Doc. RNDr. ZDENĚK ŠINDELÁŘ, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634350, 585634495

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

2.033, 3.059

docent

Syntéza a magnetochemické studium komplexních sloučenin přechodných kovů.

ČLÁNEK
Dvořák Z., Štarha P., Šindelář Z., Trávníček Z. Evaluation of in vitro cytotoxicity of one-dimensional chain [Fe(salen)(L)]n complexes against human cancer cell lines. Toxicology in Vitro. 2012.
Kutláková K., Smékal Z., Šindelář Z., Štarha P., Kameníček J. Syntéza a studium hexaizothiokyanatochromitanů měďnatých s vybranými N-donorovými ligandy. ChemZi. 2007.
Klanicová A., Trávníček Z., Popa I., Vančo J., Šindelář Z. Cu(II) komplexy s purinovými deriváty, vlastnosti a antiradikálová aktivita. Chemické listy. 2006.
Smékal Z., Kutláková K., Šindelář Z., Kameníček J. Tetracyanopalladnates(II) and tetracyanoplatinates(II) of copper(II) with triamines or tetramines as chelating ligands. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2006.
Pastorek R., Kameníček J., Trávníček Z., Pavlíček M., Cvek B., Husárek J., Šindelář Z. Nickel(II) Dithiocarbamates with AsI3 and SbI3 as Mixed Ligands. Polish Journal of Chemistry. 2005.
Smékal Z., Strnadová H., Šindelář Z., Pavlíček M., Walla J. Tetracyanonickelates(II) of copper(II) with Bidentate, Tridentate, and Tetradentate N-Donor Ligands. Chemical Papers. 2005.
Cvek B., Husárek J., Pastorek R., Šindelář Z. Dibenzyl and benzylbutyl dithiocarbamtes of nickel(II) with P-ligands. 2004.
Mrkvová K., Kameníček J., Šindelář Z. Nickel and copper complexes with benzene-1,2-dithiol and selected N,P-ligands. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2004.
Husárek J., Pastorek R., Maloň M., Šindelář Z., Pavlíček M. Nickel(II) cyclohexylethyldithiocarbamate complexes with monodentate P-donor ligands in the coordination sphere. Journal of the Serbian Chemical Society. 2004.
Husárek J., Pastorek R., Pavlíček M., Maloň M., Šindelář Z. Reakce Ni(II) cyklohexylethyldithiokarbamátu s P,P-ligandy. Chemické listy. 2004.
Mrkvová K., Kameníček J., Šindelář Z., Kvítek L., Mroziński J., Nahorska M., Žák Z. Synthesis, properties and crystal structures of R[M(III)(bdt)2] complexes (M = Ni, Co, Cu). Transition Metal Chemistry. 2004.
Cvek B., Pastorek R., Kameníček J., Trávníček Z., Šindelář Z. Dipentyl- (resp. dibenzyl-) dithiokarbamáty niklu s P,P-ligandy v koordinační sféře. Chemické listy. 2003.
Husárek J., Cvek B., Pastorek R., Šindelář Z., Pavlíček M. Nickel(II) cyclohexylethyl and di(pentyl)dithiocarbamate complexes with 1,1,1-tris(diphenylphosphinomethyl)ethane in the coordination sphere. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2003.
Pastorek R., Kameníček J., Cvek B., Pavlíček M., Šindelář Z., Žák Z. Nickel(II) di(pentyl)dithiocarbamates. Journal of Coordination Chemistry. 2003.
Husárek J., Pastorek R., Šindelář Z., Pavlíček M. Příprava a studium koordinačních sloučenin benzylbutyldithiokarbamátu nikelnatého s P-ligandy. Chemické listy. 2003.
Pastorek R., Kameníček J., Pavlíček M., Husárek J., Šindelář Z., Žák Z. Dithiocarbamate complexes of nickel(II) with 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene. Journal of Coordination Chemistry. 2002.
Pavlíček M., Pastorek R., Šindelář Z. HETEROCYCLIC Ni(II) DITHIOCARBAMATES DERIVED FROM HEXAMETHYLENEIMINE WITH SELECTED THIOLS AS BRIDGING LIGANDS. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2002.
Pastorek R., Kameníček J., Pavlíček M., Husárek J., Šindelář Z. NICKEL(II)DITHIOCARBAMATESWITH POLYDENTATE P-LIGANDSIN THE COORDINATION SPHERE. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2002.
Pastorek R., Kameníček J., Husárek J., Pavlíček M., Šindelář Z., Žák Z. Non-Symmetrical Nickel(II)dithiocarbamates with NiS2P2-Chromophore. Polish Journal of Chemistry. 2002.
