prof. Mgr. Jiří DRÁBEK, Ph.D.

Employee photo
Contact

585632070

Laboratoř experimentální medicíny

Lékařská fakulta

ÚMTM

4.23

profesor

forensic genetics, molecular biology and genetics, immunogenetics, cancer genetics, genetic diagnostics

Selected publications
Houdová Megová M., Drábek J., Dwight Z., Trojanec R., Koudeláková V., Vrbková J., Kalita O., Mlčochová S., Rabčanová M., Hajdúch M. Isocitrate Dehydrogenase Mutations are Better Prognostic Marker than O6-methylguanine-DNA Methyltransferase Promoter Methylation in Glioblastomas – a Retrospective, Single-centre Molecular Genetics Study of Gliomas. Klinická onkologie. 2017. (ČLÁNEK)
Slavkovský R., Kotková L., Stránská J., Věnsková V., Drábek J., Duchoslavová J., Hajdúch M. Genotypizace KRAS, NRAS a BRAF rychlým masivně paralelním sekvenováním (NGS fastRAS). 2017. (CERTIFIKOVANÁ METODIKA)
ČLÁNEK
Kampmann M., Fleckhaus J., Borsting C., Jurtíková H., Piters A., Papin J., Gauthier Q., Ghemrawi M., Doutremepuich Ch., McCord B., Schneider PM., Drábek J., Morling N. Collaborative exercise: analysis of age estimation using a QIAGEN protocol and the PyroMark Q48 platform. Forensic Sciences Research. 2024.
Řehulková A., Chudáček J., Prokopová A., Vidlařová M., Stránská J., Drábek J., Potočková J., Trojanec R., Vrbková J., Škarda J., Bohanes T., Szkorupa M., Tolmaci B., Klein J., Srovnal J., Hajdúch M. Clinical and prognostic significance of detecting CEA, EGFR, LunX, c-met and EpCAM mRNA-positive cells in the peripheral blood, tumor-draining blood and bone marrow of non-small cell lung cancer patients. Translational Lung Cancer Research. 2023.
Šlachta M., Kalita O., Hraboš D., Hrabálek L., Doležel M., Drábek J., Vaverka M. Pacient s upgradujícím gangliogliomem. Onkologie (Czech Republic). 2023.
Slavkovský R., Stránská J., Věnsková V., Jančík S., Kotková L., Šimová J., Vojta P., Flodr P., Bartoušková M., Študentová H., Hajdúch M., Drábek J. Development and extensive analytical validation of deep amplicon sequencing for detecting KRAS and NRAS mutations in metastatic colorectal cancer samples. NEOPLASMA. 2022.
Kalita O., Hrabálek L., Halaj M., Hok P., Franc D., Klementová Y., Doležel M., Čecháková E., Šporiková Z., Drábek J., Hajdúch M., Tučková L. Very late complications of oncotherapy in glioblastoma patients: A case series. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2022.
Fang LT., Zhu B., Zhao Y., Chen W., Yang Z., Kerrigan L., Langenbach K., de Mars M., Lu Ch., Idler K., Drábek J., Vojta P. Establishing community reference samples, data and call sets for benchmarking cancer mutation detection using whole-genome sequencing. NATURE BIOTECHNOLOGY. 2021.
Kalita O., Šporiková Z., Hajdúch M., Megová Houdová M., Slavkovský R., Hrabálek L., Halaj M., Klementová Y., Doležel M., Drábek J., Tučková L., Ehrmann JJ., Vrbková J., Trojanec R., Vaverka M. The Influence of Gene Aberrations on Survival in Resected IDH Wildtype Glioblastoma Patients: A Single-Institution Study. Current Oncology. 2021.
Xiao W., Ren L., Chen Z., Fang LT., Zhao Y., Lack J., Guan M., Zhu B., Jaeger E., Kerrigan L., Drábek J., Vojta P. Toward best practice in cancer mutation detection with whole-genome and whole-exome sequencing. NATURE BIOTECHNOLOGY. 2021.
Zhao Y., Fang LT., Shen T., Choudhari S., Talsania K., Chen X., Kriga Y., Tran B., Zhu B., Chen Z., Drábek J., Vojta P. Whole genome and exome sequencing reference datasets from a multi-center and cross-platform benchmark study. Scientific Data. 2021.
Fischer O., Kolek V., Rozsívalová D., Tichý T., Škarda J., Drábek J. Dabrafenib v monoterapii u BRAF nemalobuněčného karcinomu plic – naše zkušenosti. Klinicka Onkologie. 2020.
Lukáš J., Drábek J., Lukáš D., Zemanová I., Rulseh AM. Ectopic thyroid with benign and malignant findings: A case series. International Journal of Surgery Case Reports. 2020.
Jaworek H., Koudeláková V., Slavkovský R., Drábek J., Hajdúch M. The absence of high-risk human papillomavirus in Czech non-small cell lung cancer cases. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2020.
Urbanovská I., Houdová Megová M., Dwight Z., Kalita O., Uvírová M., Šimová J., Tučková L., Buzrla P., Paleček T., Hajdúch M., Dvořáčková J., Drábek J. IDH Mutation Analysis in Glioma Patients by CADMA Compared with SNaPshot Assay and two Immunohistochemical Methods. PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH. 2019.
Drábek J. O genové chirurgii, Che, Lulu a Naně. Medical Tribune. 2019.
Fischer O., Kultan J., Rozsívalová D., Kolek V., Drábek J. Osimertinib, mutace T790M a zkušenosti z klinické praxe. Farmakoterapie: diagetologie - alergologie - pneumologie - revmatologie. 2019.
Jaworek H., Kubáňová K., Koudeláková V., Slavkovský R., Drábek J., Hajdúch M. Pitfalls of commercially available HPV tests in HPV68a detection. PLoS One. 2019.
Jaworek H., Koudeláková V., Drábek J., Vrbková J., Zbořilová B., Oborná I., Brezinova J., Marek R., Huml K., Vanek P., Hajdúch M. A Head-to-Head Analytical Comparison of Cobas 4800 HPV, PapilloCheck HPV Screening, and LMNX Genotyping Kit HPV GP for Detection of Human Papillomavirus DNA in Cervical and Cervicovaginal Swabs. JOURNAL OF MOLECULAR DIAGNOSTICS. 2018.
Čapková L., Kalinová M., Tichá I., Parobková E., Matějčková M., Vošnmiková H., Horký O., Bartáková K., Drábek J., Bajerová M., Dundr P. Detekce EGFR mutací v cirkulující nádorové DNA (ctDNA) v plazmě - mezilaboratorní porovnávání referenčních laboratoří v České republice. Klinicka Onkologie. 2018.
Pexa T., Krajsa J., Šaňková M., Velemínský P., Havrda J., Kotrlý T., Drábek J. Identification of the skeletal remains of the Czech communist regime crime victim, priest Josef Toufar. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL. 2018.
Drábek J. (Ne)reprodukovatelnost výsledků v biomedicíně. Postgraduální medicína. 2018.
Kadlčíková D., Fusek K., Drábek J. High resolution melting of Short Tandem Repeats amplicons. Forensic Science International: Genetics Supplement Series. 2017.
Ryška A., Horký O., Berkovcová J., Tichá I., Kalinová M., Matějčková M., Bóday A., Drábek J., Martínek P., Šimová J., Sieglová K., Vošmiková H. Maligní melanom – od klasické histologie k molekulárně genetickému testování. In Ryška A. (Eds.) Klinicka Onkologie. 2017.
Drábek J. Omyly při soudním procesu. Bulletin advokacie (online). 2017.
Drábek J., Smolíková M., Kalendar R., Pinto FAL., Pavloušek P., Klepárník K., Frébort I. Design and validation of an STR hexaplex assay for DNA profiling of grapevine cultivars. Electrophoresis. 2016.
Kiss I., Mlčochová J., Bortlíček Z., Poprach A., Drábek J., Vychytilová-Faltejsková P., Svoboda M., Buchler T., Batko S., Ryška A., Hajdúch M., Slabý O. Efficacy and Toxicity of Panitumumab After Progression on Cetuximab and Predictive Value of MiR-31-5p in Metastatic Wild-type KRAS Colorectal Cancer Patients. Anticancer Research. 2016.
Kalita O., Trojanec R., Megová M., Hajdúch M., Vaverka M., Hrabálek L., Zlevorová M., Drábek J., Tučková L., Vrbková J. Glioblastoma multiforme in patients with history of extracranial cancer: Case series. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2016.
Klásková E., Drábek J., Hobzová M., Smolka V., Šeda M., Hyjánek J., Slavkovský R., Stránská J., Procházka M. Significant phenotype variability of congenital central hypoventilation syndrome in a family with polyalanine expansion mutation of the PHOX2B gene. Biomedical Papers-Olomouc. 2016.
