Quantum Meetup

Datum konání: 1. října 2021 od 10:00

Místo: Laudonův sál, Pevnost poznání, 17. listopadu 7, Olomouc

Registace: Již uzavřena

Zveme všechny zájemce z řad středoškolských studentů k účasti na jednodenní akci s názvem Quantum MeetUP. V atraktivním prostředí Pevnosti poznání v Olomouci se účastníci interaktivní formou seznámí se základy i nejnovějším výzkumem v oblasti kvantové fyziky.

Program byl navržen tak, aby studentům poskytl informace o nejmodernějších směrech výzkumu v oblasti kvantové fyziky a současně jim umožnil dozvědět se více o studiu fyziky na Univerzitě Palackého od doktorských studentů a mladých vědeckých pracovníků. Zároveň však nechává dostatek prostoru i k interakcím s ostatními studenty a zaručuje tak možnost seznámit se se studenty, kteří mají podobné zájmy. Pro zájemce je připravena i prohlídka výzkumných laboratoří na Katedře optiky Přírodovědecké fakultu UP a Pevnosti poznání.

Občerstvení v průběhu celé akce je zajištěno a účast je zcela zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat organizátory na e-mailové adrese nongauss@upol.cz.