Mgr. Petr NOVÁK, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634152, 607773616

Katedra experimentální fyziky

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

4.011

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Stejskal A., Procházka V., Dudka M., Vrba V., Kočiščák J., Šretrová P., Novák P. A dual Mössbauer spectrometer for material research, coincidence experiments and nuclear quantum optics. MEASUREMENT. 2023. (ČLÁNEK)
Kopp J., Kalusová K., Procházka V., Novák P. Thermally induced solid-state reaction of Fe2(SO4)3 with NaCl or KCl: a route to β-Fe2O3 synthesis. Chemical Papers. 2023. (ČLÁNEK)
Procházka V., Novák P., Stejskal A., Dudka M., Vrba V. Lamb-Mössbauer factor determination by resonant Mössbauer spectrometer. PHYSICS LETTERS A. 2022. (ČLÁNEK)
Kopp J., Novák P., Lisníková S., Vrba V., Procházka V. Co-Precipitation of Fe—Cu Bimetal Oxalates in an Aqueous Solution and Their Thermally Induced Decomposition. EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY. 2021. (ČLÁNEK)
Stejskal A., Procházka V., Novák P., Dudka M. Mössbauer spectrometer designed for measurements of fast processes. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT. 2020. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Bilovol V., Żukrowski J., Sikora M., Novák P. Low-temperature Mössbauer spectroscopy: Evaluation of cation distribution in CoFe2O4. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 2024.
Ostruszka R., Půlpánová D., Pluháček T., Tomanec O., Novák P., Jirák D., Šišková K. Facile One-Pot Green Synthesis of Magneto-Luminescent Bimetallic Nanocomposites with Potential as Dual Imaging Agent. Nanomaterials. 2023.
Novák P., Schlattauerová T., Procházka V., Kopp J., Vrba V. Lamb–Mössbauer factor of powders determined by Mössbauer spectroscopy with resonant detector. Chemical Papers. 2023.
Heger V., Kopp J., Procházka V., Novák P. Polymorphism of anhydrous iron(II) oxalate. Chemical Papers. 2023.
Gracheva M., Klencsár Z., Homonnay Z., Solti Á., Péter L., Machala L., Novák P., Kovács K. Revealing the nuclearity of iron citrate complexes at biologically relevant conditions. BIOMETALS. 2023.
Kočiščák J., Novák P., Chmelíčková H., Procházka V. Properties of focusing polycapillary utilized in 57Fe Mössbauer spectroscopy. MEASUREMENT. 2022.
Novák P., Procházka V., Stejskal A. Universal drive unit for detector velocity modulation in Mössbauer spectroscopy. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT. 2022.
Kočiščák J., Procházka V., Novák P. Utilization of YAP:Ce powder scintillator for 57Fe Mössbauer spectroscopy. MEASUREMENT. 2021.
Procházka V., Novák P., Vrba V., Stejskal A., Dudka M. Autotuning procedure for energy modulation in Mössbauer spectroscopy. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS. 2020.
Procházka V., Buřvalová A., Vrba V., Kopp J., Novák P. Formation of Cobalt Ferrites Investigated by Transmission and Emission Mössbauer Spectroscopy. ACTA CHIMICA SLOVENICA. 2020.
Novák P., Procházka V., Stejskal A., Kopp J., Pechoušek J. Pulse length and amplitude filtration of gamma radiation detection, utilization in the 57Fe Mössbauer spectroscopy. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT. 2019.
Pechoušek J., Kouřil L., Novák P., Kašlík J., Navařík J. Austenitemeter – Mössbauer spectrometer for rapid determination of residual austenite in steels. MEASUREMENT. 2018.
