2024

Delgado T, Veselá D, Dostálová H, Kryštof V, Vojáčková V, Jorda R, Castro A, Bertrand J, Rivera G, Faúndez M, Strnad M, Espinosa-Bustos C, Salas CO. New Inhibitors of Bcr-Abl Based on 2,6,9-Trisubstituted Purine Scaffold Elicit Cytotoxicity in Chronic Myeloid Leukemia-Derived Cell Lines Sensitive and Resistant to TKIs. Pharmaceutics. 2024; 16(5):649. doi: 10.3390/pharmaceutics16050649

Dostálová H, Kryštof V. Strategies for overcoming resistance to BTK inhibitor zanubrutinib. Hematol Oncol. 2024 Jul;42(4):e3294. doi: 10.1002/hon.3294

Jena S, Gonzalez G, Vítek D, Kvasnicová M, Štěpánková S, Strnad M, Voller J, Chanda K. Novel Neuroprotective 5,6-Dihydropyrido[2',1':2,3]imidazo[4,5-c]quinoline Derivatives Acting Through Cholinesterase Inhibition and CB2 Signaling Modulation, Eur J Med Chem. doi: 10.1016/j.ejmech.2024.116592

Kadlecová A, Hendrychová R, Jirsa T, Čermák V, Huang M, Grundler FMW, Schleker ASS. Advanced screening methods for assessing motility and hatching in plant-parasitic nematodes. Plant Methods 20, 108 (2024). doi: 10.1186/s13007-024-01233-z

Koutsaviti A, Kvasnicová M, Gonzalez G, Štenclová T, Agusti S, Duarte CM, Rarová L, Strnad M, Roussis V, Ioannou E. Isolation and Bioactivity Evaluation of Sesquiterpenes from an Alcyonarian of the Genus Lemnalia from the Saudi Arabian Red Sea. Chem Biodivers. 2024 Feb 27:e202400235. doi: 10.1002/cbdv.202400235

Ľuptáková E,  Vigouroux A, Končitíková R, Kopečná M, Zalabák D, Novák O, Salcedo Sarmiento S, Ćavar Zeljković S, Kopečný DJ, von Schwartzenberg K, Strnad M, Spíchal L, De Diego N, Kopečný D, Moréra S. Plant nucleoside N-ribohydrolases: riboside binding and role in nitrogen storage mobilization. Plant J. 2024 Mar;117(5):1432-1452. doi: 10.1111/tpj.16572

Malarikova D, Jorda R, Kupcova K, Senavova J, Dolnikova A, Pokorna E, Kazantsev D, Nozickova K, Sovilj D, Bellanger C, Chiron D, Andera L, Krystof V, Strnad M, Helman K, Klanova M, Trneny M, Havranek O, Klener P. Cyclin dependent kinase 4/6 inhibitor palbociclib synergizes with BCL2 inhibitor venetoclax in experimental models of mantle cell lymphoma without RB1 deletion. Exp Hematol Oncol 13, 34 (2024). doi: 10.1186/s40164-024-00499-2

Moreira T, Manuel DM, Rosa J, Nunes RS, Vojáčková V, Jorda R, Oliveira MC, Xavier NM. Synthesis and Antiproliferative Evaluation of d-Glucuronamide-Based Nucleosides and (Triazolyl)methyl Amide-Linked Pseudodisaccharide Nucleosides. ChemMedChem. 2023 Dec 14:e202300608. doi: 10.1002/cmdc.202300608

Nisler J, Klimeš P, Končitíková R, Kadlecová A, Voller J, Chalaki M, Karampelias M, Murvanidze N, Werbrouck SPO, Kopečný D, Havlíček L, de Diego N, Briozzo P, Moréra S, Zalabák D, Spíchal L. Cytokinin oxidase/dehydrogenase inhibitors: progress towards agricultural practice. J Exp Bot. 2024 May 22:erae239. doi: 10.1093/jxb/erae239

Ostruszka R, Halili A, Pluháček T, Rárová L, Jirák D, Šišková K. Advanced protein-embedded bimetallic nanocomposite optimized for in vivo fluorescence and magnetic resonance bimodal imaging. J Colloid Interface Sci. 2024 Feb 20;663:467-477. doi: 10.1016/j.jcis.2024.02.116

Pavlovič A, Kopečná M, Hloušková L, Koller J, Hřivňacký M, Ilík P, Bartoš J. Diethyl ether anaesthesia inhibits de-etiolation of barley seedlings by locking them in intermediate skoto-photomorphogenetic state. Physiologia Plantarum. 2024;176:e14144. doi: 10.1111/ppl.14144

Peřina M, Börzsei R, Ágoston H, Hlogyik T, Poór M, Rigó R, Özvegy-LaczkaC, Batta G, Hetényi C, Vojáčková V, Jorda R, Mernyák E. Synthesis and estrogenic activity of BODIPY-labeled estradiol conjugates. Eur J Pharm Sci. 2024, 106813. doi: 10.1016/j.ejps.2024.106813

Varvuolytė G, Řezníčková E, Bieliauskas A, Kleizienė N, Vojáčková V, Opichalová A, Žukauskaitė A, Kryštof V, Šačkus A. Synthesis and photodynamic activity of new 5-[(E)-2-(3-alkoxy-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)ethenyl]-2-phenyl-3H-indoles. Arch Pharm. 2024. doi: 10.1002/ardp.202400282

Zhang C, Bieleszová K, Žukauskaitė A, Hladík P, Grúz J, Novák O, Doležal K. In situ separation and visualization of isomeric auxin derivatives in Arabidopsis by ion mobility mass spectrometry imaging.  Anal Bioanal Chem 416, 125–139 (2024). doi: 10.1007/s00216-023-04996-x

2023

Baj A, Rárová L, Ratkiewicz A, Strnad M, Witkowski S. Synthesis and Biological Evaluation of α-Tocopherol Derivatives as Potential Anticancer Agents. Processes. 2023; 11(6):1860. doi: 10.3390/pr11061860

Bělíček J, Ľuptáková E, Kopečný D, Frömmel J, Vigouroux A, Ćavar Zeljković S, Jagic F, Briozzo P, Kopečný DJ, Tarkowski P, Nisler J, De Diego N, Moréra S, Kopečná M. Biochemical and structural basis of polyamine, lysine and ornithine acetylation catalyzed by spermine/spermidine N-acetyl transferase in moss and maize.  Plant J. 2023 May;114(3):482-498. doi: 10.1111/tpj.16148

Bildziukevich U, Šlouf M, Rárová L, Šaman D, Wimmer Z. Nano-assembly of cytotoxic amides of moronic and morolic acid. Soft Matter. 2023 Sep 29. doi: 10.1039/d3sm01035j

Breitenecker K, Hedrich V, Pupp F, Chen D, Řezníčková E, Ortmayr G, Huber H, Weber G, Balcar L, Pinter M, Mikulits W. Synergism of the receptor tyrosine kinase Axl with ErbB receptors mediates  esistance to regorafenib in hepatocellular carcinoma. Front. Oncol. 2023 13:1238883. doi: 10.3389/fonc.2023.1238883

