doc. RNDr. Roman KUBÍNEK, CSc.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634286

Katedra experimentální fyziky

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

4.019

docent

Mezipředmětové vazby fyziky s ostatními přírodovědnými obory, trendy ve výuce fyziky na základních a středních školách, moderní mikroskopické metody.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 6. 2000 – 30. 8. 2006)
  • Člen oborové rady (1. 9. 2000 – )
  • Člen AS fakulty (1. 5. 2002 – )
  • Člen VR fakulty (1. 3. 2003 – 31. 1. 2006)
  • Člen AS UP/komise AS UP (15. 5. 2005 – )
  • Proděkan (1. 2. 2014 – 1. 2. 2018)

  • Jednota českých matematiků a fyziků (člen, 2000–)
ČLÁNEK
Kodejška Č., de Nunzio G., Kubínek R., Říha J. Low cost alternatives to commercial lab kits for physics experiments. Physics Education. 2015.
Poláková K., Pechoušek J., Tuček J., Filip J., Kubínek R., Zbořil R., Paucek P. Controlled Solid-State Synthesis of Mri Effective Superparamagnetic Maghemite Nanoparticles from Iron(II) Acetate. Biophysical Journal. 2014.
Volná M., Látal F., Kubínek R., Richterek L. The human heart and the circulatory system as an interesting interdisciplinary topic in lessons of physics and biology. European Journal of Physics. 2014.
Havrdová M., Poláková K., Kubínek R., Skopalik J., Marková Z., Březina V., Nebesářová J., Paucek P., Zbořil R. Real-Time Imaging of SPION Modified Stem Cells. Biophysical Journal. 2013.
Pravdová L., Vůjtek M., Kubínek R. Lokální oxidační litografie na křemíkovém waferu. Jemná mechanika a optika. 2012.
Vůjtek M., Kubínek R., Zbořil R. The Role of Atomic Force Microscopy in Nanoparticle Research. Journal of Advanced Microscopy Research. 2010.
Hendrych A., Životský O., Postava K., Pištora J., Kraus L., Kubínek R. Magnetic behavior and domain structure in as-quenched, annealed, and stress-annealed CoFeCrSiB ribbons. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2009.
Kolářová H., Tománková K., Bajgar R., Kolář P., Kubínek R. Photodynamic and sonodynamic treatment by phthalocyanine on cancer cell lines. Ultrasound in Medicine and Biology. 2009.
Kolářová H., Tománková K., Bajgar R., Kolář P., Kubínek R. Photodynamic and sonodynamic treatment by phthalocyanine on cancer cell lines. Ultrasound in Medicine and Biology. 2009.
Vařenka J., Kubínek R. Structural Image Analysis Methods to Cassify Dendritic Structures. Pattern Recognition and Image Analysis. 2008.
Šafářová K., Mašláň M., Kubínek R., Pechoušek J. Use of Cold Plasma for Transformation of Iron Nanoparticles. Chemické listy. 2008.
Hendrych A., Kubínek R., Vůjtek M. Mikroskopie magnetických sil. Jemná mechanika a optika. 2007.
Kubínek R., Zapletalová Z., Vůjtek M., Novotný R., Kolářová H., Chmelíčková H., Peřina J. Sealing of open dentinal tubules by laser irradiation: AFM and SEM observations of dentine surfaces. Journal of Molecular Recognition. 2007.
Vařenka J., Kubínek R. Image analysis tools of dendritic structure classification. Pattern Recognition and Image Analysis. 2006.
Tománková K., Kolářová H., Kubínek R., Vůjtek M., Dušková H. Mikroskopie atomárních sil v biologických aplikacích. Czechoslovak Journal of Physics. 2006.
Kubínek R., Vůjtek M., Dušková H. Biological applications of AFM Explorer - our experiences. Jemná mechanika a optika. 2005.
Kubínek R., Vůjtek M., Dušková H. Biological applications of AFM Explorer-our experiences. Jemná mechanika a optika. 2005.
