Topics of Theses

Members of the department actively participate in the education of undergraduate and postgraduate students as supervisors of their bachelor's, diploma and dissertation theses. Topics cover a wide range from analytical, organic and medicinal chemistry, through biochemistry to cellular and structural biology. They are especially suitable for students of experimental biology, but we can offer topics for other related fields of study (biochemistry, molecular and cell biology, biotechnology and genetic engineering, bioorganic chemistry and chemical biology). After completing the qualification work, students should be able to independently solve the problem of preparation of new organic compounds, study their properties, analyze the relationships between the structure and biological activity and understand the research of biologically active substances in terms of their synthesis or molecular effects.

The selection of theses supervised by members of the department in the last 2-3 years below can serve as a guide for students in choosing their supervisor and topic. The full texts of the defended theses are available on request from the supervisor, via the IS / STAG UP information system or in the theses.cz database.

 

Bachelor Theses

 • Stanovení kofeinu a senzoricky aktivních sloučenin ve výběrové kávě, vedoucí - Grúz Jiří
 • Antimikrobiální a cytotoxická aktivita přírodních extraktů, vedoucí - Grúz Jiří
 • Látky extrahovatelné z plastů, vedoucí - Grúz Jiří
 • Produkty oxidace fenylpropanoidů a jejich biologická aktivita, vedoucí - Grúz Jiří
 • Studium biosyntézy benzoových kyselin v rostlinách pomocí izotopově značených prekurzorů, vedoucí - Grúz Jiří
 • Enzymatická transformácia rastlinných extraktov ako potencionálny zdroj potravinových bioaditív, vedoucí - Grúz Jiří
 • Fylogenetická analýza sekvencí z vybraných rodin aldehyddehydrogenas z nižších rostlin, vedoucí - Kopečný David
 • Vliv nových pyrazolo[4,3-c]pyridinů na proliferaci lidských buněčných linií, vedoucí - Kryštof Vladimír
 • Syntéza brassinosteroidních konjugátů s platinou a studium jejich biologické aktivity, vedoucí - Kvasnica Miroslav
 • Syntéza a biologická aktivita analogů brassinosteroidů s modifikovaným A kruhem, vedoucí - Kvasnica Miroslav
 • Syntéza 2,6,9-trisubstituovaných derivátů purinu s potencionálními neuroprotektivními účinky v in vitro modelu Parkinsonovy choroby, vedoucí - Mik Václav
 • Syntéza, charakterizace a biologická aktivita nových cukerných derivátů cytokininů, vedoucí - Mik Václav
 • Syntéza, charakterizace a biologická aktivita N3-substituovaných derivátů cytokininů, vedoucí - Mik Václav
 • Syntéza caged-fytohormonů s kumarinovou chránící skupinou, vedoucí - Mik Václav
 • Antiproliferační aktivita nových derivátů narciklasinu v buňkách lidského cervikálního karcinomu in vitro, vedoucí - Rárová Lucie
 • Studium odpovědi Hypsibius dujardini na stres, vedoucí - Voller Jiří

Diploma Theses

 • Sulfatované fenolické kyseliny v rostlinách a dalších organismech, vedoucí - Grúz Jiří
 • Přírodní produkty pro inhibici klíčení a růstu rostlin, vedoucí - Grúz Jiří
 • Izolace Nrf2-aktivujících složek z rostlinných extraktů, vedoucí - Grúz Jiří
 • Studium syntézy a biologické aktivity nových heterospirocyklických potenciálních inhibitorů FLT-3 kináz, vedoucí - Gucký Tomáš
 • Příprava derivátů pyrazolo[1,5-a]-1,3,5-triazinu s potenciální CDK inhibiční aktivitou, vedoucí - Gucký Tomáš
 • Charakterizace nových inhibitorů cyklin-dependentních kinas v modelu hepatocelulárního karcinomu, vedoucí - Jorda Radek
 • Produkce a charakterizace aldehyddehydrogenas rodiny 22 z ječmene a kukuřice, vedoucí - Končitíková Radka
 • Studium nukleosidas a aldehyddehydrogenas ve vybraných jednoděložných rostlinách, vedoucí - Kopečný David
 • Studium variant aldehyddehydrogenasy 21 (ALDH21) z mechu Physcomitrella patens, vedoucí - Kopečný David
 • Studium aktivního místa aldehyddehydrogenasy 2A z mechu Physcomitrella patens, vedoucí - Kopečný David
 • Pseudopeptidové inhibitory proteasomu, vedoucí - Kryštof Vladimír
 • Antiproliferační aktivita látek odvozených od alkaloidů chelerythrinu a sanguinarinu, vedoucí - Kryštof Vladimír
 • Syntéza a biologické testování purinových modulátorů funkcí nervové soustavy, vedoucí - Mik Václav
 • Cukerné konjugáty cytokininů, vedoucí - Mik Václav
 • A study of stress tolerance in Tardigrades, vedoucí - Voller Jiří
 • Vyhledávání látek pro terapii mitochondriálních onemocnění, vedoucí - Voller Jiří

Ph.D. Theses

 • Identifikace a charakterizace nových sulfatovaných metabolitů v rostlinách, vedoucí - Grúz Jiří
 • Modulace aktivity jaderných receptorů ve vztahu k nádorovým onemocněním, vedoucí - Jorda Radek
 • Signalizace BTK a její modulace, vedoucí - Kryštof Vladimír
 • Biochemická a buněčná selektivita inhibitorů cyklin-dependentních kinas, vedoucí - Kryštof Vladimír
 • Molekulární mechanismus působení vybraných inhibitorů proteinkinas, vedoucí - Kryštof Vladimír
 • Syntéza a biologická aktivita nových inhibitorů kinas, vedoucí - Kryštof Vladimír
 • Studium vlivu látek rostlinného původu na cirkadiánní rytmy, vedoucí - Voller Jiří

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)