Jak se zapojit do programu jako student

Spolupráce se školitelem může mít mnoho různých forem. Bude to záviset na konkrétním úkolu, množství času, které bádání můžete věnovat. Většina z vás se asi stane členem některého výzkumného týmu a zapojí se do projektu, na kterém tento tým pracuje. Někdo z vás může mít v hlavě už hotové téma či představu a bude hledat někoho, kdo by mu pomohl s jeho realizací. Studenti pracují samostatně, spolu s kamarádem, nebo v menších skupinách pod vedením svého školitele. A jak konkrétně postupovat?

 1. Nejprve si zkuste ujasnit, proč chcete dělat vědu, který obor vás zajímá a kolik tomu můžete věnovat času.
 2. Podívejte se do nabídky badatelských projektů a pokuste se najít ten, který nejvíce odpovídá vašim zájmům. Podívejte se také na to, čím se zabývá skupina, která téma vypisuje. Je možné, že když si popovídáte se školitelem, najdete společně téma, které vám vyhovuje více, i když bude trochu odlišné od toho, které je ve vypsané nabídce témat.
  V případě, že vašim zájmům žádné z témat neodpovídá, navrhněte jiné téma k řešení a kontaktujte koordinátora programu na badatel@upol.cz, ten se maximálně vynasnaží zajistit vám školitele.
 3. Kontaktujte vybraného školitele. Doporučujeme, abyste první kontakt udělali e-mailem (při použití telefonu se sice domluvíte konkrétněji, ale riskujete, že zavoláte nevhod).
 4. Pokud je téma vypsáno v anglickém jazyce, komunikace v průběhu realizace bude v tomto jazyce zachována. Tento projekt má tedy přidanou hodnotu jazykového zdokonalení. I další témata, která jsou vypsána v českém jazyce, lze po odsouhlasení školitelem vést v anglickém jazyce.
 5. Do e-mailu můžete napsat vaše ideální časové možnosti, ale třeba i to, co umíte a co třeba s daným výzkumným tématem přímo nesouvisí, ale může se to hodit (např. znalost jazyků, programování…).
 6. Vyčkejte odpovědi. Z důvodu pracovní vytíženosti to může chvíli trvat. Pokud se nedočkáte odpovědi do dvou týdnů, kontaktujte koordinátora programu.
 7. Pokud si se školitelem domluvíte schůzku, nechoďte v doprovodu rodičů – podpora rodičů je důležitá, ale chceme vidět, že zájem máte především vy, ne rodiče, a že jste samostatní.
 8. V případě, že se s vybraným školitelem nedohodnete, zkuste najít někoho jiného z naší nabídky. Pokud by se vám to nepodařilo, kontaktujte koordinátora programu.
 9. Rozhodnete-li se z jakéhokoliv důvodu spolupráci ukončit, sdělte to svému supervizorovi ideálně e-mailem.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese badatel@upol.cz.

Jak se zapojit do programu jako školitel

Zadejte téma

Jestliže vám myšlenky programu Badatel jsou natolik blízké, že byste byl ochoten(a) stát se školitelem/školitelkou, můžete zaslat váš projekt na e-mail badatel@upol.cz. K projektu přidejte název i stručnou anotaci, obojí napsané jazykem srozumitelným středoškolákům, tedy spíš populárně. Dále doporučujeme i stručný popis toho, čím se zabývá vaše skupina nebo pracoviště (může to být i odkaz na internetové stránky vašeho pracoviště) a vložit lze i ilustrační obrázek.

Může se stát, že se při osobním setkání se studentem domluvíte na tématu, které bude trochu odlišné od toho, které je nabízeno v databázi, ale které zapadá do činnosti vaší skupiny – pak doporučujeme upravené téma zaslat také na badatel@upol.cz.

K čemu se zavazujete?