Hrabovský M., Kopřiva M., Kubínek R., Vůjtek M., Pírek P. Profilometrie povrchů kompozitních materiálů. Jemná mechanika a optika. 2005.
Hrabovský M., Kopřiva M., Kubínek R., Pírek P., Vůjtek M. Profilometrie povrchů kompozitních materiálů. Jemná mechanika a optika. 2005.
Vařenka J., Kubínek R. Prostředky obrazové analýzy pro klasifikaci dendritických struktur. Jemná mechanika a optika. 2005.
Hrabovský M., Kopřiva M., Kubínek R., Vůjtek M., Pírek P. Surface profilometry of composite materials. Jemná mechanika a optika. 2005.
Chmelíčková H., Zapletalová Z., Peřina J., Novotný R., Kubínek R., Stranyánek M. Treatment of dentinal tubules by Nd:YAG laser. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. 2005.
Hrabovský M., Kopřiva M., Kubínek R. Uplatnění svařování elektronovým svazkem v přístrojové technice. Jemná mechanika a optika. 2005.
Zapletalová Z., Kubínek R., Vůjtek M. AFM vyšetření dentinového povrchu. Česká stomatologie. 2004.
Zapletalová Z., Kubínek R. AFM vyšetření dentinového povrchu (naše zkušenosti). Česká stomatologie. 2004.
Kubínek R., Vůjtek M., Holubová R., Zapletalová Z., Kolářová H. Biologické aplikace AFM. Československý časopis pro fyziku. 2003.
Vůjtek M., Kubínek R., Zbořil R., Mašláň M., Novotný R. Analýza nanočástic oxidu železitého metodou AFM. Jemná mechanika a optika. 2002.
Vůjtek M., Kubínek R., Zbořil R., Mašláň M., Novotný R. Analýza nanočástic oxidu železitého metodou AFM. Jemná mechanika a optika. 2002.
Kolářová H., Kubínek R., Réblová K., Strnad M. Hodnocení buněčného poškození ve fluorescenčním inverzním mikroskopu. Československý časopis pro fyziku. 2001.
Kolářová H., Kubínek R., Navrátil L., Strnad M., Réblová K., Škopek J. Laser-induced photodynamic effect. Progress in Biomedical Optics and Imaging. 2001.
Kubínek R., Vůjtek M., Holubová R. Mikroskopie atomárních sil. Matematika - fyzika - informatika. 2001.
Kolářová H., Kubínek R., Strnad M. Hodnocení buněčného poškození ve fluorescenčním inverzním mikroskopu. 2. seminář o rastrovací tunelovací mikroskopii, spektroskopii a příbuzných technikách, Lázně Bohdaneč 25.-27. září 2000. 2000.
Kolářová H., Navrátil L., Kubínek R., Strnad M., Kopek J. Laser-induced photodynamic effect. Abstract Book, 15th International Congress Laser Medicine ICLM 2000, Florence, October 18th-22nd, 2000. 2000.
Kolářová H., Řiháková P., Kubínek R., Strnad M. Metody obrazové analýzy pro hodnocení buněčného poškození fotodynamickou reakcí. Fotodermatologický seminář, Nové Město na Moravě 12.-13. 5. 2000. 2000.
Jírová D., Kejlová K., Brabec M., Bendová H., Kolářová H., Kubínek R. NRU phototoxicity test in the Czech Republic. Fotodermatologický seminář, Nové Město na Moravě 12.-13. 5. 2000. 2000.
Kolářová H., Kubínek R., Lenobel R., Jírová D., Ditrichová D., Strnad M. Studium fotodynamické reakce na buněčných liniích melanomu. Fotodermatologický seminář, Nové Město na Moravě 12.-13. 5. 2000. 2000.
Kolářová H., Kubínek R., Lenobel R., Bancířová M., Strnad M., Jírová D., Lasovský J. Alternative in vitro approaches to testing of photosensitisers. ATLA - Alternatives to Laboratory Animals. 1999.
