prof. Ing. Petr SMÝKAL, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634827

Katedra botaniky

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt 51 (E)

2.09

Profesor

Zabývám se studiem genetické diverzity a molekulární fylogeneze rodu Pisum v kontextu Vicieae. Rozsáhlost analýz, umožnila náhled na evoluci kulturního hrachu a fylogenetické vztahy v rámci podčeledi Fabeae. Pracujeme na revizi systematického členění rodu Pisum, se zřetelem na příbuzné rody Lathyrus, Vicia, Lens a zvláště monotypický druh Vavilovia formosa. Poznatky získané studium planých druhů a forem hrachu (Pisum sativum subsp. elatius, Pisum fulvum) jsou využívány pro získání souboru introgresních, molekulárně charakterizovaných liní hrachu, umožňující využití jak pro základní výzkum (identifikaci genů podmiňujících vybrané znaky) tak i praktické využití ve šlechtění. Zabývám se rovněž otázkou genetických aspektů domestikačního procesu u rostlin, a identifikací vybraných genů podmiňujících domestikaci bobovitých (pukavost lusku, dormanci semen).

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

 • Czech Society of Experimental Plant Biology (ČSEBR) (ostatní, 2019–)
 • Botanical Society of America (člen, 2019–)
 • International Legume Society (ostatní, 2016–)

Výbor vědecké společnosti

 • Czech Society of Experimental Plant Biology (ČSEBR) (člen, 2019–)

Odborná komise

 • National Programme on Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources and Agro-biodiversity under Czech Ministry of Agriculture (člen, 2014–)

Redakční rada

 • BMC Plant Biology (člen, 2019–)
 • Biologia Plantarum (člen, 2016–)
 • Journal of Applied Genetics (člen, 2019–)
 • Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (člen, 2009–)
 • Legume Sciences Wiley (člen, 2019–)
 • Frontiers in Plant Sciences (ostatní, 2017–)

Atestační komise

 • Ústav experimentální biologie rostlin, AV ČR v.v.i. (člen, 2015–)

