doc. RNDr. MARTA KLEČKOVÁ, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634430

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

3.045

docent

didaktika chemie, anorganická chemie, další vzdělávání učitelů, školní experimenty

ČLÁNEK
Mašláňová H., Klečková M. Inspirace z Českého lékopisu pro praktickou výuku chemie na střední škole. Biologie - Chemie - Zeměpis. 2017.
Prášilová J., Klečková M., Kameníček J. Materiály pro výuku chemie na gymnáziích. Chemické listy. 2015.
BUBÍKOVÁ S., KLEČKOVÁ M. Chemický experiment na základní škole. Biologie - Chemie - Zeměpis. 2011.
KLEČKOVÁ M., HUVAROVÁ M. Nejpoužívanější středoškolské učebnice chemie na gymnáziích v ČR. Biologie - Chemie - Zeměpis. 2011.
VAŠÍČKOVÁ M., KLEČKOVÁ M. Výuka chemie a ICT. Biologie - Chemie - Zeměpis. 2011.
BUBÍKOVÁ S., KLEČKOVÁ M. Využití ICT ve výuce biotechnologií. Media4u Magazine. 2011.
Čtrnáctová H., Klečková M. Doktorské studium v oblasti didaktiky chemie - vývoj a současnost. Scientia in educatione. 2010.
Vašíčková M., Klečková M. Využití ICT v projektovém vyučování na nižším stupni gymnázia. Media4u Magazine. 2010.
Kvítek L., Soukupová J., Zajoncová L., Štosová T., Tarkowski P., Panáček A., Klečková M. Education of science and competitive activities. Journal of Baltic Science Education - Supplement Problems of Education in the 21st Century. 2007.
Pavlíček M., Klečková M., Vašíčková M., Štosová T., Cankař P., Kvítek L. Chemická soutěž pro žáky a studenty - Labyrint 2006. ChemZi. 2007.
Klečková M., Holubová R., Kainzová V. Integrace v přírodovědném vzdělávání - studium východisek. Chemické listy. 2006.
Klečková M., Nevěčná T., Fadrná V., Topičová P. Asistent učitele - rozšíření pedagogické praxe budoucích učitelů chemie. ChemZi. 2005.
Kvítek L., Otyepková E., Hrbáč J., Nevěčná T., Klečková M. Elektronické učební texty ve vysokoškolské výuce. Chemické listy. 2004.
Klečková M., Štěpánová M. Chemické hry. Chemické listy. 2004.
Panáček A., Kvítek L., Klečková M. Koloidní chemie v praktických úlohách. Chemické listy. 2004.
Klečková M. Popularizace přírodních věd - Jarmark 2004. Chemické listy. 2004.
Klečková M. Jarmark chemie, fyziky a matematiky 2003. Chemické listy. 2003.
Kvítek L., Jelínek J., Hrubá V., Nevěčná T., Otyepka M., Jirásková E., Klečková M., Ševčík J. Chemická olympiáda - hrátky pro vyvolené nebo šance pro všechny ? Chemické listy. 2002.
Klečková M., Ševčík J., Kameníček J., Barták P., Friedecký D. Síra a její sloučeniny. Biologie - Chemie - Zeměpis. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Klanicová A., Klečková M. Přehled profesní přípravy učitelů chemie, nový předmět - Reflexe pedagogické praxe. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. 2017.
Klečková M., Kameníček J., Prášilová J. Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie. In . (Eds.) Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/ Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. 2014.
Prášilová J., Klečková M., Kameníček J., Látal F. Možnosti zařazení poznatků z průmyslové chemie do výuky nejen přírodovědných předmětů. In . (Eds.) Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/ Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. 2014.
Bubíková S., Klečková M. Dotazníkové šetření ve výuce chemie na středních školách. Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. 2012.
Bubíková S., Klečková M. Experiments with Nature-based Colours. Chemistry Education in the Light of the Research. 2012.
Klečková M., Klanicová A., Novotná R. Zkvalitnění profesní přípravy učitelů přírodovědných oborů. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. 2012.
Klečková M., Kvítek L. Přírodní vědy pod drobnohledem - akce pro talentované studenty. In . (Eds.) Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. 2010.
Bubíková S., Klečková M. Chemický experiment v okruzích RVP. Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. 2009.
Vašíčková M., Klečková M. Interaktivní periodická tabulka prvků - použití ICT. Súčasnosť a perspektivy didaktiky chémie II. 2009.
Vašíčková M., Klečková M. Jak pomáhají ICT učitelům chemie (příprava výzkumu). Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. 2009.
Klečková M., Vašíčková M., Bubíková S. Rozšíření profesní přípravy budoucích učitelů chemie. Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. 2009.