Brunoni F, Pěnčík A, Žukauskaitė A, Ament A, Kopečná M, Collani S, Kopečný D, Novák O. Amino acid conjugation of oxIAA is a secondary metabolic regulation involved in auxin homeostasis.  New Phytol. 2023 Jun;238(6):2264-2270. doi: 10.1111/nph.18887

Břehová P, Řezníčková E, Škach K, Jorda R, Dejmek M, Vojáčková V, Šála M, Kovalová M, Dračínský M, Dolníková A, Strmeň T, Kinnertová M, Chalupský K, Dvořáková A, Gucký T, Mertlíková Kaiserová H, Klener P, Nencka R, Kryštof V. Inhibition of FLT3-ITD Kinase in Acute Myeloid Leukemia by New Imidazo[1,2- b]pyridazine Derivatives Identified by Scaffold Hopping. J Med Chem. 2023 Aug 24;66(16):11133-11157. doi: 10.1021/acs.jmedchem.3c00575

Dostálová H, Jorda R, Řezníčková E, Kryštof V. Anticancer effect of zanubrutinib in HER2-positive breast cancer cell lines. Invest New Drugs. 2023 Apr;41(2):210-219. doi: 10.1007/s10637-023-01346-7

Ganai AM, Pathan TK, Mohite SB, Vojáčková V, Řezníčková E, Kozlanská K, Kryštof V, Govender K, Mokoena S, Merugu SR, Palkar M, Moodley K, Karpoormath R. Design and synthesis of novel 1,2,4-triazolo[4,3-b]pyridazine derivatives with anti-cancer activity. J Mol Struct. 2023; 1291, 135938. doi: 10.1016/j.molstruc.2023.135938

Gonzalez G, Kvasnica M, Svrčková K, Štěpánková S, Santos JRC, Peřina M, Jorda R, Lopes SMM, Pinho eMelo TMVD. Ring-fused 3β-acetoxyandrost-5-enes as novel neuroprotective agents with cholinesterase inhibitory properties. J Steroid Biochem Mol Biol. 2023 Jan;225:106194. doi: 10.1016/j.jsbmb.2022.106194

Kiss MA, Peřina M, Bereczki L, Baji A, Bělíček J, Jorda R, Frank E. Dihydrotestosterone-based A-ring-fused pyridines: microwave-assisted synthesis and biological evaluation in prostate cancer cells compared to structurally related quinolines. J Steroid Biochem Mol Biol. 2023 Jul;231:106315. doi: 10.1016/j.jsbmb.2023.106315

Kovačević S, Karadžić Banjac M, Podunavac-Kuzmanović S, Ajduković J, Salaković B, Rárová L, Đorđević M, Ivanov M. Local QSAR modeling of cytotoxic activity of newly designed androstane 3-oximes towards malignant melanoma cells. J Mol Struct, 1283, 135272, 2023. doi: 10.1016/j.molstruc.2023.135272

Kovalová M, Baraka JP, Mik V, Jorda R, Luo L, Shao H, Kryštof V. A patent review of cyclin-dependent kinase 7 (CDK7) inhibitors (2018-2022). Expert Opin Ther Pat. 2023 Feb;33(2):67-87. doi: 10.1080/13543776.2023.2195547

Kovalová M, Havlíček L, Djukic S, Škerlová J, Peřina M, Pospíšil T, Řezníčková E, Řezáčová P, Jorda V, Kryštof V. Characterization of new highly selective pyrazolo[4,3-d]pyrimidine inhibitor of CDK7. Biomed Pharmacother. 2023 May;161:114492. doi: 10.1016/j.biopha.2023.114492

Loffelmann M, Škrott Z, Majera D, Štarha P, Kryštof V, Mistrík M. Identification of novel dithiocarbamate-copper complexes targeting p97/NPL4 pathway in cancer cells. Eur J Med Chem. 2023 Sep 4;261:115790. doi: 10.1016/j.ejmech.2023.115790

Magadlela A, Zungu NS, Khoza T, Aremu AO, Gruz J, Pérez-Fernández M. Metabolic Self-regulation of Pisum sativum L. Under Varying Soil Fertility in South Africa. J Soil Sci Plant Nutr. 23, 177–189 (2023). doi: 10.1007/s42729-022-00930-9

Makaure B.T., Aremu A.O., Gruz J., Magdadlena A. Phenolic Acids and Plant Antioxidant Capacity Enhance Growth, Nutrition, And Plant–Microbe Interaction of Vigna unguiculata L. (Walp) Grown in Acidic and Nutrient-Deficient Grassland and Savanna Soils. J Soil Sci Plant Nutr. 23, 190–203 (2023). doi: 10.1007/s42729-022-00967-w

Matušková V, Zatloukal M, Pospíšil T, Voller J, Vylíčilová H, Doležal K, Strnad M. From synthesis to the biological effect of isoprenoid 2'-deoxyriboside and 2',3'-dideoxyriboside cytokinin analogues. Phytochemistry. 2023;205:113481. doi: 10.1016/j.phytochem.2022.113481

Mik V, Pospíšil T, Brunoni F, Grúz J, Nožková V, Wasternack C, Miersch O, Strnad M, Floková K, Novák O, Široká J. Synthetic and analytical routes to the L-amino acid conjugates of cis-OPDA and their identification and quantification in plants. Phytochemistry. 2023 Nov;215:113855. doi: 10.1016/j.phytochem.2023.113855

Ondrová K, Zůvalová I, Vyhlídalová B, Krasulová K, Miková E, Vrzal R, Nádvorník P, Nepal B, Kortagere S, Kopečná M, Kopečný D, Šebela M, Rastinejad F, Pu H, Soural M, Rolfes KM, Haarmann-Stemmann T, Li H, Mani S, Dvořák Z. Monoterpenoid aryl hydrocarbon receptor allosteric antagonists protect against ultraviolet skin damage in female mice. Nat Commun. 2023 May 11;14(1):2728. doi: 10.1038/s41467-023-38478-6

Opatíková M, Semchonok DA, Kopečný D, Ilík P, Pospíšil P, Ilíková I, Roudnický P, Zeljković SĆ, Tarkowski P, Kyrilis FL, Hamdi F, Kastritis PL, Kouřil R. Cryo-EM structure of a plant photosystem II supercomplex with light-harvesting protein Lhcb8 and α-tocopherol. Nat Plants. 2023 Aug;9(8):1359-1369. doi: 10.1038/s41477-023-01483-0

Parisis N, Dans PD, Jbara M, Singh B, Schausi-Tiffoche D, Molina-Serrano D, Brun-Heath I, Hendrychová D, Maity SK, Buitrago D, Lema R, Nait Achour T, Giunta S, Girardot M, Talarek N, Rofidal V, Danezi K, Coudreuse D, Prioleau MN, Feil R, Orozco M, Brik A, Wu PJ, Krasinska L, Fisher D. Histone H3 serine-57 is a CHK1 substrate whose phosphorylation affects DNA repair. Nat Commun. 2023 Aug 22;14(1):5104. doi: 10.1038/s41467-023-40843-4