Jiné komise a orgány

 • Oborového verifikačního a hodnotícího panelu (OVHP) pro EP - Zemědělské vědy, Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Úřadu vládu ČR (člen, 2016–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Balarynová J., Klčová B., Sekaninová J., Kobrlová L., Zajacová Cechová M., Krejčí P., Leonova T., Gorbach D., Ihling Ch., Smržová L., Trněný O., Frolov A., Bednář P., Smýkal P. The loss of polyphenol oxidase function is associated with hilum pigmentation and has been selected during pea domestication. New Phytologist. 2022. (ČLÁNEK)
Cechová M., Hradilová I., Smýkal P., Barták P., Bednář P. Utilization of atmospheric solids analysis probe mass spectrometry for analysis of fatty acids on seed surface. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. 2019. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Zablatzká L., Balarynová J., Klčová B., Kopecký P., Smýkal P. Anatomy and Histochemistry of Seed Coat Development of Wild (Pisum sativum subsp. elatius (M. Bieb.) Asch. et Graebn. and Domesticated Pea (Pisum sativum subsp. sativum L.). INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2021.
Sedláková V., Hanáček P., Grulichová M., Zablatzká L., Smýkal P. Evaluation of Seed Dormancy, One of the Key Domestication Traits in Chickpea. Agronomy-Basel. 2021.
Talská R., Machalová J., Smýkal P., Hron K. A comparison of seed germination coefficients using functional regression. Applications in Plant Sciences. 2020.
Smýkal P., von Wettberg EJ., McPhee KE. Legume Genetics and Biology: From Mendel's Pea to Legume Genomics. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2020.
Renzi JP., Duchoslav M., Brus J., Hradilová I., Pechanec V., Václavek T., Machalová J., Hron K., Verdier J., Smýkal P. Physical Dormancy Release in Medicago truncatula Seeds Is Related to Environmental Variations. Plants-Basel. 2020.
Nováková E., Zablatzká L., Brus J., Nesrstová V., Hanáček P., Kalendar R., Cvrčková F., Majeský L., Smýkal P. Allelic Diversity of Acetyl Coenzyme A Carboxylase accD/bccp Genes Implicated in Nuclear-Cytoplasmic Conflict in the Wild and Domesticated Pea (Pisum sp.). INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2019.
Gali KK., Sackville A., Tafesse E., Smýkal P. Genome-Wide Association Mapping for Agronomic and Seed Quality Traits of Field Pea (Pisum sativum L.). Frontiers in Plant Science. 2019.
Hradilová I., Duchoslav M., Brus J., Pechanec V., Hýbl .., Kopecký P., Smržová L., Štefelová N., Vaclávek T., Bariotakis M., Machalová J., Hron K., Pirintsos S., Smýkal P. Variation in wild pea (Pisum sativum subsp. elatius) seed dormancy and its relationship to the environment and seed coat traits. PeerJ. 2019.
Smýkal P., Trněný O., Brus J., Hanáček P., Rathore A., Roma D., Pechanec V., Duchoslav M., Bhattachayva D., Bariotakis M., Pirintsos S., Berger J., Toker C. Genetic structure of wild pea (Pisum sativum subsp. elatius) populations in the northern part of the Fertile Crescent reflects moderate cross-pollination and strong effect of geographic but not environmental distance. PLOS ONE. 2018.
Trněný O., Brus J., Hradilová I., Rathore A., Das R., Kopecký P., Coyne C., Reeves P., Richards C., Smýkal P. Molecular Evidence for Two Domestication Events in the Pea Crop. Genes. 2018.
Smýkal P., Nelson M., Berger J., von Wettberg E. The Impact of Genetic Changes during Crop Domestication. Agronomy-Basel. 2018.
Janská A., Pecková E., Sczepaniak B., Smýkal P., Soukup A. The role of the testa during the establishment of physical dormancy in the pea seed. Annals of Botany. 2018.
Hradilová I., Trněný O., Válková M., Cechová M., Janská A., Prokešová L., Khan A., Rotter B., Winter P., Varshney R., Soukup A., Bednář P., Hanáček P., Smýkal P. A combined comparative transcriptomic, metabolomic, and anatomical analyses of two key domestication traits: Pod dehiscence and seed dormancy in pea (Pisum sp.). Frontiers in Plant Science. 2017.
Tekin M., Sari D., Catal M., Ikten C., Smýkal P., Penmetsa V., Von Wettberg E., Toker C. Eco-geographic distribution of Cicer isauricum P.H. Davis and threats to the species. Genetic Resources and Crop Evolution. 2017.
Smýkal P., Hradilová I., Trněný O., Brus J., Rathore A., Bariotakis M., Das RR., Bhattacharyya D., Richards C., Coyne C., Pirintsos .. Genomic diversity and macroecology of the crop wild relatives of domesticated pea. Scientific Reports. 2017.
Siol M., Jacquin F., Chabert-Martinello M., Smýkal P., Le Paslier M., Aubert G., Burstin J. Patterns of Genetic Structure and Linkage Disequilibrium in a Large Collection of Pea Germplasm. G3: Genes, Genomes, Genetics. 2017.
Smýkal P., Chaloupská M., Bariotakis M., Marečková L., Sinjushin A., Gabrielyan I., Akopian J., Toker C., Kenicer G., Kitner M., Pirintsos S. Spatial patterns and intraspecific diversity of the glacial relict legume species Vavilovia formosa (Stev.) Fed. in Eurasia. Plant Systematics and Evolution. 2017.