Tím, že vložíte téma do naší databáze, vám vzniká jediná povinnost – jestliže vás kontaktuje nějaký student, jste povinen mu odpovědět. Samozřejmě optimální bude, pokud si s ním smluvíte schůzku a domluvíte se na tom, jak bude stáž probíhat. Pokud ale aktuálně nemáte z jakéhokoliv důvodu možnost se studentovi věnovat, můžete ho i odmítnout. Zkuste studentovi v takovém případě např. doporučit některého kolegu, který se zabývá podobným tématem nebo ho odkažte na koordinátora programu.

Jak se dozvíte o studentovi?

Program Badatel a jeho témata jsou pro propagovány přímo na školách. Pokud se vám student neozve přímo, pak může také zvolit cestu komunikace přes koordinátora programu (badatel@upol.cz). Osloví-li vás zájemce a odsoouhlasíte-li si s ním spolupráci, pak prosím o této skutečnosti informujte na adrese badatel@upol.cz, odkud obdržíte i další instrukce.

Jak by měla vypadat studentská stáž?

Student by měl bádat – tedy hledat něco nového, nemělo by se jednat o praktikum. To, jak bude vypadat stáž, se bude odvíjet od toho, jaké téma vypíšete, jaké budou časové možnosti vaše a studenta – žádný univerzální předpis neexistuje.

Zkušenosti ukazují, že ke studentům, kteří provádějí experimenty v laboratoři, se můžeme chovat jako k bakalářům či diplomantům. Je nutné provést školení bezpečnosti práce a studenta seznámit s riziky na pracovišti. V případě, že se bude jednat o teoretickou práci či práci, která nevyžaduje pravidelnou přítomnost v laboratoři (např. programování, modelování, zpracování dat) můžete po uvedení studenta do problematiky pokračovat v kontaktu online (vhodné např. pro studenty ze vzdálenějších obcí, kteří nemohou pravidelně dojíždět). Je také možné, že vás kontaktuje nějaký student (nebo i skupina studentů pod vedením jejich učitele) s vlastním badatelským tématem a vy jim po vzájemné dohodě budete dělat školitele.

Jak by měly být studentské práce ukončeny?

Přesto, že se může stát, že student svou práci nedokončí (přece jen může podcenit své časové i jiné schopnosti), doporučujeme, aby studenti své práce v rámci Badatele prezentovali minimálně na Konferenci mladých přírodovědců, kterou každoročně v rámci Badatele pořádáme. Kromě toho své práce mohou studenti využít například v rámci Středoškolské odborné činnosti nebo v jiných soutěžích.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese badatel@upol.cz.

Informace pro středoškolské pedagogy

Přestože hlavním cílem programu Badatel je využití tvůrčího potenciálu středoškolských studentů za pomoci prostředků a odborníků na vysoké škole, je nepochybné, že středoškolský pedagog při tom může sehrát velmi významnou roli. Je totiž klíčovou osobou pro formování vztahu studenta k vyučovanému předmětu. Nejenže je pro studenta zdrojem informací, ale snad ještě důležitější je to, že při každodenním kontaktu ve škole může studenta osobně ovlivnit – může ho pro předmět nadchnout, popřípadě také někam nasměrovat jeho aktivitu. A jak se tedy můžete konkrétně zapojit do programu Badatel?

 1. Tím, že vaše studenty na možnost zapojení do programu upozorníte. Můžete oslovit celou třídu, nebo jen vámi vytipované studenty. Nemusí to být však jen ti, kteří mají nejlepší známky. Jsou studenti, kteří mají horší známky jen proto, že jim nevyhovuje klasický způsob vyučování, však mohou být velmi dobří při řešení problémů vyžadujích kreativitu, netradiční přístup či manuální zručnost.
 2. Můžete navrhnout problém a podnítit vznik skupinky studentů, která jej bude řešit, např. s využitím školní laboratoře. Na vysoké škole se pak pokusíme najít odborníka, který by vám pomohl s metodikou a vyhodnocením výsledků, popř. umožnil provedení experimentů, které přesahují možnosti vaší školní laboratoře.

Je možné, že vás napadne ještě nějaká další možná forma spolupráce – program Badatel nemá žádný pevně daný formální rámec a každá aktivita je vítaná. V tom případě kontaktujte koordinátora programu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)