Kolářová H., Kubínek R., Lenobel R., Bancířová M., Strnad M., Jírová D., Lasovský J. In vitro photodynamic therapy with phthalocyanines on the MCF7 cancer cells. Internet Journal of Photochemistry and Photobiology: www.photobiology.com. 1999.
Kubínek R., Vařenka J., Hozman J. Dendritický krystal jako příklad fraktálního růstu. Sborník lékařský. 1998.
Kubínek R., Hozman J., Vařenka J. Dendritický růst ve viskózních roztocích obsahujících organické molekuly. Journal of Crystal Growth. 1998.
Kolářová H., Kubínek R., Strnad M. Spectral properties of the phthalocyanines and their toxicity. Internet Journal of Photochemistry and Photobiology: www.photochem.photobiol.com. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Chvátal R., Krčmářová A., Kubínek R. Science centre as a part of the education system in the Czech Republic. Journal of Physics: Conference Series. 2021.
PRAVDOVÁ L., VŮJTEK M., KUBÍNEK R. Local anodic oxidation of nanostructures. In . (Eds.) NANOCON 2011 - Conference Proceedings. 2011.
Kubínek R. Studium fyziky v působnosti Katedry experimentální fyziky PřF UP včera a dnes. In Lepil O. (Eds.) Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol. 2010.
Vůjtek M., Kubínek R., Zbořil R., Machala L. AFM Monitoring of Size Changes during Thermal Syntheses of Ferric Oxide Nanoparticles. Modern Research and Educational Topics in Microscopy. 2007.
Kubínek R., Zapletalová Z., Vůjtek M., Novotný R., Kolářová H., Chmelíčková H. Examination of dentin surface using AFM and SEM. Modern Research and Educational Topics in Microscopy. 2007.
Hendrych A., Kubínek R., Zhukov O. The magnetic force microscopy and its capability for nanomagnetic studies - The short compendium. Modern Research and Educational Topics in Microscopy. 2007.
Šafářová K., Dvořák A., Kubínek R., Vůjtek M., Rek A. Usage of AFM, SEM and TEM for the research of carbon nanotubes. Modern Research and Educational Topics in Microscopy. 2007.
Kubínek R., Vůjtek M., Zbořil R., Mašláň M. The application of AFM to particle size monitoring during thermal syntheses of ferric oxide. Proceedings 7 th Multinational Congress on Microscopy. 2005.
Chmelíčková H., Zapletalová Z., Peřina J., Novotný R., Kubínek R., Stranyánek M. Treatment of dentinal tubules by Nd:YAG laser. 14th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspect of Contemporary Optics. 2005.
KUBÍNEK R., VŮJTEK M., ZAPLETALOVÁ Z. Examination of dentin surface using AFM. In . (Eds.) Sborník příspěvků Nové trendy ve fyzice. 2004.
Novotný R., Zapletalová Z., Kubínek R., Chmelíčková H., Peřina J. Jr.. Hodnocení dentinového povrchu zubu pomocí SEM a AFM po ošetření Nd:YAG laserem. Proc. of "Mikroskopie 2004". 2004.
Novotný R., Zapletalová Z., Kubínek R., Chmelíčková H., Peřina J. Hodnocení dentinového povrchu zubu pomocí SEM a AFM po ošetření ND:YAG laserem. Sborník abstrakt Mikroskopie. 2004.
Kubínek R., Zapletalová Z., Vůjtek M., Peřina J., Novotný R., Kolářová H. Studium dentinového povrchu metodou AFM. XXVII. Dny lékařské biofyziky. 2004.
Kubínek R., Zapletalová Z., Vůjtek .., Peřina J., Novotný R., Kolářová H. Studium dentinového povrchu metodou AFM. Sborník abstrakt z XXVII. dnů lékařské biofyziky. 2004.
Chmelíčková H., Zapletalová Z., Peřina J., Novotný R., Kubínek R., Stranyánek M. Treatment of dentinal tubules by Nd:YAG laser. Sborník abstrakt z XIV. slovensko-polsko-české optické konference. 2004.