Smékal Z., Kameníček J., Klasová P., Wrzeszcz G., Šindelář Z., Kopel P., Žák Z. Oxalato complexes of copper(II) with chelating diamines. Crystal structure of [Cu(dmen)ox(H2O)](2)[Cu(dmen)(2)](ClO4)(2). Polyhedron. 2002.
Cvek B., Pastorek R., Kameníček J., Šindelář Z., Pavlíček M. Symetrické dialkyl a diaryl dithiokarbamáty niklu s P-ligandy v koordinační sféře. Chemické listy. 2002.
Pavlíček M., Pastorek R., Šindelář Z. Syntéza a studium hexamethylenimindithiokarbamátů nikelnatých s vybranými thioly. Chemické listy. 2002.
Kopel P., Trávníček Z., Kvítek L., Biler M., Pavlíček M., Šindelář Z., Marek J. Coordination compounds of nickel with trithiocyanuric acid. Part IV. Structure of [Ni(pmdien)(ttcH)] (pmdien=N,N,N',N',N''-pentamethyldiethylenetriamine, ttcH3=trithiocyanuric acid). Transition Metal Chemistry. 2001.
Pastorek R., Kameníček J., Pavlíček M., Husárek J., Šindelář Z., Žák Z. Nickel(II)dithiocarbamates with 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane in the coordination sphere. 2001.
Pastorek R., Kameníček J., Šindelář Z., Žák Z. Nickel(II)morpholinedithiocarbamate with Mixed P,P-Ligands. Polish Journal of Chemistry. 2001.
Pastorek R., Trávníček Z., Marek J., Dastych D., Šindelář Z. Ni(II)-piperidinedithiocarbamate complexes with bidentate phosphorus-donor ligands. Polyhedron. 2000.
Machala V., Trávníček Z., Šindelář Z., Kvítek L. Nitrogen-donor base adducts of bis(O,O'-di-isoamyldithiophosphato)nickel(II). Transition Metal Chemistry. 2000.
Pastorek R., Kameníček J., Krystýnková P., Šindelář Z. 4-aminoantipyrinedithiocarbamato complexes of nickel with triphenylphosphine and 1,2-bis(diphenylphosphino)ethane in the coordination sphere. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2000.
Kopel P., Trávníček Z., Panchártková R., Biler M., Šindelář Z., Marek J. Coordination compounds of nickel with trithiocyanuric acid. Transition Metal Chemistry. 1999.
Kopel P., Trávníček Z., Panchártková R., Biler M., Šindelář Z., Marek J. Coordination compounds of nickel with trithiocyanuric acid. Transition Metal Chemistry. 1999.
Pastorek R., Trávníček Z., Šindelář Z., Březina F. Heterocyclic nickel (II) dithiocarbamates with aromatic thiols as bridging ligands. Transition Metal Chemistry. 1999.
Trávníček Z., Krausová D., Šindelář Z., Ondrůšek T. Investigation on intermediates of thermal decomposition of bis(alkylxanthato)nickel(II) complexes in the 500-700C range. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 1999.
Kopel P., Panchártková R., Biler M., Šindelář Z., Pavlíček M. Nickel(II) complexes with combination of nitrogen donor ligands and trithiocyanuric acid. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 1999.
Březina F., Trávníček Z., Šindelář Z., Pastorek R. Nickel(II) complexes with dicyanamide and tetramines. Transition Metal Chemistry. 1999.
Březina F., Trávníček Z., Šindelář Z., Pastorek R. Nickel(II) complexes with dicyanamide and tetramines. Transition Metal Chemistry. 1999.
Trávníček Z., Maloň M., Šindelář Z. Nickel(II) xanthates with nitrogen heterocycles as bridging ligands. Transition Metal Chemistry. 1999.
Trávníček Z., Maloň M.., Šindelář Z., Marek J. Novel xanthate complexes of nickel. X-ray structure of [NiBr(S2CO-i-Pr)(PPh3)] at 150 K. Transition Metal Chemistry. 1999.
Březina F., Šindelář Z., Kvítek L., Pastorek R. Synthesis and magnetic properties of dithiooxamide bridged nickel (II) complexes. Transition Metal Chemistry. 1999.
Pastorek R., Trávníček Z., Kvapilová E., Šindelář Z., Březina F., Marek J. Thiazolidinedithiocarbamate complexes of nickel with phosphorus donor ligands in the coordination sphere. Polyhedron. 1999.
Kopel P., Šindelář Z., Biler M., Klička R. Complexes of iron(III) salen and saloph Schiff bases bridged by dicarboxylic acids. Polish Journal of Chemistry. 1998.
Kopel P., Trávníček Z., Panchártková R., Šindelář Z., Marek J. Coordination compounds of nickel with trithiocyanuric acid. Journal of Coordination Chemistry. 1998.
