doc. RNDr. Petr HAŠLER, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634080, 585634812

Katedra botaniky

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt 51 (E)

2.17

docent

Biologie a taxonomie vybraných skupin sinic a řas Studium flóry sinic a řas řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví, NPR Třesín a NPR Špránek

VYBRANÉ PUBLIKACE
Stanojković A., Skoupý S., Hašler P., Poulíčková A., Dvořák P. Geography and climate drive the distribution and diversification of the cosmopolitan cyanobacterium Microcoleus (Oscillatoriales, Cyanobacteria). EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY. 2022. (ČLÁNEK)
Casamatta D., Villanueva Ch., Garvey A., Dvořák P., Hašler P. Reptodigitus Chapmanii (Nostocales, Hapalosiphonaceae) Gen. Nov.: A Unique Nostocalean (Cyanobacteria) Genus Based on a Polyphasic Approach(1). JOURNAL OF PHYCOLOGY. 2020. (ČLÁNEK)
Hašler P., Casamatta D., Dvořák P., Poulíčková A. Jacksonvillea apiculata gen. and sp. nov.: a new genus of filamentous, epipsamic cyanobacteria from North Florida. Phycologia. 2017. (ČLÁNEK)
Dvořák P., Casamatta D., Hašler P., Poulíčková A. Putative extremely long evolutionary stasis in bacteria might be explained by serial convergence. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 2015. (ČLÁNEK)
Dvořák P., Casamatta D., Poulíčková A., Hašler P., Ondřej V., Sanges R. Synechococcus: 3 billion years of global dominance. Molecular Ecology. 2014. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Dvořák P., Hašler P., Casamatta DA., Poulíčková A. Underestimated cyanobacterial diversity: trends and perspectives of research in tropical environments. Fottea. 2021.
Dvořák P., Hašler P., Poulíčková A. New insights into the genomic evolution of cyanobacteria using herbárium exsiccatae. EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY. 2020.
Poulíčková A., Kollár J., Hašler P., Dvořák P., Mann DG. A new species Pinnularia lacustrigibba sp. nov. within the Pinnularia subgibba group (Bacillariophyceae). DIATOM RESEARCH. 2019.
Švécarová M., Navrátilová B., Hašler P., Ondřej V. Artificial induction of tetraploidy in Humulus lupulus L. using oryzalin. ACTA AGROBOTANICA. 2019.
Villanueva Ch., Garvey A., Hašler P., Dvořák P., Poulíčková A., Norwich A., Casamatta D. Descriptions of Brasilonema geniculatum and Calothrix dumus (Nostocales, Cyanobacteria): two new taxa isolated from cemetery tombstones. Phytotaxa. 2019.
Dvořák P., Jahodářová E., Casamatta D., Hašler P., Poulíčková A. Difference without distinction? Gaps in cyanobacterial systematics; when more is just too much. Fottea. 2018.
Jahodářová E., Dvořák P., Hašler P., Holušová K., Poulíčková A. Elainella gen.nov.: a new tropical cyanobacterium characterized using a complex genomic approach. European Journal of Phycology. 2018.
Šebela M., Jahodářová E., Raus M., Lenobel R., Hašler P. Intact cell MALDI-TOF mass spectrometric analysis of Chroococcidiopsis cyanobacteria for taxonomic purposes and identification of marker proteins. In Šebela M. (Eds.) PLoS One. 2018.
Hašler P., Pentecost A., Jahodářová E., Dvořák P., Poulíčková A. Taxonomic revision of Ulva montana (Lightfoot 1777) and description of a new genus of Lightfootiella (Cyanophyceae, Chroococcaceae). Phytotaxa. 2018.
Dvořák P., Hašler P., Pitelková P., Tabáková P., Casamatta D., Poulíčková A. A new cyanobacterium from the Everglades, Florida - Chamaethrix gen. nov. Fottea. 2017.
Poulíčková A., Letáková M., Hašler P., Cox E., Duchoslav M. Species complexes within epiphytic diatoms and their relevance for the bioindication of trophic status. Science of the Total Environment. 2017.
Hašler P., Ondřej V., Švécarová M., Sedlářová M., Vaidová B., Poulíčková A. Tritium influence on morphology, reactive oxygen species production and catalase gene expression in Pseudendoclonium basilense and Stigeoclonium nanum. Fottea. 2017.
Poulíčková A., Neustupa J., Hašler P., Tomanec O., Cox E. A new species, Navicula lothargeitleri sp. nov., within the Navicula cryptocephala complex (Bacillariophyceae). Phytotaxa. 2016.