Peřina M, Kiss A, Mernyák E, Mada L, Schneider G, Jorda R. Synthesis of hydrocortisone esters targeting androgen and glucocorticoid receptors in prostate cancer in vitro. J Steroid Biochem Mol Biol. 2023; 229: 106269. doi: 10.1016/j.jsbmb.2023.106269

Peřina M, Kiss MA, Mótyán G, Szczyrbová E, Eliáš M, Študent M jr, Kurfurstová D, Kovalová M, Mada L, Bouchal J, Frank E, Jorda R. A-ring-fused pyrazoles of dihydrotestosterone targeting prostate cancer cells via the downregulation of the androgen receptor. Eur J Med Chem, 2023; 249: 115086. doi: 10.1016/j.ejmech.2023.115086

de Resende PE, Nisler J, Voller J, Kadlecová A, Gibbons S. Antimicrobial and anthelmintic activities of aryl urea agents. J Glob Antimicrob Resist. 2023 Jun;33:114-119. doi: 10.1016/j.jgar.2023.02.021

Shaldam MA, Hendrychová D, El-Haggar R, Vojáčková V, Majrashi TA, Elkaeed EB, Masurier N, Kryštof V, Tawfik HO, Eldehna WM. 2,4-Diaryl-pyrimido[1,2-a]benzimidazole derivatives as novel anticancer agents endowed with potent anti-leukemia activity: Synthesis, biological evaluation and kinase profiling. Eur J Med Chem, 2023 Oct 5;258:115610. doi: 10.1016/j.ejmech.2023.115610

Suazo KF, Bělíček J, Schey GL, Auger SA, Petre AM, Li L, Błazewska KM, Kopečný D, Distefano MD. Thinking outside the CaaX-box: an unusual reversible prenylation on ALDH9A1. RSC Chem. Biol. 2023 Aug 30;4(11):913-925. doi: 10.1039/D3CB00089C

Šachlevičiūtė U, Gonzalez G, Kvasnicová M, Štěpánková Š, Kleizienė N, Bieliauskas A, Zatloukal M, Strnad M, Sløk FA, Kvasnica M, Šačkus A, Žukauskaitė A. Synthesis and neuroprotective activity of 3-aryl-3-azetidinyl acetic acid methyl ester derivatives. Arch Pharm (Weinheim). 2023 Oct 5:e2300378. doi: 10.1002/ardp.202300378

Tomkiel AM, Czajkowska-Szczykowska D, Olchowik-Grabarek E, Rárová L, Sękowski S, Morzycki JW. A Study on the Chemistry and Biological Activity of 26-Sulfur Analogs of Diosgenin: Synthesis of 26-Thiodiosgenin S-Mono- and Dioxides, and Their Alkyl Derivatives.  Molecules. 2023; 28(1):189. doi: 10.3390/molecules28010189

Vlková K, Padrtová R, Gucký T, Peřina M, Řezníčková E, Kryštof V. Synthesis and biological activity evaluation of novel 3,5,7-trisubstituted pyrazolo[1,5-a]pyrimidines. Bioorg Med Chem Lett. 2023 Jan 15;80:129096. doi: 10.1016/j.bmcl.2022.129096

Vonka P, Rarova L, Bazgier V, Tichy V, Kolarova T, Holcakova J, Berka K, Kvasnica M, Oklestkova J, Kudova E, Strnad M, Hrstka R. Small Change - Big Consequence: The Impact of C15-C16 Double Bond in a D‑ring of Estrone on Estrogen Receptor Activity. J Steroid Biochem Mol Biol. 2023 Jul 17;233:106365. doi: 10.1016/j.jsbmb.2023.106365

2022

Barghash RF, Eldehna WM, Kovalová M, Vojáčková V, Kryštof V, Abdel-Aziz HA. One-pot three-component synthesis of novel pyrazolo[3,4-b]pyridines as potent anti-leukemia agents. Eur. J. Med. Chem. 227C, 113952, 2022. doi: 10.1016/j.ejmech.2021.113952

Bertrand J, Dostálová H, Kryštof V, Jorda R, Delgado T, Castro-Alvarez A, Mella J, Cabezas D, Faúndez M, Espinosa-Bustos C, Salas CO. Design, Synthesis, In Silico Studies and Inhibitory Activity towards Bcr-Abl, BTK and FLT3-ITD of New 2,6,9-Trisubstituted Purine Derivatives as Potential Agents for the Treatment of Leukaemia. Pharmaceutics. 2022; 14(6):1294. doi: 10.3390/pharmaceutics14061294

Bildziukevich U, Özdemir Z, Šaman D, Vlk M, Šlouf M, Rárová L, Wimmer Z. Novel cytotoxic 1,10-phenanthroline-triterpenoid amphiphiles with supramolecular characteristics capable of coordinating 64Cu(II) labels. Org Biomol Chem. 2022 Oct 26;20(41):8157-8163. doi: 10.1039/d2ob01172g

Colak N, Kurt-Celebi A, Gruz J, Strnad M, Hayirlioglu-Ayaz S, Choung MG, Esatbeyoglu T, Ayaz FA. The Phenolics and Antioxidant Properties of Black and Purple versus White Eggplant Cultivars. Molecules. 2022 Apr 8;27(8):2410. doi: 10.3390/molecules27082410

Cüce M, Colak N, Ćavar Zeljković S, Tarkowski P, Strnad M, Gruz J, Vehbi İmamoğlu K, Ayaz FA. An evaluation of volatiles and phenolic compounds in conjunction with the antioxidant capacity of endemic endangered species of Erodium hendrikii Alpınar. South African Journal of Botany. 2022; 149:458-467. doi: 10.1016/j.sajb.2022.06.010

Fortuna A, Gonçalves-Pereira R, Costa PJ, Jorda R, Vojáčková V, Gonzalez G, Heise NV, Csuk R, Oliveira MC, Xavier NM. Synthesis and Exploitation of the Biological Profile of Novel Guanidino Xylofuranose Derivatives. ChemMedChem. 2022 May 16;e202200180. doi: 10.1002/cmdc.202200180

Ganai AM, Pathan TK, Merugu SR, Kozlanská K, Vojáčková V, Kryštof V, Mokoena S, Kayamba F, Karpoormath R. Development of Pyrimidine-Cinnamamide Hybrids as Potential Anticancer agents: A Rational Design Approach. J. Mol. Struct. 2022, 133594. doi: 10.1016/j.molstruc.2022.133594

Heger T, Zatloukal M, Kubala M, Strnad M, Gruz J. Procyanidin C1 from Viola odorata L. inhibits Na+,K+-ATPase. Sci Rep. 2022 Apr 29;12(1):7011. doi: 10.1038/s41598-022-11086-y

Hényková E, Kaleta M, Klíčová K, Gonzalez G, Novák O, Strnad M, Kaňovský P. Quantitative Determination of Endogenous Tetrahydroisoquinolines, Potential Parkinson's Disease Biomarkers, in Mammals. ACS Chem Neurosci. 2022 Nov 14. doi: 10.1021/acschemneuro.2c00516