Klečková M. Inovace pedagogické praxe budoucích učitelů chemie. Current Trends in Chemical Curricula. 2008.
Richterek L., Pavlíček M., Klečková M., Calábek P. L@byrinty chemie, fyziky a matematiky. Možné cesty pozitivní změny postoje mládeže k přírodním vědám. 2008.
Pavlíček M., Klečková M., Richterek L., Calábek P., Kvítek L. L@byrinty chemie, fyziky a matematiky ? postřehy a zkušenosti. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2008). 2008.
Klečková M. Pregraduální příprava učitelů na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci - strukturované studium. Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace. 2008.
Filipová L., Klečková M. Výroba ručního papíru - využití jednoduchých domácích pomůcek. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2008). 2008.
Pavlíček M., Klečková M., Vašíčková M., Štosová T., Cankař P., Kvítek L. Korespondenčně-Internetová soutěž pro žáky a studenty "LABYRINT 2006" 2007. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Klečková M., Holubová R., Kainzová V., Bílek M., Marek J. Výzkum vybraných přírodovědných prekonceptů. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 2007.
Klečková M., Vašíčková M. Hon na mladé přírodovědce!!! - My je dostaneme! Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Pavlíček M., Klečková M., Richterek L., Calábek P. I-Soutěže: Přírodovědné soutěže s podporou Internetu. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Bílek M., Klečková M. K možnostem inovace výuky chemie na základní škole v době kurikurální reformy. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. 2006.
Klečková M., Kvítek L., Kameníček J. Postgraduální příprava učitelů chemie na PřF UP Olomouc. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Klečková M., Kvítek L., Dopita M., Holubová R., Kubala M., Maier V., Molnár J., Müller L., Novák B., Otyepka M., Richterek L., Švrček J., Zajoncová L. Soutěže tvořivosti mládeže zaměřené na motivaci pro vědecko výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd. Súčasnosť a perspektivy didaktiky chémie. 2006.
Holubová R., Lepil O., Nezvalová D., Bílek M., Jurčák J., Klečková M., Hrbáčková K., Švec V. Bibliografie publikací. Sborník - bibliografie. 2005.
Klečková M., Fadrná V., Topičová P. Využití chemických experimentů při integraci přírodovědných poznatků. Aktuální otázky výuky chemie, Sborník přednášek XV. mezinárodní konference o výuce chemie. 2005.
Panáček A., Kvítek L., Klečková M. Koloidní chemie v praktických úlohách. Chemické listy. 2003.
Kvítek L., Klečková M., Šindelář Z. Počítačový systém ISES v praktické výuce chemie - potenciometrická titrace. Sborník príspevkov 3, 53. zjazd CHS, Banská Bystirca 3.-6.9.2001. 2001.
Klečková M., Kvítek L., Los P., Ševčík J. Přiblížení přírodovědných poznatků prostřednictvím jednoduchých experimentů. Sborník príspevkov 3, 53. zjazd CHS, Banská Bystirca 3.-6.9.2001. 2001.
Klečková M., Šimků M. Vztah žáků ZŠ a SŠ k přírodovědným předmětům. Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. 2001.
Klečková M., Ševčík J., Los P., Kvítek L. When and How to teach science? Science and Technology Education in New Millenium,Šulcová R., ed., PERES Publishers, Praha 15-18 June. 2000.
Ovesná M., Durčáková Z., Klimánková P., Zárubová L., Barták P., Friedecký D., Kameníček J., Klečková M., Kvítek L., Nevěčná T., Ševčík J. Experiment - enfant terrible ve výuce chemie, aneb: Co na to studenti středních škol ? 51. zjazd CHS, Nitra, 6.-9.9.99. 1999.
Klečková M., Durčáková Z., Klimánková P., Ovesná M., Zárubová L., Barták P., Friedecký D., Kameníček J., Kvítek L., Nevěčná T., Ševčík J. Experiment - enfant terrible ve výuce chemie, aneb: Jak na to ? 51. zjazd CHS, Nitra,6.-9.9.99. 1999.
Klečková M., Barták P., Friedecký D., Durčáková Z., Kameníček J., Klimánková P., Ovesná M., Ševčík J., Zárubová L. Nové formy praktické přípravy budoucích učitelů chemie. Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie, sborník přednášek mezinárodní konference, Ostrava, 21-23.4.99. 1999.
Klečková M., Šindelář Z., Blažková R. Oscilační reakce ve školním experimentu. Aktualne problemy edukacji chemicznej, Opole. 1999.
Durčáková Z., Klimánková P., Ovesná M., Zárubová L., Barták P., Friedecký D., Kameníček J., Klečková M., Kvítek L., Nevěčná T., Ševčík J. Zkušenosti studentů z vedení chemického kroužku pro gymnázia. Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie, sborník přednášek mezinárodní konference Ostrava, 21-23.4.99. 1999.
