Katedra anorganické chemie garantuje výuku oborů Anorganická chemie, Bioanorganická chemie, a Chemie pro učitelské obory v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech.

V rámci výzkumu se zaměřujeme na přípravu a studium nových koordinačních sloučenin s přechodnými kovy, což konkrétně znamená vývoj nových sloučenin s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, či antidiabetickými účinky nebo kontrastní látky pro diagnostické zobrazovací metody) nebo sloučenin se zajímavými magnetickými, optickými nebo katalytickými vlastnostmi s průmyslovým aplikačním potenciálem (např. paměťová média s vysokou hustotou záznamu, různé druhy senzorů). 

Naše pedagogická činnost, jakožto garanta učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, je pak také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory a motivaci k jejich studiu, na spoluorganizaci chemických olympiád či na zajišťování zájmových chemických aktivit pro žáky základních i středních škol.

Aktuality

Studentská publikace v Crystal, Growth & Design

Journal cover02. březen 2023

V časopise Crystal, Growth & Design byla publikována práce s názvem "Variation of Spin-Transition Temperature in the Iron(III) Complex Induced by Different Compositions of the Crystallization Solvent" (autoři: I. Nemec, L. Kotásková, R. Herchel ).

V této práci jsme podrobně zkoumali vliv krystalizace na kritickou přechodovou teplotu u železitého komplexu, který vykazuje křížení spinových stavů a teplotní hysterezi. Pomocí rentgenové difrakce jsme zjistili, že čas krystalizace výrazně ovlivňuje kritickou přechodovou teplotu (T1/2). Delší doba krystalizace vede ke snížení T1/2 (až o 50 K), zatímco krystaly krystalizované rychle vykazují vyšší T1/2.

Exkurze na katedře anorganické chemie

23. leden 2023

Pro žáky ZŠ Křižná Valašské Meziříčí a Církevního gymnázia Německého řádu jsme na pracovišti katedry anorganické chemie uspořádali zajímavé exkurze.

Žáci si mohli vyzkoušet práci v laboratoři. Byly pro ně připraveny efektní pokusy, během kterých si měli možnost rozšířit své vědomosti o vlastnostech alkalických kovů, kovů alkalických zemin a peroxidu vodíku. Sami si vyzkoušeli srážecí, acidobazické a komplexotvorné reakce. Ve společenské místnosti ve skupinkách řešili zajímavé chemické rébusy.

https://youtu.be/qji1kFQPIBM

Studentská publikace v Inorganica Chimica Acta

Journal cover22. leden 2023

V časopise Inorganica Chimica Acta byla publikována práce s názvem "Antibacterial study on nickel and copper dicarboxylate complexes" (autoři: I. Loubalová, E. Zahradníková, L. Masaryk, I. Nemec, L. Hochvaldová, A. Panáček, L. Kvítek, R. Večeřová, M. Swiatkowski, P. Kopel).

Byla připravena řada komplexů niklu a mědi s dikarboxylovými kyselinami (2,2 '-thiodioctová, 3,3 '-thiodipropionová, 3,3 '-dithiodipropionová a fumarová kyselina) a N-donorovými ligandy (1,2-diaminopropan, 1,3-diaminopropan, 1,10-fenanthrolin a N,N,N ',N '',N ''-pentamethyldiethylenetriamin). Komplexy byly charakterizovány elementární analýzou, IR spektroskopií a monokrystalovou rtg difrakcí. Komplexy vykazují antibakteriální aktivitu a mohly by být použity pro léčbu povrchových zranění.

Publikace v Inorganic Chemistry

Journal cover22. leden 2023

V časopise Inorganic Chemistry byla publikována práce s názvem "Liposomal Binuclear Ir(III)-Cu(II) Coordination Compounds with Phosphino-Fluoroquinolone Conjugates for Human Prostate Carcinoma Treatment" (autoři: U.K. Komarnicka, S. Koziel, B. Pucelik, A. Barzowska, M. Siczek, M. Malik, D. Wojtala, A. Niorettini, A. Kyziol, V. Sebastian, P. Kopel, S. Caramori, A. Bienko).

Byly připraveny nové heteronukleární koordinační sloučeniny ([Ir(η5-Cp*)Cl2Pcfx-Cu(phen)](NO3)·1.75(CH3OH)·0.75(H2O) (1), [Ir(η5-Cp*)Cl2Pnfx-Cu(phen)](NO3)·1.75(CH3OH)·0.75(H2O) (2), [Ir(η5-Cp*)Cl2Plfx-Cu(phen)](NO3)·1.3(H2O)·1.95(CH3OH) (3), [Ir(η5-Cp*)Cl2Psfx-Cu(phen)] (4)) s fosfinovými deriváty fluorochinolinů, jmenovitě s sparfloxacinem (Hsfx), ciprofloxacinem (Hcfx), lomefloxacinem (Hlfx), a norfloxacinem (Hnfx) a studovány jako potenciální protirakovinová chemoterapeutika. Komplexy uzavřené v lipozomech vykazují vysoký protirakovinový účinek na buňky rakoviny prostaty a nejsou toxické vůči zdravým buňkám. Mechanismus účinku je v efektivní akumulaci lipozomálního komplexu v buňkách karcinomu a následná apoptóza.

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover06. prosinec 2022

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Effective tuning of magnetic anisotropy in distorted pentagonal bipyramidal Ni(ii) complexes via substitution of axial coligands" (autoři: B. Drahoš, R. Herchel).

V tomto článku byla připravena a zkoumána série nikelnatých komplexů s pyridinovým makrocyklickým ligandem L o obecném složení [Ni(L)(X)2]0/2+ (X = Br (1), I (2), CH3CN (3), NCS (4), imidazol (5)) s pentagonálně bipyramidálním tvarem koordinační sféry a silnou Jahn-Tellerovou distorzí v pentagonální ekvatoriální rovině. Z magnetických měření byla zjištěna velká míra magnetické anizotropie typu lehké osy, která nebyla ovlivněna změnou axiálních halogenidových koligandů ( Cl → Br → I ), ale významně se navýšila v případě změny N-donorových koligandů (CH3CN → NCS → imidazol). Tento trend byl vysvětlen pomocí teoretických výpočtů, které prokázaly pozitivní vliv změny axiálního ligandového pole ale i značný negativní efekt deformace ligandového pole v ekvatoriální rovině a poukázaly tak na komplexnost problému ladění magnetické anizotropie v pentagonálně bipyramidálních komplexech s ne zcela rigidním makrocyklickým ligandem.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)