Projekty podporované GAČR

 • 24-11114S (2024-2026)
  Molekulární lepidla jako nástroj cílené degradace cyklinu K 
  V. Kryštof (spoluřešitel)
 • 23-06931S (2023-2025)
  Fenylsulfáty v rostlinách a potravinách: Výskyt, environmentální faktory a zdravotní riziko
  J. Grúz (řešitel)
 • 23-05389S (2023-2025)
  Nové CB2 a BChE modulátory proti Parkinsonově chorobě a souvisejícím patologiím
  M. Kvasnica (řešitel)
  , G. Gonzalez (člen týmu)
 • 23-05462S (2023-2025)
  Inhibice FLT3 novými duálními inhibitory jako možný přístup k léčbě akutní myeloidní leukemie s přestavbou genu MLL
  V. Kryštof (řešitel)
 • 21-39625L (2021-2024)
  NECESSITY – Nové sloučeniny pro modulaci aktivity SARS-CoV2
  V. Kryštof (řešitel)
 • 21-06553S (2021-2024)
  Inhibice onkogenních kinas malým molekulami
  V. Kryštof (řešitel)

Projekty podporované TAČR

 • TQ03000647 (2024-2026)
  Metodika hodnocení rezistence rostlin vůči napadení háďátkem řepným a pilotní test ochranných technologií v rostlinné výrobě
  A. Kadlecová (řešitelka)

Projekty podporované UP

 • IGA_PrF_2024_005 (2024)
  Studium molekulárních mechanismů účinků regulátorů proliferace
  V. Kryštof (řešitel)
 • IGA_PrF_2023_012 (2023)
  Nízkomolekulární inhibitory onkogenní kinasy FLT3
  V. Kryštof (řešitel)
 • IGA_PrF_2022_007 (2022)
  Molekulární účinky inhibitorů enzymů
  V. Kryštof (řešitel)
 • UPOL DSGC-2021-0158 (2022)
  Protein production for experimental and structural biology
  M. Peřina (řešitel)
 • UPOL JG_2020_001 (2020-2022)
  Functional characterization of aldehyde dehydrogenases putatively associated with the evolutionary transition from water to land
  M. Kopečná (řešitelka)
 • IGA_PrF_2021_007 (2021-2022)
  Molekulární účinky inhibitorů enzymů
  V. Kryštof (řešitel)

Projekty podporované MŠMT

 • LUAUS24174 (2024 - 2027)
  Pyrazolochinolinové inhibitory kináz a jejich charakterizace ve vztahu k nádorovým onemocněním
  R. Jorda (řešitel)
 • 8J23FR011 (1/2023 – 12/2024)
  Proteinové inženýrství enzymů metabolizujících methionin a aldehydy spojených s lidskými nemocemi včetně rakoviny
  D. Kopečný
 • LX22NPO5102
  Národní ústav pro výzkum rakoviny
  V. Kryštof (člen týmu)
 • OP VVV ENOCH CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868 (9/2018 – 6/2023)
  Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí
  V. Kryštof (vedoucí výzkumné skupiny)

Ukončené projekty členů katedry

 • 21-07661S (2021-2023)
  Modulation of plant abiotic stress responses by regulation of cytokinin and purine interconversion enzymes
  D. Kopečný (spoluřešitel)
 • 20-26232S (2020-2022)
  Interakce mezi chladem a světlem v chladové aklimatizaci Arabidopsis – ontogenní a fylotaktický pohled
  J. Grúz (spoluřešitel)
 • 19-09086S (2019-2021)
  Duální inhibice FLT3/CDK9 jako možný terapeutický přístup v léčbě akutních leukémií s přestavbou genu MLL
  V. Kryštof (řešitel)
 • 19-08410S (2019-2021)
  Substituované imidazopyrimidiny: Racionální návrh a vývoj specifických inhibitorů proteinkinas s protinádorovým účinkem
  V. Kryštof (spoluřešitel)
 • GAČR 18-03847S (2018-2020)
  Pseudopeptidové inhibitory proteasomu
  V. Kryštof (hlavní řešitel)
 • GAČR 18-07563S (2018-2020)
  Funkční a strukturní studie rostlinných enzymů zapojených v degradaci cytokininů a detoxifikaci aldehydů
  D. Kopečný (spoluřešitel)
 • AZV 17-31834A (2017-2020)
  Inhibice BCR signalosomu u B buněčných malignit
  V. Kryštof (hlavní řešitel)
 • PRF UP, IGA_PrF_2017_014 (2017-2018)
  Molecular mechanisms of effects of protein kinase inhibitors
  V. Kryštof (hlavní řešitel)
 • PRF UP, IGA_PrF_2017_016 (2017-2018)
  Studium enzymů aldehyddehydrogenasy a S-nitrosoglutathionreduktasy, cytokininových receptorů, strigolaktonů, ergoidních alkaloidů a reaktivních forem kyslíku a dusíku a jejich vliv na stresové odpovědi rostlin
  M. Kopečná (hlavní řešitelka)
 • MŠMT 7AMB17DE009 (2017-2018)
  Studium enzymů podílejících se na metabolismu purinů, pyrimidinů a cytokininů v rostlinách
  D. Kopečný (hlavní řešitel)
 • AZV 15-28951A (2015-2018)
  Vývoj nového kinasového inhibitoru pro léčbu akutní myeloidní leukemie
  V. Kryštof (hlavní řešitel)
 • GAČR 15-15264S (2015-2017)
  Cílený transport purinových inhibitorů cyklin-dependentních kinas do nádorových buněk
  V. Kryštof (hlavní řešitel)
 • GAČR 15-17282Y (2015-2017)
  Chemicko-genetická analýza role cyklin-dependetních kinas v nádorových buněčných liniích
  R. Jorda (Hlavní řešitel)
 • GAČR 15-22322S (2015-2017)
  Molecular modulation of cytokinin metabolism in model plants Physcomitrella and maize focused on function of nucleosidases
  D. Kopečný (spoluřešitel)
 • GAČR 14-27669P (2014-2018)
  Studium molekulárních mechanismů protinádorových a antiangiogenních účinků brassinosteroidů
  L. Rárová (hlavní řešitel)

Nahoru

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)