Ondryášová H., Koudeláková V., Drábek J., Vanek P., Slavkovský R., Hajdúch M. Pilotní studie pro využití samoodběrové soupravy a molekulární diagnostiky HPV infekce pro skrínink karcinomu děložního čípku. Česká gynekologie. 2015.
Kultan J., Kolek V., Fajkosova L., Hajdúch M., Drábek J., Tichý T., Tachezy R. Recurrent Respiratory Papillomatosis Successfully Treated with Gefitinib: A Case Study. American Journal of Medical Case Reports. 2015.
Stránská J., Jančík S., Slavkovský R., Holinková V., Rabčanová M., Vojta P., Hajdúch M., Drábek J. Whole genome amplification induced bias in the detection of KRAS-mutated cell populations during colorectal carcinoma tissue testing. Electrophoresis. 2015.
Lukáš J., Drábek J., Dudešek B., Važan P., Stránská J., Jančík S., Mackova M., Syruček M., Lukáš D., Dušková J., Dundr P., Hintnausová B., Jiskra J. Correlation among the BRAF Gene Mutation Status, Clinicopathological Features of Primary Tumour, and Lymph Node Metastasizing of Papillary Thyroid Carcinoma. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes. 2014.
Kallifatidis B., Borovička J., Stránská J., Drábek J., Mills DK. Fluorescent Random Amplified Microsatellites (F-RAMS) analysis of mushrooms as a forensic investigative tool. Forensic Science International-Genetics. 2014.
Drábek J., Cereda G. Interpreting noninvasive prenatal paternity tests. GENETICS IN MEDICINE. 2014.
Megová M., Drábek J., Koudeláková V., Trojanec R., Kalita O., Hajdúch M. Isocitrate Dehydrogenase 1 and 2 Mutations in Gliomas. Journal of Neuroscience Research. 2014.
Drábek J. Mikrobiální terroir. Vinařský obzor. 2014.
Drábek J. Two Fagan nomograms for the (genetic) evidence in a judicial context. AUSTRALIAN JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES. 2014.
Koudeláková V., Kneblová M., Trojanec R., Drábek J., Hajdúch M. Non-small cell lung cancer - genetic predictors. Biomedical Papers-Olomouc. 2013.
Lukáš J., Drábek J., Lukáš D., Dušek L., Gatěk J. The epidemiology of thyroid cancer in the Czech Republic in comparison with other countries. Biomedical Papers-Olomouc. 2013.
Jančík S., Drábek J., Berkovcová J., Xu Y., Staňková M., Klein J., Kolek V., Škarda J., Tichý T., Grygárková I., Radzioch D., Hajdúch M. A comparison of Direct sequencing, Pyrosequencing, High resolution melting analysis, TheraScreen DxS, and the K-ras StripAssay for detecting KRAS mutations in non small cell lung carcinomas. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. 2012.
Smilek P., Neuwirthová J., Jarkovský J., Dušek L., Rottenberg J., Kostřica R., Srovnal J., Hajdúch M., Drábek J., Klozar J. Epidermal growth factor receptor (EGFR) expression and mutations in the EGFR signaling pathway in correlation with anti-EGFR therapy in head and neck squamous cell carcinomas. Neoplasma. 2012.
Borková P., Jurček T., DRÁBEK J. Analýza starobylé DNA. Živa. 2011.
NEUWIRTHOVÁ J., PAVEL S., ROTTENBERG J., KOSTŘICA R., ZDENĚK M., HAJDÚCH M., DRÁBEK J., SROVNAL J., Berkovcová J. Mutations In EGFR Signal Pathway In Correlation With Response To Treatment Of Head And Neck Cancers. The Gulf Journal of Oncology. 2011.
Dubská L., Vyskočilová M., Nenutil R., Valík D., Knoflíčková D., Fabian P., Kocáková I., Demlová R., Beránek M., Drastíková M., Vošmiková H., Bóday A., Horká K., Šímová J., DRÁBEK J., EHRMANN J., HAJDÚCH M., Matějčková M., Šíma R., Tvrdík D., Povýšil C., Ryška A. Vyšetření mutačního statutu genu KRAS jako součást algoritmu léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Časopis lékařů českých. 2011.
Mrázek F., Kvezereli M., Garr E., Kubištová Z., Kriegová E., Fillerová R., Arakelyan A., Ruven H., Drábek J., van den Bosch J., Kolek V., Grutters J., Welsh K., du Bois R., Petřek M. Complement receptor 1 single nucleotide polymorphisms in Czech and Dutch patients with sarcoidosis. Tissue Antigens. 2008.
Drábek J., Stávek J., Jalůvková M., Jurček T., Frébort I. Quantification of DNA during winemaking by fluorimetry and Vitis vinifera L.-specific quantitative PCR. European Food Research Technology. 2008.
Drábek J., Stávek J., Jalůvková M., Jurček T., Frébort I. Quantification of DNA during winemaking by fluorimetry and Vitis vinifera L.-specific quantitative PCR. European Food Research Technology. 2008.
Drábek J., Jalůvková M., Frébort I. Kvantitativní PCR detekce nepovoleného pribarveni vina bezinkami (Sambucus nigra). Chemické listy. 2007.
Černáková I., Kvasnicová M., Lovasová Z., Baďová N., Drábek J., Bouchalová K., Trojanec R., Hajdúch M. A DUPLICATION dup(4)(q28q35.2) DE NOVO IN A NEWBORN. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Opel KL., Chung DT., Drábek J., Tatarek NE., Jantz LM., McCord BR. The application of Miniplex primer sets in the analysis of degraded DNA from human skeletal remains. Journal of Forensic Sciences. 2006.
Čermaková Z., Petřková J., Arakelyan A., Drábek J., Mrázek F., Lukl J., Petřek M. The MCP-1 ?2518 (A to G) single nucleotide polymorphism is not associated with myocardial infarction in the Czech population. International Journal of Immunogenetics. 2005.
Chung DT., Drábek J., Opel KR., Butler JM., McCord BR. A study on the effects of degradation and template concentration on the amplification efficiency of the STR miniplex primer sets. Journal of Forensic Sciences. 2004.
Frébort I., Galuszka P., Frébortová J., Popelková H., Drábek J. Biochemistry and physiological functions of cytokinin dehydrogenase in plants. In Frébort I., Walterová D. (Eds.) 2004.
Drábek J., Chung DT., Butler JM., McCord BR. Concordance study between Miniplex assays and a commercial STR typing kit. Journal of Forensic Sciences. 2004.
Frébortová J., Popelková H., Galuszka P., Werner T., Drábek J., Schmuelling T., Frébort I. Expression of Arabidopsis thaliana cytokinin dehydrogenase in yeast Saccharomyces cerevisiae and tobacco plants. Acta Physiologiae Plantarum. 2004.
Frébort I., Galuszka P., Frébortová J., Popelková H., Drábek J., Bilyeu KD. Is the degradation of cytokinins in plants assisted by phenolics? In Frébort I., Walterová D. (Eds.) 2004.
Drábek J. Když někdo řekne: "Já víno nemůžu". Vinařský obzor. 2004.
Frébort I., Galuszka P., Frébortová J., Popelková H., Drábek J., Bilyeu KD. Possible involvement of plant phenolics in catalytic reaction of cytokinin dehydrogenase. Acta Physiologiae Plantarum. 2004.
Bednář P., Drábek J. V jednoduchosti je krása: anthokyaniny v červeném víně. Vinařský obzor. 2004.
Petřková J., Čermáková Z., Drábek J., Lukl J., Petřek M. CC chemokine receptor ( CCR )2 polymorphysm in Czech patients with myocardial infarction. Immunology Letters. 2003.
Kolek A., Ehrmann J., Lísová S., Koďousek R., Drábek J., Heřmanová Z., Zapletalová J., Kolář Z. Exprese apoptotických proteinů ve sliznici jejuna u nemocných s celiakií. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2003.
Ehrmann J., Kolek A., Koďousek R., Zapletalová J., Lísová S., Murray P. G., Drábek J., Kolář Z. Immunohistochemical study of the apoptotic mechanisms in the intestinal mucosa during children`s coeliac disease. Virchows Archiv. 2003.
Petřek M., Čermáková Z., Hutyrová -. Laurincová B., Miceková D., Drábek J., Rovenský J., Bošák V. CC chemokine receptor 5 and interleukin-1 receptor antagonist gene polymorphisms in patiants with primary Sjögrens syndrome. Clinical and Experimental Rheumatology. 2002.
Petřek M., Gibejová A., Drábek J., Mrázek F., Kolek V., Weigl E., du Bois R. M. CC chemokine receptor 5 (CCR5) mRNA expression in pulmonary sarcoidosis. Immunology Letters. 2002.
Drábek J. DNA značky na vinětě. Vinařský obzor. 2002.
