prof. RNDr. Pavel KOPEL, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634352

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

3.050

profesor

Syntéza a studium koordinačních sloučenin s karboxylovými kyselinami, kyselinou trithiokyanurovou v kombinaci s dalšími N, S, O a P ligandy.

ČLÁNEK
Sur VP., Mazumdar A., Kopel P. A Novel Ruthenium Based Coordination Compound Against Pathogenic Bacteria. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2020.
Hlávková D., Čaloudová H., Palíková P., Kopel P. Effect of Gold Nanoparticles and Ions Exposure on the Aquatic Organisms. BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY. 2020.
Hlávková D., Beklová M., Kopel P., Havelková B. Effects of Silver Nanoparticles and Ions Exposure on the Soil InvertebratesFolsomia candidaandEnchytraeus crypticus. BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY. 2020.
Kočiová S., Doleželíková K., Horký P., Kopel P. Zinc phosphate-based nanoparticles as alternatives to zinc oxide in diet of weaned piglets. Journal of Animal Science and Biotechnology. 2020.
Kopel P., Čermáková Š., Doležal K., Kalińska B., Bieńko A., Mroziński J. Synthesis and Properties of a Trinuclear Copper(II) Complex with Trithiocyanurate Bridge. Polish Journal of Chemistry. 2007.
Kopel P., Trávníček Z., Mroziński J. Binuclear and trinuclear nickel complexes with carboxylic acid. Chemické listy. 2003.
Marek J., Kopel P., Trávníček Z. [N, N'-bis(3-aminopropyl)ethylenediamine-kappa N-4, N', N'', N'''](trithio-cyanurato-kappa N-2,S)zinc(II) ethanol solvate. Acta Crystallographica Section C-Crystal Structure Communications. 2003.
Marek J., Kopel P., Trávníček Z. [N,N'-Bis(3-aminopropyl)ethylenediamine-4N,N',N'',N'''](trithiocyanurato-2N,S)zinc(II) ethanol solvate. Abstracts from 10th Symposium on Bioluminescence and Chemiluminescence. 2003.
Marek J., Kopel P., Trávníček Z. Tris(1,10-phenanthroline)sodium 2,4,6-trimercapto-1,3,5-triazin-1-ide. Acta Crystallographica Section C-Crystal Structure Communications. 2003.
Smékal Z., Kameníček J., Klasová P., Wrzeszcz G., Šindelář Z., Kopel P., Žák Z. Oxalato complexes of copper(II) with chelating diamines. Crystal structure of [Cu(dmen)ox(H2O)](2)[Cu(dmen)(2)](ClO4)(2). Polyhedron. 2002.
Kopel P., Trávníček Z., Kvítek L., Biler M., Pavlíček M., Šindelář Z., Marek J. Coordination compounds of nickel with trithiocyanuric acid. Part IV. Structure of [Ni(pmdien)(ttcH)] (pmdien=N,N,N',N',N''-pentamethyldiethylenetriamine, ttcH3=trithiocyanuric acid). Transition Metal Chemistry. 2001.
Kopel P., Marek J., Trávníček Z. Iron(III) and magnesium(II) complexes with non-coordinated trithiocyanuric acid. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001.
Walla J., Biler M., Kopel P., Pastorek R. "Polymorphism" of molecular crystals of some complex compounds. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001.
Kopel P., Trávníček Z., Marek J. Complexes of copper and nickel involving thiodiglycolic acid. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 1999.
Kopel P., Trávníček Z., Panchártková R., Biler M., Šindelář Z., Marek J. Coordination compounds of nickel with trithiocyanuric acid. Transition Metal Chemistry. 1999.
Kopel P., Trávníček Z., Panchártková R., Biler M., Šindelář Z., Marek J. Coordination compounds of nickel with trithiocyanuric acid. Transition Metal Chemistry. 1999.
Kopel P., Trávníček Z., Kvítek L., Panchártková R., Biler M., Marek J., Nádvorník M. Coordination compounds of nickel with trithiocyanuric acid. Part III. Polyhedron. 1999.
Kopel P., Trávníček Z., Kvítek L., Panchártková R., Biler M., Marek J., Nádvorník M. Coordination compounds of nickel with trithiocyanuric acid. Part III. Polyhedron. 1999.
Kopel P., Trávníček Z., Kvítek L., Panchártková R., Biler M., Marek J., Nádvorník M. Coordination compounds of nickel with trithiocyanuric acid. Part III. Polyhedron. 1999.
Kopel P., Panchártková R., Biler M., Šindelář Z., Pavlíček M. Nickel(II) complexes with combination of nitrogen donor ligands and trithiocyanuric acid. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 1999.
Kopel P., Šindelář Z., Biler M., Klička R. Complexes of iron(III) salen and saloph Schiff bases bridged by dicarboxylic acids. Polish Journal of Chemistry. 1998.
Kopel P., Trávníček Z., Panchártková R., Šindelář Z., Marek J. Coordination compounds of nickel with trithiocyanuric acid. Journal of Coordination Chemistry. 1998.
Trávníček Z., Kopel P., Marek J. Crystal structure of bis(1,10-phenanthroline-N,N')-bis(isothiocyanato-N,N')nickel(II), [Ni(C12H8N2)(2)(NCS)(2)]. Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures. 1998.
Kopel P., Biler M., Trávníček Z., Nádvorník M. Iron(III) salen and saloph Schiff bases bridged by dicarboxylic acids. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 1998.
Kopel P., Štarha R., Šindelář Z. Mixed ligand nickel complexes involving derivatives of tetrahydroisoquinoline and phenethylamine. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 1998.
Trávníček Z., Kopel P., Marek J. The structure of chloro-bis(triphenylphosphine)silver(I) dimethylsulfoxide solvate. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kopel P., Trávníček Z., Mrozinski J. Binuclear and trinuclear nickel complexes with carboxylic acid. Chemické listy. 2003.
Kopel P., Trávníček Z., Zbořil R., Marek J. Syntéza a studium komplexů železa s trithiokyanurovou kyselinou. Sborník príspevkov 2, 53. zjazd CHS, Banská Bystrica 3.-6.9.2001. 2001.
Kopel P., Trávníček Z., Spurná M., Zbořil R., Marek J., Nádvorník M. Iron complexes with trithiocyanuric acid and nitrogen donor ligands. XXXIV International Conference on Coordination Chemistry, Edinburgh, Scotland, 9-14 July, 2000. 2000.
Kopel P., Trávníček Z., Walla J., Spurná M., Černošek Z., Marek J. Komplexy mědi, niklu, kobaltu a zinku s trithiokyanurovou kyselinou a N-donorovými ligandy. Chemické listy. 2000.
Kopel P., Trávníček Z., Šindelář Z., Biler M. Komplexní sloučeniny niklu s trithiokyanurovou kyselinou. 51. zjazd CHS, Nitra 6.-9.9.99. 1999.
Trávníček Z., Kopel P., Marek J. Synthesis and crystal structure of Ni(II) complex with trithiocyanuric acid. XVIII IUCr Congress Glasgow, Scotland. 1999.
Kopel P., Trávníček Z., Biler M., Panchártková R., Walla J. Nickel(II) complexes involving trithiocyanuric acid and N-donor ligands. XXXIII. International Conference on Coordination Chemistry, Florence 31.8.-3.9.1998, Book of Abstracts. 1998.
KNIHA - CELEK
Kopel P., Pavlíček M., Kašpárek F., Pastorek R. Cvičení z laboratorní techniky. Univerzita Palackého v Olomouci, Ediční řada - Skripta. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Kopel P., Trávníček Z., Mroziński J. . 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.