Mgr. Jan ŘÍHA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634104

Katedra experimentální fyziky

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

4.021

odborný asistent - proděkan

ČLÁNEK
Kodejška Č., Richterek L., Říha J. Buquoy's problem in an introductory physics course. Journal of Physics: Conference Series. 2020.
Kodejška Č., Říha J., Ganci S. Experimentální ověření rovnováhy atmosférického tlaku a hydrostatického tlaku ve válci. Matematika - fyzika - informatika. 2018.
Kodejška Č., Říha J. Experimentální realizace Buquoyovy úlohy. Matematika - fyzika - informatika. 2017.
Kodejška Č., Ganci S., Říha J., Sedláčková O. Hydrostatic paradox: experimental verification of pressure equilibrium. Physics Education. 2017.
Kodejška Č., de Nunzio G., Kubínek R., Říha J. Low cost alternatives to commercial lab kits for physics experiments. Physics Education. 2015.
Richterek L., Říha J., Látal F. Rozšířená realita – tvorba 3D modelů s programem Trimble SketchUp. Media4u Magazine. 2014.
Volná M., Látal F., Kainzová V., Říha J. Modern Tools for Popularization and Motivation Students in Physics Teaching. Problems of Education in the 21st Century. 2011.
Holubová R., Kainzová V., Říha J., Vyšín I. Education of teachers in ICT applications for teaching physics at primary and secondary schools. Problems of Education in the 21st Century. 2008.
Říha J., Vyšín I., Lapšanská H. Theory, measurement, and origin of optical activity in benzil crystal. Molecular crystals and liquid crystals. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Holubová R., Krčmářová A., Richterek L., Říha J. Analysis of some selected force concept inventory tasks using eye-tracking and correlation with scientific reasoning skills. Science and technology education: Current challenges and possible solutions. Proceedings of the 3rd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE2019). 2019.
Richterek L., Říha J. European augmented reality training needs. Science and technology education: Current challenges and possible solutions. Proceedings of the 3rd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE2019). 2019.
Richterek L., Látal F., Pucholt Z., Říha J. Computer modelling in some Czech Physics Olympiad problems and Easy Java Simulations. In . (Eds.) Active learning – in a changing world of new technologies. 2014.
Richterek L., Říha J. Vzdělávání dospělých a rozšířená realita. In . (Eds.) AEDUCA 2013. 2014.
Říha J., Richterek L., Látal F., Vyšín I. Software Mathematica and Other Tools in Teaching Physics. Development of Science and Technology Education in Central and Eastern Europe. 2009.
Nevěčná T., Soukupová J., Filipová R., Kvítek L., Ženčák P., Říha J. Les étudiants en sciences naturelles et le travail scientifique actif. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2008). 2008.
Říha J., Kainzová V., Látal F. Remote experiment in teaching Physics. Information & Communication Technology in Natural Science Education, 2008. 2008.
Nevěčná T., Soukupová J., Říha J., Ženčák P., Smolová I., Vinter V., Kvítek L. Studentská konference "O cenu děkana 2008". Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2008). 2008.
KNIHA - CELEK
Volná M., Lungová V., Šebestová H., Látal F., Říha J. Software Mathematica pro biology a chemiky. 2015.
Látal F., Richterek L., Vyšín I., Volná M., Říha J. Software Mathematica pro fyziky. 2015.
Vyšín I., Říha J. Paprsková a vlnová optika. 2013.
Opatrný T., Vyšín I., Richterek L., Říha J. Základy moderní fyziky. 2013.
Říha J., Látal F., Kainzová V., Mošová V., Vyšín I., Švrček F., Richterek L. Software Mathematica v přírodních vědách a ekonomii. 2012.
Říha J., Kaštilová D., Holubová R., Medřík T., Richterek L. Zajímavé úlohy z fyziky. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Říha J., Kainzová V., Navrátilová D. Case Study 2: Stephen Wolfram. Learning through Networks: Reflections on Creating Joyful Learning Experiences. 2011.
Říha J. Wolfram|Alpha - Knowledge through Dynamic Computations. Learning through Networks: Reflections on Creating Joyful Learning Experiences. 2011.
ABSTRAKT
Richterek L., Říha J., Kvítek L. L@byrint fyziky - korespondenční soutěž pro mladé fyziky. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2007.
Říha J., Kvítek L., Nevěčná T., Ženčák P., Smolová I. Student scientific contests and students´ interest in science and research. RWL5 Researching Work and Learning. 2007.
Nevěčná T., Říha J., Ženčák P., Soukupová J., Kvítek L., Vinter V., Smolová I., Filipová R. Studentská vědecká soutěž " O cenu děkana 2007". Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Říha J., Kvítek L., Nevěčná T., Ženčák P., Smolová I. Studentské vědecké soutěže a zájem studentů o vědu a výzkum. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Látal F., Říha J., Richterek L. Application of Software Mathematica and Other Tools in Teachig Science. Development of Science and Technology Education in Central and Eastern Europe: 7th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe, Šiauliai, Lithuania. 2009.
Látal F., Říha J., Richterek L. Software Mathematica and Other Tools in Teaching Science. Veletrh nápadů učitelů fyziky 14, Brno. 2009.
Látal F., Říha J. ICT Application in Teaching Physics at Palacky University in Olomouc. Information & Communication Technology in Natural Science Education, 2008, Šiauliai, Lithuania. 2008.
Říha J., Vyšín I. Dispersion Relations for Circular Dichroism of Crystals. Abstracts from 10th International Conference on Circular Dichroism. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Nevěčná T., Vinter V., Říha J., Ženčák P., Smolová I., Soukupová J. Studentská vědecká soutěž " O cenu děkana 2008". 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Říha J., Vyšín I., Látal F., Soukupová J. Wolfram Technology Conference 2010. 2010.
Nevěčná T., Kvítek L., Ženčák P., Říha J., Soukupová J., Filipová R. Motivation des étudiants dans l?enseignement supérieur pour le travail scientifique actif. 2008.
Říha J., Kainzová V., Látal F. Remote Experiment in Teaching Physics. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)