráce vysokoškolslých pedagogů se studenty středních škol. I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Navrátilová B., Medková J., Vinter V., Jurčák J. Středoškolští studenti a jejich činnost na katedře botaniky PřF UP v Olomouci. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Vinter V., Doležalová I. Využití průtokové cytometrie při determinaci zástupců polyploidního komplexu Dryopteris filix-mas. I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Vinter V., Křístková A., Lebeda A., Křístková E. Descriptor lists for genetic resources of the genus Cucumis and cultivated species of the genus Cucurbita. In Lebeda A. Paris HS. (Eds.) Progress in Cucurbit Genetics and Breeding Research. Proceedings of Cucurbitaceae 2004, the 8th EUCARPIA Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding. 2004.
Křístková E., Křístková A. .., Vinter V. Morphological variation of cultivated Cucurbita species. In Lebeda A. PHS. (Eds.) Progress in Cucurbit Genetics and Breeding Research. Proceedings of Cucurbitaceae 2004, the 8th EUCARPIA Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding,. 2004.
Křístková E., Křístková A., Vinter V. Morphological variation of cultivated Cucurbita species. In Lebeda A. PHS. (Eds.) Progress in Cucurbit Genetics and Breeding Research. Proceedings of Cucurbitaceae 2004, the 8th EUCARPIA Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding,. 2004.
Doležalová I., Lebeda A., Vinter V., Křístková E. Indumentum and epidermis structure variation in wild Lactuca spp. genetic resources. In: Hintum, Th.J.L. van, Lebeda, A., Pink, D.A., Schut, J.W. (Eds.): Eucarpia Leafy Vegetables 2003, Proceedings of the Eucarpia Meeting on Leafy Vegetables Genetics and Breeding. 2003.
Křístková E., Křístková A., Vinter V., Losík J. Morfologická variabilita pěstovaných druhů rodu Cucurbita. In Benediková D. (Eds.) Zborník z 3. odborného seminára ?Hodnotenie genetických zdrojov rastlín? 2003.
Lebeda A., Doležalová I., Křístková E., Janeček J., Vinter V., Vránová O., Doležal K., Tarkowski P., Petrželová I., Trávníček B., Novotný R. Biodiversity of genetic resources of wild Lactuca spp. EUCARPIA Section Genetic Resources, "Broad Variation and Precise Characterization - Limitation for the Future", May 16-20, 2001, Poznan (Poland). 2001.
Lebeda A., Doležalová I., Křístková E., Vinter V., Vránová O., Doležal K., Tarkowski P., Petrželová I., Trávníček B., Novotný R., Janeček J. Complex research of taxonomy and ecobiology of wild Lactuca spp. genetic resources. Eucarpia Leafy Vegetables ´99. Olomouc. 1999.
Mikulík J., Vinter V. Micropropagation of Dianthus superbus ssp. superbus by in vitro cultivation of nodal segments. 8th Days of Plant Physiology, Olomouc, Czech Republic. 1998.
KNIHA - CELEK
Vinter V., Hašler P. Praktikum z anatomie vyšších rostlin. In Mikulík J., Doležalová I. (Eds.) 2018.
Vinter V., Macháčková P. Přehled morfologie cévnatých rostlin. 2013.
Vinter V., Králíček I., Müller L. Příručka pro začínající učitele biologie. Příručka pro začínající učitele biologie. 2009.
Vinter V. Rostliny pod mikroskopem. Rostliny pod mikroskopem. 2009.
Vinter V. Pozorování fytolitů v rostlinných pletivech. Pozorování fytolitů v rostlinných pletivech. 2008.
Vinter V. Rostliny pod mikroskopem. Rostliny pod mikroskopem. 2008.
Vinter V. Srovnání anatomické stavby slunných a zastíněných listů u listnatých stromů a keřů. Srovnání anatomické stavby slunných a zastíněných listů u listnatých stromů a keřů. 2008.
Vinter V. Úvodní praktikum z botanické mikrotechniky. Úvodní praktikum z botanické mikrotechniky. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Dančák M., Hradílek Z., Křístková E., Lebeda A., Vašut R., Vinter V. Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Chytrá M., Hanzelka P., Kacerovský R. (Eds.) Botanické zahrady a arboreta České republiky. 2010.
ABSTRAKT
Zajoncová L., Kvítek L., Soukupová J., Tarkowski P., Vinter V., Fadrná V. Motivace mládeže ke studiu přírodních věd formou soutěží školních kolektivů. Chemické listy. 2008.
Zajoncová L., Vinter V., Soukupová J., Tarkowski P. Soutěže školních kolektivů prezentované pod názvem Věda je zábava. Možné cesty pozitivní změny postoje mládeže k přírodním vědám. 2008.
Zajoncová L., Kvítek L., Tarkowski P., Soukupová J., Vinter V., Fadrná V., Menzelová R. Propagace přírodních věd formou přírodovědných kroužků na základních a středních školách. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Vinter V., Sedlářová M., Piterková J., Luhová L., Petřivalský M. Signální role oxidu dusnatého při klíčení pylu Cucumis spp. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. 2007.
Nevěčná T., Říha J., Ženčák P., Soukupová J., Kvítek L., Vinter V., Smolová I., Filipová R. Studentská vědecká soutěž " O cenu děkana 2007". Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Křístková E., Lebeda A., Doležalová I., Vinter V., Křístková A. Variation in developmental stages within Lactuca serriola L. (prickly lettuce) collected in Europe. EUCARPIA Leafy Vegetables 2007, Conference Abstracts. 2007.
Křístková E., Sedláková B., Vinter V., Lebeda A. Aggressiveness of Erysiphe cichoracearum isolates pathotype AB1B2CCm on cucumber and watermelon. Czech Mycology. 2003.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kvítek L., Molnár J., Kubínek R., Klečková M., Vinter V., Müller L. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava. 2008.
Nevěčná T., Vinter V., Říha J., Ženčák P., Smolová I., Soukupová J. Studentská vědecká soutěž " O cenu děkana 2008". 2008.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Sedlářová M., Vinter V., Sedlář J. Patologické změny rostlinných pletiv. Web Katedry botaniky PřF UP v Olomouci. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)