Klečková M. Experimentální základy ve výuce chemie na ZŠ a SŠ. Sborník materiálu z celostátního semináře, MU Brno. 1998.
Klečková M., Klimánková P., Ovesná M., Durčáková Z., Zárubová L., Barták P., Fridecký D. Získávání mladých talentů pro obor chemie. Pedagogika chemie základní a střední školy, sborník přednášek UK Praha. 1998.
Klečková M. Zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů chemie. Nové trendy vzdělávání učitelů přírodovědných oborů, sborník Karolinum Praha. 1998.
KNIHA - CELEK
Klečková M., Mašláňová H., Smékal Z. Školní pokusy z chemie. 2021.
Sucháčková K., Drahoš B., Klečková M. Sbírka vybraných praktických úloh Chemické olympiády. 2020.
Klečková M., Šindelář Z. Školní pokusy z anorganické a organické chemie. 2013.
Kameníček J., Klečková M. Vybraná témata pro výuku chemie 2. 2013.
Čajan M., Kameníček J., Klanicová A., Klečková M., Prášilová J., Šindelář Z., Štosová T. Vybraná témata pro výuku chemie: 2. část. 2013.
Kameníček J., Klečková M., Čajan M. Vybraná témata pro výuku chemie 3. část. 2013.
Kameníček J., Klečková M. Vybraná témata pro výuku chemie 1. 2012.
Klečková M., Šindelář Z., Fadrná V., Vašíčková M. Chemická olympiáda, 44. ročník, školní kolo kat. D, autorská řešení a hodnocení soutěžních úloh. Chemická olympiáda, 44. ročník, školní kolo kat. D, autorská řešení a hodnocení soutěžních úloh. 2007.
Klečková M., Šindelář Z., Fadrná V., Vašíčková M. Chemická olympiáda, 44. ročník, školní kolo kat. D, soutěžní úlohy studijní a praktické části. Chemická olympiáda, 44. ročník, školní kolo kat. D, soutěžní úlohy studijní a praktické části. 2007.
Kameníček J., Klečková M., Pastorek R., Kašpárek F. Praktická cvičení z anorganické chemie. Praktická cvičení z anorganické chemie. 2007.
Kameníček J., Šindelář Z., Klečková M. Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemie. Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemie. 2007.
Klečková M., Bílek M. Soubor podpůrných materiálů pro transformaci didaktického modelu výuky přírodovědných předmětů ? část chemická. Soubor podpůrných materiálů pro transformaci didaktického modelu výuky přírodovědných předmětů ? část chemická. 2007.
Klečková M., Šindelář Z. Školní pokusy z anorganické a organické chemie. Školní pokusy z anorganické a organické chemie. 2007.
Pavlíček M., Klečková M., Šindelář Z. Chemická olympiáda, 1. část, Soutěžní úlohy studijní a praktické části školního kola kategorie C; 42. ročník - 2005/2006. Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR. 2005.
Pavlíček M., Klečková M., Šindelář Z. Chemická olympiáda, 2. část, Autorská řešení soutěžních úloh školního kola kategorie C; 42. ročník - 2005/2006. Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR. 2005.
Kameníček J., Šindelář Z., Klečková M. Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemie. Univerzita Palackého v Olomouci, Ediční řada - Skripta. 2005.
Teubner K., Drahoš B., Kvíčala J., Záruba K., Pavlíček M., Klečková M., Šindelář Z. Chemická olympiáda, Autorská řešení soutěžních úloh školního kola kategorie B, C; ročník 2004/2005. Chemická olympiáda, Autorská řešení soutěžních úloh školního kola kategorie B, C; ročník 2004/2005. 2004.
Teubner K., Drahoš B., Kvíčala J., Záruba K., Pavlíček M., Klečková M., Šindelář Z. Chemická olympiáda, Autorská řešení soutěžních úloh školního kola kategorie B, C; ročník 2004/2005. Institut dětí a mládeže MŠMT ČR. 2004.
Teubner K., Drahoš B., Kvíčala J., Záruba K., Pavlíček M., Klečková M., Šindelář Z. Chemická olympiáda, Soutěžní úlohy studijní a praktické části školního kola kategorie B, C; 41. ročník - 2004/2005. Chemická olympiáda, Soutěžní úlohy studijní a praktické části školního kola kategorie B, C; 41. ročník - 2004/2005. 2004.
Teubner K., Drahoš B., Kvíčala J., Záruba K., Pavlíček M., Klečková M., Šindelář Z. Chemická olympiáda, Soutěžní úlohy studijní a praktické části školního kola kategorie B, C; 41. ročník - 2004/2005. Institut dětí a mládeže MŠMT ČR. 2004.