Mrázek F., Sekerová V., Drábek J., Kolek V., du Bois R. M., Petřek M. Expression of the chemokine PARC mRNA in bronchoalveolar cells of patients with sarcoidosis. Immunology Letters. 2002.
Drábek J., Hajdúch M., Gojová L., Weigl E., Mihál V. Frequency of 657del(5) mutation of the NBS1 gene in the Czech population by polymerase chain reaction with sequence specific primers. Cancer Genetics and Cytogenetics. 2002.
Drábek J. Genotypizace mikrosatelitů a réva vinná. Vinařský obzor. 2002.
Hutyrová B., Pantelidis P., Drábek J., Žůrková M., Kolek V., Lenhart K., Welsh K., Du Bois R., Petřek M. Interleukin-1 Gene Cluster Polymorphysms in Sarcoidois and Idiopathic Pulmonary Fibrosis. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2002.
Drábek J. Šampaňské a huseníček rolní. Vinařský obzor. 2002.
Drábek J. Vyjádření síly expertního důkazu při určování otcovství. Časopis lékařů českých. 2002.
Foley P. J., McGrath D. S., Puscinska E., Petřek M., Kolek V., Drábek J., Lympany P. A., Pantelidis P., Welsh K. I., Zielinski J., du Bois R. M. Human leukocyte antigen-DRB1 position 11 residues are a common protective marker for sarcoidosis. American Journal of Respiratory, Cell and Molecular Biology (print). 2001.
Petřek M., Drábek J., Kolek V., Zlámal J., Welsh K., Bunce M., Weigl E., du Bois R. M. CC chemokine receptor gene polymorphism in Czech patients with pulmonary sarcoidosis. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2000.
Mrázek F., Petřek M., Sekerová V., Kolek V., Drábek J., du Bois R. M., Weigl E. Expression and regulation of the chemokine PARC in human interstitial lung diseases. Immunology Letters. 2000.
Petřek M., Mrázek F., Drábek J., Kolek V., Weigl E., du Bois R. M. Expression of the chemokine PARC in bronchoalveolar cells in patients with interstitial lung diseases. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2000.
Gibejová A., Mrázek F., Drábek J., Kolek V., Vévodová A., Weigl E., du Bois R. M., Petřek M. Expression of the chemokines LKN-1 and MIP-3 alpha in bronchoalveolar cells of patients with interstitial lung diseases. Immunology Letters. 2000.
Foley P. J., McGrath D. S., Petřek M., Kolek V., Puscinska E., Drábek J., Lympany P., Pantelidis P., Welsh K. I., Zielinski J., du Bois R. M. HLA-DRB1 position 11 residues are a common protective marker for sarcoidosis. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2000.
Petřek M., Žurková M., Drábek J., Gibejová A., Mrázek F., Kolek V., Weigl E. Chemokiny a jejich receptory u pacientů se sarkoidózou - klinický význam. Respirace. 2000.
Petřek M., Laurincová B., Mičeková D., Bošák V., Drábek J., Weigl E. IL-1 receptor antagonist gene polymorphism in primary Sjögren´s syndrome. Rheumatologia. 2000.
Laurincová B., Pantelidis P., Drábek J., Žůrková M., Kolek V., Welsh K. I., du Bois R. M., Petřek M. Interleukin-1 (IL-1) gene polymorphisms in Czech patients with interstitial lung diseases. Immunology Letters. 2000.
Kolek A., Mathonová J., Venháčová J., Zapletalová J., Mayerová D., Heřmanová Z., Drábek J., Tichý M. Longitudinální sledování nemocných se současným výskytem DM 1. typu a celiakie. Česko-slovenská pediatrie. 2000.
Petřek M., Laurincová B., Drábek J., Mrázek F., Fanning G. C., Pantelidis P., Black C. M., du Bois R. M. Polymorphism of the interleukin-1 receptor antagonist gene in systemic sclerosis. Human Immunology. 2000.
Mrázek F., Petřek M., Sekerová V., Kolek V., Drábek J., Weigl E. Vliv imunomodulátorů na expresi chemokinu PARC v plicních buňkách. Respirace. 2000.
Kolek A., Mathonová J., Heřmanová Z., Drábek J., Tichý M. Výsledky opakovaných biopsií sliznice jejuna v diagnostice celiakie. Česko-slovenská pediatrie. 2000.
Kolek A., Mathonová J., Heřmanová Z., Tichý M., Drábek J., Gregar I. Výsledky vyšetření protilátek proti tkáňové transglutamináze u nemocných s celiakií. Česko-slovenská pediatrie. 2000.
Hajdúch M., Drábek J., Raclavský V., Kotala L., Michálek T., Zelenková I. Diversity among wild type and vaccination strains of Trichophyton verrucosum investigated using random amplified polymorphic DNA analysis. Folia Biologica. 1999.
Drábek J., Bunce M., Faé I., Ambrůzová Z., Dunn P., Ross J., Fischer GF. Characterization of a novel HLA-A*24 allele containing an HLA-A*03 sequence motif. Tissue Antigens. 1999.
Drábek J., Vránová K., Ambrůzová Z., Petřek M., Bártová A., Weigl E. Class I typing by PCR-SSP in Olomouc. Bone Marrow Transplantation. 1998.
Drábek J., Petřek M. HLA-DPB1 a sarkoidóza v české populaci. Imunologický zpravodaj. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Drábek J. Posudek v oboru zdravotnictví odvětví genetika podle Zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Sborník odborných příspěvků na konferenci Forensica 2022, organizované ČSSFG, z.s. a konané 26.-27.5.2022 v Pevnosti poznání. 2022.
Drábek J. Srovnání statistických modelů pro analýzu komplexního smíšeného DNA profilu. In Marek Z. (Eds.) Pokroky v kriminalistice. Sborník plných textů příspěvků z mezinárodní odborné konference konané dne 14.4.2015. 2015.
DRÁBEK J. „Mater semper certa est" neplatí aneb hledání příbuznosti u révy. In . (Eds.) Člověk a víno. Sborník z konference. 2011.
Drábek J. (Forensic relevance of) advancement of sequencing machines and methods. In . (Eds.) Conference Proceedings.The 2nd International Conference on Forensic Genetics. 2010.
Drábek J. Genetický základ lidského pachu. In . (Eds.) Pokroky v kriminalistice. 2010.
Drábek J. "Mater semper certa est" neplatí aneb hledání příbuznosti u révy (a u lidí). In . (Eds.) Víno jako multikulturní fenomén. 2010.
Drábek J., Rabčanová M., Holinková V., Jančík S., Srovnal J., Hajdúch M. qPCR detection system for R462Q (G>A) polymorphism of RNAseL gene. In . (Eds.) Conference Proceedings. The 2nd International Conference on Forensic Genetics. 2010.
Drábek J., Sosik P., Botur L. Software application for a design of universal pre-amplification primers for DNA profiling. In . (Eds.) Conference Proceedings. The 2nd International Conference on Forensic Genetics. 2010.
Mihál V., Taylor AMR., Drábek J., Pospíšilová D., Novák Z., Šantavá A., Seemanová E., Gojová L., Jarošová M., Hajdúch M. Co jsme se naučily ze syndromů DNA instability: predikce toxicity a odpovědi na léčbu. XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2003.
Petřková J., Drábek J., Lukl J., Petřek M. CC chemokine receptors (CCR)5 polymorphism in Czech patients with myocardial infarction. 10th ALPE ADRIA Cardiology Meeting. 2002.
Gibejová A., Szotkowská J., Drábek J., Kolek V., du Bois R. M., Petřek M. Macrophage inflammatory protein-3beta (MIP-3beta) expression in sarcoidosis. The 7th wasog congress and the 6th meeting of the Scandinavian sarcoidosis association. Final programme and abstracts. 2002.
Kolek A., Heřmanová Z., Vospělová J., Venháčová J., Zapletalová J., Machač R., Langrová L., Drábek J., Tichý M. Vývoj klinického obrazu nově diagnostikované celiakie u dětí a dospívajících na DK FN v Olomouci v letech 1980-2001. Sympózium o morfologii a funkci střeva. 2002.
Faé I., Drábek J., Bunce M., Ambrůzová Z., Dunn P., Ross J., Fischer GF. . Programm und Abstracts, 7. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Immungenetik, Wien. 1999.
Kolek A., Mathonová J., Venháčová J., Zapletalová J., Mayerová D., Heřmanová Z., Drábek J., Tichý M. Longitudinální sledování nemocných se současným výskytem diabetes mellitus 1. typu a celiakie. Abstrakta, Pracovní dny dětské diabetologie, Karlovy Vary. 1999.
KNIHA - CELEK
Drábek J., Jurčeková A., Nováčková J., Stránská J., Vrbková J., Bartáková K., Kotková L., Dajbychová M., Slavkovský R., Pexa T., Stenzl V. Vybrané metody forenzní genetiky. In Drábek J., Křenková B., Tomek P. (Eds.) 2022.