Kouřil L., Pechoušek J., Novák P., Navařík J., Kohout P. Toroidal proportional gas flow counter for conversion X-ray Mössbauer spectroscopy. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS. 2018.
Novák P., Kolář M., Machala L., Machalová Šišková K., Karlický F., Petr M., Zbořil R. Transformations of ferrates(IV,V,VI) in liquids: Mössbauer spectroscopy of frozen solutions. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. 2018.
Schlattauer L., Parali L., Pechoušek J., Sabikoglu I., Celiktas C., Tektas G., Novák P., Jančář A., Procházka V. Calibration of gamma-ray detectors using Gaussian photopeak fitting in the multichannel spectra with a LabVIEW-based digital system. European Journal of Physics. 2017.
Saichana N., Tanizawa K., Ueno H., Pechoušek J., Novák P., Frébortová J. Characterization of auxiliary iron-sulfur clusters in a radical S-adenosylmethionine enzyme PqqE from Methylobacterium extorquens AM1. FEBS Open Bio. 2017.
Paralı L., Pechoušek J., Sabikogluc I., Novák P., Navařík J., Vůjtek M. A digital measurement system based on laser displacement sensor for piezoelectric ceramic discs vibration characterization. Optik. 2016.
Kolář M., Novák P., Machalová Šišková K., Machala L., Malina O., Tuček J., Sharma VK., Zbořil R. Impact of inorganic buffering ions on the stability of Fe(VI) in aqueous solution: role of the carbonate ion. Physical Chemistry Chemical Physics. 2016.
Smrčka D., Procházka V., Novák P., Kašlík J., Vrba V. Iron Oxalate Decomposition Process by Means of Mossbauer Spectroscopy and Nuclear Forward Scattering. AIP Conference Proceedings. 2016.
Saichana N., Tanizawa K., Pechoušek J., Novák P., Yakushi T., Toyama H., Frébortová J. PqqE from Methylobacterium extorquens AM1: a radical S-adenosyl-l-methionine enzyme with an unusual tolerance to oxygen. Journal of Biochemistry. 2016.
Pechoušek J., Konečný D., Novák P., Kouřil L., Kohout P., Celiktas C., Vůjtek M. Software emulator of nuclear pulse generation with different pulse shapes and pile-up. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment. 2016.
Novák P., Pechoušek J., Procházka V., Navařík J., Kouřil L., Kohout P., Vrba V., Machala L. Time differential Fe-57 Mossbauer spectrometer with unique 4 pi YAP:Ce 122.06 keV gamma-photon detector. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment. 2016.
Paralı L., Şabikoǧlu İ., Tuček J., Pechoušek J., Novák P., Navařík J. Dielectric behaviors at microwave frequencies and Mossbauer effects of chalcedony, agate, and zultanite. Chinese Physics B. 2015.
Navařík J., Novák P., Pechoušek J., Machala L., Jančík D., Mašláň M. Precise Compact System For Ionizing Radiation Detection And Signal Processing With Advanced Components Integration And Electronic Control. Journal of Electrical Engineering. 2015.
Sabikoglu I., Parali L., Malina O., Novák P., Kašlík J., Tuček J., Pechoušek J., Navařík J., Schneeweiss O. The effect of neodymium substitution on the structural and magnetic properties of nickel ferrite. Progress in Natural Science: Materials International. 2015.
Novák P., Navařík J., Pechoušek J., Procházka V., Machala L., Tuček J. Development of fast pulse processing algorithm for nuclear detectors and its utilization in LabVIEW-based Mossbauer spectrometer. Journal of Instrumentation. 2014.
Marková Z., Novák P., Kašlík J., Plachtová P., Brázdová M., Jančula D., Machalová Šišková K., Machala L., Maršálek B., Zbořil R., Varma R. Iron(II,III)−Polyphenol Complex Nanoparticles Derived from Green Tea with Remarkable Ecotoxicological Impact. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2014.