Letáková M., Cantonati M., Hašler P., Angeli N., Poulíčková A. Substrate specificity and fine-scale distribution of epiphytic diatoms in a shallow tarn in the Brenta Dolomites (south-eastern Alps). Plant Ecology and Evolution. 2016.
Dvořák P., Jahodářová E., Hašler P., Gusev E., Poulíčková A. A new tropical cyanobacterium Pinocchia polymorpha gen. et sp. nov. derived from the genus Pseudanabaena. Fottea. 2015.
Kollár J., Fránková M., Hašler P., Letáková M., Poulíčková A. Epiphytic diatoms in lotic and lentic waters – diversity and representation of species complexes. Fottea. 2015.
Dvořák P., Poulíčková A., Hašler P., Belli M., Casamatta D., Papini A. Species concepts and speciation factors in cyanobacteria, with connection to the problems of diversity and classification. Biodiversity and Conservation. 2015.
Hašler P., Dvořák P., Poulíčková A. A new genus of filamentous epipelic cyanobacteria, Johansenia. Preslia. 2014.
Hašler P., Dvořák P., Poulíčková A., Casamatta D. A novel genus Ammassolinea gen. nov. (Cyanobacteria) isolated from sub– tropical epipelic habitats. Fottea. 2014.
Poulíčková A., Dvořák P., Mazalová P., Hašler P. Epipelic microphototrophs: an overlooked assemblage in lake ecosystems. Freshwater Science. 2014.
Dvořák P., Hindák F., Hašler P., Hindáková A., Poulíčková A. Morphological and molecular studies of Neosynechococcus sphagnicola, gen. et sp. nov. (Cyanobacteria, Synechococcales). Phytotaxa. 2014.
Poulíčková A., Kubišová Z., Novotná Z., Rutová Z., Czudková M., Baťková R., Čopjanová K., Boček M., Hnilica R., Bergová K., Hašler P. Recent and subrecent diatom flora of the Sudeten mountains: The Jeseníky Mts and The Jizerské hory Mts. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2014.
Letáková M., Lelková E., Hašler P., Poulíčková A. Vliv revitalizace rybníku v Bílé Lhotě na řasovou flóru II. ? celkové vyhodnocení revitalizace. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2013.
Štěpánková J., Hašler P., Hladká M., Poulíčková A. Diversity and ecology of desmids of peat bogs in the Jeseníky Mts: spatial distribution, remarkable finds. Fottea. 2012.
Hašler P., Dvořák P., Johansen JR., Kitner M., Ondřej V., Poulíčková A. Morphological and molecular study of epipelic filamentous genera Phormidium, Microcoleus and Geitlerinema. Fottea. 2012.
HAŠLER P., DVOŘÁK P., ONDŘEJ V., KITNER M., HLOUŠKOVÁ P., POULÍČKOVÁ A. The importance of the polyphasic approach in a comparative study of Nodularia (Nostocales, Cyanobacteria). Preslia. 2011.
Špačková J., Hašler P., Štěpánková J., Poulíčková A. Seasonal succession of epipelic algae: a case study on a mesotrophic pond in a temperate climate. Fottea. 2009.
Špačková J., Hašler P., Štěpánková J., Poulíčková A. Seasonal succession of epipelic algae: a case study on a mesotrophic pond in a temperate climate. Fottea. 2009.
Štěpánková J., Vavrušková J., Hašler P., Mazalová P., Poulíčková A. Diversity and ecology of desmids of peat bogs in the Jizerské hory Mts. Biologia (print). 2008.
Štěpánková J., Vavrušková J., Hašler P., Mazalová P., Poulíčková A. Diversity and ecology of desmids of peat bogs in the Jizerské hory Mts. Biologia (print). 2008.
Hašler P., Štěpánková J., Špačková J. Epipelic cyanobacteria and algae: a case study from Czech ponds. Fottea. 2008.
Hašler P., Štěpánková J., Špačková J., Neustupa JJ.., Kitner M., Hekera P., Veselá J., Burian J., Poulíčková A. Epipelic cyanobacteria and algae: a case study from Czech ponds. Fottea. 2008.
Poulíčková A., Lysáková M., Hašler P., Lelková E. Fishpond sediments: the source of information and algal seed bank. Nova Hedwigia. 2008.
Poulíčková A., Hašler P., Lysáková M., Spears B. The ecology of freshwater epipelic algae: an update. Phycologia. 2008.
Lelková E., Rulík M., Hekera P., Dobiáš P., Poulíčková A., Hašler P., Dolejš P., Borovičková M. The influence of the coagulant PAX-18 on Planktothrix agardhii bloom in a small shallow eutrophic fishpond. Fottea. 2008.
Hašler P., Hindák F., Hindáková A. Phytoplankton of the Morava and Dyje Rivers in spring and summer 2006. Fottea. 2007.
Poulíčková A., Žižka Z., Hašler P., Benada O. Zygnematalean Zygospores: Morphological features and use in species identification. Folia Microbiologica. 2007.
