Základní informace

Katedra experimentální biologie vznikla 1. 1. 2021 reorganizací Laboratoře růstových regulátorů, při které byly vyčleněny pracovní skupiny zaměřené na farmakognozii, medicinální chemii, chemickou a strukturní biologii. Členové katedry se věnují zejména identifikaci neznámých přírodních sloučenin a přípravě nových sloučenin využitelných pro terapii nebo diagnostiku lidských nemocí a poruch. Jejich chemické a biologické vlastnosti dále detailně studují pomocí metod strukturní a molekulární biologie, biochemie a moderní instrumentální analýzy. Výsledky pravidelně publikují v prestižních vědeckých časopisech.

Multidisciplinární povaha výzkumu vyžaduje často spolupráci s odborníky dalších pracovišť naší fakulty i mimo ni. A přes svou krátkou historii má katedra rozsáhlé kontakty na další vědecká pracoviště zaměřená na podobnou nebo komplementární problematiku u nás i v zahraničí.

Katedra se také významně podílí na realizaci teoretické a praktické výuky studijního programu Experimentální biologie v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském programu, a některých dalších příbuzných biologických a chemických oborů. Během ní studenti získávají zkušenosti s instrumentálně analytickými, biochemickými a molekulárně biologickými metodami. Po dokončení studia se úspěšně uplatňují například v segmentech zdravotnictví, hygieny, farmacie, potravinářství a zemědělství.

Nejnovější publikace