Kubínek R., Vůjtek M., Zbořil R. Mikroskopie atomárních sil a její aplikace při studiu povrchů a nanočástic. Sborník 14.konference českých a slovenských fyziků. 2002.
Kubínek R., Vůjtek M., Holubová R. Aplikace AFM při studiu povrchů a nanočástic oxidů železa. Nové trendy ve fyzice. 2001.
Molnár J., Kubínek R., Ševčík J. Jarmark chemie, fyziky a matematiky. Veletrh nápadů učitele fyziky VI (Sborník příspěvků konference). 2001.
Kolářová H., Kubínek R., Navrátil L., Strnad M., Réblová K., Škopek J. Laser-induced photodynamic effect. A Window on the Laser Medicine World, Proceedings of SPIE. 2001.
Kolářová H., Kubínek R., Lenobel R., Strnad M. Fluorescenční metody pro stanovení fototoxicity látek. XXIII. dny lékařské biofyziky. 2000.
Kolářová H., Kubínek R., Navrátil L., Strnad M., Réblová K. Laser-induced photodynamic effect. Laser Florence. 2000.
Kubínek R., Kolářová H. Nové trendy v rastrovací elektronové mikroskopii. XXIII. dny lékařské biofyziky. 2000.
Kolářová H., Kubínek R., Řiháková P. Rozšíření výuky biofyziky o metody počítačové analýzy medicínských obrazů. XXIII. dny lékařské biofyziky. 2000.
Jírová D., Kejlová K., Bendová H., Kolářová H., Kubínek R., Ditrichová D. In vitro phototoxicity testing in the Czech Republic. Alternatives to animal testing II. 1999.
Kolářová H., Kubínek R. Interakce záření a tkáně. Zborník prác z XXII. dní lekárskej biofyziky, Hrádok pri Jelšave. 1999.
Vařenka J., Kubínek R., Hozman J. Blood serum crystal patterns classification methods. Biomedical Measurement and Instrumentation, Proceedings, 8th International IMEKO Conference on Measurement in Clinical Medicine and 12th International Symposium on Biomedical Engineering. 1998.
Vařenka J., Kubínek R. Blood serum crystalograms and available classification methods. Analysis of Biomedical Signals and Images. 14th Biennial International Conference Biosignal ´98 Proc. 1998.
Kolářová H., Kubínek R., Jírová D., Ditrichová D., Strnad M., Lasovský J., Bancířová M. Photodynamic effect study based on laser - inducer phototoxicity. VII. Meeting, European immunodermatology society, Rome. 1998.
KNIHA - CELEK
Kolářová H., Kubínek R. Fyzika stručně a jasně. 2020.
Kubínek R. Elektřina a magnetismus. 2012.
Holubová R., Richterek L., Kubínek R. Fyzika III. 2012.
Holubová R., Richterek L., Kubínek R. Fyzika III. 1. díl. 2012.
VŮJTEK M., KUBÍNEK R., MAŠLÁŇ M. Nanoskopie. 2012.
KUBÍNEK R., ŠAFÁŘOVÁ K., VŮJTEK M. Elektronová mikroskopie. 2011.
Kubínek R., Kolářová H., Holubová R. Fyzika pro každého. Fyzika pro každého. 2009.
Kubínek R., Kolářová H., Holubová R. Fyzika pro každého. Fyzika pro každého. 2009.
Kala M., Kubínek R. Anička z 2.B, Pidimráz Pidonius... a jak to vidí učitel Fousek. Anička z 2.B, Pidimráz Pidonius ...a jak to vidí učitel Fousek. 2008.
Kolářová H., Kubínek R. Fyzika - Stručně a jasně. Fyzika - Stručně a jasně. 2008.
Kolářová H., Kubínek R. Fyzika stručně a jasně. Fyzika stručně a jasně. 2008.
