prof. RNDr. Pavel KOPEL, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634352

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

3.050

profesor

Syntéza a studium koordinačních sloučenin s karboxylovými kyselinami, kyselinou trithiokyanurovou v kombinaci s dalšími N, S, O a P ligandy.

ČLÁNEK
Loubalová I., Zahradníková E., Masaryk L., Nemec I., Hochvaldová L., Panáček A., Kvítek L., Večeřová R., Swiatkowski M., Kopel P. Antibacterial study on nickel and copper dicarboxylate complexes. INORGANICA CHIMICA ACTA. 2023.
Košarišťanová L., Řiháček M., Suchá F., Antal P., Kopel P., Doleželíková K. Synergistic antibacterial action of the iron complex and ampicillin against Staphylococcus aureus. BMC Microbiology. 2023.
Younis AB., Milosavljevic V., Fialova T., Antal P., Kopel P., Dolezelikova K. Synthesis and characterization of TiO2 nanoparticles combined with geraniol and their synergistic antibacterial activity. BMC Microbiology. 2023.
Bazhina E., Bovkunova A., Shmelev M., Hochvaldová L., Kvítek L., Panáček A., Kopel P. Zinc(II) and copper(II) complexes with N-substituted imines derived from 4-amino-1,2,4-triazole: Synthesis, crystal structure, and biological activity. INORGANICA CHIMICA ACTA. 2023.
Mitrevska K., Cernei N., Michalková H., Kopel P. Platinum-based drug-induced depletion of amino acids in the kidneys and liver. Frontiers in Oncology. 2022.
Antal P., Kuchár J., Čižmár E., Císařová I., Herchel R., Kopel P. Two novel 1D chain bis(benzimidazole) Co(II) complexes, their crystal structures and magnetic properties. POLYHEDRON. 2022.
Pluta-Kubica A., Jamróz E., Khachatryan G., Florkiewicz A., Kopel P. Application of Furcellaran Nanocomposite Film as Packaging of Cheese. Polymers. 2021.
Masaryk L., Tesařová B., Choquesillo-Lazarte D., Milosavljević V., Heger Z., Kopel P. Structural and biological characterization of anticancer nickel(II) bis(benzimidazole) complex. JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY. 2021.
Štěpánková H., Swiatkowski M., Kruszynski R., Kopel P. The Anti-Proliferative Activity of Coordination Compound-Based ZnO Nanoparticles as a Promising Agent Against Triple Negative Breast Cancer Cells. International journal of nanomedicine. 2021.
Sur VP., Mazumdar A., Kopel P. A Novel Ruthenium Based Coordination Compound Against Pathogenic Bacteria. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2020.
Hlávková D., Čaloudová H., Palíková P., Kopel P. Effect of Gold Nanoparticles and Ions Exposure on the Aquatic Organisms. BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY. 2020.
Hlávková D., Beklová M., Kopel P., Havelková B. Effects of Silver Nanoparticles and Ions Exposure on the Soil InvertebratesFolsomia candidaandEnchytraeus crypticus. BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY. 2020.
Kočiová S., Doleželíková K., Horký P., Kopel P. Zinc phosphate-based nanoparticles as alternatives to zinc oxide in diet of weaned piglets. Journal of Animal Science and Biotechnology. 2020.
Kopel P., Čermáková Š., Doležal K., Kalińska B., Bieńko A., Mroziński J. Synthesis and Properties of a Trinuclear Copper(II) Complex with Trithiocyanurate Bridge. Polish Journal of Chemistry. 2007.
Kopel P., Trávníček Z., Mroziński J. Binuclear and trinuclear nickel complexes with carboxylic acid. Chemické listy. 2003.
Marek J., Kopel P., Trávníček Z. [N, N'-bis(3-aminopropyl)ethylenediamine-kappa N-4, N', N'', N'''](trithio-cyanurato-kappa N-2,S)zinc(II) ethanol solvate. Acta Crystallographica Section C-Crystal Structure Communications. 2003.
Marek J., Kopel P., Trávníček Z. [N,N'-Bis(3-aminopropyl)ethylenediamine-4N,N',N'',N'''](trithiocyanurato-2N,S)zinc(II) ethanol solvate. Abstracts from 10th Symposium on Bioluminescence and Chemiluminescence. 2003.
Marek J., Kopel P., Trávníček Z. Tris(1,10-phenanthroline)sodium 2,4,6-trimercapto-1,3,5-triazin-1-ide. Acta Crystallographica Section C-Crystal Structure Communications. 2003.
Smékal Z., Kameníček J., Klasová P., Wrzeszcz G., Šindelář Z., Kopel P., Žák Z. Oxalato complexes of copper(II) with chelating diamines. Crystal structure of [Cu(dmen)ox(H2O)](2)[Cu(dmen)(2)](ClO4)(2). Polyhedron. 2002.
Kopel P., Trávníček Z., Kvítek L., Biler M., Pavlíček M., Šindelář Z., Marek J. Coordination compounds of nickel with trithiocyanuric acid. Part IV. Structure of [Ni(pmdien)(ttcH)] (pmdien=N,N,N',N',N''-pentamethyldiethylenetriamine, ttcH3=trithiocyanuric acid). Transition Metal Chemistry. 2001.
