Na katedře optiky udělí stipendium Jiřího Bajera pro nadané studenty bakalářského studia

Foto: archiv PřF UP
Čtvrtek 18. duben 2024, 10:20 – Text: Šárka Chovancová

Měl pověst mimořádně talentovaného studenta, jehož vědomosti výrazně přesahovaly studijní nároky. Od roku 1990 působil Jiří Bajer na katedře optiky přírodovědecké fakulty, kde se zabýval kvantovou, nelineární a statistickou optikou. V letošním roce si připomínáme jeho nedožité 60. narozeniny. Na počest Jiřího Bajera bude od nového akademického roku na katedře optiky udělováno speciální stipendium pro nadané studenty bakalářského studia.

Už to bude 6 let, kdy v červnu 2018 nečekaně zemřel profesor Jiří Bajer. Na přírodovědecké fakultě studoval obor Fyzikální elektronika a optika. V roce 1992 získal pod vedením profesora Jana Peřiny doktorát, v roce 1997 pak docenturu v oboru Kvantová elektronika-optika a v roce 2005 dosáhl titulu profesor. 

„Jeho zájem o fyziku, fyzikální intuice a přehled v různých oblastech byl neuvěřitelně široký. Fyzika v jeho podání nebyla rozhodně nudnou disciplínou. O jeho širokém záběru a hlubokých znalostech astronomických a fyzikálních jevů může svědčit například jeho profesorská přednáška před akademickou obcí, která byla věnovaná fyzikálním, kulturním a historickým aspektům kalendáře. Pro posluchače bylo fascinující uvědomit si, kolik různých fyzikálních principů lze pro měření času využít, jak přesná astronomická pozorování a záznamy si museli naši předkové vést, když byli schopni tak přesné a složité kalendáře již před tisíciletími sestavit a používat,“ uvedl Zdeněk Hradil z katedry optiky.

Jiří Bajer během své vědecké kariéry napsal více než 45 odborných publikací. „Jiří byl velmi precizní a nesmírně pracovitý. Vydal také knihy Mechanika 1-3 a Optika 1-2, ve kterých čtivě a jasně vyjádřil zákony fyziky. Svou poslední knihu Optika 2 vzhledem k zhoršujícím se zdravotním potížím předal k tisku ve zkrácené formě v lednu 2018. Všichni, kteří jsme jej znali, si ho navždy budeme pamatovat jako čestného, pracovitého a skromného člověka. Tak v našich vzpomínkách bude žít i nadále.  Vzpomeneme si na něj vždy, když na obloze uvidíme duhu, protože tomuto optickému jevu se rád věnoval ve svých popularizačních aktivitách. To, co jako člověk vykonal, jeho práce a dobré skutky zůstávají nám přírodovědcům jako připomínka, že lidský život v celém vesmíru je něco mimořádného. Jakkoliv může být zkrácen, jeho cena je nezměrná a zanechá za sebou nesmazatelné stopy v životě ostatních.  Pro Jirku více než platí, že tiší lidé mají tu nejhlasitější mysl,“ doplnil Zdeněk Hradil.

Na počest památky Jiřího Bajera vzniklo stejnojmenné speciální stipendium pro nadané studenty bakalářského studia. „Stipendium bude určeno studentům, kteří byli úspěšní řešitelé fyzikální olympiády a zapíší se do bakalářského studia v některém z fyzikálních studijních programů garantovaných katedrou optiky,“ dodal Jaromír Fiurášek, vedoucí katedry optiky.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)