Hernychova L, Alexandri E, Tzakos AG, Zatloukalová M, Primikyri A, Gerothanassis IP, Uhrik L, Šebela M, Kopečný D, Jedinák L, Vacek J. Serum albumin as a primary non-covalent binding protein for nitro-oleic acid. Int J Biol Macromol. 2022 Jan 18:S0141-8130(22)00060-5. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2022.01.050

Jorda R, Havlíček L, Peřina M, Vojáčková V, Pospíšil T, Djukic S, Škerlová J, Grúz J, Renešová N, Klener P, Řezáčová P, Strnad M, Kryštof V. 3,5,7-Substituted Pyrazolo[4,3-d]Pyrimidine Inhibitors of Cyclin-Dependent Kinases and Cyclin K Degraders. J Med Chem. 2022 Jul 14;65(13):8881-8896. doi: 10.1021/acs.jmedchem.1c02184

Klos D, Dušek M, Samol'ová E, Zatloukal M, Nožková V, Nesnas N, Plačková L, Koprna R, Spíšek Z, Vylíčilová H, Plíhal O, Doležal K, Voller J, Kadlecová A, Strnad M, Plíhalová L. New Water-Soluble Cytokinin Derivatives and Their Beneficial Impact on Barley Yield and Photosynthesis. J Agric Food Chem. 2022 Jun 6. doi: 10.1021/acs.jafc.2c00981

Kuczynska K, Bonczak B, Rarova L, Kvasnicova M, Strnad M, Pakulski Z, Cmoch P, Fialkowski M. Synthesis and cytotoxic activity of 1,2,3-triazoles derived from 2,3-seco-dihydrobetulin via a click chemistry approach. Journal of Molecular Structure. 2022; 1250, 131751. doi: 10.1016/j.molstruc.2021.131751

Li Y, Rárová L, Scarpato S, Çiçek SS, Jordheim M, Štenclová T, Strnad M, Mangoni A, Zidorn C. Seasonal variation of phenolic compounds in Zostera marina (Zosteraceae) from the Baltic Sea. Phytochemistry. 2022 Jan 19;196:113099. doi: 10.1016/j.phytochem.2022.113099

Nisler J, Pěkná Z, Končitíková R, Klimeš P, Kadlecová A, Murvanidze N, Werbrouck SPO, Plačková L, Kopečný D, Zalabák D, Spíchal L, Strnad M.  Cytokinin oxidase/dehydrogenase inhibitors: first extension - outlook for selectivity and high efficiency. J Exp Bot. 2022 May 6:erac201. doi: 10.1093/jxb/erac201

Opitz A, Seitz LM, Kryštof V, Baselious F, Holzer M, Sippl W, Hilgeroth A. Novel effective small-molecule inhibitors of protein kinases related to tau pathology in Alzheimer's disease. Future Med Chem. 2022 Aug;14(16):1175-1186. doi: 10.4155/fmc-2022-0061

Porubský M, Řezníčková E, Křupková S, Kryštof V, Hlaváč J. Development of fluorescent dual-FRET probe for simultaneous detection of caspase-8 and caspase-9 activities and their relative quantification. Bioorg Chem. 2022 Sep 28;129C:106151. doi: 10.1016/j.bioorg.2022.106151

Rárová L, Pakulski Z, Strnad M, Kvasnicová M, Štenclová T, Cmoch P. Effect of modification of betulinic acid at the C3-carbon atom of homolupane triterpenoids on the antiproliferative activity in vitro. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology Vol. 224, 2022, 106161. doi: 10.1016/j.jsbmb.2022.106161

Razmiene B, Vojáčková V, Řezníčková E, Malina L, Dambrauskiene V, Kubala M, Bajgar R, Kolářová H, Žukauskaite A, Arbačiauskiene E, Šačkus A, Kryštof V. Synthesis of N-aryl-2,6-diphenyl-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridin-7-amines and their photodynamic properties in the human skin melanoma cell line G361. Bioorg Chem. 2022 Feb;119:105570. doi: 10.1016/j.bioorg.2021.105570

Rudovich AS, Peřina M, Krech AV, Novozhilova MY, Tumilovich AM, Shkel TV, Grabovec IP, Kvasnica M, Mada L, Zavialova MG, Mekhtiev AR, Jorda R, Zhabinskii VN, Khripach VA. Synthesis and Biological Evaluation of New Isoxazolyl Steroids as Anti-Prostate Cancer Agents. Int J Mol Sci. 2022 Nov 4;23(21):13534. doi: 10.3390/ijms232113534 

Rudolfová J, Kryštof V, Nečas M, Vícha R, Rouchal M. Adamantane-Substituted Purine Nucleosides: Synthesis, Host–Guest Complexes with β-Cyclodextrin and Biological Activity. Int J Mol Sci. 2022; 23(23):15143. doi: 10.3390/ijms232315143

Řezníčková E, Krajčovičová S, Peřina M, Kovalová M, Soural M, Kryštof V.. Modulation of FLT3-ITD and CDK9 in acute myeloid leukaemia cells by novel proteolysis targeting chimera (PROTAC). Eur J Med Chem. 2022 Sep 26;243:114792. doi: 10.1016/j.ejmech.2022.114792

Supikova K, Kosinova A, Vavrusa M, Koplikova L, François A, Pospisil J, Zatloukal M, Wever R, Hartog A, Gruz J. Sulfated phenolic acids in plants. Planta. 2022 May 13;255(6):124. doi: 10.1007/s00425-022-03902-6

Široká J, Brunoni F, Pěnčík A, Mik V, Žukauskaitė A, Strnad M, Novák O, Floková K. High-throughput interspecies profiling of acidic plant hormones using miniaturised sample processing. Plant Methods. 2022 Nov 16;18(1):122. doi: 10.1186/s13007-022-00954-3

Toman D, Jorda R, Ajani H, Kryštof V, Cankař P. Synthesis of 4-styrylpyrazoles and evaluation of their inhibitory effects on cyclin-dependent kinases. Med Chem. 2022; 18(4):484-496. doi: 10.2174/1573406417666210806095710

Tomanová M, Kozlanská K, Jorda R, Jedinák L, Havlíková T, Řezníčková E, Peřina M, Klener P, Dolníková A, Cankař P, Kryštof V. Synthesis and Structural Optimization of 2,7,9-Trisubstituted purin-8-ones as FLT3-ITD Inhibitors. Int J Mol Sci. 2022, 23, 16169. doi: 10.3390/ijms232416169

Vlková K, Gucký T, Peřina M, Řezníčková E, Kryštof V. Synthesis and biological activity evaluation of novel 2,6,9-trisubstituted purine conjugates as potential protein kinases inhibitors. Bioorg Med Chem Lett. 2022 Mar 15;60:128603. doi: 10.1016/j.bmcl.2022.128603

Wilhelm A, Bonnet SL, Twigge L, Rarova L, Stenclova T, Visser HG, Schutte-Smith M. Synthesis, characterization and cytotoxic evaluation of chalcone derivatives. Journal of Molecular Structure. 2022; 1251, 132001. doi: 10.1016/j.molstruc.2021.132001

