RNDr. Zdeněk SMÉKAL, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634346

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

3.046

odborný asistent

výuka: anorganická chemie (cvičení, seminář, přednáška) vybrané kapitoly z anorganické chemie (přednáška) obecná chemie (seminář) laboratorní technika (cvičení) chemické názvosloví (seminář) výzkum: syntéza a fyzikálně-chemické studium vícejaderných koordinačních sloučenin

ČLÁNEK
Kutláková K., Smékal Z., Šindelář Z., Štarha P., Kameníček J. Syntéza a studium hexaizothiokyanatochromitanů měďnatých s vybranými N-donorovými ligandy. ChemZi. 2007.
Smékal Z., Kutláková K., Šindelář Z., Kameníček J. Tetracyanopalladnates(II) and tetracyanoplatinates(II) of copper(II) with triamines or tetramines as chelating ligands. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2006.
Smékal Z., Strnadová H., Šindelář Z., Pavlíček M., Walla J. Tetracyanonickelates(II) of copper(II) with Bidentate, Tridentate, and Tetradentate N-Donor Ligands. Chemical Papers. 2005.
Smékal Z., Trávníček Z. Syntéza a studium hexakyanoruthenatanů měďnatých. Chemické listy. 2004.
Mikulík J., Strnadová H., Trávníček Z., Smékal Z. Syntéza a studium nitroprussidů a tetrakyanonikelnatanů měďnatých. Chemické listy. 2003.
Smékal Z., Kameníček J., Klasová P., Wrzeszcz G., Šindelář Z., Kopel P., Žák Z. Oxalato complexes of copper(II) with chelating diamines. Crystal structure of [Cu(dmen)ox(H2O)](2)[Cu(dmen)(2)](ClO4)(2). Polyhedron. 2002.
Kameníček J., Smékal Z. X-ray structure of [Cu(dimeen)(ox)(H2O)]2[Cu(dimeen)2](ClO4)2. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001.
Kameníček J., Smékal Z. X-RAY STRUCTURE OF [Cu(dimeen)(ox)(H2O)]2[Cu(dimeen)2](ClO4)2. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001.
Smékal Z., Trávníček Z., Marek J., Nádvorník M. Cyano-bridged bimetallic complexes of copper(II) with nitropruside. Crystal structure of [Cu(H2NCH2CH(NH2)CH3)2Fe(CN)5NO].H2O. Australian Journal of Chemistry. 2000.
Smékal Z., Šindelář Z., Klička R.. Mono- and Binuclear complexes of iron(III) with 1,2-bis(2-hydroxybenzamido)ethane. Monatshefte für Chemie. 1998.
Walla J., Smékal Z., Kameníček J. New complexes of nickel and copper with 3,4-toluenedithiole. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 1998.
Smékal Z., Thornton P.., Šindelář Z., Klička R. Synthesis and characterization of (mu-oxalato) copper(II) and nickel(II) complexes. Polyhedron. 1998.
Smékal Z., Trávníček Z., Nádvorník M.., Šindelář Z., Klička R., Marek J.. Synthesis and characterization of (mu-oxalato) nickel(II), copper(II) and zinc(II) complexes with chelating polyamines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 1998.
Smékal Z., Biler M.. The complexes of iron(III) and copper(II) or nickel(II) with cyanide as bridging ligand. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kutláková K., Smékal Z., Trávníček Z., Kameníček J., Šindelář Z. Heteronukleární komplexy mědi, kobaltu a chromu s můstkujícími kyanidy a polydentátními aminy. Pokroky v anorganické chemii. 2006.
Smékal Z., Trávníček Z., Lloret F., Marek J. Binuclear mí-oxalato nickel(II) and Cu(II) complexes with 3,3´-diamino-N-methyl-dipropylamine or trans-1,2-diaminocyclohexane. 51. zjazd CHS, Nitra 6.-9.9.99. 1999.
Smékal Z., Trávníček Z., Marek J. Cyano-bridged bimetallic complexes with nitroprusside or hexacyano-ferrate(II). XVIII. IUCr Congress Glasgow, Scotland. 1999.
Walla J., Smékal Z. Nové komplexní sloučeniny Co(II), Ni(II) a Cu(II) s 1-toluen-3,4-dithiolem. Sborník Pokroky v anorganické chemii, Cikháj 22.-25.6.98. 1998.
KNIHA - CELEK
Antal P., Bártová I., Smékal Z. Cvičení z anorganické chemie. 2021.
Klečková M., Mašláňová H., Smékal Z. Školní pokusy z chemie. 2021.
ABSTRAKT
Hollas D., Raabová H., Smékal Z. Kyanokomplexy železa odvozené od nitroprussidu sodného. První studentská konference mladých přírodovědců. 2007.
Mikulík J., Strnadová H., Trávníček Z., Smékal Z. Syntéza studium nitroprussidů a tetrakyanonikelnatanů měďnatých. Chemické listy. 2003.
SBORNÍK - CELEK
Kameníček J., Klečková M., Maier V., Klanicová A., Mikulík J., Petřivalský M., Šindelář Z., Kvítek L., Smékal Z., Fryšová I., Knob R., Čáp L., Barták P., Panáček A., Soukupová J., Zbořil R. Zařazení moderních přírodovědných poznatků do výuky na SŠ a ZŠ. Zařazení moderních přírodovědných poznatků do výuky na SŠ a ZŠ. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)