Kopel P., Marek J., Trávníček Z. Iron(III) and magnesium(II) complexes with non-coordinated trithiocyanuric acid. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001.
Walla J., Biler M., Kopel P., Pastorek R. "Polymorphism" of molecular crystals of some complex compounds. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001.
Kopel P., Trávníček Z., Marek J. Complexes of copper and nickel involving thiodiglycolic acid. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 1999.
Kopel P., Trávníček Z., Panchártková R., Biler M., Šindelář Z., Marek J. Coordination compounds of nickel with trithiocyanuric acid. Transition Metal Chemistry. 1999.
Kopel P., Trávníček Z., Panchártková R., Biler M., Šindelář Z., Marek J. Coordination compounds of nickel with trithiocyanuric acid. Transition Metal Chemistry. 1999.
Kopel P., Trávníček Z., Kvítek L., Panchártková R., Biler M., Marek J., Nádvorník M. Coordination compounds of nickel with trithiocyanuric acid. Part III. Polyhedron. 1999.
Kopel P., Trávníček Z., Kvítek L., Panchártková R., Biler M., Marek J., Nádvorník M. Coordination compounds of nickel with trithiocyanuric acid. Part III. Polyhedron. 1999.
Kopel P., Trávníček Z., Kvítek L., Panchártková R., Biler M., Marek J., Nádvorník M. Coordination compounds of nickel with trithiocyanuric acid. Part III. Polyhedron. 1999.
Kopel P., Panchártková R., Biler M., Šindelář Z., Pavlíček M. Nickel(II) complexes with combination of nitrogen donor ligands and trithiocyanuric acid. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 1999.
Kopel P., Šindelář Z., Biler M., Klička R. Complexes of iron(III) salen and saloph Schiff bases bridged by dicarboxylic acids. Polish Journal of Chemistry. 1998.
Kopel P., Trávníček Z., Panchártková R., Šindelář Z., Marek J. Coordination compounds of nickel with trithiocyanuric acid. Journal of Coordination Chemistry. 1998.
Trávníček Z., Kopel P., Marek J. Crystal structure of bis(1,10-phenanthroline-N,N')-bis(isothiocyanato-N,N')nickel(II), [Ni(C12H8N2)(2)(NCS)(2)]. Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures. 1998.
Kopel P., Biler M., Trávníček Z., Nádvorník M. Iron(III) salen and saloph Schiff bases bridged by dicarboxylic acids. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 1998.
Kopel P., Štarha R., Šindelář Z. Mixed ligand nickel complexes involving derivatives of tetrahydroisoquinoline and phenethylamine. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 1998.
Trávníček Z., Kopel P., Marek J. The structure of chloro-bis(triphenylphosphine)silver(I) dimethylsulfoxide solvate. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kopel P., Trávníček Z., Mrozinski J. Binuclear and trinuclear nickel complexes with carboxylic acid. Chemické listy. 2003.
Kopel P., Trávníček Z., Zbořil R., Marek J. Syntéza a studium komplexů železa s trithiokyanurovou kyselinou. Sborník príspevkov 2, 53. zjazd CHS, Banská Bystrica 3.-6.9.2001. 2001.
Kopel P., Trávníček Z., Spurná M., Zbořil R., Marek J., Nádvorník M. Iron complexes with trithiocyanuric acid and nitrogen donor ligands. XXXIV International Conference on Coordination Chemistry, Edinburgh, Scotland, 9-14 July, 2000. 2000.
Kopel P., Trávníček Z., Walla J., Spurná M., Černošek Z., Marek J. Komplexy mědi, niklu, kobaltu a zinku s trithiokyanurovou kyselinou a N-donorovými ligandy. Chemické listy. 2000.
Kopel P., Trávníček Z., Šindelář Z., Biler M. Komplexní sloučeniny niklu s trithiokyanurovou kyselinou. 51. zjazd CHS, Nitra 6.-9.9.99. 1999.
Trávníček Z., Kopel P., Marek J. Synthesis and crystal structure of Ni(II) complex with trithiocyanuric acid. XVIII IUCr Congress Glasgow, Scotland. 1999.
Kopel P., Trávníček Z., Biler M., Panchártková R., Walla J. Nickel(II) complexes involving trithiocyanuric acid and N-donor ligands. XXXIII. International Conference on Coordination Chemistry, Florence 31.8.-3.9.1998, Book of Abstracts. 1998.
KNIHA - CELEK
Kopel P., Pavlíček M., Kašpárek F., Pastorek R. Cvičení z laboratorní techniky. Univerzita Palackého v Olomouci, Ediční řada - Skripta. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Kopel P., Trávníček Z., Mroziński J. . 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)