Janošťáková A., Das V., Kudlová N., Stránská J., Buriánová R., Kotulová J., Schadich E., Ondra M., Kubíčková A., Gurská S., Flodrová P., Flodr P., Kurfürstová D., Kořínková G., Gachechiladze M., Buchtová T., Mistrík M., Trojanec R., Šporiková Z., Řehulka J., Ligasová A., Koberna K., Stanková J., Frydrych I., Agrawal K., Lacey M., Škrott Z., Mašek V., Medvedíková M., Gurský J., Džubák P., De Sanctis JB., Hrubá L., Václavková J., Holub D., Oždian T., Jakoubková M., Petřík M., Nový Z., Annadurai N., Carazo A., Lišková B., Koudeláková V., Uniyal V., Drábek J., Macečková Z., Slavík H., Srovnal J., Řehulková A., Bartáková K., Kotková L., Slavkovský R. LABORATORY TECHNIQUES IN CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE. In Agrawal K., Bouchal J., Das V., Drábek J., Džubák P., Hajdúch M., Koberna K., Ligasová A., Mistrík M., De Sanctis JB., Srovnal J. (Eds.) 2021.
Angers A., Drábek J., Fabbri M., Petrillo M., Querci M. Whole Genome Sequencing and forensics genomics. 2021.
Drábek J., Berkovcová J., Džubák P., Hajdúch M., Khoylou M., Koudeláková V., Srovnal J., Staňková M., Trojanec R. Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři. In Überall I., Uvírová M. (Eds.) 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Hajdúch M., Drábek J., Trojanec R. Význam biomarkerů pro indikaci cílené biologické léčby v onkologii. Biologická léčiva: Teoretické základy a klinická praxe. 2012.
POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE
ABSTRAKT
Kotková L., Jurtíková H., Slavkovský R., Vrbková J., Líznerová B., Drábek J. Age prediction from semen samples through the detection of DNA methylation. Czech Annual Cancer Research Meeting ABSTRACT BOOK. 2023.
Kalousová B., Slavkovský R., Kouřilová P., Žižkovičová P., Kubáňová K., Jaworek H., Drábek J., Hajdúch M., Haršány M., Mikulík R. Clonal somatic variants in hematopoietic cells in relation to atherosclerosis and stroke. IMTM REACTOR. 2023.
Kalousová B., Slavkovský R., Kouřilová P., Žižkovičová P., Kubáňová K., Jaworek H., Drábek J., Hajdúch M., Haršány M., Mikulík R. Clonal somatic variants in hematopoietic cells in relation to atherosclerosis and stroke. Czech Annual Cancer Research Meeting ABSTRACT BOOK. 2023.
Koblihová B., Slavkovský R., Drábek J., Frydrych I., Hajdúch M., Mikulík R., Haršány M. Clonal somatic variants in hematopoietic cells in relation to atherosclerosis and stroke. IMTM REACTOR: 6th Annual IMTM Retreat. 2022.
Koblihová B., Slavkovský R., Drábek J., Frydrych I., Kouřilová P., Hajdúch M., Mikulík R., Haršány R. Clonal somatic variants in immune cells involved in atherosclerotic plaque formation. Czech Annual Cancer Research Meeting ABSTRACT BOOK. 2022.
Drábek J., Kotková L. Comparison of age prediction from blood by pyrosequencing and massively parallel sequencing. Abstract Book: THE 29TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR FORENSIC GENETICS. 2022.
Kotková L., Jurtíková H., Haasová E., Blumová B., Holinková V., Slavkovský R., Vrbková J., Kouřilová P., Žižkovičová P., Drábek J. Comparison of Age Prediction from Blood by Pyrosequencing and Massively Parallel Sequencing. Mendel Conference. 2022.
Kotková L., Jurtíková H., Haasová E., Blumová B., Holinková V., Slavkovský R., Vrbková J., Žižkovičová P., Drábek J. Comparison of Age Prediction from Blood by Pyrosequencing and Massively Parallel Sequencing. Czech Annual Cancer Research Meeting ABSTRACT BOOK. 2022.
Slavkovský R., Stránská J., Ptáková N., Kořínková G., Blumová B., Drábek J., Seidlová V., Pehlíková K., Brož P., Hajdúch M. Deep Amplicon Sequencing of DNA Polymerase Epsilon for Effective Endometrial Tumor Diagnostics Using fastGEN Technology. Mendel Genetics Conference: Book of Abstracts. 2022.
Stránská J., Slavkovský R., Ptáková N., Kořínková G., Blumová B., Drábek J., Seidlová V., Pehlíková K., Brož P. Endometrial Tumor Predictive Testing Using fastGEN Technology for Deep Amplicon Sequencing of POLE. Czech Annual Cancer Research Meeting ABSTRACT BOOK. 2022.
Žižkovičová P., Slavkovský R., Jaworek H., Rožánková Z., Stránská J., Koudeláková V., Blumová B., Jurtíková H., Drábek J., Hajdúch M. Establishing cancer comprehensive genomic profiling in University Hospital Olomouc. Czech Annual Cancer Research Meeting ABSTRACT BOOK. 2022.
Kotková L., Slavkovský R., Jurtíková H., Haasová E., Blumová B., Holinková V., Vrbková J., Žižkovičová P., Drábek J. Predikce věku zůstavitele stopy ze vzorků krve. Sborník odborných příspěvků na konferenci Forensica 2022. 2022.
Kotková L., Slavkovský R., Holinková V., Blumová B., Jurtíková H., Stránská J., Drábek J. Age prediction through detection of DNA methylation. OL4PERMED ABSTRACT BOOK. 2021.
Koblihová B., Slavkovský R., Drábek J., Frydrych I., Hajdúch M., Mikulík R., Haršány M. Clonal somatic variants in hematopoietic cells in relation to age and stroke. OL4PERMED ABSTRACT BOOK. 2021.
Koblihová B., Slavkovský R., Drábek J., Frydrych I., Hajdúch M., Mikulík R., Haršány M. Clonal somatic variants in hematopoietic cells in relation to age and stroke. IMTM Reactor Conference. 2021.
Žižkovičová P., Rožánková Z., Jurtíková H., Blumová B., Holinková V., Drábek J., Hajdúch M., Vojta P., Tereňová J. Comparison of whole exome sequencing kits. OL4PERMED ABSTRACT BOOK. 2021.
Slavkovský R., Kotková L., Stránská J., Blumová B., Hajdúch M., Drábek J., Seidlová V., Novotná J., Brož P. Deep amplicon sequencing of predictive markers for effective tumor diagnostics using fastGEN technology. OL4PERMED ABSTRACT BOOK. 2021.
Slavkovský R., Stránská J., Kotková L., Blumová B., Drábek J., Hajdúch M., Seidlová V., Novotná J., Brož P. Deep amplicon sequencing of predictive markers for fast and effective tumor diagnostics. IMTM Reactor Conference. 2021.
Stránská J., Slavkovský R., Blumová B., Holinková V., Jurtíková H., Drábek J. EGFR resistant mutations pilot testing by ddPCR. OL4PERMED ABSTRACT BOOK. 2021.
Kotková L., Haasová E., Jurtíková H., Burianová A., Vrbková J., Blumová B., Holinková V., Protivánková I., Stránská J., Slavkovský R., Drábek J. Epigenetic age estimation from blood of the healthy Czechs. NEXT LAB 2021 CONFERENCE PROGRAM. 2021.
Kalita O., Hrabálek L., Václavík J., Šlachta M., Klementová Y., Doležel M., Čecháková E., Drábek J., Hajdúch M., Hok P., Hluštík P., Tučková L., Halaj M., Vrbková J. TREATMENT STRATEGY OF MRI POSTCONTRAST NON-ENHANCED GLIOMAS. NEURO-ONCOLOGY. 2021.
Drábek J. Tsar Nicolas II, DNA evidence, and Czechoslovak legionaires. IMTM Reactor Conference. 2021.
Koblihová B., Slavkovský R., Mikulík R., Haršány M., Drábek J., Hajdúch M. Clonal somatic variants in hematopoietic cells in relation to age and stroke. IMTM REACTOR CONFERENCE. 2020.
Brož P., Kvapilová K., Pavliš P., Vojta P., Bendová M., Drábek J., Srovnal J., Daniel L., Kvapil P., Hajdúch M. ENIGMA - Etalon of National Interpreted Genome Map of the Czech population. EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS. 2020.
Kotková L., Slavkovský R., Holinková V., Blumová B., Štefanová H., Stránská J., Kouřilová P., Drábek J. BMI prediction through detection of DNA methylation. IMTM REACTOR ABSTRACT BOOK 2019. 2019.