Cechová M., Válková M., Hradilová I., Soukup A., Jánská A., Smýkal P., Bednář P. Towards Better Understanding of Pea Seed Dormancy using Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry. International Journal of Molecular Sciences (online). 2017.
Ochatt S., Conreux C., Smýkalová I., Smýkal P., Mikič A. Developing biotechnology tools for ‘beautiful’ vavilovia (Vavilovia formosa), a legume crop wild relative with taxonomic and agronomic potential. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (print). 2016.
Smýkal P., Varshney R., Singh V., Coyne C., Domoney C., Kejnovský E., Warkentin T. From Mendel's discovery on pea to today´s plant genetics and breeding. Theorethical and Applied Genetics. 2016.
Coyne C., Pilet-Nayel M., McGee R., Porter L., Smýkal P., Gruenwald NJ. Identification of QTL controlling high levels of partial resistance to Fusarium solani f. sp pisi in pea. Plant Breeding. 2015.
Smýkal P., Jovanocič Ž., Stanisavljevic N., Zlatkovic B., Čupina B., Dordevic V., Mikič A., Medovič A. A comparative study of ancient DNA isolated from charred pea (Pisum sativum L.) seeds from an Early Iron Age settlement in southeastSerbia: inference for pea domestication. Genetic Resources and Crop Evolution. 2014.
Mikič A., Smýkal P., Kenicer G., Vishnyakova M., Sarukhanyan N., Akopian J., Vanyan A., Gabrielyan I., Smykalova I., Sherbakova Y., Ambrose .. Beauty will save the world, but will the world save beauty? The case of the highly endangered Vavilovia formosa (Stev.) Fed. Planta. 2014.
Konečná E., Šafářová D., Navrátil M., Hanáček P., Coyne C., Flavell A., Vishnyakova M., Ambrose M., Redden R., Smýkal P. Geographical gradient of the eIF4E alleles conferring resistance to potyviruses in pea (Pisum) germplasm. PLoS One. 2014.
Schwarzbach E., Smýkal P., Dostál O., Jarkovská M., Válová S. Gregor J. Mendel – genetics founding father. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. 2014.
Smýkal P., Coyne C., Ambrose M., Maxted N., Schaefer H., Blair M., Berger J., Greene S., Nelson M., Besharat N., Vymyslický T., Toker C., Saxena R., Roorkiwal M., Pandey M., Hu J., Li Y., Wang L., Guo Y., Qiu L., Redden R., Varshney R. Legume crops phylogeny and genetic diversity for science and breeding. Critical Reviews in Plant Sciences. 2014.
Smýkal P. Pea (Pisum sativum L.) in biology prior and after Mendel’s discovery. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. 2014.
Smýkal P., Vernoud V., Blair M., Soukup A., Thompson R. The role of the testa during development and in establishment of dormancy of the legume seed. Frontiers in Plant Science. 2014.
Vrbová M., Kotrba P., Horáček J., Smýkal P., Švábová L., Větrovcová M., Smýkalová I., Griga M. Enhanced accumulation of cadmium in Linum usitatissimum L. plants due to overproduction of metallothionein alpha-domain as a fusion to beta-glucuronidase protein. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (print). 2013.
Mikic A., Smýkal P., Kenicer G., Vishyakova M., Sarukhanyan N., Akopian J., Vanyan A., Gabrielyan I., Smýkalová I., Sherbalova Y., Zoric L., Atlagic J., ZEREMSKI-ŠKORIC´ T., Čupina B., Krstič D., Jajič I., Antanasovič S., Dordevič V., Mihajlovič V., Ivanov A., Ochatt S., Ambrose M. The bicentenary of the research on 'beautiful' vavilovia (Vavilovia formosa), a legume crop wild relative with taxonomic and agronomic potential. Botanical Journal of the Linnean Society. 2013.
Kwon S., Smýkal P., Hu J., Wang M., Kim S., McGee R., McPhee K., Coyne C. User-friendly markers linked to Fusarium wilt race 1 resistance Fw gene for marker-assisted selection in pea. Plant Breeding. 2013.
De Beukelaer H., Smýkal P., Davenport GF., Fack V. Core Hunter II: Fast core subset selection based on multiple genetic diversity measures using Mixed Replica Search. BMC Bioinformatics. 2012.
Smýkal P., Aubert G., Burstin J., Coyne CJ., Ellis NH., Flavell AJ., Ford R., Hýbl M., Macas J., Neumann P., McPhee KE., Redden RJ., Rubiales D., Weller JL., Warkentin TD. Pea (Pisum sativum L.) in the Genomic Era. Agronomy. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Brus J., Burian T., Pechanec V., Smýkal P., Duchoslav M. Analysis of the local environmental conditions of legumes using global datasets. International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM. 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Rubiales D., González-Bernal M., Warkentin T., Smýkal P. Advances in pea breeding. Achieving sustainable cultivation of vegetables. 2019.
Smýkal P., Konečná E. Advances in Pea Genomics. In . (Eds.) Legumes in the Omic Era. 2014.
Smýkal P., Coyne C., Redden R., Maxted N. Peas. Genetic and Genomic Resources of Grain Legume Improvement. 2013.
ABSTRAKT
Cengiz T., Bakir M., Sari H., Sari D., Adak A., Eker T., Canci H., Mutlu N., Smýkal P. Relationship between transgressive segregations and genetic distances based on SRR markers in Pisum species. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY. 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
HRADILOVÁ PRF Biologie 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)