2021

Ajduković JJ, Jakimov DS, Rárová L, Strnad M, Dzichenka YU, Usanov S, Škorić DD,  Jovanović-Šanta SS, Sakač MN. Novel alkylaminoethyl derivatives of androstane 3-oximes as anticancer candidates: Synthesis and evaluation of cytotoxic effect. RSC Advances, 2021, 11, 37449 – 37461. doi: 10.1039/D1RA07613B

Bildziukevich U, Kvasnicová M, Šaman D, Rárová L, Wimmer Z: Novel oleanolic acid-tryptamine and –fluorotryptamine amides: From adaptogens to agents targeting in vitro cell apoptosis. Plants 2021, 10(10), 2082. doi: 10.3390/plants10102082

Dayal N, Řezníčková E, Hernandez DE, Peřina M, Torregrosa-Allen S, Elzey BD, Škerlová J, Ajani H, Djukic S, Vojáčková V, Lepšík M, Řezáčová P, Kryštof V, Jorda R, Sintim HO. 3H-Pyrazolo[4,3-f]quinoline-Based Kinase Inhibitors Inhibit the Proliferation of Acute Myeloid Leukemia Cells In Vivo. J Med Chem. 2021 Aug 12;64(15):10981-10996. doi: 10.1021/acs.jmedchem.1c00330.

Diachkov MV, Ferrer K, Oklestkova J, Rarova L, Bazgier V, Kvasnica M. Synthesis and Biological Activity of Brassinosteroid Analogues with a Nitrogen-Containing Side Chain. Int J Mol Sci. 2021;22(1):155. doi: 10.3390/ijms22010155

Ferrer K, Díaz K, Kvasnica M, Olea AF. Cuellar, M, Espinoza L. Synthesis of New Brassinosteroid 24-Norcholane Type Analogs Conjugated in C-3 with Benzoate Groups. Molecules 2021, 26, 1173. doi: 10.3390/molecules26041173

Florencio-Ortiz V, Grúz J, Casas JL. Changes in the free phenolic acid composition of pepper (Capsicum annuum L.) leaves in response to green peach aphid (Myzus persicae Sulzer) infestation. Arthropod-Plant Interactions 15, 329–336 (2021). doi: 10.1007/s11829-021-09820-w

Gonzalez G, Grúz J, D'Acunto CW, Kaňovský P, Strnad M. Cytokinin Plant Hormones Have Neuroprotective Activity in In Vitro Models of Parkinson's Disease. Molecules. 2021 Jan 12;26(2):361. doi: 10.3390/molecules26020361

Gonzalez G, Hodoň J, Kazakova A, D'Acunto CW, Kaňovský P, Urban M, Strnad M. Novel pentacyclic triterpenes exhibiting strong neuroprotective activity in SH-SY5Y cells in salsolinol- and glutamate-induced neurodegeneration models Eur J Med Chem. 2021 Jan 16;213:113168. doi: 10.1016/j.ejmech.2021.113168

Hemelíková N, Žukauskaitė A, Pospíšil T, Strnad M, Doležal K, Mik V. Caged Phytohormones: From Chemical Inactivation to Controlled Physiological Response. J Agric Food Chem. 2021 Oct 5. doi: 10.1021/acs.jafc.1c02018

Hendrychová D, Jorda R, Kryštof V. How selective are clinical CDK4/6 inhibitors? Med Res Rev. 2021 May;41(3):1578-1598. doi: 10.1002/med.21769

Hrdlička J, Gucký T, van Staden J, Novák O, Doležal K. A stable isotope dilution method for a highly accurate analysis of karrikins. Plant Methods. 2021 Apr 1;17(1):37.  doi: 10.1186/s13007-021-00738-1

Hlophe NP, Aremu AO, Gruz J, Van Staden J, Finnie JF. Influence of different cytokinins on the phenolic acids and antioxidant activity of two Brachystelma species. Plant Cell Tiss Organ Cult 2021, 145,689–699. doi: 10.1007/s11240-021-02038-x

Iškauskienė M, Kadlecová A, Voller J, Janovská L, Malinauskienė V, Žukauskaitė A, Šačkus A. Synthesis of 5-[(1H-indol-3-yl)methyl]-1,3,4-oxadiazole-2(3H)-thiones and their protective activity against oxidative stress. Arch Pharm (Weinheim). 2021 Mar 18;e2100001. doi: 10.1002/ardp.202100001

Jansa J, Jorda R, Škerlová J, Pachl P, Peřina M, Řezníková E, Heger, T, Gucký T, Řezáčová P, Lyčka A, Kryštof V. Imidazo[1,2‐c]pyrimidin‐5(6H)‐one inhibitors of CDK2: Synthesis, kinase inhibition and co-crystal structure. Eur J Med Chem. 2021 Apr 15;216:113309. doi: 10.1016/j.ejmech.2021.113309

Jorda R, Molitorová M, Pilařová P, Vojáčková V, Řezníčková E, Svobodová K, Pauk K, Imramovský A, Kryštof V. Pseudopeptides with aldehyde or vinylsulfone warheads: synthesis and antiproteasomal activity. Bioorg Chem. 2021 Jul 31;115:105228. doi: 10.1016/j.bioorg.2021.105228

Kiełczewska U, Jorda R, Gonzalez G, Morzycki JW, Ajani H, Svrčková K, Štěpánková Š, Wojtkielewicz A. The synthesis and cholinesterase inhibitory activities of solasodine analogues with seven-membered F ring. J Steroid Biochem Mol Biol. 2021 Jan;205:105776. doi: 10.1016/j.jsbmb.2020.105776

Kiss MA , Peřina M, Bazgier V, May  V, Baji A, Jorda R, Frank E. Synthesis of dihydrotestosterone derivatives modified in the A-ring with (hetero)arylidene, pyrazolo[1,5-a]pyrimidine and triazolo[1,5-a]pyrimidine moieties and their targeting of the androgen receptor in prostate cancer. J Steroid Biochem Mol Biol. 2021 Jul;211:105904. doi: 10.1016/j.jsbmb.2021.105904

Koprna R, Humplik JF, Spisek Z, Bryksova M, Zatloukal M, Mik V, Novak O, Nisler J, Dolezal K. Improvement of Tillering and Grain Yield by Application of Cytokinin Derivatives in Wheat and Barley. Agronomy 2021, 11(1), 67 doi: 10.3390/agronomy11010067

Krajčovičová S, Jorda R, Vanda D, Soural M, Kryštof V. 1,4,6-Trisubstituted imidazo[4,5-c]pyridines as inhibitors of Bruton's tyrosine kinase. Eur J Med Chem. 2021 Feb 5;211:113094. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.113094

Makhaye N, Aremu AO, Gruz J, Magadlela A. Effects of soil nutrients and microbe symbiosis on the nutrient assimilation rates, growth carbon cost and phytochemicals in Mucuna pruriens (L.) DC. Acta Physiol Plant 43, 153 (2021). doi: 10.1007/s11738-021-03321-2