Kotková L., Slavkovský R., Holinková V., Blumová B., Štefanová H., Stránská J., Kouřilová P., Drábek J. Body Mass Index prediction through DNA methylation. XV. DIAGNOSTIC, PREDICTIVE AND EXPERIMENTAL ONCOLOGY DAYS: ABSTRACT BOOK. 2019.
Fischer O., Rozsívalová D., Kolek V., Tichý T., Škarda J., Drábek J. BRAF pozitivní nemalobuněčný karcinom plic – s kazuistikou. Sborník abstrakt. 2019.
Žižkovičová P., Rožánková Z., Koblihová B., Stránská J., Štefanová H., Blumová B., Holinková V., Slavkovský R., Drábek J., Hajdúch M. Comparison of hgDNA quality control methods. XV. DIAGNOSTIC, PREDICTIVE AND EXPERIMENTAL ONCOLOGY DAYS: ABSTRACT BOOK. 2019.
Slavkovský R., Koblihová B., Kotková L., Fischer O., Drábek J., Hajdúch M. Determination of lung tumor mutation burden to predict the eff ects of immunotherapy with checkpoint inhibitors. XV. DIAGNOSTIC, PREDICTIVE AND EXPERIMENTAL ONCOLOGY DAYS: ABSTRACT BOOK. 2019.
Slavkovský R., Koblihová B., Kotková L., Blumová B., Fisher O., Drábek J., Hajdúch M. Determination of lung tumor mutation burden to predict the effects of immunotherapy with checkpoint inhibitors (pilot study). IMTM REACTOR ABSTRACT BOOK 2019. 2019.
Štefanová H., Blumová B., Holinková V., Stránská J., Kotková L., Slavkovský R., Bartáková K., Vrbková J., Drábek J. Epigenetic age estimation of the healthy Czech population by AgePlex. IMTM REACTOR ABSTRACT BOOK 2019. 2019.
Štefanová H., Blumová B., Holinková V., Stránská J., Kotková L., Slavkovský R., Bartáková K., Drábek J. Epigenetic age estimation of the healthy Czech population by AgePlex. XV. DIAGNOSTIC, PREDICTIVE AND EXPERIMENTAL ONCOLOGY DAYS: ABSTRACT BOOK. 2019.
Štefanová H., Blumová B., Holinková V., Kotková L., Slavkovský R., Bartáková K., Stránská J., Drábek J. Epigenetic age estimation of the healthy Czech population by AgePlex. THE 28th CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR FORENSIC GENETICS: ABSTRACT BOOK. 2019.
Arroyo-Garcia R., Carrasco D., Goto-Yamamoto N., Drábek J. INVESTIGATION OF PARENTAGE OF MENDEL GRAPEVINE. 13.09.2019. 2019.
Šporiková Z., Houdová Megová M., Trojanec R., Kalita O., Vrbková J., Drábek J., Koudeláková V., Hajdúch M. DRUG RESISTANCE AND RECURRENCE IN GLIOBLASTOMA: MOLECULAR CYTOGENETIC ANALYSIS IN PAIRED PRIMARY AND RECURRENT FORM. NEURO-ONCOLOGY. 2018.
Bartáková K., Blumová B., Štefanová H., Holinková V., Vrbková J., Slavkovský R., Drábek J. Genetic biomarkers of clinical response to bevacizumab in colorectal cancer patients. ABSTRACT BOOK 2018 IMTM REACTOR. 2018.
Bartáková K., Vrbková J., Blumová B., Štefanová H., Holinková V., Slavkovský R., Študentová H., Bartoušková M., Flodr P., Drábek J. Genetic biomarkers of clinical response to bevacizumab in colorectal cancer patients. ABSTRACT BOOK XIV. DIAGNOSTIC, PREDICTIVE AND EXPERIMENTAL ONCOLOGY DAYS. 2018.
Šporiková Z., Kalita O., Hajdúch M., Trojanec R., Houdová Megová M., Vaverka M., Hrabálek L., Zlevorová M., Vrána D., Drábek J., Tučková L., Ehrmann J., Vrbková J. GENOVÉ ABERACE U GLIOBLASTOMU MULTIFORME IDH WILD TYPE. Prague onco journal. 2018.
Stránská J., Slavkovský R., Koblihová B., Blumová B., Kotková L., Bartáková K., Štefanová H., Kořínková G., Janíková M., Hajdúch M., Drábek J. In-house validation of tumor BRCA1/2 testing. ABSTRACT BOOK XIV. DIAGNOSTIC, PREDICTIVE AND EXPERIMENTAL ONCOLOGY DAYS. 2018.
Šporiková Z., Houdová Megová M., Trojanec R., Kalita O., Vrbková J., Drábek J., Hajdúch M. Mapping of molecular landscape underlying drug resistance and recurrence in glioblastoma paired primary and recurrent tumours and glioblastoma resistant cell lines. ABSTRACT BOOK 2018 IMTM REACTOR. 2018.
Bartáková K., Blumová B., Štefanová H., Holinková V., Rabčanová M., Vrbková J., Slavkovský R., Drábek J. Oncoscan analysis of good and bad responders to bevacizumab among mCRC patients. Prague onco journal. 2018.
Jaworek H., Kubáňová K., Koudeláková V., Drábek J., Hajdúch M. Pitfalls in HPV68a detection. ABSTRACT BOOK 2018 IMTM REACTOR. 2018.
Slavkovský R., Kotková L., Bartáková K., Vrbková J., Študentová H., Bartoušková M., Hajdúch M., Drábek J. QUEST FOR EPIGENETIC PREDICTIVE BIOMARKERS OF ANGIOGENESIS INHIBITORS IN PATIENTS WITH COLORECTAL CANCER. ABSTRACT BOOK: CONFERENCE SYSTEMS EPIGENETICS TOWARDS PRECISION CANCER MEDICINE. 2018.
Slavkovský R., Kotková L., Bartáková K., Vrbková J., Študentová H., Flodr P., Bartoušková M., Hajdúch M., Drábek J. Search for new epigenetic predictive biomarkers of bevacizumab response in metastatic colorectal cancer patients. ABSTRACT BOOK XIV. DIAGNOSTIC, PREDICTIVE AND EXPERIMENTAL ONCOLOGY DAYS. 2018.
Slavkovský R., Kotková L., Bartáková K., Hajdúch M., Drábek J. Search for new predictive epigenetic biomarkers and advanced diagnostics of tumor response to anticancer drugs. ABSTRACT BOOK 2018 IMTM REACTOR. 2018.
Koudeláková V., Trojanec R., Drábek J., Stránská J., Smičková P., Kouřilová P., Grygárková I., Kolek V., Škarda J., Hajdúch M. Vyšší počet kopií EGFR je nezávislým prediktorem odpovědi na adjuvantní terapii u resekovaných nemalobuněčných karcinomů plic. Klinická onkologie. 2018.
Koudeláková V., Trojanec R., Potočková J., Drábek J., Stránská J., Smičková P., Kouřilová P., Grygárková I., Kolek V., Škarda J., Hajdúch M. VYŠŠÍ POČET KOPIÍ EGFR JE NEZÁVISLÝM PREDIKTOREM ODPOVĚDI NA ADJUVANTNÍ TERAPII U RESEKOVANÝCH NEMALOBUNĚČNÝCH KARCINOMŮ PLIC. Prague onco journal. 2018.
Jaworek H., Koudeláková V., Drábek J., Slavkovský R., Oborná I., Brezinová J., Zbořilová B., Vrbková J., Hajdúch M. Comparison of Cobas® 4800 HPV, Papillocheck® HPV - Screening, and LMNX Genotyping Kit HPV GP For Detection Of HPV DNA In Cervical And Cervicovaginal Swabs. PragueONCO Journal. 2017.
Houdová Megová M., Šporiková Z., Trojanec R., Kalita O., Vrbková J., Drábek J., Koudeláková V., Mlčochová S., Rabčanová M., Hajdúch M. Cytogenetic analysis of recurrent glioblastomas. Abstract Book: XIII. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days. 2017.
Jaworek H., Potočková J., Slavkovský R., Koudeláková V., Drábek J., Trojanec R., Hajdúch M. DETECTION OF HPV INFECTION IN NON-SMALL CELL LUNG CARCINOMA – A RETROSPECTIVE STUDY. Klinická onkologie. 2017.
Slavík H., Švarcová P., Dušková P., Veselá E., Mistrík M., Srovnal J., Drábek J., Hajdúch M. Detekce biomarkerů ionizujuícího záření v myších chlupových folikulech. PragueONCO Journal. 2017.
Kadlčíková D., Fusek K., Drábek J. High resolution melting of Short Tandem Repeats amplicons. Forensic Science International: Genetics Supplement Series. 2017.
Koudeláková V., Jaworek H., Slavkovský R., Drábek J., Potočková J., Vrbková J., Hajdúch M. Human papillomavirus infection in non-small cell lung cancer. Abstract Book: XIII. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days. 2017.