Holubová R., Kubínek R., Davidová J., Weinlich R. Fyzika I, pracovní sešit 1.díl. Kniha nakladatelství Prodos. 2005.
Holubová R., Kubínek R., Davidová J., Weinlich R. Fyzika I, 1. díl. Kniha nakladatelství Prodos. 2005.
Kubínek R., Holubová R., Davidová J., Weinlich R. Fyzika I., 2. díl. Kniha vydaná v nakladatelství Prodos. 2005.
Kubínek R., Holubová R., Davidová J., Weinlich R. Fyzika I,pracovní sešit 2.díl. Kniha v nakladatelství Prodos. 2005.
Láska M., Kubínek R. Fyzika-středoškolský přehled s řešenými příklady. kniha-učebnice. 2003.
Kubínek R., Vůjtek M., Mašláň M. Mikroskopie skenující sondou. Mikroskopie skenující sondou. 2003.
Kala M., Kubínek R. Nemocnice - Rukověť zvídavého pacienta. Nemocnice. Rukověť zvídavého pacienta. 2000.
Kubínek R., Kolářová H. Rychlokurz fyziky. Rychlokurz fyziky. 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Kubínek R. Aplikace fyziky v lékařství. Přehled středoškolské fyziky. 2019.
Kubínek R. Nanotechnologie. Přehled středoškolské fyziky. 2019.
KUBÍNEK R. Lékařská přístrojová technika – fyzika ve zdravotnictví. Sborník seminárních materiálů. 2012.
Vůjtek M., Zbořil R., Kubínek R., Mašláň M. Ultrafine Particles of Iron(III) Oxides by View of AFM - Novel Route for Study of Polymorphism in Nano-world. Science, technology and education of microscopy: an overview, Microscopy Book Series, Vol. 1. 2003.
Kolářová H., Kubínek R., Strnad M. Assesment of Cellular Damage by Inverted Fluorescent Microscopy. Science, Technology and Education of Microscopy: an Overview. 2002.
Vůjtek M., Kubínek R., Mašláň M. Ultrafine Particles of Iron(III) Oxides by View of AFM - Novel Route for Study of Polymorphism in Nano-world. In Zbořil R. (Eds.) Science, Technology and Education on Microscopy: an Overview. 2002.
ABSTRAKT
Šafářová K., Kubínek R., Vůjtek M., Zbořil R., Jančík D., Bourlinos AB. Graphene sheets analyses by the different microscopic methods. Microscopy Conference 2009 Graz, Volume 3, Material Science. 2009.
Skula J., Kubínek R., Šafářová K. Elektrony útočí aneb elektronová mikroskopie. První studentská konference mladých přírodovědců. 2007.
Tománková K., Kolářová H., Kubínek R., Vůjtek M., Tomečka M., Nevřelová P., Maceček J., Bajgar R. . Sepetná. 2006.
Tománková K., Kolářová H., Kubínek R., Vůjtek M., Tomečka M., Nevřelová P., Maceček J., Bajgar R. Atomic Force Microscopy in Photodynamic Therapy. Bratislavské lekárske listy. 2006.
Tománková K., Kolářová H., Tomečka M., Kubínek R., Vůjtek M. Photodynamic mEffect on Cell Line Investigated by Atomic Force Microscopy. International Conference on Nanoscience and Technology. 2006.
Tománková K., Kolářová H., Kubínek R., Vůjtek M., Nevřelová P., Tomečka M., Maceček J., Bajgar R., .. Studium buněčných linií G361 T98 pomocí mikroskopie atomárních sil. XXVIII.Dny lékařské biofyziky. 2005.
Tománková K., Kolářová H., Kubínek R., Vůjtek M., Nevřelová P., Tomečka M., Maceček J., Bajgar R. Study of cell line by Atomic Microscopy. European Biophysics Journal. 2005.
Zapletalová Z., Peřina J. Jr.., Novotný R., Kubínek R., Chmelíčková H. Hodnocení dentinového povrchu pomocí SEM a AFM po expozici Nd:YAG laserem. Pražské dentální dny. 2004.