Klečková M., Los P. Seminář a praktikum z chemie pro 2. stupeň základní školy. Státní pedagogické nakladatelství. 2003.
Durčáková Z., Klečková M., Friedecká P., Nevěčná T., Ovesná M., Pfofová K., Stuchlíková K., Šimků M., Šulová A., Zárubová L., Bednář P., Friedecký D., Gavenda A., Kameníček J., Kvítek L., Ševčík J. Chemické pokusy pro studenty středních škol. Chemické pokusy pro studenty středních škol. 2001.
Klečková M., Ševčík J., Los P., Kvítek L. Chemíčkovy pokusy. Chemíčkovy pokusy. 2001.
Klečková M., Durčáková Z., Klimánková P., Nevěčná T., Ovesná M., Zárubová L., Ševčík J., Barták P., Friedecký D., Kameníček J., Kvítek L. Motivujúce úlohy pre laboratórne cvičenia z chémie. Motivujúce úlohy pre laboratórne cvičenia z chémie. 2000.
Klečková M., Ševčík J., Los P., Kvítek L. Chemíčkova dobrodružství. Chemíčkova dobrodružství. 1999.
Los P., Klečková M. Kamarádka chemie. Kamarádka chemie. 1999.
ABSTRAKT
Klečková M., Klanicová A. Reflexe pedagogické praxe. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie - sborník abstraktů. 2017.
Prášilová J., Kameníček J., Klečková M. Manufacturing of Paper - An Industrial Production of Everyday Life Aid. Book of abstracts The 5th International Conference Research in Didactics of the Science. 2012.
Klečková M., Drábková A. Mezipředmětové vztahy v učebnicích chemie a fyziky. Chemické listy. 2012.
Prášilová J., Kameníček J., Klečková M. Papír pod drobnohledem chemika: multimediální výukový modul z oblasti průmyslové chemie. Chemické listy. 2012.
KLEČKOVÁ M., HUSÁREK J., PRÁŠILOVÁ J. Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie. ChemZi. 2011.
Klečková M. Jak popularizovat chemii. Chemické listy. 2010.
Vašíčková M., Klečková M. Využití ICT v projektovém výučování na nižším stupni gymnázia. Aktuální trendy ICT ve výuce chemie. 2010.
Klečková M., Pavlíček M., Richterek L., Vašíčková M., Kvítek L. L@BYRINT - korenspondenčně internetová přírodovědná soutěž. Chemické listy. 2008.
Pavlíček M., Klečková M., Richterek L., Calábek P., Kvítek L. L@byrinty chemie a fyziky aneb bludiště úloh a hlavolamů. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2008). 2008.
Blažková K., Popelářová P., Klečková M. Důkaz přítomnosti základních přírodních látek v potravinách. První studentská konference mladých přírodovědců. 2007.
Pavlíček M., Klečková M., Richterek L., Calábek P., Kvítek L. L@byrinty přírodních věd aneb bludiště úloh a hlavolamů. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2007.
Klečková M., Pavlíček M., Štosová T., Cankař P., Soukupová J., Soural M., Vašíčková M. Tvorba korespondenčně - Internetové soutěže s chemickým zaměřením - Labyrint 2006. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Klečková M., Vašíčková M., Pavlíček M. Úlohy z korespondenčně internetové soutěže L@byrint chemie. Úlohy z korespondenčně internetové soutěže L@byrint chemie. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Klečková M., Prášilová J., Kameníček J. Aktuální problémy disertačních prací oboru Didaktika chemie. 2013.
Kvítek L., Molnár J., Kubínek R., Klečková M., Vinter V., Müller L. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. In Kvítek L., Klečková M., Kameníček J., Kubínek R., Fojtíková J. (Eds.) Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. 2008.
Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. In Kvítek L., Klečková M., Kameníček J., Kubínek R., Fojtíková J. (Eds.) Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. 2007.
Holubová R., Klečková M., Lepil O., Bílek M., Hrbáčková K., Švec V., Kašpárková S. Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání - Úvodní studie. In Nezvalová D. (Eds.) Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání. 2006.
Kameníček J., Klečková M., Maier V., Klanicová A., Mikulík J., Petřivalský M., Šindelář Z., Kvítek L., Smékal Z., Fryšová I., Knob R., Čáp L., Barták P., Panáček A., Soukupová J., Zbořil R. Zařazení moderních přírodovědných poznatků do výuky na SŠ a ZŠ. Zařazení moderních přírodovědných poznatků do výuky na SŠ a ZŠ. 2006.
OSTATNÍ
Klečková M., Vašíčková M., Vranová J. Chemická olympiáda 47. ročník - 2010/2011 školní kolo kategorie C. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)