Pechoušek J., Novák P., Navařík J., Kohout P., Machala L. Mössbauer Spectroscopy System with Increased Performance and Flexibility - Utilization In Material Research. Journal of Electrical Engineering. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Novák P., Pechoušek J., Malina O., Navařík J., Machala L. Liquid nitrogen cryostat for the low-temperature Mössbauer spectra measurements. In Tuček J., Miglierini M. (Eds.) AIP Conference Proceedings. 2014.
Kohout P., Kouřil L., Navařík J., Novák P., Pechoušek J. Optimized Linear Motor and Digital PID Controller Setup Used in Mössbauer Spectrometer. In Tuček J. (Eds.) AIP Conference Proceedings. 2014.
Kouřil L., Kohout P., Novák P., Navařík J., Pechoušek J. Setup of the Mössbauer spectrometer based on stand-alone instruments - A case study. In Tuček J. (Eds.) AIP Conference Proceedings. 2014.
Pechoušek J., Novák P., Navařík J., Machala L. Mössbauer spectroscopy systém with increased performance and flexibility – utilization in materiál research. In Vajda J., Jamnický I. (Eds.) 19th International Conference on applied physics of condensed matter (APCOM 2013). 2013.
Pechoušek J., Jančík D., Frydrych J., Navařík J., Novák P. Setup of Mossbauer Spectrometers at RCPTM. In Tuček J., Machala L. (Eds.) AIP Conference Proceedings. 2012.
KNIHA - CELEK
PECHOUŠEK J., VŮJTEK M., NOVÁK P., NAVAŘÍK J., FRYDRYCH J. Číslicové měřicí systémy pro aplikovanou fyziku. 2012.
PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Novák P., Procházka V., Pechoušek J., Dudka M. Způsob nalezení užitečného signálu v šumu. 2018.
Frydrych J., Pechoušek J., Novák P., Machala L., Schovánek P., Pech M., Hrabovský M., Palatka M., Navařík J., Nožka L. Detekční blok Mossbauerova spektrometru. 2013.
Navařík J., Novák P., Pechoušek J., Jančík D., Machala L., Mašláň M. Systém pro detekci ionizujícího záření. 2013.
POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE
PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Novák P., Procházka V., Pechoušek J., Dudka M. Prototyp integrovaného zařízení RMS. 2018.
Novák P., Procházka V., Pechoušek J., Dudka M. Detektor pro rezonanční Mössbauerův spektrometr. 2017.
Pechoušek J., Kouřil L., Kohout P., Novák P., Auinger F., Kubičková H. M2p Austinometr prototyp. 2017.
Novák P., Procházka V., Pechoušek J., Dudka M. Periferie k rezonančnímu detektoru. 2017.
Novák P., Procházka V., Pechoušek J., Dudka M. Prototyp HW modulu - Systém detekce nízkých amplitud detekovaných signálů. 2017.
Pechoušek J., Kouřil L., Kohout P., Novák P., Auinger F., Kubičková H. Prstencový plynový detektor ionizujícího záření. 2016.
Pechoušek J., Frydrych J., Novák P., Navařík J., Medřík I., Machala L. Samočinné doplňování LN2 pro spektrometr LT CEMS/CXMS. 2012.
FRYDRYCH J., PECHOUŠEK J., Novák P., Navařík J., Medřík I., MACHALA L. Systém automatického plnění kapalného dusíku pro nízkoteplotní mössbauerovské experimenty. 2012.
SOFTWARE
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Přístrojová fyzika 1 KEF/PRFA1 ZS 2
Přístrojová fyzika 1 KEF/PRFA1 ZS Cv 1
Přístrojová fyzika 2 KEF/PRFA2 LS Cv 1
Přístrojová fyzika 2 KEF/PRFA2 LS 2
Číslicové měřicí systémy 1 KEF/ČMSA1 LS 2
Číslicové měřicí systémy 1 KEF/ČMSA1 LS Cv 2
Environmentální fyzika KEF/ENVF ZS 2
Přístrojová fyzika 1 KEF/PFA1 ZS 3
Přístrojová fyzika 2 KEF/PFA2 LS 3

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)