Jaworek H., Kubáňová K., Slavkovský R., Koudeláková V., Drábek J., Hajdúch M. Pitfalls in HPV68a detection. Abstract Book: XIII. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days. 2017.
Houdová Megová M., Drábek J., Trojanec R., Koudeláková V., Vrbková J., Kalita O., Mlčochová S., Rabčanová M., Tučková L., Hajdúch M. A retrospective single-center study of IDH mutations in gliomas. Neuro-Oncology. 2016.
Duchoslavová J., Vondrusová M., Holinková V., Rabčanová M., Věnsková V., Slavkovský R., Brychtová S., Beneš P., Drábek J. Comparison of three genotyping methods for detection of BRAF p.Val600Glu mutation in FFPE patients. XII. Diagnostic Predictive and Experimental Oncology Days: Abstract Book. 2016.
Kadlčíková D., Drábek J. DNA profiling by high resolution melting of microsatellite amplicons. Conference Proceedings. 2016.
Pexa T., Krajsa J., Drábek J., Šaňková M. Exhumation and identification of Father Josef Toufar bones. Conference Proceedings. 2016.
Drábek J. Historie a současnost určování otcovství. Abstratka XX. celostátní konference DNA diagnostiky. 2016.
Šimková H., Drábek J. Human products of conception of incorrect ploidy: forensic DNA interpretation. Conference Proceedings. 2016.
Šporiková Z., Houdová Megová M., Štaffová K., Srovnal J., Rabčanová M., Vrbková J., Drábek J., Trojanec R., Tučková L., Hajdúch M. Komparativní genomová analýza primárního a rekurentního glioblastomu. Prague onco journal. 2016.
Houdová Megová M., Drábek J., Trojanec R., Koudeláková V., Vrbková J., Kalita O., Mlčochová S., Rabčanová M., Hajdúch M. Molecular diagnostics in glioma. Abstract Book: XII.Diagnostic, Predictive, and Experimental Oncology Days. 2016.
Potočková J., Trojanec R., Drábek J., Koudeláková V., Vrbková J., Grygárková I., Kolek V., Šporiková Z., Mlčochová S., Hajdúch M. Potenciální prediktivní a prognostické biomarkery u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Klinická onkologie. 2016.
Potočková J., Trojanec R., Drábek J., Stránská J., Vrbková J., Grygárková I., Kolek V., Koudeláková V., Šporiková Z., Mlčochová S., Hajdúch M. Potential biomarkers for the prediction and prognosis of patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). Prague onco journal. 2016.
Kalita O., Hajdúch M., Trojanec R., Houdová Megová M., Vaverka M., Hrabálek L., Zlevorová M., Drábek J., Tučková L., Vrbková J. Prognostic and Predictive Factors in Primary Glioblastoma Multiforme WHO Grade IV Patients With Resection: A Singe-institution Study. Neuro-onclogoy. 2016.
Kalita O., Hajdúch M., Trojanec R., Houdová Megová M., Vaverka M., Hrabálek L., Vrána D., Šporiková Z., Drábek J., Tučková L., Ehrmann J., Vrbková J. Prognostic and predictive factors in primary glioblastoma Multiforme WHO grade IV patients with resection: a single-institution study. Abstract Book.XII.Diagnostic, Predictive, and Experimental Oncology Days. 2016.
Fusek K., Drábek J. Snapback - functional modification of 5´ end or primers. Conference Proceedings. 2016.
Crlíková H., Drábek J. Stabilisation of PCR reagents for storing at room temperature. Conference Proceedings. 2016.
Slavík H., Dušková P., Švarcová P., Drábek J., Mistrík M., Srovnal J. Utilization of RNA from hair follicles in forensic science. Conference Proceedings. 2016.
Ondryášová H., Koudeláková V., Drábek J., Slavkovský R., Vanek P., Hajdúch M. Utilization of self-sampling device for HPV testing in cervical cancer screening – pilot study. Prague onco journal. 2016.
Ondryášová H., Koudeláková V., Slavkovský R., Věnsková V., Drábek J., Hajdúch M. Assay pro detekci integrované a epizomální formy HPV 16, 18, 31 a 56. Klinická onkologie. 2015.
Drábek J., Stránská J., Slavkovský R., Rabčanová M., Holinková V., Zatloukalová L., Grygárková I., Hajdúch M. First experience with cobas EGFR Mutation Test v2. XI. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days: Abstract Book. 2015.
Potočková J., Trojanec R., Drábek J., Stránská J., Vrbková J., Koudeláková V., Mlčochová S., Šporiková Z., Grygárková I., Hajdúch M. Identifikace prognostických a prediktivních faktorů u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic léčených adjuvantní chemoterapií. Prague onco journal. 2015.
Potočková J., Trojanec R., Drábek J., Stránská J., Vrbková J., Koudeláková V., Mlčochová S., Šporiková Z., Grygárková I., Hajdúch M. Identifikace prognostických a prediktivních faktorů u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic léčených v adjuvantním režimu chemoterapie. Klinická onkologie. 2015.
Šporiková Z., Houdová Megová M., Štaffová K., Srovnal J., Rabčanová M., Vrbková J., Drábek J., Trojanec R., Tučková L., Hajdúch M. Oncoscan analysis in paired samples of primary and recurrent glioblastoma. XI. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days: Abstract Book. 2015.
Šporiková Z., Houdová Megová M., Štaffová K., Rabčanová M., Vrbková J., Drábek J., Trojanec R., Tučková L., Potočková J., Hajdúch M. Oncoscan analysis in recurrent glioblastoma. Klinická onkologie. 2015.
Ondryášová H., Koudeláková V., Drábek J., Slavkovský R., Vanek P., Hajdúch M. Pilot Study for the Utilization of Self-sampling Devices for HPV Testing in Cervical Cancer Screening. XI. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days: Abstract Book. 2015.
Potočková J., Trojanec R., Drábek J., Stránská J., Vrbková J., Grygárková I., Koudeláková V., Šporiková Z., Mlčochová S., Hajdúch M. Potential biomarkers for the prediction and prognosis of patients with NSCLC. XI. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days: Abstract Book. 2015.
Hajdúch M., Džubák P., Trojanec R., Koudeláková V., Znojek P., Voller J., Hruška M., Varanasi L., Drábek J., Srovnal J., Kolář Z. Reproducibility and relevance issues in translational research: case reports and possible solutions. XI. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days, Abstract book. 2015.
Slavkovský R., Stránská J., Věnsková V., Jančík S., Šimová J., Vojta P., Hajdúch M., Drábek J. Ultra deep amplicon sequencing of RAS genes for colorectal carcinoma diagnostics. XI. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days, Abstract book. 2015.
Drábek J., Trojanec R., Stránská J., Jančík S., Slavkovský R., Potočková J., Koudeláková V., Hajdúch M. Historie personalizované léčby karcinomu kolorekta z pohledu genetické laboratoře. XXXV. IMUNOANALYTICKÉ DNY, XIV. CECHTUMA, V. WORKSHOP PREVENTIVNÍ, PREDIKTIVNÍ A PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNY, SBORNÍK ABSTRAKTŮ. 2014.
Šimková H., Drábek J. Human products of conception of incorrect ploidy: forensic DNA interpretation. Forensica 2014 conference proceedings. 2014.
Potočková J., Trojanec R., Drábek J., Stránská J., Vrbková J., Grygárková I., Koudeláková V., Crlíková Z., Mlčochová S., Hajdúch M. Identification of prognostic and predictive factors in non-small cell lung cancer patients treated by adjuvant chemotherapy. Abstract Book, X. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days. 2014.
Kultan J., Kolek V., Hajdúch M., Drábek J., Tichý T., Tachezy R. Inhibitory tyrozinkináz – naděje pro nemocné s refrakterní formou rekurentní respirační papilomatózy? Vnitřní lékařství. 2014.
Stránská J., Gabcova G., Slavkovský R., Holinková V., Rabčanová M., Drábek J. Introduction to RAS pyrosequencing of FFPE samples. Abstract Book, X. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days. 2014.
Megová M., Drábek J., Koudeláková V., Trojanec R., Kalita O., Mlčochová S., Rabčanová M., Hajdúch M. Nová metoda CADMA PCR pro vyšetření IDH1 a IDH2 mutací u gliálních nádorů. Sborník abstrakt, XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2014.
Drábek J. Schematic comparison of models for analysis of complex forensic DNA profiles. Forensica 2014 conference proceedings. 2014.
Urbanovská I., Konvalinka D., Uvírová M., Tomanová R., Buzrla P., Marková D., Paleček T., Dvořáčková J., Drábek J. An association of molecular genetic parameters in gliomas and meningiomas with histological type and grade. Programme and abstract book: The 9th Sympozium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. The 99th Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology. The 5th Olomouc Days of Histology Laboratory Technicians. 2013.
