Katedra anorganické chemie garantuje výuku oborů Anorganická chemie, Bioanorganická chemie, a Chemie pro učitelské obory v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech.


V rámci výzkumu se zaměřujeme na přípravu a studium nových koordinačních sloučenin s přechodnými kovy, což konkrétně znamená vývoj nových sloučenin s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, či antidiabetickými účinky nebo kontrastní látky pro diagnostické zobrazovací metody) nebo sloučenin se zajímavými magnetickými, optickými nebo katalytickými vlastnostmi s průmyslovým aplikačním potenciálem (např. paměťová média s vysokou hustotou záznamu, různé druhy senzorů). 

Naše pedagogická činnost, jakožto garanta učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, je pak také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory a motivaci k jejich studiu, na spoluorganizaci chemických olympiád či na zajišťování zájmových chemických aktivit pro žáky základních i středních škol.

Aktuality

Udělení patentu

09. červen 2023

Spoluautorům z katedry anorganické chemie byl udělen český patent Komplexy platiny pro léčbu mnohočetného myelomu.

Spoluprací Katedry anorganické chemie (PřF UP) a Ústavu klinické a molekulární patologie (LF UP) vznikla série dijodoplatnatých komplexů s jednoduchými imidazolovými deriváty, které byly prokázány jako vysoce účinné proti buněčným liniím mnohočetného myelomu, který představuje velmi obtížně léčitelný typ nádorového onemocnění. Studované sloučeniny a jejich použití pro léčbu mnohočetného myelomu je předmětem patentové ochrany Úřadem průmyslového vlastnictví (patent CZ 309542 B6).

 

Studentská publikace v Inorganic Chemistry Frontiers

Journal cover02. červen 2023

V časopise Inorganic Chemistry Frontiers byla publikována práce s názvem „Anti-myeloma pro-apoptotic Pt(II) diiodido complexes" (autoři: L. Masaryk, D. Weiser Drozdková, K. Słoczyńska, J. Moncol’, D. Milde, R. Křikavová, J. Popiół, E. Pękala, K. Ondrušková, I. Nemec, K. Smešný Trtková, P. Štarha).

Dijodoplatnaté komplexy obecného vzorce cis-[PtI2(Ln)2] (17) s imidazolovými deriváty (Ln) byly vysoce účinné proti buněčným liniím mnohočetného myelomu U266B1 a KMS12-PE. Nejaktivnější sloučenina 6 výrazně snížila životaschopnost myelomových buněk a předčila tak konvenční protinádorové léčivo cisplatinu. Komplex 6 také vykazoval výrazně nižší aktivitu u stromálních fibroblastů HS-5 než u myelomových buněk, což poukazuje na jeho farmakologicky perspektivní selektivitu vůči nádorovým buňkám. V apoptotických myelomových buňkách nebyla po aplikaci komplexu 6 zjištěna žádná aktivita kaspázy 3/7, což poukazuje na jiný mechanismus indukce apoptózy než u cisplatiny. Tato práce ukazuje, že jednoduché neklasické platnaté komplexy představují novou perspektivu pro monoterapii obtížně léčitelného mnohočetného myelomu.

Naše studentka získala francouzské stipenidum Barrande Fellowship

09. květen 2023

Studentka doktorského oboru Anorganická chemie Mgr. Eva Zahradníková uspěla v programu Barrande Fellowships 2023 a získala stipendium, které bude financovat její zahraniční stáž ve Francii.

Mgr. Eva Zahradníková, studentka třetího ročníku doktorského studia oboru Anorganická chemie, uspěla ve výběrovém řízení a získala finanční podporu z programu Barrande Fellowhips 2023, kterou využije pro financování své zahraniční stáže ve Francii.

Barrande Fellowships je prestižní česko-francouzský program podporující mobilitu a výměnu doktorandů mezi Francií a Českou republikou a je koordinovaný francouzskou ambasádou v Praze a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Evě srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchu na její zahraniční stáži.

Studentská publikace v Crystal, Growth & Design

Journal cover02. březen 2023

V časopise Crystal, Growth & Design byla publikována práce s názvem "Variation of Spin-Transition Temperature in the Iron(III) Complex Induced by Different Compositions of the Crystallization Solvent" (autoři: I. Nemec, L. Kotásková, R. Herchel ).

V této práci jsme podrobně zkoumali vliv krystalizace na kritickou přechodovou teplotu u železitého komplexu, který vykazuje křížení spinových stavů a teplotní hysterezi. Pomocí rentgenové difrakce jsme zjistili, že čas krystalizace výrazně ovlivňuje kritickou přechodovou teplotu (T1/2). Delší doba krystalizace vede ke snížení T1/2 (až o 50 K), zatímco krystaly krystalizované rychle vykazují vyšší T1/2.

Exkurze na katedře anorganické chemie

23. leden 2023

Pro žáky ZŠ Křižná Valašské Meziříčí a Církevního gymnázia Německého řádu jsme na pracovišti katedry anorganické chemie uspořádali zajímavé exkurze.

Žáci si mohli vyzkoušet práci v laboratoři. Byly pro ně připraveny efektní pokusy, během kterých si měli možnost rozšířit své vědomosti o vlastnostech alkalických kovů, kovů alkalických zemin a peroxidu vodíku. Sami si vyzkoušeli srážecí, acidobazické a komplexotvorné reakce. Ve společenské místnosti ve skupinkách řešili zajímavé chemické rébusy.

https://youtu.be/qji1kFQPIBM

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)