RNDr. Michal HRONEŠ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634806

Katedra botaniky

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt 51 (E)

2.10

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Česká botanická společnost (člen, 2010–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Macháčková P., Majeský L., Hroneš M., Bílková L., Hřibová E., Vašut RJ. New insights into ribosomal DNA variation in apomictic and sexual Taraxacum (Asteraceae). BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY. 2022. (ČLÁNEK)
Majeský L., Hroneš M., Kitner M., Válová L., Dančák M. Pinguicula vulgaris in central Europe: when does one species turn into another? PRESLIA. 2022. (ČLÁNEK)
Horák D., Hajman M., Hroneš M., Pavelka M. A new natural hybrid in Saxifraga sect. Porphyrion Tausch (Saxifragaceae). Phytotaxa. 2021. (ČLÁNEK)
Yudina SV., Schelkunov MI., Nauheimer L., Crayn D., Chantanaorrapint S., Hroneš M., Sochor M., Dančák M., Mar S., Luu HT., Nuraliev MS., Logacheva MD. Comparative analysis of plastid genomes in the non-photosynthetic genus Thismia reveals ongoing gene set reduction. Frontiers in Plant Science. 2021. (ČLÁNEK)
Hroneš M., Leong-Škorničková J., Niissalo MA., Dančák M. Hanguana deflexa (Hanguanaceae), a new forest species from Sarawak, Borneo. PhytoKeys. 2021. (ČLÁNEK)
Suetsugu K., Dančák M., Hroneš M., Naiki A., Tagane S., Yahara T. Resurrection and emended description of Sciaphila major (Triuridaceae). Phytotaxa. 2020. (ČLÁNEK)
Dančák M., Hroneš M., Sochor M. Sciaphila atra (Triuridaceae), a new mycoheterotrophic species from Borneo. Phytotaxa. 2020. (ČLÁNEK)
Dančák M., Hroneš M., Sochor M. Thismia ornata and T. coronata (Thismiaceae), two new species from Sarawak, Borneo. Willdenowia. 2020. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Sochor M., Duchoslav M., Forejtová V., Hroneš M., Konečná M., Trávníček B. Distinct geographic parthenogenesis in spite of niche conservatism and a single ploidy level: A case of Rubus ser. Glandulosi (Rosaceae). NEW PHYTOLOGIST. 2024.
Hroneš M., Sochor M., Jaafar S., Sukri RS., Dančák M. First record of Gastrodia (Orchidaceae, Epidendroideae) from Brunei Darussalam. Phytotaxa. 2024.
Taraška V., Duchoslav M., Hroneš M., Batoušek P., Lamla F., Temsch EM., Weiss-Schneeweiss H., Trávníček B. Dactylorhiza maculata agg. (Orchidaceae) in Central Europe: intricate patterns in morphological variability, cytotype diversity and ecology support the single species concept. FOLIA GEOBOTANICA. 2023.
Feller B., Dančák M., Hroneš M., Sochor M., Suetsugu K., Imhof S. Mycorrhizal structures in mycoheterotrophic Thismia spp. (Thismiaceae): functional and evolutionary interpretations. MYCORRHIZA. 2022.
Kobrlová L., Dančák M., Sukri RS., Metali F., Hroneš M. Application of glycerol‑preserved nuclei protocol for genome size estimation in the field conditions of a tropical rainforest. PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION. 2020.
Dvořák V., Hroneš M., Vrbický J. Pipla žlutá (Nonea lutea) v Olomouci. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2019.
Macháčková P., Majeský L., Hroneš M., Hřibová E., Trávníček B., Vašut RJ. New chromosome counts and genome size estimates for 28 species of Taraxacum sect. Taraxacum. Comparative Cytogenetics. 2018.
Sochor M., Egertová Z., Hroneš M., Dančák M. Rediscovery of Thismia neptunis (Thismiaceae) after 151 years. Phytotaxa. 2018.
Hroneš M., Rejžek M., Sochor M., Svátek M., Kvasnica J., Egertová Z., Pereira JT., Nilus R., Dančák M. Two new species of Thismia subsect. Odoardoa (Thismiaceae) from Borneo. Plant Ecology and Evolution. 2018.
Kaplan Z., Danihelka J., Šumberová K., Chrtek J., Rotreklová O., Ekrt L., Štěpánková J., Taraška V., Trávníček B., Prančl J., Ducháček M., Hroneš M., Kobrlová L., Horák D., Wild J. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 5. Preslia. 2017.