Stránská J., Drábek J., Jančík S., Slavkovský R., Holinková V., Rabčanová M., Hajdúch M. Celogenomová amplifikace (WGA) vyvolává nepřesnosti v detekci mutací genu KRAS u karcinomu tlustého střeva. IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 2013.
Slavkovský R., Jančík S., Vojta P., Stránská J., Hajdúch M., Drábek J. Diagnostics of minor mutations in RAS oncogenes in Mcrc with next–gen sequencing. IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 2013.
Stránská J., Drábek J., Srovnal J., Holinková V., Rabčanová M., Klásková E., Bantová Z., Smolka V., Hyjánek J., Hajdúch M. Fragment analysis of PHOX2B gene causing ondine’s curse: overcoming extreme GC content. Program and Abstracts: The Eighth ISABS Conference on Forensic, Anthropologic and Medical Genetics and Mayo Clinic Lectures in Translational Medicine. 2013.
Kneblová M., Rabčanová M., Holinková V., Stránská J., Jančík S., Trojanec R., Drábek J. IDH1 mutation in glioma patients assessed by CADMA. Program and Abstracts: The Eighth ISABS Conference on Forensic, Anthropologic and Medical Genetics and Mayo Clinic Lectures in Translational Medicine. 2013.
Kneblová M., Koudeláková V., Trojanec R., Kalita O., Drábek J., Mlčochová S., Rabčanová M., Hajdúch M. Molecular characteristics of reccurent glioblastomas. Sborník abstrakt: Konference Chemické biologie a genetiky. 2013.
Kneblová M., Koudeláková V., Trojanec R., Kalita O., Drábek J., Mlčochová S., Rabčanová M., Hajdúch M. Mutace genu IDH1 u gliálních nádorů. Sborník abstrakt, XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013.
Trojanec R., Drábek J., Potočková J., Stránská J., Crlíková Z., Mlčochová S., Vrbková J., Hajdúch M. Vyšetření genu EGFR a mutací genu KRAS u olomouckého souboru pacientů s kolorektálním karcinomem. IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 2013.
Megová M., Drábek J., Koudeláková V., Trojanec R., Kalita O., Mlčochová S., Rabčanová M., Hajdúch M. Vyšetření IDH1 a IDH2 mutací u gliálních nádorů metodou CADMA PCR. IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 2013.
Drábek J., Stránská J., Hrušková E., Slavkovský R., Jančík S., Dwight Z., Rabčanová M., Holinková V., Hajdúch M. Vyšetření mutací genů RAS metodou CADMA (Competitive amplification of differentially melting amplicons). IX. Diagnostic, Predictive and Experimetnal Oncology Days: Abstract Book. 2013.
KOUDELÁKOVÁ V., Trojanec R., Kneblová M., Drábek J., KOLÁŘ Z., KOLEK V., MLČOCHOVÁ S., Hajdúch M. ALK Rearrangement and EGFR Copy Number Gains/mutations in Czech Non-small Cell Lung Cancer Patients. European Journal of Cancer. 2012.
Drábek J., Lukáš J., Dudešek B., Važan P., Stránská J., Jančík S., Macková M., Syrůček M., Lukáš D., Dundr P., Hintnausová B., Astl J., Rabčanová M., Holinková V., Hajdúch M. Analýza mutace p.Val600Glu genu BRAF u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy. Optics Communications. 2012.
NEUWIRTHOVÁ J., SMILEK P., JARKOVSKÝ J., DUŠEK L., ROTTENBERG J., KOSTŘICA R., Srovnal J., Hajdúch M., Drábek J., KLOZAR J. Exprese receptoru pro epidermální růstový faktor a mutace v jeho signální cestě v korelaci s cílenou léčbou u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. Edukační sborník. 2012.
Stránská J., Drábek J., Holinková V., Vojta P., Hajdúch M. Použití polymerázové řetězové reakce v reakčním objemu 1µl pro detekci mutací genu EGFR. Edukační sborník. 2012.
KOUDELÁKOVÁ V., Kneblová M., Trojanec R., Drábek J., KOLÁŘ Z., KOLEK V., MLČOCHOVÁ S., Hajdúch M. Přestavba genu ALK u nemalobuněčného karcinomu plic. Prague onco journal. 2012.
Koudeláková V., Kneblová M., Trojanec R., Drábek J., KOLÁŘ Z., KOLEK V., MLČOCHOVÁ S., Hajdúch M. Přestavba genu ALK u nemalobuněčného karcinomu plic – první zkušenosti. Edukační sborník. 2012.
Vojta P., Jančík S., Macečková Z., Stránská J., Drábek J., Hajdúch M. Vysokokapacitní DNA sekvenování v molekulární diagnostice onkologických markerů EGFR signální dráhy. Optics Communications. 2012.
STRÁNSKÁ J., DRÁBEK J., JANČÍK S., HOLINKOVÁ V., RABČANOVÁ M., HAJDÚCH M. Analýza mutace genu BRAF v real time cykléru s využitím dvou fluorescenčních principů. Edukační sborník, XXXV. Brněnské onkologické dny. 2011.
STRÁNSKÁ J., DRÁBEK J., HOLINKOVÁ V., RABČANOVÁ M., VOJTA P., HAJDÚCH M. Použití polymerázové řetězové reakce v reakčním objemu 1 µl pro detekci mutací genu EGFR. Optics Communications. 2011.
NEUWIRTHOVÁ J., SMILEK P., KOSTŘICA R., DRÁBEK J., SROVNAL J., HAJDÚCH M. Prospektivní studie mutací v EGFR signální cestě ve vztahu k léčbě cetuximabem. Edukační sborník, XXXV. Brněnské onkologické dny. 2011.
SROVNAL J., VYSLOUŽIL K., Wieczek S., DRÁBEK J., RADOVÁ L., DUDA M., SKALICKÝ P., KLEMENTA I., STARÝ L., CWIERTKA K., STRÁŽNICKÁ J., ŠRÁMEK V., MELICHAR B., HAJDÚCH M. THE DETECTION OF CIRCULATING TUMOR CELLS IS A NEGATIVE PROGNOSTIC FACTOR IN COLORECTAL CANCER. Prague onco journal. 2011.
KOUDELÁKOVÁ V., KNEBLOVÁ M., TROJANEC R., KOLÁŘ Z., KOLEK V., DRÁBEK J., MLČOCHOVÁ S., HAJDÚCH M. The Importance of MIR-21, MIR-126, and MIR-205 in NSCLC Patients. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
LUKÁŠ J., DRÁBEK J., DZIECHCIARKOVÁ M., SYRŮČEK M., RABČANOVÁ M., HOLINKOVÁ V., STRÁNSKÁ J., JANČÍK S., HAJDÚCH M. Zjišťování mutačního statusu genu BRAF u zhoubného novotvaru štítné žlázy. Optics Communications. 2011.
Drábek J., Rabčanová M., Holinková V., Jančík S., Hajdúch M. qPCR detekční systém pro R462Q (G>A) polymorfismus genu RNAseL. Edukační sborník XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010.
Drábek J., Rabčanová M., Holinková V., Stránská J., Jančík S., Srovnal J., Radová L., Hajdúch M. R462Q (G>A) polymorfizmus genu RNAseL v české populaci pacientů s nádorem a zdravých kontrol zjištěné pomocí endpoint genotyping qPCR. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2010.
Jančík S., Drábek J., Berkovcová J., Radzioch D., Holinková V., Rabčanová M., Janošťáková A., Hajdúch M. Srovnání detekce molekulárně genetických technik v diagnostice KRAS mutací u NSCLC. Sborník abstrakt - Biotechnologie v medicíně. 2010.
Srovnal J., Vysloužil K., Jančík S., Drábek J., Radová L., Duda M., Skalický P., Klementa I., Starý L., Cwiertka K., Strážnická J., Šrámek V., Melichar B., Hajdúch M. The detection of circulating tumor cell sis a negative prognostic factor in colorectal cancer. Proceedings of the 101st Annual Meeting of the American Association for Cancer Research. 2010.
Srovnal J., Benedíková A., Vysloužil K., Skalický P., Klementa I., Duda M., Strážnická J., Šrámek V., Cwiertka K., Růžková V., Radová L., Drábek J., Jančík S., Hajdúch M. Analýza přežití u pacientů s kolorektálním karcinomem vzhledem k přítomnosti minimální reziduální choroby, mikrosatelitní nestability a mutace genu k-ras. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2009.
Jančík S., Drábek J., Berkovcová J., Radzioch D., Srovnal J., Holinková V., Rabčanová M., Dziechciarková M., Janošťáková A., Hajdúch M. Detekce mutací KRAS molekulárně genetickými technikami. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2009.