Maková B, Mik V, Lišková B, Gonzalez G, Vítek D, Medvedíková M, Monfort B, Ručilová V, Kadlecová A, Khirsariya P, Gándara Barreiro Z, Havlíček L, Zatloukal M, Soural M, Paruch K, D'Autréaux B, Hajdúch M, Strnad M, Voller J. Cytoprotective activities of kinetin purine isosteres. Bioorg Med Chem. 2021 Jan 6;33:115993. doi: 10.1016/j.bmc.2021.115993

Mirzaee M, Holásková E, Mičúchová A, Kopečný DJ, Osmani Z, Frébort I.  Long-Lasting Stable Expression of Human LL-37 Antimicrobial Peptide in Transgenic Barley Plants. Antibiotics (Basel). 2021 Jul 23;10(8):898. doi: 10.3390/antibiotics10080898

Morina F, Mijovilovich A, Koloniuk I, Pěnčík A, Grúz J, Novák O, Küpper H. Interactions between zinc and Phomopsis longicolla infection in the roots of Glycine max. J Exp Bot. 2021 Feb 5:erab052. doi: 10.1093/jxb/erab052

Nisler J, Kopečný D, Pěkná Z, Končitíková R, Koprna R, Murvanidze N, Werbrouck SPO, Havlíček L, De Diego N, Kopečná M, Wimmer Z, Briozzo P, Moréra S, Zalabák D, Spíchal L, Strnad M. Diphenylurea-derived cytokinin oxidase/dehydrogenase inhibitors for biotechnology and agriculture. J Exp Bot. 2021 Feb 2;72(2):355-370. doi: 10.1093/jxb/eraa437

Özdemir Z, Bildziukevich U, Čapková M, Lovecká P, Rárová L, Šaman D, Zgarbová M, Lapuníková B, Weber J, Kazakova O, Wimmer Z. Triterpenoid–peg ribbons targeting selectivity in pharmacological effects.  Biomedicines 2021, 9(8), 951. doi: 10.3390/biomedicines9080951

Özdemir Z, Šaman D, Bertula K, Lahtinen M, Bednárová L, Pazderková M, Rárová L, Nonappa, Wimmer Z. Rapid Self-Healing and Thixotropic Organogelation of Amphiphilic Oleanolic Acid-Spermine Conjugates. Langmuir. 2021 Mar 2;37(8):2693-2706. doi: 10.1021/acs.langmuir.0c03335

Razmienė B, Řezníčková E, Dambrauskienė V, Ostruszka R, Kubala M, Žukauskaitė A, Kryštof V, Šačkus A, Arbačiauskienė E. Synthesis and Antiproliferative Activity of 2,4,6,7-Tetrasubstituted-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridines. Molecules 2021, 26(21), 6747. doi: 10.3390/molecules26216747

Rouchal M, Rudolfová J, Kryštof V, Vojáčková V, Čmelík R, Vícha R. Adamantane-substituted purines and their beta-cyclodextrin complexes: Synthesis and biological activity. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(23), 12675. doi: 10.3390/ijms222312675

Schade N, Koch P, Ansideri F, Krystof V, Holzer M, Hilgeroth A. Evaluation of Novel Substituted Furopyridines as Inhibitors of Protein Kinases Related to Tau Pathology in Alzheimer´s Disease. Med Chem. 2021 Jun 1; 17(8):844-855. doi: 10.2174/1573406417666210601144510

Zhang C, Žukauskaitė A, Petřík I, Pěnčík A, Hönig M, Grúz J, Široká J, Novák O, Doležal K. In situ characterisation of phytohormones from wounded Arabidopsis leaves using desorption electrospray ionisation mass spectrometry imaging. Analyst. 2021 Apr 26;146(8):2653-2663. doi: 10.1039/d0an02118k

To top

2020

Antoniadi I, Novák O, Gelová Z, Johnson A, Plíhal O, Simerský R, Mik V, Vain T, Mateo-Bonmatí E, Karady M, Pernisová M, Plačková L, Opassathian K, Hejátko J, Robert S, Friml J, Doležal K, Ljung K, Turnbull C. Cell-surface receptors enable perception of extracellular cytokinins. Nat Commun. 2020 Aug 27;11(1):4284. doi: 10.1038/s41467-020-17700-9.

Bertrand J, Dostálová H, Krystof V, Jorda R, Castro A, Mella J, Espinosa-Bustos C, María Zarate A, Salas CO. New 2,6,9-trisubstituted purine derivatives as Bcr-Abl and Btk inhibitors and as promising agents against leukemia. Bioorg Chem. 2020 Jan;94:103361. doi: 10.1016/j.bioorg.2019.103361

Bildziukevich U, Malík M, Özdemir Z, Rárová L, Janovská L, Šlouf M, Šaman D, Šarek J, Nonappa, Wimmer Z. Spermine amides of selected triterpenoid acids: dynamic supramolecular system formation influences the cytotoxicity of the drugs. J Mater Chem B. 2020 Jan 22;8(3):484-491. doi: 10.1039/c9tb01957

Bryksová M, Dabravolski S, Kučerová Z, Zavadil Kokáš F, Špundová M, Plíhalová L, Takáč T, Grúz J, Hudeček M, Hloušková V, Koprna R, Novák O, Strnad M, Plíhal O, Doležal K. Aromatic Cytokinin Arabinosides Promote PAMP-like Responses and Positively Regulate Leaf Longevity. ACS Chem Biol. 2020 Jul 17;15(7):1949-1963. doi: 10.1021/acschembio.0c00306

Brzeminski P, Fabisiak A, Berkowska K, Rárová L, Marcinkowska E, Sicinski RR. Synthesis of Gemini analogs of 19-norcalcitriol and their platinum(II) complexes. Bioorg Chem. 2020 Jul;100:103883. doi: 10.1016/j.bioorg.2020.103883

Fabisiak A, Brzeminski P, Berkowska K, Rárová L, Marcinkowska E, Sicinski RR. Design, synthesis and biological evaluation of novel 2-alkylidene 19-norcalcitriol analogs. Bioorg Chem. 2020 Aug;101:104013. doi: 10.1016/j.bioorg.2020.104013

Gebashe F, Aremu AO, Gruz J, Finnie JF, Van Staden J. Phytochemical Profiles and Antioxidant Activity of Grasses Used in South African Traditional Medicine. Plants (Basel). 2020 Mar 17;9(3):371. doi: 10.3390/plants9030371

Grauso L, Li Y, Scarpato S, Shulha O, Rárová L, Strnad M, Teta R, Mangoni A, Zidorn C. Structure and Conformation of Zosteraphenols, Tetracyclic Diarylheptanoids from the Seagrass Zostera marina: An NMR and DFT Study. Org Lett. 2020 Jan 3;22(1):78-82. doi: 10.1021/acs.orglett.9b03964

Gupta S, Hrdlička J, Ngoroyemoto N, Nemahunguni NK, Gucký T, Novák O, Kulkarni MG, Doležal K, Van Staden J. Preparation and Standardisation of Smoke-Water for Seed Germination and Plant Growth Stimulation. Journal of Plant Growth Regulation volume 39, 338–345 (2020)

Huskova Z, Steigerova J, Oklestkova J, Rarova L, Kolar Z, Strnad M. Molecular mechanisms of plant steroids and study of their interaction with nuclear receptors in prostate cancer cells. Food Chem Toxicol. 2020 Mar;137:111164. doi: 10.1016/j.fct.2020.111164

