Quantum Meetup

Datum konání: 1. října 2021 od 10:00

Místo: Laudonův sál, Pevnost poznání, 17. listopadu 7, Olomouc

Registace: Již uzavřena

Zveme všechny zájemce z řad středoškolských studentů k účasti na jednodenní akci s názvem Quantum MeetUP. V atraktivním prostředí Pevnosti poznání v Olomouci se účastníci interaktivní formou seznámí se základy i nejnovějším výzkumem v oblasti kvantové fyziky.

Program byl navržen tak, aby studentům poskytl informace o nejmodernějších směrech výzkumu v oblasti kvantové fyziky a současně jim umožnil dozvědět se více o studiu fyziky na Univerzitě Palackého od doktorských studentů a mladých vědeckých pracovníků. Zároveň však nechává dostatek prostoru i k interakcím s ostatními studenty a zaručuje tak možnost seznámit se se studenty, kteří mají podobné zájmy. Pro zájemce je připravena i prohlídka výzkumných laboratoří na Katedře optiky Přírodovědecké fakultu UP a Pevnosti poznání.

Občerstvení v průběhu celé akce je zajištěno a účast je zcela zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat organizátory na e-mailové adrese nongauss@upol.cz.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.)