Drábek J., Kalita O., Wiecek S., Rabčanová M., Protivánková I., Hajdúch M. DNA METHYLATION DETECTION IN CANCER SAMPLES. Sborník abstraktů přednášek MŠM 6198959216. 2009.
Kalita O., Vaverka M., Hrabálek L., Zlevorová M., Trojanec R., Hajdúch M., Drábek J., Hlobílková A., Houdek M. Možnosti řešení recidiv Glioblastoma Multiforme. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2008.
Hajdúch M., Drábek J., Berkovcová J., Dziechciarková M., Srovnal J., Staňková M. Mutace genu KRAS - klinické konsekvence u nádorových onemocnění. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2008.
Drábek J., Wiecek S., Berkovcová J., Holinková V., Staňková M., Ehrmann J., Hajdúch M. Srovnání detekce nejčastějších mutací v KRAS genu metodou TheraScreen se sekvenováním. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2008.
Staňková M., Berkovcová J., Srovnal J., Drábek J., Hahnová A., Bílková R., Růžková V., Kolek V. Možnosti detekce mutací v onkogenu k-ras. III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. 2007.
Petřková J., Kvezereli M., Drábek J., Lukl J., Petřek M. Polymorfismus genu pro komplementový receptor CR1 u pacientů s infarktem myokardu. Cor et Vasa. 2004.
Kvezereli M., Garr E., Mrázek F., Kriegová E., Drábek J., Kolek V., du Bois RM., Grutters JC., Ruven HJ., Welsh KI., Petřek M. Single Nucleotide Polymorphism (SNP) of Complement Receptor (CR) 1 Gene Is Not Involved in Susceptibility to Sarcoidosis. International Journal on Immunorehabilitation. 2004.
Kolek A., Ehrmann J., Ehrmann J., Lisová S., Kolář Z., Drábek J., Heřmanová Z. Apoptotic mechanisms participating in the development of mucosal changes in coeliac disease. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2002.
Slavíková E., Skopalová M., Ambrůzová Z., Mrázek F., Drábek J., Petřek M. HLA typizace pro potřeby příbuzenské transplantace krvetvorných buněk - vybrané případy. Alergie. 2002.
Hutyrová B., Pantelidis P., Drábek J., Kolek V., du Bois R. M., Petřek M. IL-1 gene cluster polymorphisms in Czech patients with sarcoidosis. Studia pneumologica et phthiseologica. 2002.
Gibejová A., Szotkowská J., Drábek J., Kolek V., du Bois R. M., Petřek M. Macrophage inflammatory protein-3beta ( MIP-3beta ) expression in sarcoidosis. Studia pneumologica et phthiseologica. 2002.
Pospíšilová D., Ambrůzová Z., Drábek J., Ptoszková H., Smíšek P., Petrtýlová K., Starý J., Hak J., Hrstková H., Hajdúch M., Mihál V. HLA-DR and DQ antigens in children with the chronic form of immune thrombocytopenia. Abstracts, Platelets 2000 Symposium. 2000.
Mihál V., Pospíšilová D., Ambrůzová Z., Drábek J. Autoimmune disorders in paediatric haematology. Česko-slovenská pediatrie. 1999.
Petřek M., Drábek J., Kolek A., Bunce M., Gilchrist F., du Bois R. M. CC chemokine receptor gene polymorphisms in Czech patients with sarcoidosis. Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Diseases. 1999.
Pospíšilová D., Mihál V., Ambrůzová Z., Drábek J., Ptoszková H., Hak J., Smíšek P., Petrtýlová K., Hrstková H. HLA-DR and DQ antigens in children with chronic form of ITP. Pediatric Research. 1999.
Merkunová A., Hajdúch M., Drábek J., Gojová L., Venháčová J. Identification of risk factors for IDDM. Physiological Research (print). 1999.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Slavkovský R., Blumová B., Jurtíková H., Rožánková Z., Žižkovičová P., Holinková V., Stránská J., Koblihová B., Kotková L., Drábek J., Hajdúch M. Vyšetření somatických mutací a polymorfismů panelu 10 až 684 genů masivně paralelním sekvenováním. 2021.
Stránská J., Slavkovský R., Drábek J., Bartáková K., Blumová B., Štefanová H., Hajdúch M. Genotypizace BRCA1/2 mutací pomocí masivně paralelního sekvenování (BRCAtest). 2019.
Drábek J., Jančík S., Stránská J., Slavkovský R., Holinková V., Rabčanová M., Hajdúch M. Vyšetření mutací a polymorfismů genu KRAS, EGFR, BRAF polymerázovou řetězovou reakcí s detekcí v reálném čase. 2013.
Drábek J., Jančík S., Holinková V., Rabčanová M., Khoylou M., Stránská J., Vojta P., Hajdúch M. Vyšetření délkových polymorfismů a mutací onkogenů fragmentační analýzou amplikonů (C_SOP_09) ISO 17025 v roce 2010. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Stránská J., Slavkovský R., Kořínková G., Líznerová B., Drábek J., Onderková M., Chladová V., Bezděková K., Brož P., Hajdúch M. Deep Amplicon Sequencing of PIK3CA Gene Using fastGEN Technology. 2024.
Rožánková Z., Žižkovičová P., Jurtíková H., Líznerová B., Holinková V., Drábek J., Hajdúch M. WHOLE GENOME SEQUENCING POPULATION STUDIES. 2024.
Stránská J., Slavkovský R., Ptáková N., Kořínková G., Líznerová B., Drábek J., Seidlová V., Pehlíková K., Brož P., Hajdúch M. Deep Amplicon Sequencing of POLE Gene Using fastGEN Technology. 2023.
Rožánková Z., Žižkovičová P., Jurtíková H., Líznerová B., Holinková V., Drábek J., Hajdúch M. WHOLE EXOME SEQUENCING TECHNOLOGIES COMPARISON. 2023.
Koblihová B., Slavkovský R., Drábek J., Frydrych I., Kouřilová P., Hajdúch M., Mikulík R., Haršány M. Clonal somatic variants in hematopoietic cells in relation to age and stroke. 2022.
Koblihová B., Slavkovský R., Drábek J., Frydrych I., Hajdúch M., Haršány M., Mikulík R. Clonal somatic variants in hematopoietic cells in relation to age and stroke. 2021.
Radzioch D., Hajdúch M., Džubák P., Kopřiva F., Kolek V., De Sanctis JB., Petřek M., Mihál V., Petřík M., Kolář M., Zapletalová J., Drábek J., Raška M. CURRENT PROJECT: CHRONIC INFLAMMATION AND AGING. 2021.
Kotková L., Slavkovský R., Holinková V., Blumová B., Štefanová H., Stránská J., Drábek J. BMI PREDICTION THROUGH DETECTION OF DNA METHYLATION. 2019.
Šporiková Z., Kalita O., Hajdúch M., Trojanec R., Houdová Megová M., Vaverka M., Hrabálek L., Zlevorová M., Vrána D., Drábek J., Tučková L., Ehrmann J., Vrbková J. Gene aberrations in IDH-wild type glioblastoma. 2017.
Bartáková K., Blumová B., Štefanová H., Holinková V., Rabčanová M., Vrbková J., Slavkovský R., Drábek J. OncoScan analysis of good and bad responders to bevacizumab among mCRC patients. 2017.
Klásková E., Houda J., Wiedermann J., Drábek J. Kardiální příznaky vrozeného centrálního hypoventilačního syndromu. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hajdúch M., Agrawal K., Das V., Drábek J., Džubák P., Petřík M., Srovnal J., Svoboda M., Trojanec R., Vanek P. XIV. DIAGNOSTIC, PREDICTIVE AND EXPERIMENTAL ONCOLOGY DAYS. 2018.
Hajdúch M., Drábek J., Trojanec R., Bouchalová K., Džubák P., Srovnal J., Svoboda M., Slabý O. VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2012.
HAJDÚCH M., DRÁBEK J., DŽUBÁK P., SLABÝ O., SROVNAL J., SVOBODA M., TROJANEC R. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. 2011.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Chalupová V., Drábek J., Petřek M. Molekulárně genetické metody HLA typizace. Molekulárně genetické metody HLA typizace. 1999.
PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Drábek J., Jančík S., Stránská J., Gabčová G., Holinková V., Rabčanová M., Hajdúch M. Validace metody C_SOP_BRAF. 2012.
Drábek J., Jančík S., Holinková V., Rabčanová M., Hajdúch M. Validation Protocol from Testing of qPCR Kit. 2012.
SOFTWARE
Vrbková J., Kotková L., Lošťák J., Drábek J. Meth-Age. 2022.
OSTATNÍ
Šurinová S., Aebersold R., Hajdúch M., Srovnal J., Drábek J., Radová L. Biomarker assay and uses thereof for diagnosis, therapy selection, and prognosis of cancer. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
JANČÍK LEF Pediatrie 2015
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)