Poulíčková A., Hašler P. Phycological bibliography 2004. Czech Phycology. 2006.
Poulíčková A., Kitner M., Hašler P. Vertical distribution of attached algae in shallow fishponds of different trophic status. Biologia. Section: Botany. 2006.
Kitner M., Poulíčková A., Hašler P. Algal collonization process in fishponds of different trophic status. Archiv für Hydrobiologie . Supplementbande, Algological Studies. 2005.
Hašler P., Poulíčková A. Cyanobacteria of the spring fens of a part of West Carpathians. Biologia. Section: Botany. 2005.
Hašler P., Poulíčková A. Cyanobacteria of the West Carpathian spring fens: single sampling. Czech Phycology. 2005.
Poulíčková A., Kitner M., Hašler P. Vertical distribution of attached algae in shallow fishponds of different trophic status. Biologia. Section: Botany. 2005.
Poulíčková A., Hašler P., Kitner M. Annual cycle of Planktothrix agardhii nature population. International Review of Hydrobiology. 2004.
Hašler P., Poulíčková A., Lysáková M. The survival and vitality of cyanobacteria and algae in fishpond bottom sediments. Czech Phycology. 2004.
Kočí L., Beneš H., Hašler P. Vliv mineralizace na citlivost řasového biotestu. Czech Phycology. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Hašler P. Ekologie a fyziologie sinic se zaměřením na Planktothrix agardhii. Ekologie a fyziologie sinic se zaměřením na Planktothrix agardhii. 2004.
KNIHA - CELEK
Vinter V., Hašler P. Praktikum z anatomie vyšších rostlin. In Mikulík J., Doležalová I. (Eds.) 2018.
KAPITOLA V KNIZE
Dvořák P., Casamatta D., Hašler P., Jahodářová E., Norwich A., Poulíčková A. Diversity of the Cyanobacteria. In Hallenbeck P. (Eds.) Modern Topics in the Phototrophic Prokaryotes. 2017.
Poulíčková A., Hašler P., Kitner M. Cyanobacteria and algae. Poulíčková,A. , Hájek,M. a Rybníček, K. eds (2005): Ecology and palaeoecology of spring fens of the west Carpathians. 2005.
ABSTRAKT
Jahodářová E., Dvořák P., Hašler P., Poulíčková A. Metamorphosis in cyanobacteria: How to change a genus in several days. Phycologia. 2017.
HAŠLER P., DVOŘÁK P., POULÍČKOVÁ A. Epipelic cyanobacteria: study on populations from the Central and Western Europe. Book of abstract of 18th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research. 2010.
POULÍČKOVÁ A., HAŠLER P., Štěpánková J., MAZALOVÁ P. Overlooked diversity: ombrotrophic mires in Czech bordeland. Book of abstract of 18th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research. 2010.
Štěpánková J., Vavrušková J., Hašler P., Mazalová P., Poulíčková A. Diversity and ecology of desmids of peat bogs in the Jizerské hory Mts. Book of Abstract Biology and taxonomy of green algae. V. International Symposium. 2007.
Hloušková P., Hašler P. Diverzita sinic ve vodní nádrži Boskovice. Studentská konference mladých přírodovědců. 2007.
Poulíčková A., Lysáková M.., Hašler P., Čehovská P.. Fishpond sediments ? the source of information and algal ?seed bank?. Book of Abstrakt, Shallow lakes 5.-9. June 2005, Dalfsen, Holand. 2005.
Lelková E., Rulík M., Poulíčková A., Hašler P., Hekera P., Dobiáš P., Dolejš P. The influence of coagulant PAX-18 on phytoplankton and fishpond trophic status. Book of Abstrakt, Shallow lakes 5.-9. June 2005, Dalfsen, Holand. 2005. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Štěpánková J., Vavrušková J., Hašler P., Mazalová P., Poulíčková A. Diversity and ecology of desmids of peat bogs in the Jizerské hory Mts. Biology a Taxonomy of Green Algae V, International Symposium. 2007.
Štěpánková J., Vavrušková J., Hašler P., Mazalová P., Poulíčková A. Diversity and ecology of desmids of peat bogs in the Jizerské hory Mts. Biology a Taxonomy of Green Algae V, International Symposium. 2007.
Hindák F., Hindáková A., Hašler P., Marvan P., Heteša J., Poulíčková A. Phytoplankton of the Morava River: seasonal and geographical variations. 2006.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Fottea. In Hašler P. (Eds.) Fottea. .

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
JAHODÁŘOVÁ PRF Biologie 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)