Pastorek R., Trávníček Z., Šindelář Z., Březina F. Heterocyclic nickel(II) dithiocarbamates with aromatic thiols as bridging ligands. Transition Metal Chemistry. 1998.
Kopel P., Štarha R., Šindelář Z. Mixed ligand nickel complexes involving derivatives of tetrahydroisoquinoline and phenethylamine. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 1998.
Smékal Z., Šindelář Z., Klička R.. Mono- and Binuclear complexes of iron(III) with 1,2-bis(2-hydroxybenzamido)ethane. Monatshefte für Chemie. 1998.
Pastorek R., Trávníček Z., Ptošek P., Šindelář Z., Březina F., Marek J. Pyrrolidinedithiocarbamate complexes of nickel(II) with 1,4-bis(diphenylphosphino)butane as a mixed P,P'-ligand. Journal of Coordination Chemistry. 1998.
Trávníček Z., Pastorek R., Šindelář Z., Marek J. Reactions of bis(isopropylxanthato)nickel(II) with nitrogen-donor ligands, Part IV. Journal of Coordination Chemistry. 1998.
Smékal Z., Thornton P.., Šindelář Z., Klička R. Synthesis and characterization of (mu-oxalato) copper(II) and nickel(II) complexes. Polyhedron. 1998.
Smékal Z., Trávníček Z., Nádvorník M.., Šindelář Z., Klička R., Marek J.. Synthesis and characterization of (mu-oxalato) nickel(II), copper(II) and zinc(II) complexes with chelating polyamines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šindelář Z., Herchel R., Zbořil R., Trávníček Z. A relationship beetween magnetic and biological properties for iron(III) salophen and iron(III)-salen complexes involving heterocyclic N- donor bridging ligands. 38th International Conference on Coordination Chemistry. 2008.
Herchel R., Šindelář Z., Zbořil R., Trávníček Z. Magnetic properties of bimetallic iron(III)-M(II) complexes bearing a Schiff-based salophen ligand and oxalato anion. The 11th international conference on molecule-based magnets. 2008.
Kutláková K., Smékal Z., Trávníček Z., Kameníček J., Šindelář Z. Heteronukleární komplexy mědi, kobaltu a chromu s můstkujícími kyanidy a polydentátními aminy. Pokroky v anorganické chemii. 2006.
Menzelová R., Pastorek R., Šindelář Z. Studium reakcí N-benzylpiperazindithiokarbamátu nikelnatého s trifenylfosfanem a 1,10-fenanthrolinem. Pokroky v anorganické chemii. 2006.
Mrkvová K., Kameníček J., Šindelář Z., Pavlíček M. Komplexy niklu a mědi s benzen-1,2-dithiolem. Chemické listy. 2002.
Cvek B., Pastorek R., Kameníček J., Šindelář Z. Ni(II)-dipentyl-, resp.dibenzyldithiokarbamáty. IV. Seminář: "Pokroky v anorganické chemii". 2002.
Pavlíček M., Pastorek R., Trávníček Z., Kameníček J., Šindelář Z., Marek J. Reakce nikelnatých dithiokarbamátů odvozených od hexamethyleniminu. Seminář: "Pokroky v anorganické chemii". 2002.
Mrkvová K., Kameníček J., Šindelář Z., Kvítek L. Syntéza a fyzikálně chemické studium nově připravených komplexních sloučenin typu R[M(bdt)2], M = Ni, Co, Cu. Seminář: "Pokroky v anorganické chemii". 2002.
Husárek J., Pastorek R., Šindelář Z., Pavlíček M. Syntéza a studium koordinačních sloučenin odvozených od cyklohexylethyldithiokarbamatu nikelnatého. Seminář: "Pokroky v anorganické chemii". 2002.
Kvítek L., Klečková M., Šindelář Z. Počítačový systém ISES v praktické výuce chemie - potenciometrická titrace. Sborník príspevkov 3, 53. zjazd CHS, Banská Bystirca 3.-6.9.2001. 2001.
Kopel P., Trávníček Z., Šindelář Z., Biler M. Komplexní sloučeniny niklu s trithiokyanurovou kyselinou. 51. zjazd CHS, Nitra 6.-9.9.99. 1999.
Maloň M., Trávníček Z., Šindelář Z., Biler M., Doležal K., Strnad M. Komplexní sloučeniny vybraných přechodných kovů s deriváty 6-(benzylamino)purinu. 51.zjazd CHS, Nitra 6.-9.9.99. 1999.
Březina F., Pavlíček M., Šindelář Z., Biler M. Ni a Cu komplexy s hydroxylovými a oximovými můstkujícími ligandy. 51. zjazd CHS, Nitra 6.-9.9.1999. 1999.
