Mgr. Milan VŮJTEK, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634167

Katedra experimentální fyziky

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

4.013

odborný asistent

nanotechnologie, měřicí systémy

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 12:30–13:00 4.013
ČLÁNEK
Michal P., Hudecová J., Čelechovský R., Vůjtek M., Dudka M., Kapitán J. Accurate Determination of Enantiomeric Excess Using Raman Optical Activity. Symmetry-Basel. 2022.
Michal P., Čelechovský R., Dudka M., Kapitán J., Vůjtek M. Vibrational Optical Activity of Intermolecular, Overtone, and Combination Bands: 2-Chloropropionitrile and alpha-Pinene. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B. 2019.
Paralı L., Pechoušek J., Sabikogluc I., Novák P., Navařík J., Vůjtek M. A digital measurement system based on laser displacement sensor for piezoelectric ceramic discs vibration characterization. Optik. 2016.
Zapletalová H., Bartoň Tománková K., Malohlava J., Vůjtek M., Kolářová H. Combination of atomic force microscopy and comet assay for analysis of DNA damage induced by PDT. Lékař a technika. 2016.
Procházka V., Zeman L., Smrčka D., Dudka M., Vůjtek M., Mašláň M., Miglierini M. Enhancement of crystallization in Fe-Mo-Cu-B metallic glass by deposition of Co layer. Journal of Alloys and Compounds. 2016.
Zapletalová H., Přibyl J., Ambrož M., Vůjtek M., Skládal P., Kolářová H. Improved method for Mica functionalization used in single molecule imaging of DNA with atomic force microscopy. Mediterranean Journal of Chemistry. 2016.
Pechoušek J., Konečný D., Novák P., Kouřil L., Kohout P., Celiktas C., Vůjtek M. Software emulator of nuclear pulse generation with different pulse shapes and pile-up. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment. 2016.
Zapletalová H., Pížová K., Malohlava J., Vůjtek M., Kolářová H. Analýza povrchu magnetických mikročástic prostřednictvím mikroskopie atomárních sil. Lékař a technika. 2014.
Havrdová M., Poláková K., Skopalík J., Vůjtek M., Mokdad A., Homolková M., Tuček J., Nebesářová J., Zbořil R. Field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) as an approach for nanoparticle detection inside cells. Micron. 2014.
Kolář P., Tománková K., Malohlava J., Zapletalová J., Vůjtek M., Šafářová K., Jančík D., Kolářová H. The effect of photodynamic treatment on the morphological and mechanical properties of the HeLa cell line. General Physiology and Biophysics. 2013.
Pravdová L., Vůjtek M., Kubínek R. Lokální oxidační litografie na křemíkovém waferu. Jemná mechanika a optika. 2012.
Jirásková Y., Zábranský K., Vůjtek M., Životský O. Changes in the hyperfine interactions in the Fe80Nb3Cu1B16 metallic glass under tensile loading. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2010.
Vůjtek M., Kubínek R., Zbořil R. The Role of Atomic Force Microscopy in Nanoparticle Research. Journal of Advanced Microscopy Research. 2010.
Pavúk M., Miglierini M., Vůjtek M., Zbořil R., Mašláň M., Švec P. SURFACE MORPHOLOGY OF Fe79Mo8Cu1B12 RIBBONS CHARACTERISED BY ATOMIC FORCE MICROSCOPY. Reviews on Advanced Materials Science. 2008.
Pavúk M., Miglierini M., Vůjtek M., Mašláň M., Zbořil R., Jirásková Y. AFM and Mössbauer spectrometry investigation of the nanocrystallization process in Fe-Mo-Cu-B rapidly quenched alloy. Journal of Physics: Condensed Matter. 2007.
Hendrych A., Kubínek R., Vůjtek M. Mikroskopie magnetických sil. Jemná mechanika a optika. 2007.