Vůjtek M., Zbořil R., Kubínek R., Mašláň M. Ultrafine particles of iron(III) oxides by view of AFM - novel route for study of polymorphism in nano-world. Science, Technology and Education of Microscopy: an Overview. 2003.
Kolářová H., Kubínek R., Lenobel R., Bancířová M., Strnad L., Jírová D., Kejlová K., Lasota Z. Alternative in vitro approaches to testing of photosensitisers. ATLA - Alternatives to Laboratory Animals. 1999.
Jírová D., Kejlová K., Bendová H., Kolářová H., Kubínek R. The 3T3 neutral red uptake phototoxicity test in the Czech Republic. ATLA - Alternatives to Laboratory Animals. 1999.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zapletalová Z., Novotný R., Peřina J., Kubínek R., Chmelíčková H. Hodnocení dentinového povrchu pomocí SEM a AFM po expozici Nd:YAG laserem. Sborník abstrakt Konference stomatologů Úsměv 2010. 2010.
Kubínek R., Vůjtek .., Zapletalová Z. AFM studium dentinových povrchů po laserové expozici. 4. seminář o metodách blízkého pole 4.-6.10.2004. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kvítek L., Molnár J., Kubínek R., Klečková M., Vinter V., Müller L. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. In Kvítek L., Klečková M., Kameníček J., Kubínek R., Fojtíková J. (Eds.) Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. 2008.
Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. In Kvítek L., Klečková M., Kameníček J., Kubínek R., Fojtíková J. (Eds.) Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. 2007.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
KUBÍNEK R., VŮJTEK M. Mikroskopie skenující sondou. 2011.
Kolářová H., Kubínek R., Lenobel R., Bancířová M., Strnad M., Jírová D., Lasovský J. In vitro photodynamic therapy with phtalocyanines on the MCF7 cancer cells. Intenet Journal of Photochemistry and Photobiology. 1999.
OSTATNÍ
Kubínek R. Nanotechnologie v praxi. 2010.
Kubínek R. Nanotechnologie v praxi. 2010.
ZPRÁVA
Kubínek R. Úlohy pro KEF/FP2 FRUP. 2014.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Praxe k diplomové práci PRF/PDP ZS Cv 0
Seminář k diplomové práci 1 PRF/SDPU1 LS Se 2
Seminář k diplomové práci 2 PRF/SDPU2 ZS Se 3
Souvislá pedagogická praxe pro DS KEF/SPPR ZS Cv 0
Souvislá pedagog. praxe z fyziky 1 KEF/SPP1 LS Cv 0
Souvislá pedagog. praxe z fyziky 2 KEF/SPP2 ZS Cv 0
Seminář k diplomové práci 3 PRF/SDPU3 LS Se 2
Biologická fyzika KEF/BFY ZS 2
Zobrazovací technika ve zdravotnictví KEF/ZT ZS 2
Zobrazovací technika ve zdravotnictví KEF/ZTZ ZS 2
Elektřina a magnetismus KEF/EMGX LS 4
Fyzika 1 KEF/FYCH1 ZS 3
Integrovaný kurs experimentální fyziky KEF/IKEF ZS 2
Lékařská přístrojová technika 2 KEF/LPT ZS 2
Lékařská přístrojová technika 2 KEF/LPT2 ZS 2
Moderní mikroskopické metody KEF/MMMX LS 2
Pokročilé mikroskopické techniky KEF/NMIK ZS 3
Proseminář z fyziky pro chemiky KEF/PFCH ZS Se 2

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
VAŘENKA PRF Fyzika 2008
HENDRYCH PRF Fyzika 2010
PRAVDOVÁ PRF Fyzika 2017
KODEJŠKA PRF Fyzika 2016
KODEJŠKA PRF Fyzika 2016
LÁTAL PRF Fyzika 2012
SMRČKA PRF Fyzika 2019
ŠAFÁŘOVÁ PRF Fyzika 2010
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)