Jacques F, Zhao Y, Kopečná M, Končitíková R, Kopečný D, Rippa S, Perrin Y. Roles for ALDH10 enzymes in γ-butyrobetaine synthesis, seed development, germination, and salt tolerance in Arabidopsis. J Exp Bot. 2020 Dec 31;71(22):7088-7102. doi: 10.1093/jxb/eraa394

Jorda R, Krajčovičová S, Králová P, Soural M, Kryštof V. Scaffold hopping of the SYK inhibitor entospletinib leads to broader targeting of the BCR signalosome. Eur J Med Chem. 2020 Oct 15;204:112636. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112636

Jorda R, Magar P, Hendrychová D, Pauk K, Dibus M, Pilařová E, Imramovský A, Kryštof V. Novel modified leucine and phenylalanine dipeptides modulate viability and attachment of cancer cells. Eur J Med Chem. 2020 Feb 15;188:112036. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112036

Kopecny D, Vlcko T. Plant biotechnology: Green for Good V 2019. N Biotechnol. 2020 Jul 25;57:1-3. doi: 10.1016/j.nbt.2020.01.004

Köprülüoğlu C, Dejmek M, Šála M, Ajani H, Hřebabecký H, Fanfrlík J, Jorda R, Dračínský M, Procházková E, Šácha P, Kryštof V, Hobza P, Lepšík M, Nencka R. Optimization of norbornyl-based carbocyclic nucleoside analogs as cyclin-dependent kinase 2 inhibitors. J Mol Recognit. 2020 Aug;33(8):e2842. doi: 10.1002/jmr.2842

Korda A, Rárová L, Pakulski Z, Strnad M, Oklešťková J, Kuczynska K, Cmoch P, Gwardiak K, Karczewski R. New lupane bidesmosides exhibiting strong cytotoxic activities in vitro. Bioorg Chem. 2020 Jul;100:103868. doi: 10.1016/j.bioorg.2020.103868

Kubiasová K, Montesinos JC, Šamajová O, Nisler J, Mik V, Semerádová H, Plíhalová L, Novák O, Marhavý P, Cavallari N, Zalabák D, Berka K, Doležal K, Galuszka P, Šamaj J, Strnad M, Benková E, Plíhal O, Spíchal L. Cytokinin fluoroprobe reveals multiple sites of cytokinin perception at plasma membrane and endoplasmic reticulum. Nat Commun. 2020 Aug 27;11(1):4285. doi: 10.1038/s41467-020-17949-0

Matušková V, Zatloukal M, Voller J, Grúz J, Pěkná Z, Briestenská K, Mistríková J, Spíchal L, Doležal K, Strnad M. New aromatic 6-substituted 2'-deoxy-9-(β)-d-ribofuranosylpurine derivatives as potential plant growth regulators. Bioorg Med Chem. 2020 Jan 15;28(2):115230. doi: 10.1016/j.bmc.2019.115230

Michalak K, Rárová L, Kubala M, Štenclová T, Strnad M, Wicha J. Synthesis and evaluation of Na+/K+-ATP-ase inhibiting and cytotoxic in vitro activities of oleandrigenin and its selected 17β-(butenolidyl)- and 17β-(3-furyl)- analogues. Eur J Med Chem. 2020 Sep 15;202:112520. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112520

Milišiūnaitė V, Kadlecová A, Žukauskaitė A, Doležal K, Strnad M, Voller J, Arbačiauskienė E, Holzer W, Šačkus A. Synthesis and anthelmintic activity of benzopyrano[2,3-c]pyrazol-4(2H)-one derivatives. Mol Divers. 2020 Nov;24(4):1025-1042. doi: 10.1007/s11030-019-10010-3

Oliveira DM, Mota TR, Salatta FV, Sinzker RC, Končitíková R, Kopečný D, Simister R, Silva M, Goeminne G, Morreel K, Rencoret J, Gutiérrez A, Tryfona T, Marchiosi R, Dupree P, Del Río JC, Boerjan W, McQueen-Mason SJ, Gomez LD, Ferrarese-Filho O, Dos Santos WD. Cell wall remodeling under salt stress: Insights into changes in polysaccharides, feruloylation, lignification, and phenolic metabolism in maize. Plant Cell Environ. 2020 Sep;43(9):2172-2191. doi: 10.1111/pce.13805

Özdemir Z, Rybková M, Vlk M, Šaman D, Rárová L, Wimmer Z. Synthesis and Pharmacological Effects of Diosgenin-Betulinic Acid Conjugates. Molecules. 2020 Aug 3;25(15):3546. doi: 10.3390/molecules25153546

Said MA, Eldehna WM, Nocentini A, Fahim SH, Bonardi A, Elgazar AA, Kryštof V, Soliman DH, Abdel-Aziz HA, Gratteri P, Abou-Seri SM, Supuran CT. Sulfonamide-based ring-fused analogues for CAN508 as novel carbonic anhydrase inhibitors endowed with antitumor activity: Design, synthesis, and in vitro biological evaluation. Eur J Med Chem. 2020 Mar 1;189:112019. doi: 10.1016/j.ejmech.2019.112019

Savić MP, Kuzminac IZ, Škorić DD, Jakimov DS, Rárová L, Sakač MN, Djurendić EA. New oxygen-containing androstane derivatives: Synthesis and biological potential. J Chem Sci 132, 98 (2020).

Savić MP, Škorić DĐ, Kuzminac IZ, Jakimov DS, Kojić VV, Rárová L, Strnad M, Djurendić EA. New A-homo lactam D-homo lactone androstane derivative: Synthesis and evaluation of cytotoxic and anti-inflammatory activities in vitro. Steroids. 2020 May;157:108596. doi: 10.1016/j.steroids.2020.108596

Seroka B, Łotowski Z, Hryniewicka A, Rárová L, R Sicinski R, M Tomkiel A, W Morzycki J. Synthesis of New Cisplatin Derivatives from Bile Acids. Molecules. 2020 Feb 4;25(3):655. doi: 10.3390/molecules25030655

Shulha O, Çiçek SS, Piccolella S, Rárová L, Strnad M, Sönnichsen F, Pacifico S, Zidorn C. Sesquiterpene lactones from Sonchus palustris L. (Asteraceae, Cichorieae). Phytochemistry. 2020 Feb;170:112196. doi: 10.1016/j.phytochem.2019.112196

Štětková M, Growková K, Fojtík P, Valčíková B, Palušová V, Verlande A, Jorda R, Kryštof V, Hejret V, Alexiou P, Rotrekl V, Uldrijan S. CDK9 activity is critical for maintaining MDM4 overexpression in tumor cells. Cell Death Dis. 2020 Sep 15;11(9):754. doi: 10.1038/s41419-020-02971-3

Tammam MA, Rárová L, Kvasnicová M, Gonzalez G, Emam AM, Mahdy A, Strnad M, Ioannou E, Roussis V. Bioactive Steroids from the Red Sea Soft Coral Sinularia polydactyla. Mar Drugs. 2020 Dec 10;18(12):632. doi: 10.3390/md18120632