Tománková K., Kolářová H., Vůjtek M., Bajgar R. Photodynamic effect on melanoma cells investigated by atomic force microscopy. General Physiology and Biophysics. 2007.
Tománková K., Kolářová H., Vůjtek M., Bajgar R. Photodynamic effect on melanoma cells investigated by atomic force microscopy. General Physiology and Biophysics. 2007.
Kubínek R., Zapletalová Z., Vůjtek M., Novotný R., Kolářová H., Chmelíčková H., Peřina J. Sealing of open dentinal tubules by laser irradiation: AFM and SEM observations of dentine surfaces. Journal of Molecular Recognition. 2007.
Tománková K., Kolářová H., Bajgar R., Vůjtek M., Dušková H. Studium fotodynamického efektu na nádorových buněčných liniích pomocí mikroskopie atomárních sil. Jemná mechanika a optika. 2007.
Tománková K., Kolářová H., Bajgar R., Vůjtek M., Dušková H. Studium fotodynamického efektu na nádorových buněčných liniích pomocí mikroskopie atomárních sil. Jemná mechanika a optika. 2007.
Miglierini M., Kaňuch T., Švec P., Krenický T., Vůjtek M., Zbořil R. Magnetic microstructure of NANOPERM-type nanocrystalline alloys. Physica Status Solidi. B: Basic Solid State Physics. 2006.
Tománková K., Kolářová H., Kubínek R., Vůjtek M., Dušková H. Mikroskopie atomárních sil v biologických aplikacích. Czechoslovak Journal of Physics. 2006.
Kubínek R., Vůjtek M., Dušková H. Biological applications of AFM Explorer - our experiences. Jemná mechanika a optika. 2005.
Kubínek R., Vůjtek M., Dušková H. Biological applications of AFM Explorer-our experiences. Jemná mechanika a optika. 2005.
Hrabovský M., Kopřiva M., Kubínek R., Vůjtek M., Pírek P. Profilometrie povrchů kompozitních materiálů. Jemná mechanika a optika. 2005.
Hrabovský M., Kopřiva M., Kubínek R., Vůjtek M., Pírek P. Surface profilometry of composite materials. Jemná mechanika a optika. 2005.
Miglierini M., Kaňuch T., Jirásková Y., Mašláň M., Zbořil R., Vůjtek M. Surface properties of Fe76Mo8Cu1B15 alloy after annealing. Hyperfine Interactions. 2005.
Zbořil R., Mašláň M., Barčová K., Vůjtek M. Mechanism of isochemical transformations of iron(III) oxide nanoparticles - Mössbauer study. Journal of Nuclear and Radiochemical Science. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kolářová L., Vůjtek M. Základy nanotechnologií pro studenty učitelství fyziky. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. 2018.
PRAVDOVÁ L., VŮJTEK M., KUBÍNEK R. Local anodic oxidation of nanostructures. In . (Eds.) NANOCON 2011 - Conference Proceedings. 2011.
Vůjtek M., Kubínek R., Zbořil R., Machala L. AFM Monitoring of Size Changes during Thermal Syntheses of Ferric Oxide Nanoparticles. Modern Research and Educational Topics in Microscopy. 2007.
Kubínek R., Zapletalová Z., Vůjtek M., Novotný R., Kolářová H., Chmelíčková H. Examination of dentin surface using AFM and SEM. Modern Research and Educational Topics in Microscopy. 2007.
Šafářová K., Dvořák A., Kubínek R., Vůjtek M., Rek A. Usage of AFM, SEM and TEM for the research of carbon nanotubes. Modern Research and Educational Topics in Microscopy. 2007.
Kubínek R., Vůjtek M., Zbořil R., Mašláň M. The application of AFM to particle size monitoring during thermal syntheses of ferric oxide. Proceedings 7 th Multinational Congress on Microscopy. 2005.
KUBÍNEK R., VŮJTEK M., ZAPLETALOVÁ Z. Examination of dentin surface using AFM. In . (Eds.) Sborník příspěvků Nové trendy ve fyzice. 2004.
KNIHA - CELEK