Dančák M., Hroneš M., Sukri RS., Metali F., Joffre AA. Novitates Bruneienses, 9. A synopsis of Epirixanthes (Polygalaceae) in Brunei Darussalam. Gardens' Bulletin Singapore. 2017.
Kobrlová L., Hroneš M. Rod Symphytum L. (kostival) v České republice III. Nepůvodní a pěstované druhy. Zprávy České botanické společnosti. 2017.
Kaplan Z., Danihelka J., Lepší M., Lepší P., Ekrt L., Chrtek J., Kocián J., Prančl J., Kobrlová L., Hroneš M., Šulc V. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. Preslia. 2016.
Kobrlová L., Hroneš M., Trávníček B. Rod Symphytum (kostival) v České republice. I. S. tuberosum agg. Zprávy České botanické společnosti. 2016.
Kobrlová L., Hroneš M., Koutecký P., Štech M., Trávníček B. Symphytum tuberosum complex in central Europe: cytogeography, morphology, ecology and taxonomy. Preslia. 2016.
Hroneš M., Kobrlová L., Taraška V., Popelka O., Hédl R., Sukri RS., Metali F., Dančák M. Thismia brunneomitra, another new species of Thismia (Thismiaceae) from Ulu Temburong, Brunei Darussalam. Phytotaxa. 2015.
Dančák M., Hroneš M., Kobrlová L., Hédl R. Tropické lesy ostrova Borneo 3. - Les nejsou jen stromy aneb zajímavé skupiny flóry. Živa. 2014.
Hroneš M., Nývltová V., Brandová B., Ševčík J., Dančák M., Vašut R. Vysokohorské vrby (Salix) sudetských pohoří České republiky - rozšíření a současný stav populací. Zprávy České botanické společnosti. 2014.
Dančák M., Hroneš M., Sochor M., Kobrlová L., Hédl R., Hrázský Z., Vildomcová A., Sukri R., Metali F. A new species of Thismia (Thismiaceae) from Brunei Darussalam, Borneo. Phytotaxa. 2013.
Hroneš M., Dančák M., Vašut R. Rozšíření vrby švýcarské (Salix helvetica Vill.) v Západních Karpatech. Acta Carpathica Occidentalis. 2012.
BRANDOVÁ B., HRONEŠ M., Knitl M., Richterová L., SKÁLOVÁ D., NAVRÁTILOVÁ B., VAŠUT R. Biotechnologické in vitro metody u ohrožených druhů vrb. Opera corcontica. 2011.
HRONEŠ M., Hrachová S., DANČÁK M., VAŠUT R. Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších. Opera corcontica. 2011.
KNIHA - CELEK
Vašut R., Sochor M., Hroneš M., Brandová B., KLEČKOVÁ L., Nývltová V., Ševčík J. Vrby České republiky. In Vašut R., Sochor M., Hroneš M., Koblížek J., Koutecký P., Turis P. (Eds.) 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Hroneš M., Kobrlová L. 12. Pulmonaria L. – plicník. In Kaplan Z. (Eds.) Klíč ke květeně České republiky. 2019.
Kobrlová L., Hroneš M. 14. Symphytum L. – kostival. In Kaplan Z. (Eds.) Klíč ke květeně České republiky. 2019.
Hroneš M., Király G. 5. Althaea L. - proskurník. In Kaplan Z. (Eds.) Klíč ke květeně České republiky. 2019.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Molekulární ekologie KBB/MOLEK ZS 2
Cvičení ze systému vyšších rostlin BOT/SVCVY LS Cv 15
Fylogeneze a systém vyšších rostlin BOT/SVP LS Cv 3
Určovací cvičení z botaniky A BOT/UCBA ZS Cv 2
Určovací cvičení z botaniky A BOT/UCCA ZS Cv 2
Určovací cvičení z botaniky 1 BOT/UCC1 ZS Cv 2
Komplexní exkurze ZOO/KOMEX LS Cv 0
Vegetace ČR BOT/VCR LS 2
Výběrové přednášky z botaniky 1 BOT/VPAU LS 2
Výběrové přednášky z botaniky 2 BOT/VPBSB ZS 1
Metody terénní botaniky EKO/MTBOT LS Cv 0
Metody terénní botaniky EKO/MTBOT LS 2
Evropská centra biodiverzity - exkurze BOT/EUBEX LS Cv 0
Exkurze botanická BOT/EXP LS Cv 0
Fylogenet. systém krytosemenných rostlin BOT/FYKRX ZS 2
Horská botanika BOT/HOBO ZS 2
Horská botanika BOT/HOBOT ZS 2
Molekulární biosystematika BOT/MB ZS Cv 2
Molekulární biosystematika BOT/MB ZS 2
Centra biodiverzity střední Moravy BOT/MOBEX LS Cv 0
Odborné praktikum z botaniky 1 BOT/OPB1 ZS Cv 2
Odborné praktikum z botaniky 2 BOT/OPB2 LS Cv 2
Populační biologie rostlin BOT/PBR LS 2
Populační biologie rostlin BOT/PBR LS Cv 1

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)