Vambe M, Aremu AO, Chukwujekwu JC, Gruz J, Luterová A, Finnie JF, Van Staden J. Antibacterial, Mutagenic Properties and Chemical Characterisation of Sugar Bush (Protea caffra Meisn.): A South African Native Shrub Species. Plants (Basel). 2020 Oct 9;9(10):1331. doi: 10.3390/plants9101331

Varvuolytė G., Malina L., Bieliauskas A., Hošíková B., Simerská H., Kolářová H., Kleizienė N., Kryštof V., Šačkus A., Žukauskaitė A.: Synthesis and photodynamic properties of pyrazole-indole hybrids in the human skin melanoma cell line G361. Dyes Pigment. 183C, 108666, 2020. doi: 10.1016/j.dyepig.2020.108666

 

To top

Patents

Rárová L, Hustáková O, Doležal K, Strnad M. Heterocyklické purinové deriváty cytokininů, jejich použití při hojení ran a farmaceutické kompozice obsahující tyto deriváty. PV 2022-44. 9/5/2024

Gonzalez G, Mik V, Bucharová N, Grúz J, Kaňovský P, Strnad M, Zatloukal M. Heterocyclic nitrogen-containing purine derivatives, pharmaceutical preparations containing these derivatives and their use in neuroprotection. EP 3924353. 28.03.2024

Urban M, Gonzalez G, Hodoň  J, Strnad M. Terpenoidní deriváty, farmaceutické přípravky obsahující tyto deriváty a jejich použití při neuroprotekci. PV 2020-651. 11/01/2024

Dolezal K, Plihalova L, Vylicilova H, Zatloukal M, Plihal O, Voller J, Strnad M, Van Staden J, Baskaran P, Kumari A, Aremu AO. 6-Aryl-9-glycosylpurines and use thereof. EP 15774847

Kvasnica M, Gonzalez G, Gorova V, Strnad M. Sterolové deriváty, přípravky obsahující tyto deriváty a jejich použití. CZ309819. 27.09.2023

Varvuolyte G, Malina L, Bieliauskas A, Hosikova B, Simerska H, Kolarova H, Kleiziene N,  Strnad M, Arbaciauskiene E, Krystof V, Sackus A, Zukauskaite A. Pyrazole-indole conjugates for photodynamic treatment of cancer and bacterial infections. EP4107145. 02/08/2023

Pospíšil J, Grúz J, Strnad M, Janovská L, Kolář M, Rárová L. Fenolické dihydrobenzofuranové deriváty, léčebné a kosmetické přípravky obsahující tyto deriváty a jejich použití. CZ 309633. 20/04/2023

Bíbová J, Mik V, Zatloukal M, Plíhalová L, Grúz J, Spíchal L, Doležal K, Strnad M. 9-(2-Oxacycloalkyl)-9H-purine-2,6-diamine derivatives and their use for the treatment of skin disorders. US11643413. 09/05/2023

Cankař P, Tomanová M, Jedinák L, Kryštof V, Jorda R, Řezníčková E, Strnad M. Substituované purinové sloučeniny jako inhibitory proteinkináz, jejich použití jako léčiva a farmaceutické přípravky obsahující tyto deriváty. CZ 309356. 17/08/2022

Hönig M, Plíhalová L, Doležal K, Voller J, Strnad M, Spíchal L, Vostálová J, Rajnochová Svobodová A, Ulrichová J, Kadlecová A, Plíhal O. Adenine derivatives and their use as UV-photoprotective agents. EP3341371. 29/6/2022

Bíbová J, Mik V, Zatloukal M, Plíhalová L, Grúz J, Spíchal L, Doležal K, Strnad M. 9-(2-oxacycloalkyl)-9H-purine-2,6-diamine derivatives, preparations containing these derivatives and their use. EP289342205. 15/06/2022

Varvuolyté G., Malina V, Bieliauskas A., Hošíková B., Simerská H., Kolářová H., Kleiziené N., Strnad M., Arbačiauskiené E., Kryštof V.,  Sačkus A., Zukauskaité A. Pyrazol-indolové konjugáty pro fotodynamickou léčbu rakoviny a bakteriálních infekcí. CZ 309070. 01/12/2021

Gucky T, Reznickova E, Jorda R, Krystof V, Strnad M, Radosova Muchova T, Divoky V. 2,6-Disubstituted-9-cyclopentyl-9H-purins, use thereof as medicaments, and pharmaceutical compositions. EP3601287. 15/12/2021

Gucky T, Reznickova E, Jorda R, Krystof V, Strnad M, Radosova Muchova T, Divoky V. 2,6-Disubstituted-9-cyclopentyl-9H-purins, use thereof as medicaments, and pharmaceutical compositions. US 11028087 B2. 08/06/2021

Gonzalez G, Mik V, Bucharová N, Grúz J, Kaňovský P, Strnad M, Zatloukal M. Heterocyklické dusíkaté deriváty purinu, farmaceutické přípravky obsahující tyto deriváty a jejich použití při neuroprotekci. CZ 308800. 14/04/2021

Havlíček L, Šturc A, Řezníčková E, Jorda R, Kryštof V, Strnad M. 5-Alkylthio-7-[(4-arylbenzyl)amino]-1(2)H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidines for treatment of lymphoma. US11186583. 30/11/2021

Havlíček L, Šturc A, Řezníčková E, Jorda R, Kryštof V, Strnad M. 5-Alkylthio-7-[(4-arylbenzyl)amino]-1(2)H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidines for treatment of lymphoma. EP 3749670. 06/10/2021

Havlíček L, Šturc A, Řezníčková E, Jorda R, Kryštof V, Strnad M. 5-Alkylthio-7-[(4-arylbenzyl)amino]-1(2)H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidiny pro léčení lymfomů. Úřad průmyslového vlastnictví, CZ 308484. 05/08/2020.

Hönig M, Plíhalová L, Doležal K, Voller J, Strnad M, Spíchal L, Vostálová J, Rajnochová Svobodová A, Ulrichová J, Kadlecová A, Plíhal O. Adenine derivatives and their use as UV-photoprotective agents. US 10774084. 15/9/2020

Doležal K, Plíhalová L, Vylíčilová H, Zatloukal M, Plíhal O, Voller J, Strnad M, Bryksová M, Vostálová J, Rajnochová Svobodová A, Ulrichová J, Spíchal L. 6-aryl-9-glykosylpurines and use thereof. SG 11201704019T. 24/6/2020

Doležal K, Plíhalová L, Vylíčilová H, Zatloukal M, Plíhal O, Voller J, Strnad M, Van Staden J, Baskaran P, Kumari A, Aremu AO, 6-aryl-9-glycosylpurines and use thereof. EP 3229772. 29/4/2020

Doležal K, Plíhalová L, Vylíčilová H, Zatloukal M, Plíhal O, Voller J, Strnad M, Van Staden J, Ponnusamy B, Kumari A, Aremu AO. 6-aryl-9-glykosylpurines and use thereof. US 10550144. 4/2/2020

 

To top

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)