PECHOUŠEK J., VŮJTEK M., NOVÁK P., NAVAŘÍK J., FRYDRYCH J. Číslicové měřicí systémy pro aplikovanou fyziku. 2012.
VŮJTEK M., KUBÍNEK R., MAŠLÁŇ M. Nanoskopie. 2012.
KUBÍNEK R., ŠAFÁŘOVÁ K., VŮJTEK M. Elektronová mikroskopie. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Tománková K., Kolářová H., Vůjtek M., Zapletalová H. Study of Cancer Cells Used Atomic Force Microscopy. Modern Research and Educational Topics in Microscopy. 2007.
ABSTRAKT
KOLÁŘ P., TOMÁNKOVÁ K., VŮJTEK M., MALOHLAVA J., ŠAFÁŘOVÁ K., JANČÍK D., KOLÁŘOVÁ H. The effect of photodynamic treatment on morphological and mechanical properties of HeLa cell line. Mechanical properties of photodamage cancer cells. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
Tománková K., Kolářová H., Kolář P., Vůjtek M., Šafářová K., Jančík D. Photodynamic effect on cytomechanical and morphological properties of HeLa cell lines. Trends in Nanotechnology. 2010.
Šafářová K., Kubínek R., Vůjtek M., Zbořil R., Jančík D., Bourlinos AB. Graphene sheets analyses by the different microscopic methods. Microscopy Conference 2009 Graz, Volume 3, Material Science. 2009.
Tománková K., Kolářová H., Kubínek R., Vůjtek M., Tomečka M., Nevřelová P., Maceček J., Bajgar R. . Sepetná. 2006.
Tománková K., Kolářová H., Kubínek R., Vůjtek M., Tomečka M., Nevřelová P., Maceček J., Bajgar R. Atomic Force Microscopy in Photodynamic Therapy. Bratislavské lekárske listy. 2006.
Tománková K., Kolářová H., Tomečka M., Kubínek R., Vůjtek M. Photodynamic mEffect on Cell Line Investigated by Atomic Force Microscopy. International Conference on Nanoscience and Technology. 2006.
PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Kapitán J., Čelechovský R., Vůjtek M., Dudka M., Hudecová J., Michal P., Vacula D., Mach J., Lochman R., Strejček M. Update of the Raman optical activity spectrometer. 2021.
Lochman R., Čelechovský R., Kapitán J., Dudka M., Vůjtek M., Vlček J., Vážný J., Jánský R. Funkční vzorek lineárního motorizovaného zařízení. 2019.
Vacula D., Pochylý A., Mach J., Lochman R., Lošťák Z., Kapitán J., Čelechovský R., Vůjtek M., Dudka M. Spektrometr pro měření Ramanovy optické aktivity. 2019.
Kapitán J., Čelechovský R., Dudka M., Vůjtek M. Technologie pro přesné a rychlé polohování součástek. 2015.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Programování pro experimenty KEF/PPE LS 1
Programování pro experimenty KEF/PPE LS Cv 1
Aplikované nanotechnologie KEF/APN LS 3
Vyrovnávací laboratorní seminář KEF/VLS ZS 1
Vyrovnávací laboratorní seminář KEF/VLS ZS Cv 1
Základy nanotechnologií KEF/ZANAN ZS 2
Základy nanotechnologií KEF/ZANAT ZS 2
Základy nanotechnologií 2 KEF/ZANA2 LS 2
Elektronika KEF/EL ZS 3
Elektronika KEF/ELN ZS 3
Elektronická měření KEF/EM ZS 2
Experimentální techniky a měřicí metody KEF/ETM1X LS 2
Fyzikální praktikum (el. a mag.) KEF/FP2 ZS Cv 6
Nanotechnologická praxe 1 KEF/NLP1 ZS Se 0
Nanotechnologická praxe 2 KEF/NLP2 LS Se 0
Nanotechnologická praxe 3 KEF/NLP3 ZS Se 0
Laboratorní praxe 4 KEF/NLP4 ZS Cv 0
Laboratorní praxe 5 KEF/NLP5 LS Cv 0
Laboratorní praxe 6 KEF/NLP6 ZS Cv 0
Nanometrologie KEF/NMT ZS 3
Nanotechnologický bakalářský seminář 1 KEF/NS1 ZS Se 1
Nanotechnologický bakalářský seminář 2 KEF/NS2 LS Se 1
Experimentální aplikovaná fyzika SLO/EAFX ZS Cv 6
Praktikum z elektroniky KEF/PEL LS Cv 3
Prakt. z exp. techniky a měř.metod I KEF/PET1 LS Cv 3

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)