Březina F., Pavlíček Z., Šindelář Z., Biler M. Ni a Cu komplexy s hydroxylovými a oximovými můstkujícími ligandy. 51. zjazd CHS, Nitra 6.-9.9.1999. 1999.
Klečková M., Šindelář Z., Blažková R. Oscilační reakce ve školním experimentu. Aktualne problemy edukacji chemicznej, Opole. 1999.
Kameníček J., Walla J., Šindelář Z. Planar complexes of Ni(III) with 1-toluene-3,4-dithiole. XXXIII. International Conference on Coordination Chemistry, Florence 31.8-3.9.1998, Book of Abstracts. 1998.
Trávníček Z., Machala V., Šindelář Z., Biler M. Preparation and characterization of nitrogen donor base adducts of bis(O,O'-diisoamyldithiophosphato]nickel(II). XXXIII International Conference on Coordination Chemistry, Florence 31.8.-3.9.1998, Book of Abstracts. 1998.
KNIHA - CELEK
Klečková M., Šindelář Z. Školní pokusy z anorganické a organické chemie. 2013.
Čajan M., Kameníček J., Klanicová A., Klečková M., Prášilová J., Šindelář Z., Štosová T. Vybraná témata pro výuku chemie: 2. část. 2013.
Klečková M., Šindelář Z., Fadrná V., Vašíčková M. Chemická olympiáda, 44. ročník, školní kolo kat. D, autorská řešení a hodnocení soutěžních úloh. Chemická olympiáda, 44. ročník, školní kolo kat. D, autorská řešení a hodnocení soutěžních úloh. 2007.
Klečková M., Šindelář Z., Fadrná V., Vašíčková M. Chemická olympiáda, 44. ročník, školní kolo kat. D, soutěžní úlohy studijní a praktické části. Chemická olympiáda, 44. ročník, školní kolo kat. D, soutěžní úlohy studijní a praktické části. 2007.
Kameníček J., Šindelář Z., Klečková M. Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemie. Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemie. 2007.
Klečková M., Šindelář Z. Školní pokusy z anorganické a organické chemie. Školní pokusy z anorganické a organické chemie. 2007.
Kameníček J., Šindelář Z., Pastorek R., Kašpárek F. Anorganická chemie. Anorganická chemie. 2006.
Pavlíček M., Klečková M., Šindelář Z. Chemická olympiáda, 1. část, Soutěžní úlohy studijní a praktické části školního kola kategorie C; 42. ročník - 2005/2006. Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR. 2005.
Pavlíček M., Klečková M., Šindelář Z. Chemická olympiáda, 2. část, Autorská řešení soutěžních úloh školního kola kategorie C; 42. ročník - 2005/2006. Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR. 2005.
Kameníček J., Šindelář Z., Klečková M. Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemie. Univerzita Palackého v Olomouci, Ediční řada - Skripta. 2005.
Teubner K., Drahoš B., Kvíčala J., Záruba K., Pavlíček M., Klečková M., Šindelář Z. Chemická olympiáda, Autorská řešení soutěžních úloh školního kola kategorie B, C; ročník 2004/2005. Chemická olympiáda, Autorská řešení soutěžních úloh školního kola kategorie B, C; ročník 2004/2005. 2004.
Teubner K., Drahoš B., Kvíčala J., Záruba K., Pavlíček M., Klečková M., Šindelář Z. Chemická olympiáda, Autorská řešení soutěžních úloh školního kola kategorie B, C; ročník 2004/2005. Institut dětí a mládeže MŠMT ČR. 2004.
Teubner K., Drahoš B., Kvíčala J., Záruba K., Pavlíček M., Klečková M., Šindelář Z. Chemická olympiáda, Soutěžní úlohy studijní a praktické části školního kola kategorie B, C; 41. ročník - 2004/2005. Institut dětí a mládeže MŠMT ČR. 2004.
Teubner K., Drahoš B., Kvíčala J., Záruba K., Pavlíček M., Klečková M., Šindelář Z. Chemická olympiáda, Soutěžní úlohy studijní a praktické části školního kola kategorie B, C; 41. ročník - 2004/2005. Chemická olympiáda, Soutěžní úlohy studijní a praktické části školního kola kategorie B, C; 41. ročník - 2004/2005. 2004.
SBORNÍK - CELEK
Kameníček J., Klečková M., Maier V., Klanicová A., Mikulík J., Petřivalský M., Šindelář Z., Kvítek L., Smékal Z., Fryšová I., Knob R., Čáp L., Barták P., Panáček A., Soukupová J., Zbořil R. Zařazení moderních přírodovědných poznatků do výuky na SŠ a ZŠ. Zařazení moderních přírodovědných poznatků do výuky na SŠ a ZŠ. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
ZPRÁVA
Trávníček Z., Šindelář Z. Hodnocení depozice látek na modulové čočce. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)